Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Порядок конкурсного відбору та обчислення конкурсного бала вступників

62 views

Published on

Порядок конкурсного відбору та обчислення конкурсного бала вступників

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Порядок конкурсного відбору та обчислення конкурсного бала вступників

  1. 1. Додаток 6 до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв в 2017 році (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) Порядок конкурсного відбору та обчислення конкурсного бала вступників І. Конкурсний відбір осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти 1.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних екзаменів, середнього бала документа (додатка до документа) про базову загальну середню освіту з урахуванням додаткових балів за особливі успіхи. Вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу (додаток 8 до Правил прийому). Перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотами наведені в додатку 5 (таблиця 5) до Правил прийому. Ваговий коефіцієнт для середнього бала документа (додатка до документа) про базову загальну середню освіту, вагові коефіцієнти для балів вступних екзаменів з конкурсних предметів вказані в додатку 5 (таблиця 5) Правил прийому. 1.2. Результати вступних іспитів для вступників на основі базової загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 1 до 12. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". 1.3. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. ІІ. Конкурсний відбір осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 2.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, а
  2. 2. також з урахуванням додаткових балів за особливі успіхи. Вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу (додаток 8 до Правил прийому). Ваговий коефіцієнт для середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, вагові коефіцієнти для балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) та бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення) вказані в додатку 5 (таблиця 5) Правил прийому. 2.2. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за шкалою від 100 до 200 балів (див. додаток 3 до Правил прийому). 2.3. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. ІІІ. Конкурсний відбір осіб, які вступають на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 3.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступного іспиту з української мови, фахового вступного випробування, середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з урахуванням додаткових балів за особливі успіхи. Вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу (додаток 8 до Правил прийому). 3.2. Вступний іспит з української мови проводиться у формі тестування і оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів (мінімальний прохідний бал вступного випробування з української мови 124 бали). Порядок проведення фахового вступного випробування – усно, результати якого оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів (мінімальний прохідний бал вступного випробування з фаху 124 бали). Середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника обчислюється за шкалою від 100 до 200 балів. 3.3. За рівних результатів вступних випробувань перевагу має абітурієнт з вищим середнім балом додатку до документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 3.4. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
  3. 3. ІV. Конкурсний відбір осіб, які вступають на основі раніше здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів 4.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають за іншою спеціальністю на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста чи ступеня вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів фахового вступного випробування та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 4.2. Порядок проведення фахового вступного випробування – усно, результати якого оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів (мінімальний прохідний бал вступного випробування з фаху 124 бали). Середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень обчислюється за шкалою від 100 до 200 балів. 4.3. За рівних результатів вступних випробувань перевагу має абітурієнт з вищим середнім балом додатку до документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 4.4. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

×