Laserowa korekcja wad wzroku

812 views

Published on

Dane statystyczne wskazują, że ok. 40-50% populacji wymaga korekcji optycznej wzroku, a liczba ta będzie się nadal zwiększać. Laserowa korekcja wad wzroku to najbezpieczniejsza, wysoce precyzyjna metoda chirurgiczna korygująca krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm.

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laserowa korekcja wad wzroku

  1. 1. LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU 1
  2. 2. LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU dane statystyczne wskazują, że ok. 40-50% populacji wymaga korekcji optycznej wzroku, a liczba ta będzie się nadal zwiększać. Pomimo tego, że osób z wadami wzroku jest coraz więcej, nie wzrasta znacząco liczba okularników. dzieje się tak dzięki szybkiemu rozwojowi chirurgii refrakcyjnej, czyli operacyjnego leczenia oczu. Obecnie najnowo- cześniejszym sposobem leczenia wad wzroku jest korekcja laserowa. CO KORyguJEmy? LASEROWA KOREKCJA WAd WzROKu tO nAjbeZpiecZniejsZA, WysOce pRecyZyjnA metoda chirurgiczna korygująca krótkowzroczność, nadwzroczność i AstygmAtyZm. metodami LaSik, FemtoLaSik, LaSek/Prk można korygować wady: + krótkowzroczność do –10d + nadwzroczność do +5d + astygmatyzm do ±5d NA Czym tO pOLEgA? Laserowa korekcja wad wzroku polega na zastosowa- trum w przypadkach krótkowzroczności lub uwypuklając niu specjalnego lasera excimerowego do zmiany w nadwzroczności. Po tym, jak krzywizna rogówki zosta- krzywizny przedniej powierzchni oka, czyli rogówki. Laser nie zmieniona, wpadające do oka promienie świetlne bezpośrednio modeluje rogówkę spłaszczając ją w cen- skupiane są na siatkówce, a widzenie poprawia się. dLA KOgO? na wybór LaSerowej korekcji wady wzroku bądź uniemożliwiają noszenie okularów lub soczewek wPływają wzgLędy medyczne, zawodowe kontaktowych. zarówno okulary jak i soczewki kontak- lUb KOsmetycZne. towe sprawiają dużo trudności np. podczas pływania, jazdy na nartach czy gry w piłkę. istnieją także zawody, metoda ta powinna być zastosowana u osób, u któ- w których użycie korekcji okularowej lub soczewkowej rych niemożliwa jest korekcja okularami, bo występuje jest niemożliwe (np. strażacy, policjanci) i leczenie np. różnowzroczność (różnica w wielkości chirurgiczne jest wówczas jedyną metodą. wady w obu oczach). Laserowa korekcja wady wzroku to także rozwiązanie dla osób, u których z róż- często o wyborze laserowej korekcji wad wzroku decy- nych powodów występuje nietolerancja soczewek dują względy estetyczne - niektóre osoby nie akcep- kontaktowych. tują swojego wyglądu w okularach. również problemy związane z codzienną pielęgnacją jak również prze- Charakter wykonywanej pracy czy aktyw- ciwwskazania do stosowania soczewek kontaktowych ność sportowa to inne czynniki, które utrudniają ograniczyły liczbę osób mogących z nich skorzystać. www.lexummedica.pl 2
  3. 3. mEtOdy LASIK – zabieg wykonywany metodą Lasik przebiega w dwóch podstawowych etapach. I EtAp – wykonanie płatka – precyzyjnego, Po zakończeniu działania lasera odchylony płatek chi- poziomego nacięcia rogówki. rurg umieszcza na pierwotnym miejscu. cały zabieg Płatek tworzony jest przy użyciu mikrokeratomu metodą LASIK trwa kilkanaście minut z wymiennym nożem. w tej metodzie to właśnie nóż tnie i jest bezbolesny. w okresie pooperacyjnym pacjent rogówkę, a następnie chirurg odchyla płatek i przygoto- nie odczuwa bólu, a jedynie delikatny dyskomfort. nie wuje rogówkę do ii etapu. jest zmuszony do noszenia opatrunku, co umożliwia operowanie jednocześnie obu oczu. uzyskana ostrość II EtAp - modeLowanie wewnętrznych wzroku pozwala niemal natychmiast powrócić do co- warstw rogówki Laserem excimerowym. dziennych zajęć. Po odchyleniu płatka sterowana przez komputer wiązka lasera działa na odsłonięte, głębsze warstwy rogówki. w ciągu kilkudziesięciu sekund laser modeluje kształt rogówki i zmienia jej moc optyczną. fEmtOLASIK – od kLasycznej metody (Lasik) zabieg FemtoLasik różni się sposobem wytworzenia płatka. I EtAp - zamiast mechanicznego mikrotera- zabieg FEMTOLASIK zapewnia