Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SRL & oppimisympäristöjen suunnittelu


              Prof. Sanna Järvelä
    Oppimisen ja Koulutustekno...
Oppijan taidot &
    oppivan yhteiskunnan haasteet
• Tarvitaan ehjät ja pidemmät työurat.
• Pään sisällä tehtävän työn...
Oppiminen on taitolaji

• Taitavan oppijan ominaisuudet tunnetaan
• Tehokas opiskelu vaatii taitoa ja tahtoa – vain 
 osa...
Oppimisen itsesäätely käytännössä
               (Winne & Hadwin, 1999)


               Mikä...
Millaisia tehtäviä?
    (Perry & Vandekamp, 2002; Whitebread & Coltman, 2007; 
            Palincsar & Brow...
Mitä opettaja voi tehdä? (mm. Brophy, 2004)

• Oppimisen realiteetti  ‐ ymmärtäminen 
 on vaikeaa – ”oppilaiden 
 täyden...
Opeta ”motivaation kontrollia”

Auta tunnistamaan:

 Miksi minusta tuntuu tältä?
 Mikä on tavoitteeni?
 Miten pääsen ta...
Miten oppimisympäristöä voi suunnitella?
    (Boekaerts & Corno, 2005; Perry 1998)

 • Luo mahdollisuuksia opiskelijan ...
SRL &

Yhteisöllinen oppiminen
Vastavuoroinen opettaminen
Tutkiva oppiminen
Yhteisöllinen oppiminen & SRL
• Parhaimmillaan se  voi olla 
   • Tiimien ja verkostojen yhteisöllistä tiedon luomista ...
Esimerkkinä Vastavuoroinen opetus
      (Reciprocal teaching, Brown & Palincsar, 1992)

•  Opiskelijat toimivat pie...
Vastavuoroinen opetus
      (Reciprocal teaching, Brown & Palincsar, 1992)

•  Oppilaat toimivat pienissä ryhmissä ...
Mahdollisuutena Tutkiva oppiminen
    (Bereiter & Scardamalia, 1999; Hakkarainen et al. 2000)• Oppiminen on tutkimu...
Tutkivan oppimisen
sykli (Hakkarainen ym. 1999)
Optimaalinen oppimisen
motivaatio (Brophy, 1999)
”Keskeistä ei ole tavoitteen asettaminen ja
sen saavuttaminen, vaan se, e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Srl&OppimisympäRistöJen Suunnittelu

811 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Srl&OppimisympäRistöJen Suunnittelu

