Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les àmfores i el comerç en el mediterràni (versió ampliada)

5,157 views

Published on

Presentació per a un nivell d'ESO sobre aquest tema.

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les àmfores i el comerç en el mediterràni (versió ampliada)

 1. 1. Les àmfores i el comerç en el Mediterràni
 2. 2. El Mare Nostrum <ul><li>El mar Mediterrani ha estat un mar clau per a la Història. Fenicis grecs i romans han navegat per ell. </li></ul><ul><li>En la Roma antiga es va anomenar Mare Nostrum (El nostre mar) degut al fet que totes les seves ribes van ser ocupades per ella. </li></ul><ul><li>Té aproximadament 2,5 milions de km² i 3.860 km de longitud, és el mar interior més gran del món. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>L'etimologia d'aquest mar procedeix del llatí Mar Medi Terraneum , el significat del qual és &quot;mar enmig de les terres&quot;. </li></ul><ul><li>En idioma grec es diu Mesogeios Thalassa (Μεσόγειος Θάλασσα) amb el mateix significat que el nom llatí </li></ul><ul><li>En àrab es diu AL- Bahr al- Mutaw ā sit البحر المتواسط (&quot;mar intermedi&quot;) </li></ul><ul><li>En turc Ak Deniz (&quot;mar blanc&quot;, per oposició al mar Negre). </li></ul><ul><li>Per als egipcis era &quot;el Gran Verd&quot;. </li></ul>
 4. 4. Els Fenicis <ul><li>No hi ha dubte que els fenicis van ser els millors navegants de l'antiguitat , els quals van arribar a disposar de la tecnologia naval mes avançada dels seus contemporanis. </li></ul><ul><li>Tenien una gran riquesa forestal: aucines, xiprer, pi i cedres, amb això varen crear una poderosa flota mercant. Fabricaven i venien naus a altres pobles com als egipcis. </li></ul><ul><li>Durant un llarg període de temps, entorn de tres segles, van exercir un ferri monopoli comercial i mercantil, de tot del Mediterrani . </li></ul>
 5. 7. Els grecs <ul><li>La seva posició geogràfica Grècia i la necessitat d'importar gra van forçar a la seva població a embarcar-se en el comerç marítim. </li></ul><ul><li>A més del gra, es van importar productes com el papir, espècies, productes manufacturats, metalls i materials de construcció de naus com la fusta, el lli o resina. Per altra banda, les ciutats gregues exportaven vi, ceràmiques i oli d'oliva i marbre d’Atenes. </li></ul><ul><li>La riquesa de les ciutats gregues depenia gairebé exclusivament del comerç que en ella efectuaven. </li></ul>
 6. 10. El romans <ul><li>El comerç romà va ser el motor que va conduir a l'economia de finals de la República i principis de l'Imperi . </li></ul><ul><li>L'arqueologia marítima i els antics manuscrits de l'antiguitat clàssica mostren evidències d'extenses flotes comercials romanes. </li></ul><ul><li>Com amb la majoria de la tecnologia romana, els bucs marítims romans no van mostrar millora important alguna sobre les naus gregues dels segles anteriors. </li></ul><ul><li>Les matèries primeres, com el gra i els materials de construcció es negociaven solament per les rutes marítimes, ja que el cost del transport per mar era 60 vegades menys que per terra </li></ul><ul><li>Els aliments i productes bàsics com cereals per a fer pa i els rotllos de papir per a la fabricació de llibres van ser importats de l'Egipte ptolemaico a Itàlia de forma contínua. </li></ul>
 7. 17. Les àmfores <ul><li>Una àmfora és un recipient ceràmic de gran grandària amb dues anses i un llarg coll estret. L'àmfora és l'envàs del món antic. </li></ul><ul><li>Duien vi, blat, oli, mel, conserves en oli, cereals, salaons, garum, fruites, olives, etc. </li></ul><ul><li>Apareixen per primera vegada en les costes del Líban i Síria, durant el segle XV a. C., fa 3000 anys i s'estenen per tot el món antic. </li></ul><ul><li>Va Ser utilitzada pels antics grecs i romans com el principal mig de transport i emmagatzematge del raïm, olives, vi, oli d'oliva, cereals, peix, i altres productes bàsics. </li></ul><ul><li>El volum mig contingut en un àmfora s'aproximava als 25-30 litres </li></ul><ul><li>Van Ser elaborades a gran escala en els temps de l'Antiga Grècia i utilitzades en tot el Mediterrani fins al segle VII, quan van ser suplantades per recipients de fusta i pell. </li></ul>