Pacjentom naj- tomu do nacięcia rogówki używa się LA- większe bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwala SERA fEmtOSEKuNdOWEgO, sterowanego na osiągnięcie lepszych rezultatów końcowych. Laser komputerowo. Pozwala to na tworzenie płatków femtosekundowy, stosowany podczas wykonywania z umożliwieniem wyboru średnicy i grubości płatka. płatka rogówki, daje maksymalną precyzję cięcia, co gwarantuje mniejszą inwazyjność i szybszą rekonwale- II EtAp - modeLowanie wewnętrznych scencję po zabiegu. warstw rogówki Laserem excimerowym. Po odchyleniu płatka sterowana przez komputer wiązka lasera działa na odsłonięte, głębsze warstwy rogówki. w ciągu kilkudziesięciu sekund laser modeluje kształt rogówki i zmienia jej moc optyczną. LASEK/pRK – zabieg pozwaLa na korekcję wad wtedy, gdy z różnych powodów nie moż- na wykonać zabiegu metodą Lasik (cienka rogówka, głęboki oczodół). zabieg metodą Lasek/prk poLega na odsu- odbudowa nabłonka rogówki po zabiegu trwa około kil- nięciu nabłonka z powierzchni rogówki ku dni. aby przyspieszyć regenerację i zmniejszyć dolegli- oraz Laserowaniu głębszych warstw ro- wości bólowe towarzyszące gojeniu się oka, po zabiegu gówki. zakłada się opatrunkową soczewkę kontaktową. www.lexummedica.pl 3
  4. 4. zALEty + lAseROWA KOReKcjA pOZWAlA nA wyELIMInOwAnIE KOnIECznOśCI nOSzEnIA OKuLA- RóW, zAbIEg JESt bEzbOLESNy i trwa kiLkanaście minut, + zabieg wykonywany jeSt w znieczuLeniu miejScowym – kroPLowym (Podanie kroPLi znie- czuLających do oka), a więc mA ChARAKtER AmbuLAtORyJNy, cO pOZWAlA nA WypisAnie Pacjenta do domu niedługo Po zabiegu, + okreS rekonwaLeScencji Po zabiegu jeSt bardzo krótki, co oznacza SzybKI pOWRót dO AKTywnEgO żyCIA, ryzyko Powikłań i Skutków ubocznych Po zabiegu jeSt znikome zALECENIA pRzEd zAbIEgIEm + nie wolno zakładać miękkich soczewek kontakto- + nie należy przerywać przyjmowania stosowanych wych przynajmniej 1-2 tygodnie przed zabiegiem już tabletek antykoncepcyjnych na 3 miesiące + nie wolno zakładać twardych soczewek kontakto- przed zabiegiem i 3 miesiące po zabiegu wych przynajmniej 4 tygodnie przed zabiegiem zALECENIA W dNIu zAbIEgu + pacjent powinien być wolny od wszelkich infekcji + należy założyć wygodne ubranie (np. opryszczka) + należy zabrać okulary przeciwsłoneczne + nie wolno wykonywać makijażu zALECENIA pO zAbIEgu + w dniu, w którym został wykonany zabieg nie moż- + w pierwszych kilku dniach należy ograniczyć pracę na prowadzić samochodu przy komputerze + może pojawić się dyskomfort w postaci wrażliwości + spanie w „osłonkach” przez 7 nocy na światło, łzawienie lub swędzenie oczu, a także + nie wykonywanie makijażu oczu przez 2 tygodnie uczucie ciała obcego w operowanym oku po zabiegu + zaleca się noszenie okularów przeciwsłonecznych + konieczne jest stosowanie kropli wg recepty lekarza + w przypadku pojawienia się dolegliwości bólowych (jeżeli krople skończą się wcześniej, niż wyznaczony zaleca się zażycie tabletki przeciwbólowej termin badania kontrolnego, należy zwrócić się do + przez okres 1 miesiąca po zabiegu należy unikać okulisty) zakurzonych, zadymionych pomieszczeń + nie stosować innych kropli, niż zalecane + przez okres 2 miesięcy po zabiegu nie wolno kąpać + unikać kontaktu z osobami chorymi się w basenach oraz przebywać na pełnym słońcu lub w solarium bez okularów przeciwsłonecznych www.lexummedica.pl 4
  5. 5. zdecydowana PoPrawa oStrości widzenia naStęPuje tuż Po zabiegu, aLe CAłKOwITą STAbILIzACję OSIągA SIę PO KILKu TygOdnIACh. pRzECIWWSKAzANIA dO zAbIEgu wszystkie zabiegi laserowe wykonuje się ambulatoryj- nie w znieczuleniu miejscowym. Podlegają one jednak pełnym rygorom zabiegów chirurgicznych. istnieją następujące przeciwwskazania do wykonania zabiegu: + wiek poniżej 20 roku życia + szybki postęp wady w ciągu ostatniego roku przed operacją korekcji + zaćma + jaskra + zapalne schorzenia oczu + zaburzenia siatkówki w przebiegu cukrzycy + rozrusznik serca + ciąża i laktacja + skłonność do tworzenia się bliznowców + choroby autoimmunologiczne + choroby nowotworowe + choroby psychiczne www.lexummedica.pl 5

×