ບົດນໍາສະເໜີການສ້າງແຜນທີ່  02.03.2012         1
ສາລະບານ• ການສ້າງ shape files ໃໝ່ ການນໍາເຂົ້າຊັ້ນຂໍ້ມູນ ການສ້າງ point/ line/ polygon shape file ແລະຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່• ການວິເ...
ສາລະບານ• ການນໍາໃຊ້ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ- ການປ່ຽນຄັ້ງໃຫ່ຍຂອງປະຊາຊົນບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ ໃນການນໍາໃຊ້ທດິນ ພາຍຫຼັງການເຂົ້າມາຂອງບໍລິສັດ ປູກຢາ...
ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງໃດ້ແດ່ໃນ       QG ?        ISGISສໍາລັບການຈັດການຂໍ້ມູນທາງພູມສາດການຈັດການ, ວິເຄາະ ແລະການນໍາ...
ຂໍ້ມູນ VECTOR ແລະ  RASTER          5
ຂໍ້ມູນ VECTOR• Vector ແລະ raster ແມ່ນຂໍ້ມູນໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນໃນ ຮູບແບບພື້ນທີ່•   Vector ໄຊ້ຄ່າພິກັດ X ແລະ Y   ເພື່ອກໍາ  ...
ຂໍ້ມູນ RASTER• ຂໍ້ມູນ Raster ແມ່ນມີລັກສະນະຂອງຮູບພາບ ຄວາມລະອຽດ ແມ່ນເປັນຮູບສີ່ຫຼຽມສະໝໍ່າສ ະເໝີ – ສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນ  ພາບຖ່...
ຊັ້ນຂອງຂໍ້ມູນ-  ທຸກຊັ້ນຂໍ້ມູ            !  ນແມ່ນມີຮູບແບ  ບແຕກຕ່າງກັນ            !- ແຕ່ລະຊັ້ນ...
ການນໍາເຂົ້າຊັ້ນຂໍ້ມູ     ນ               2. Click „Browes“                      ...
ການນໍາເຂົ້າຊັ້ນຂໍ້ມູ     ນ      taskbarTable ofcontents           Display window           ...
ການນໍາເຂົ້າຊັ້ນຂໍ້ມູ        ນ         Iຖ້າຢາກດັດແປງແກ້ໄຂ       ຊັ້ນຂໍ້ມູນເລືອກຄໍາສັງ activateNot ac...
ເຄື່ອງມື         Zoom in  Zoom out    Zoom to selection                           ...
ແຜນທີ່ອະນຸຍາດຂອງ PL A          M          13
ການກໍານົດຈຸດທີຕັ້ງໃຫ   ້ກັບພາບ          14
ການກໍານົດຈຸດທີຕັ້ງໃຫ    ້ກັບພາບ Transformation settings  Start georeferencing  15
ການສ້າງຊັ້ນຂໍ້ມູນໃໝ່• ການສ້າງ shape file ໃໝ່• ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ shpe file• ການສ້າງ shpe file ໃໝ່ຈາກຂໍ້ມູນໃດໜື່ງທີ່ເລືອ ກໃວ້...
ການສ້າງຊັ້ນຂໍ້ມູນໃໝ່            17 New shapefile layer
ການສ້າງຊັ້ນຂໍ້ມູນໃໝ່   ແລະ ດັດແກ້                   18 New shapefile layer  Cut proligon
ການດັດແກ້ shapefile  ແລະການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່                       19Merge selection features  Field...
ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່                          20Click open field calculator  Area calculatot HA
ເນື້ອທີ່ອາດນະຍາດຈາກ    PL A     M  New shapefile ຈາກທີ່ດິນແຂວງ ອະນຸຍາດ  21
ເນື້ອທີ່ອະນຸຍາດ ແລະຈຸດອະນຸຍາດສໍາປະທານຂອງ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ   ຈຸດເນື້ອທີ່ສໍາປະທານຂອງທີດິນແຫ່ງຊາດ  22
ຂໍ້ມູນບຸກຕົວຈິງຈາກ GPS ກັບເນື້ອທີ່ອະນຸຍາດ   ຂໍ້ມູນຈາກ GPS    23
ຊັ້ນຂໍ້ມູນເນື້ອທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ  ເນື້ອທີ່ບຸກເບີກຕົວຈິງ              24
ພາບຖ່າຍດາວທຽມ Aos ima             l   geການບຸກເບີກຂອງບໍລິສັດບໍ່ໃດປະຕິບັດຕາມຂ  ອບເຂດອະນຸຍາດ        ...
ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດີນຂອງ   ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິນ ພາຍຫຼັງການເຂົ້າມາຂອງບໍລິສັດ              26
ສົມທຽບແຜນທີ່ນໍາໄຊ້ທີ່ດີ  ນຂອງບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ NAFES Map  JVC Map
By/Mr Sengchan   PHOMMACHANH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gis mapping presentation jvc in lao

1,054 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,054
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gis mapping presentation jvc in lao

 1. 1. ບົດນໍາສະເໜີການສ້າງແຜນທີ່ 02.03.2012 1
 2. 2. ສາລະບານ• ການສ້າງ shape files ໃໝ່ ການນໍາເຂົ້າຊັ້ນຂໍ້ມູນ ການສ້າງ point/ line/ polygon shape file ແລະຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່• ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການຕັດ,ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ.....• ຕົວຢ່າງກໍລະນີບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ,ເມືອງ ພີນ,ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ- ເນື້ອທີ່ອະນຸຍາດສໍາປະທານຈາກທີ່ດິນແຂວງ ແລະ ຈາກທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ- ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ GPS ເພື່ອສົມທຽບເຂດອະນຸຍາດສໍາປະທານ ກັບ 2 ເນື້ອທີ່ບຸກເບີກຕົວຈິງຂອງບໍລິສັດ.
 3. 3. ສາລະບານ• ການນໍາໃຊ້ ພາບຖ່າຍດາວທຽມ- ການປ່ຽນຄັ້ງໃຫ່ຍຂອງປະຊາຊົນບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ ໃນການນໍາໃຊ້ທດິນ ພາຍຫຼັງການເຂົ້າມາຂອງບໍລິສັດ ປູກຢາງພາລາ- ສົມທຽບແຜນທີ່ນໍາໄຊ້ທີ່ດິນຂອງບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ຈາກ NAE ແລະ J C FS V 3
 4. 4. ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງໃດ້ແດ່ໃນ QG ? ISGISສໍາລັບການຈັດການຂໍ້ມູນທາງພູມສາດການຈັດການ, ວິເຄາະ ແລະການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບພື້ນທີ່ 4
 5. 5. ຂໍ້ມູນ VECTOR ແລະ RASTER 5