 8. 18. <ul><li>Per mantenir-les dretes acabaven en punta, i així podien sostenir-se enfonyades en l'arena de les platges, o en suports de fusta en forma d'anell en els vaixells. </li></ul><ul><li>Característiques generals de les àmfores: </li></ul><ul><li>Fabricació artesanal i poc cuidada </li></ul><ul><li>Duració mitja de 40 0 60 anys </li></ul><ul><li>Disseny similar en diferents llocs </li></ul><ul><li>Reutilitzables o d'un sol ús </li></ul><ul><li>Formes en funciò de la seva utilitat </li></ul>
 9. 19. <ul><li>La base, acabada en punta, permet clavar les àmfores en la sorra i estibar-les en els cellers dels vaixells. </li></ul><ul><li>Les anses faciliten l'ús de cordes o de ganxos per a la seva manipulació i trasllat. </li></ul><ul><li>Normalment són necessàries dues persones per a aixecar un àmfora, ja que el seu pes pot superar els 50 quilos. </li></ul><ul><li>Un àmfora del segle I a. de C., amb un pes de 25 a 26 quilos, té una capacitat de 26 litres. Aquesta relació millora amb el temps. Un àmfora del segle IV d'uns 15 quilos de pes pot contenir fins a 45 litres. </li></ul>
 10. 20. <ul><li>Les àmfores servien per a transportar en bones condicions un volum considerable d'aliments peribles, des dels seus llocs d'origen fins als magatzems i contenidors públics o privats (grans sitges o dipòsits, dolia, tinajas,etc). </li></ul><ul><li>Les més abundants són les destinades a transportar vi, del que es consumia una gran quantitat (s'ha calculat que la demanda d'aquest producte a Roma, en el segle I dC, era de l'ordre d'un milió i mig de hectólitres a l'any). </li></ul><ul><li>Molt habitual era també l'exportació-importació d'oli, fonamental en l'alimentació i en la cuina romanes (al costat del port fluvial de Roma, les àmfores buides d'oli, majoritàriament procedents de la Bética, van arribar a formar una petita muntanya, coneguda com &quot;Mont Testaccio&quot;. </li></ul><ul><li>En alguns dels llocs en els quals eren elaborats aquests productes, es fabricaven així mateix els envasos corresponent: les àmfores. </li></ul><ul><li>A Catalunya s'han documentat arqueològicament les restes dels forns que produïen -sobretot- àmfores vinarias que imitaven tipologies de prototips itàlics. </li></ul><ul><li>Per altra banda, s'importaven de diferents llocs productors del sud de la Península Ibèrica, del nord d'Àfrica i del Mediterrani Oriental (en un primer moment, també d'Itàlia) grans quantitats de vi, blat, oli, mel, conserves en oli, cereals, salaons, garum, fruites, olives, etc. </li></ul><ul><li>A partir del segle II dC, bona part del transport de vi es fa mitjançant envasos més pràctics (més resistents als cops i de menor pes), com els barrils de fusta. Així mateix, les àmfores es transformaran, adaptant-se al contingut específic, i mantindran diverses varietats en ús durant tot el Baix Imperi fins a l'època medieval. </li></ul>
 11. 21. Garum i altres salses de peix <ul><li>Més important que el salaó de peix era el “ garum” que  era obtingut a partir de la maceració en sal de trossos, budells, freses i altres despulles de peix. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Aquesta estimada i cotitzada salsa,  era condiment i acompanyament indispensable en les taules romanes. Tota sola, o amb aigua, vi, vinagre o oli, aparellava a llegums, carns o fruites. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Obria la gana facilitant la digestió fins i tot tenia propietats terapèutiques amb un alt poder cicatritzant, al guarir cremades i remeiar úlceres o infeccions greus. </li></ul><ul><li>Hi havia àmfores per el transport d’aquesta preuada salsa. </li></ul>