 1. 1. SRL & oppimisympäristöjen suunnittelu Prof. Sanna Järvelä Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) Learning and Educational  Technology Research Unit  http://let.oulu.fi
 2. 2. Oppijan taidot & oppivan yhteiskunnan haasteet • Tarvitaan ehjät ja pidemmät työurat. • Pään sisällä tehtävän työn osuus on lisääntynyt  nopeasti (myös fyysisessä työssä). • Työelämässä ei pärjätä ilman verkostoja. • Asenteet, tahto ja motivaatio. – Miten voimme vaikuttaa kiireeseen, stressiin,  muutokseen ja jatkuvan oppimisen vaatimuksiin? – Miten selvitä ja rakentaa itselleen mielekäs elämän  kokonaisuus?   – Ajan hallinta ja ajattelemaan oppiminen?
 3. 3. Oppiminen on taitolaji • Taitavan oppijan ominaisuudet tunnetaan • Tehokas opiskelu vaatii taitoa ja tahtoa – vain  osalla oppilaista on siihen halua ja  asiantuntemusta • ”Kyllä meidän Jussi pärjäisi jos se vaan viitsisi  lukea” • Onneksi oppimisen taitoja voidaan kehittää
 4. 4. Oppimisen itsesäätely käytännössä (Winne & Hadwin, 1999) Mikä tehtävä? Miten  Mikä tavoite? arvioin ja  säätelen? Mikä strategia? Learning and Educational  Technology Research Unit  http://let.oulu.fi
 5. 5. Millaisia tehtäviä? (Perry & Vandekamp, 2002; Whitebread & Coltman, 2007;  Palincsar & Brown, 1984) Tarvitaan tehtäviä,  • joiden haasteellisuutta voi säädellä ja omaa suoritusta voi arvioida.  • jotka sytyttävät pohtimaan ja perustelemaan omia ja toisten ajatuksia.  • joissa ryhmän jäsenten tulee päätyä yhteiseen mielipiteeseen.  • jotka antavat mahdollisuuksia kehitellä omia ja yhteisiä ratkaisumalleja. 
 6. 6. Mitä opettaja voi tehdä? (mm. Brophy, 2004) • Oppimisen realiteetti  ‐ ymmärtäminen  on vaikeaa – ”oppilaiden  täydennyskoulutus” • Osaamisen myytti paljastettava • Ei mielistelyä vaan todellisia ongelmia • Tiedollisesta lataamisesta tutkivaan  työskentelyyn • Elämyksistä ymmärtämisen kokemuksiin 
 7. 7. Opeta ”motivaation kontrollia” Auta tunnistamaan: Miksi minusta tuntuu tältä? Mikä on tavoitteeni? Miten pääsen tavoitteeseeni? Miten voisin auttaa itseäni? Millaisia strategioita voisin käyttää?
 8. 8. Miten oppimisympäristöä voi suunnitella? (Boekaerts & Corno, 2005; Perry 1998) • Luo mahdollisuuksia opiskelijan ratkaisuille (koko luokka, ryhmät, yksilöllinen työskentely..) • Rohkaise yhteisöllisen työskentelyyn ja  neuvotteluun • Luo ”uskaltava” ilmapiiri (haasteet ovat  mahdollisuuksia, epäonnistuminen on tärkeää)  • Arvio etenemistä ei lopputulosta • Anna realistista, mutta kannustavaa palautetta
 9. 9. SRL & Yhteisöllinen oppiminen Vastavuoroinen opettaminen Tutkiva oppiminen
 10. 10. Yhteisöllinen oppiminen & SRL • Parhaimmillaan se  voi olla  • Tiimien ja verkostojen yhteisöllistä tiedon luomista ja  jäsentelyä • Vaativia kognitiivisia toimintoja (selittäminen,argumentointi, neuvottelut, kysyminen) • Koordinoitua yhdessä työskentelyä, sitoutumista  yhteisiin tavoitteisiin ja jaettuun toiminnan arviointiin • Monimutkaisten ajatteluprosessien ulkoistamista ja kehittämistä • Enemmän kuin osiensa summa  ‐> älyllisen toiminnan ylittämistä yhteisön avulla
 11. 11. Esimerkkinä Vastavuoroinen opetus (Reciprocal teaching, Brown & Palincsar, 1992) • Opiskelijat toimivat pienissä ryhmissä vuorotellen  keskustelun johtajina • Strategiset toiminnat 1. kysyminen (questioning) 2. selkeyttäminen (clarifying) 3. yhteenvetäminen (summarizing) 4. ennustaminen (predicting) • Korkeatasoisten kognitiivisten (tiedollisten) käytäntöjen  muuttaminen ulkoisiksi • Päällekkäisten lähikehitysten vyöhykkeiden luominen • Yhteisöllinen vastuu tuloksista
 12. 12. Vastavuoroinen opetus (Reciprocal teaching, Brown & Palincsar, 1992) • Oppilaat toimivat pienissä ryhmissä vuorotellen  keskustelun johtajina • Strategiset toiminnat 1. kysyminen (questioning) 2. selkeyttäminen (clarifying) 3. yhteenvetäminen (summarizing) 4. ennustaminen (predicting) • Korkeatasoisten kognitiivisten (tiedollisten) käytäntöjen  muuttaminen ulkoisiksi • Päällekkäisten lähikehitysten vyöhykkeiden luominen • Yhteisöllinen vastuu tuloksista
 13. 13. Mahdollisuutena Tutkiva oppiminen (Bereiter & Scardamalia, 1999; Hakkarainen et al. 2000) • Oppiminen on tutkimusprosessi, joka synnyttää uutta  tietoa ja ymmärrystä • Ongelmalähtöistä – kysymykset ohjaavat  työskentelyä • Jäljitellään tutkijayhteisön tehokkaista käytäntöjä • Pyrkii ilmiöiden selittämiseen • Huomio keskeisiin käsitteisiin ja ”suuriin ideoihin” • Intuitiivisten käsitysten reflektointi – arvostetaan  oppilaiden ajatuksia!
 14. 14. Tutkivan oppimisen sykli (Hakkarainen ym. 1999)
 15. 15. Optimaalinen oppimisen motivaatio (Brophy, 1999) ”Keskeistä ei ole tavoitteen asettaminen ja sen saavuttaminen, vaan se, että oppijalle syntyy osallisuus ymmärrystä edistäviin toimintoihin ja, että oppija ymmärtää sen toiminnan arvon.”

×