Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kwaliteit: processen op orde, sturen op prestaties en met bezieling samenwerken

6,604 views

Published on

Presentatie van Kees Ahaus, TNO Management Consultants, tijdens de Onderwijsdag van Avans Hogeschool op 14 april 2011

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kwaliteit: processen op orde, sturen op prestaties en met bezieling samenwerken

 1. 1. Kwaliteit: processen op orde, sturen op prestaties en met bezieling samenwerken<br />14 april 2011<br />Kees Ahaus<br />
 2. 2. Kwaliteit: vanuit welke invalshoek?<br /><ul><li>Kwaliteit is … de processen op orde hebben en risico’s beheersen
 3. 3. Kwaliteit is… sturen van prestaties in het onderwijs en onderzoek
 4. 4. Kwaliteit is … met bezieling (samen)werken voor de klant om de verwachtingen te overtreffen en op kritische momenten de gevoelige snaar te raken</li></li></ul><li>Richting<br />Consistentie<br />Samenhang<br />Feedback<br />Bron: Steven ten Have<br />
 5. 5. 1. Processen op orde<br />
 6. 6. Wat maakt accreditatie zichtbaar?<br /><ul><li>Het inhoud van het programma is afgestemd op de doelstellingen van het programma
 7. 7. De interne organisatie (de opleidingsorganisatie, het onderwijsleerproces) is op orde
 8. 8. De klant (student) staat centraal
 9. 9. Taken en verantwoordelijkheden zijn transparant
 10. 10. Er zorgvuldig is gekeken naar de kwaliteit en kwantiteit van het personeel
 11. 11. De hogeschool werkt systematisch aan verbetering
 12. 12. Het onderwijsrendement is bekend
 13. 13. De opleiding en de cursussen zijn geëvalueerd</li></li></ul><li>Twee stellingen over certificatie en accreditatie<br />Stelling 1<br />Een schema voor accreditatie van een kwaliteitssysteem dient aandacht te besteden aan het op orde hebben van processen, aan het sturen van prestaties en aan met bezieling (samen)werken.<br />Stelling 2<br />Accreditatie gaat meer over verantwoorden dan over verbeteren. <br />
 14. 14. De professional is bereid om mee te werken aan het certificeringsproces, als…<br />dit een interne meerwaarde heeft<br />dit motiveert <br /><ul><li>het kwaliteitssysteem leidt niet tot bureaucratie
 15. 15. het geen bevraging is maar een dialoog
 16. 16. het door deskundige peers wordt uitgevoerd</li></ul>control niet de dominante waarde is van het certificeringssysteem<br />de professional meer loyaal en organisatiebetrokken is<br />de professional een eigen belang ziet<br />de organisatie de interne kwaliteitszorg op orde heeft<br />de organisatie het werk niet alleen door kwaliteitsdeskundigen laat doen<br />er voldoende steun van het management is<br />Bron: Everard van Kemenade (2009)<br />
 17. 17. Nieuwe wegen in procesmanagement<br /><ul><li>Vastlegging processen moet op het niveau van de creativiteit van vakvolwassen medewerker
 18. 18. De dialoog is belangrijker dan de procesbeschrijving
 19. 19. De informatiearchitectuur moet beter aansluiten op de procesarchitectuur
 20. 20. Respect is belangrijker dan regels</li></li></ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=RjrEQaG5jPM<br />India Driving, 2 min.14<br />
 21. 21. 2. Sturen op prestaties<br />
 22. 22. Sturen op prestaties<br />resultaatgericht<br />Missie/<br />Visie<br />Succes-<br />bepalende <br />factoren<br />Prestatie-<br />indicatoren<br />Doel-<br />stellingen<br />Acties<br />