 12. 22. Àmfores fenicies
 13. 23. Àmfores gregues
 14. 24. Àmfores romanes
 15. 25. Heinrich Dressel ( 16 de junio de 1845 - 17 de julio de 1920 ) arqueòleg alemany <ul><li>Dressel va desenvolupar una tipologia per a la classificació d'àmfores antigues, sobre la base de la seva pionera excavació en el Mont Testaccio de Roma. </li></ul><ul><li>En 1872 Heinrich Dressel , comença a excavar el Mont Testaccio . Descobrint que moltes de les àmfores conservaven un segell i inscripcions pintades denominades &quot; tituli picti &quot;. </li></ul><ul><li>Amb les nombroses dades obtinguts al llarg de les seves investigacions i excavacions, va crear una taula tipològica d'àmfores, agrupant-les per la seva forma, sent aquesta taula encara avui dia una referència de primer ordre per a tots. </li></ul><ul><li>Les troballes de Dressel van posar al descobert, entre moltes altres coses, la base de l'economia de mercat de l'antiga Roma, contribuint amb dades noves i inèdits al coneixement de la història econòmica de l'Imperi i les seves províncies. </li></ul>
 16. 26. Classificació Dressel
 17. 27. Com es carregaven?
 18. 31. Com es feien? <ul><li>La fabricació d'un recipient per al transport constituïa un procés complex. Primer es modelava la panxa, practicant un petit forat en el fons que facilités l'assecat. </li></ul><ul><li>Quan l'argila estava gairebé seca amb un petit tap es tancava el forat en la base de l'àmfora, es pegaven el coll i la boca, que havien estat fabricats a part i s'afegien, per fi, les anses. </li></ul>
 19. 32. Forn d’àmfores
 20. 33. Com es tancaven ? <ul><li>Sembla que feien servir reina de pi, pega, “brea” o “pez” per aillar el contingut amb taps o una tapa de suro o fusta, argila i guix de les quals normalment no queden restes, i potser inclogués un opércul de ceràmica. </li></ul>
 21. 34. Segells i Taps d’àmfora
 22. 36. Els Tituli Picti <ul><li>Són inscripcions que apareixen sobre àmfores. Ens donen una valuosa informació sobre les característiques de les mercaderies i productes exportats com contingut, origen, matèria primera, qualitat, antiguitat, edat, pes o comerciant. </li></ul>
 23. 37. <ul><li>Titulus pictus és un tipus d'inscripció usada en l'antiguitat . Es tracta d'un epígraf de caràcter comercial (especificant per exemple origen, destinatari, contingut, etc.) portat a terme sobre algun objecte (freqüentment àmfores). </li></ul><ul><li>Els tituli picti (forma en plural) s'executaven abans coctionem (és a dir, abans del enfornat la ceràmica), pressionant amb una estampa sobre l'argila fresca. </li></ul><ul><li>Són freqüents aquestes inscripcions en els recipients de comerç d'època romana. </li></ul><ul><li>Algunes de les àmfores grecoitálicas més antigues de la Península Ibèrica estaven inscrites amb tituli picti en grec. </li></ul>
 24. 38. <ul><li>Nombre: pes de l'àmfora buida </li></ul><ul><li>Nom del comerciant ( diffusor , mercator , negotiator ) o transportista ( navicularius ) </li></ul><ul><li>Pes net de l'àmfora </li></ul><ul><li>Control de recepció del contingut </li></ul><ul><li>Xifra desconeguda </li></ul>
 25. 39. <ul><li>Pel que fa a les inscripcions pintades, conegudes amb el nom llatí de tituli picti , ja Heinrich Dressel advertí que n'hi ha de diverses classes, a cadascuna de les quals correspon una posició concreta sobre la superfície de l'àmfora: </li></ul><ul><ul><li>a.-Element numeral. Se situa al coll de l'envàs i correspon exactament amb el pes-tara de l'àmfora buida, comptabilitzat en lliures. Ha estat comprovada la correlació exacta amb les àmfores del derelicte Port Vendres II i acostuma a oscilar al voltant dels 30 kg. ß.