 6. 6. ຂໍ້ມູນ VECTOR• Vector ແລະ raster ແມ່ນຂໍ້ມູນໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນໃນ ຮູບແບບພື້ນທີ່• Vector ໄຊ້ຄ່າພິກັດ X ແລະ Y ເພື່ອກໍາ ນົດທີ່ຕັ້ງຂອງ ຈຸດ,ສາຍນໍ້າ,ທາງ ແລະ ເນື້ອທີ່• ຕາມທໍາມະດາ ຂໍ້ມູນຂອງ GIS ແມ່ນເປັນຮູບແບບຂອງ Shape file 6
 7. 7. ຂໍ້ມູນ RASTER• ຂໍ້ມູນ Raster ແມ່ນມີລັກສະນະຂອງຮູບພາບ ຄວາມລະອຽດ ແມ່ນເປັນຮູບສີ່ຫຼຽມສະໝໍ່າສ ະເໝີ – ສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນ ພາບຖ່າຍທທາງອາອາດ ແລະ ພາບຖ່າຍດາວທຽມaerial 7
 8. 8. ຊັ້ນຂອງຂໍ້ມູນ- ທຸກຊັ້ນຂໍ້ມູ ! ນແມ່ນມີຮູບແບ ບແຕກຕ່າງກັນ !- ແຕ່ລະຊັ້ນແມ່ ນມີອົງປະກອບພຽ ງໜື່ງດຽວຄື: (points, lines, polygons, raster)! ! 8
 9. 9. ການນໍາເຂົ້າຊັ້ນຂໍ້ມູ ນ 2. Click „Browes“ 3. Click Location Shp1. Click „Add layer“-button 9
 10. 10. ການນໍາເຂົ້າຊັ້ນຂໍ້ມູ ນ taskbarTable ofcontents Display window 10
 11. 11. ການນໍາເຂົ້າຊັ້ນຂໍ້ມູ ນ Iຖ້າຢາກດັດແປງແກ້ໄຂ ຊັ້ນຂໍ້ມູນເລືອກຄໍາສັງ activateNot active Active 11
 12. 12. ເຄື່ອງມື Zoom in Zoom out Zoom to selection Previous Zoom Pan map Full extent Zoom to layer Next Zoomືອນເມົາໃສ່ໄອຄອນ ຈະປະກົດຄໍາສັງຂື້ນມາວ່າແຕ່ລະໄອຄອນສາມາດເຮັດຫຍັງ 12
 13. 13. ແຜນທີ່ອະນຸຍາດຂອງ PL A M 13
 14. 14. ການກໍານົດຈຸດທີຕັ້ງໃຫ ້ກັບພາບ 14
 15. 15. ການກໍານົດຈຸດທີຕັ້ງໃຫ ້ກັບພາບ Transformation settings Start georeferencing 15
 16. 16. ການສ້າງຊັ້ນຂໍ້ມູນໃໝ່• ການສ້າງ shape file ໃໝ່• ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ shpe file• ການສ້າງ shpe file ໃໝ່ຈາກຂໍ້ມູນໃດໜື່ງທີ່ເລືອ ກໃວ້ 16
 17. 17. ການສ້າງຊັ້ນຂໍ້ມູນໃໝ່ 17 New shapefile layer
 18. 18. ການສ້າງຊັ້ນຂໍ້ມູນໃໝ່ ແລະ ດັດແກ້ 18 New shapefile layer Cut proligon
 19. 19. ການດັດແກ້ shapefile ແລະການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ 19Merge selection features Field caculator
 20. 20. ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ 20Click open field calculator Area calculatot HA
 21. 21. ເນື້ອທີ່ອາດນະຍາດຈາກ PL A M New shapefile ຈາກທີ່ດິນແຂວງ ອະນຸຍາດ 21
 22. 22. ເນື້ອທີ່ອະນຸຍາດ ແລະຈຸດອະນຸຍາດສໍາປະທານຂອງ ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຈຸດເນື້ອທີ່ສໍາປະທານຂອງທີດິນແຫ່ງຊາດ 22
 23. 23. ຂໍ້ມູນບຸກຕົວຈິງຈາກ GPS ກັບເນື້ອທີ່ອະນຸຍາດ ຂໍ້ມູນຈາກ GPS 23
 24. 24. ຊັ້ນຂໍ້ມູນເນື້ອທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ເນື້ອທີ່ບຸກເບີກຕົວຈິງ 24
 25. 25. ພາບຖ່າຍດາວທຽມ Aos ima l geການບຸກເບີກຂອງບໍລິສັດບໍ່ໃດປະຕິບັດຕາມຂ ອບເຂດອະນຸຍາດ 25
 26. 26. ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດີນຂອງ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິນ ພາຍຫຼັງການເຂົ້າມາຂອງບໍລິສັດ 26
 27. 27. ສົມທຽບແຜນທີ່ນໍາໄຊ້ທີ່ດີ ນຂອງບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ NAFES Map JVC Map
 28. 28. By/Mr Sengchan PHOMMACHANH

×