 23. 23. Wat we weten over sturen op prestaties<br />Performance management leidt tot meerrichting, consistentie, samenhang en feedback met transformationeelleiderschapalsmeestbelangrijkemodererendevariabele<br />Bron: Henk Doeleman<br />Goedpresterendeorganisatieswordengekenmerkt door:<br /><ul><li>Leidersdie simpelementalemodellengebruikenbij de dagelijkseaansturing
 24. 24. Leiders die voortdurendaanvullendeinformatieverzamelen
 25. 25. Leiders die met eigen targets werken en daaroverintensievercommuniceren: meer frequent, meer in detail en met meer (persoonlijke) aandacht</li></ul>Bron: Mike Bourne, Mike Kennerley en MonicaFranco-Santos<br />
 26. 26. De A3 methodiek: 3 pijlers<br />1. A3-jaarplannen<br />Op één A3-papierformaat<br />2. A3-managementgesprek<br />Functioneringsgesprek van de organisatie<br />3. A3-digitaal<br />Een digitaal hulpmiddel voor actuele managementinformatie<br />
 27. 27. A3 jaarplan <br />
 28. 28. A3 jaarplan Studentzaken HAN<br />
 29. 29. Voorbeeld van een A3 jaarplan<br />
 30. 30. http://www.youtube.com/watch?v=guELpieYlFU<br />We’re sinking, 41 sec.<br />
 31. 31. Kenmerken van het A3 managementgesprek<br />Basis : vertrouwen<br />Uitgangspunt : een dialoog op basis van gelijkwaardigheid<br />Kenmerk : waarderend en genererend<br />Agenda : ontwikkelingen, successen, punten van zorg, waarden en vervolgafspraken<br /><ul><li>Investering in de managementrelatie
 32. 32. Leren van het verleden én vooral leren van de gedeelde beelden van de toekomst
 33. 33. Leiderschap in planning & control</li></li></ul><li>PDCA-cirkel<br />Waarderen<br />Do<br />Check<br />Leren<br />Mobiliseren<br />Plan<br />Act<br />Inspireren<br />Bron: INK<br />
 34. 34. Leiderschap<br />aan <br />kwaliteit<br />Co-creëren en <br />leren<br />Reactieve<br />houding aannemen<br />Angst en<br />Onzekerheid <br />Empoweren<br />Ruimte geven voor<br />initiatieven<br />Geen ruimte geven<br />voor eigenaarschap<br />Vertrouwen<br />Controle<br />
 35. 35. Nieuwe wegen voor sturen op prestaties<br /><ul><li>Het is vooral de leider die stuurt
 36. 36. Met minder papier (‘one paper strategy’) bereiken we meer richting, consistentie, samenhang en feedback
 37. 37. De planning & controlcyclus is een wezenlijk managementproces (en niet langer een ritueel)</li></li></ul><li>3. Met bezieling (samen)werken<br />
 38. 38. Paradigma’s en Spiral Dynamics<br />Risico’s beheerst,<br />processen op orde<br />Beheersings-<br />paradigma<br />Indicatoren<br />Prestatieparadigma<br />Verhalen over kwaliteit en samenwerking<br />Betrokkenheids-<br />paradigma<br />Bron: Don Beck en Chris Cowan, 2006;<br />Huub Vinkenburg, 2009<br />
 39. 39. Vraag (overleg met uw buurman/buurvrouw):<br />Wat zijn de onderscheidende kenmerken van extreme high performers (topkok Sergio Herman, Olympische topsporters zoals Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband)?<br />
 40. 40. Oefening Kwaliteit door Samenwerking in tweetallen (in 7 minuten)<br /><ul><li>Denk terug aan een piekervaring, een moment dat er uitstekend werd samengewerkt binnen academies, tussen academies of tussen academies en diensteenheden
 41. 41. Wat was het verhaal over deze ervaring, wat gebeurde er precies, wie deed wat op welk moment?
 42. 42. Vat dit verhaal samen in één trefwoord, enkele van de trefwoorden in de zaal worden verzameld</li></li></ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=51_kt57WihM&feature=related<br />Happy people on piano stairs, 1 min 50<br />

×