- Tria nomina d'un individu. Se situa sobre l'espatlla. Dressel considerà que corresponia al propietari de l'oli, però sovint els noms poden relacionar-se amb un diffusor , un mercator o un negotiator de l'epigrafia lapidària. </li></ul></ul><ul><li>?.-Un altre element numeral. Se situa dalt del ventre i correspon al pes de l'oli contingut en l'àmfora, expressat en lliures. Sovint el numeral acaba amb una S, que Dressel (CIL, XV), Liou (COLLS, 1977) i Marichal (1978) consideren que significa semis i correspon, per tant a mitja lliura. En canvi Rodríguez Almeida (1972, p.122-123) i Remesal (1977) hi veuen un recurs caligràfic per indicar la fi del número i evitar que s'hi afegís alguna lliura de més. Acostuma a xifrar-se al voltant dels 70 kg. </li></ul><ul><li>d.-Control fiscal. És escrit obliquament a la banda dreta de l'espatlla de l'àmfora. Comença per una lligatura d'una R i una E, que Dressel llegí com recognitum i que Rodríguez Almeida interpreta Recensendum , seguida del pes de l'oli recollit a ?, el nom d'una ciutat (majoritàriament Hispalis, Corduba o Astigi), després del qual pot haver-hi un numeral i una o diverses A, interpretades com Arca , un topònim, un nom en genitiu, un o dos noms en nominatiu, que poden estar precedits del mot accepit o ponderavit i la datació consular. Remesal (1986) ha interpretat aquest epígraf com un formulari fiscal variable a través del temps, que en terminologia moderna podria ser expressat Controlat al districte de ....., a l'oficina (Núm. o nom)..... pesa ..... controlat per ..... actor del publicà (al segle III funcionaris imperials) ....., a l'any ..... El control d correspon al control efectiu del portorium o un altre control fiscal directe. Els epígrafs d permeten, quan contenen la datació consular, la datació absoluta de les àmfores i dels seus segells, cosa que permetrà augmentar la precisió de les datacions tipològiques. </li></ul><ul><li>e.-Numeral que es pot situar de diverses maneres, generalment un nombre sencer entre 1 i 12, que encara no ha estat satisfactòriament interpretat. </li></ul><ul><li>Darrerament Emilio Rodríguez Almeida ha afegit una nova classe de titulus pictus , que sembla bastant menys comú: </li></ul><ul><ul><li>?.-Dades sobre l'emmagatzematge de l'àmfora. </li></ul></ul><ul><li>Totes aquestes inscripcions eren realitzades amb un pinzell excepte la d, la més extensa, que es feia amb càlam. </li></ul>
 26. 40. Marques comercials “Thitulus”
 27. 41. Mont Testaccio “el pujol de les àmfores” <ul><li>Situat a la ciutat de Roma es una muntanya artificial amb una alçaria de 40 metres. Era un abocador a on es tiraven les àmfores que ja no servien. </li></ul><ul><li>Moltes són de la Bética (Andalusia) i transportaven oli d’oliva. </li></ul>
 28. 42. <ul><li>El pujol, de forma triangular està composta per restes d'al voltant de 26 milions d'àmfores !! </li></ul><ul><li>Les àmfores arribaven al port de Roma, on es buidava el seu contingut per a a continuació trencar-les en trossos, els quals eren dipositats en el Munti Testaccio on es tirava calç sobre els recipients per a evitar olors dolentes. Ja que no era rendible rentar els recipients i enviar-los de retorn a la Bética i altres regions. Les àmfores sembla ser que es traslladaven senceres, probablement en grups de quatre, per rucs, mules o altres animals de càrrega; posteriorment es trencaven en el lloc. </li></ul><ul><li>Les últimes excavacions portades a terme indiquen que el pujol no va ser un escombriaire fortuït ni desordenat, sinó una estructura portada a terme de manera disciplinada, elevada per terrasses amb murs de retenció també fets de trossos de ceràmica. Es poden establir 3 fases en la construcció d'aquesta estructura. La primera abastaria del 74 a. C. al 149 d. C. La segona es va perllongar fins al 230 d. C., i la tercera està sent investigada en l'actualitat. </li></ul>
 29. 44. Vista actual
 30. 45. Arqueologia submarina

×