Successfully reported this slideshow.
ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN TEKNOLOGIALLA TUETUISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Jonna Malmberg
MILLAISTA OSAAMISTA TARVITAAN? <ul><li>Epäselvät, muuttuvat ja avoimet ongelmat </li></ul><ul><li>Oman ja muiden osaamisen...
MILLAISTA OSAAMISTA EDELLYTETÄÄN? <ul><ul><li>Aktiivista tiedon konstruointia -YMMÄRTÄVÄÄ OPPIMISTA </li></ul></ul><ul><ul...
MILLAINEN ON ITSESÄÄTÖINEN OPPIJA? <ul><li>Oppimisen keskiössä on oppija itse – vastuu </li></ul><ul><li>Oppija nähdään ak...
MITÄ ON ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000, Järvenoja, 2010) <ul><li>Ymmärrys tehtävästä </li></...
MITÄ ON ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN? <ul><li>Tarkoituksen mukaisen strategian valinta </li></ul><ul><li>Strategian muuttaminen...
MITÄ ON ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN? (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000, Järvenoja, 2010) <ul><li>Ymmärrys tehtävästä </li><...
MITÄ VOIDAAN SÄÄDELLÄ? <ul><li>KOGNITIO: Ajattelu, Strategoiden käyttö </li></ul><ul><li>MOTIVAATIO: Tunteet ja uskomukset...
Oppilaat eivät hallitse itsesäätelytaitoja, vaan luovuttavat haasteellisessa tilanteessa…. <ul><li>” Kyllähän mää osaisin,...
HYVIÄ UUTISIA! <ul><li>Itsesäätely taitoja voidaan oppia ja opettaa </li></ul><ul><li>Oman oppimisen laatua voidaan parant...
- MOTIVAATIO JA ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN: ANALYYSI JA INTERVENTIO OPPIMISEN TAITOJEN KEHITTÄMISESTÄ PERUSKOULUSSA S uomen ...
TUTKIMUKSEN KONTEKSTI <ul><li>Tutkimukseen osallistui (n=19) neljännen luokan oppilasta </li></ul><ul><li>Luonnontieteiden...
Kuvaus Scamon ”pedagogisesta mallista” (Pintrich, 2000) VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHEET 3-5 VAIHE 6 VAIHE 7 ITSE- SÄÄTELY SRL Har...
<ul><li>Jonna tähän kuva esim. Heikin luokan ”jaksosuunnitelmasta” </li></ul>
ARVIO OMASTA ONNISTUMISESTA TAVOITTEEN ASETTAMINEN Monitorointi Kontrolli TAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN Harkinta Suunnittelu K...
<ul><ul><ul><li>Winne et al., 2006 </li></ul></ul></ul>
<ul><li>Tietoisuus </li></ul><ul><li>Tehtävä kohtainen tavoite </li></ul><ul><li>Motivationaalinen tavoite </li></ul>ScaM...
STRATEGINEN TUKI
STRATEGINEN TUKI
TUTKIMUSTULOKSET OSOITTAVAT <ul><li>Strategian valinta ja käyttö vaikuttaa oppimisen laatuun </li></ul><ul><li>Niin kognit...
TUTKIMUSTULOKSET OSOITTAVAT <ul><li>Ne oppilaat, joiden tilannesidonnainen motivaatio oli korkea, kokeilivat enemmän erila...
TUTKIMUSTULOKSET OSOITTAVAT <ul><li>Haastavissa oppimistilanteissa heikot oppilaat tunnistavat, että he eivät ymmärrä oppi...
TUTKIMUSTULOKSET OSOITTAVAT <ul><li>Haastavissa oppimistilanteissa menestyksekkäät oppilaat valikoivat oleellisen tiedon...
<ul><li>Kognitiivinen tuki yksinään ei riitä. Tarvitaan myös motivationaalista tukea. </li></ul><ul><li>Miten sinä voit o...
<ul><li>KIITOS! </li></ul><ul><li>Kysymyksiä? </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Otto itsesäätöinen oppiminen

1,320 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otto itsesäätöinen oppiminen

 1. 1. ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN TEKNOLOGIALLA TUETUISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Jonna Malmberg
 2. 2. MILLAISTA OSAAMISTA TARVITAAN? <ul><li>Epäselvät, muuttuvat ja avoimet ongelmat </li></ul><ul><li>Oman ja muiden osaamisen hyödyntäminen muuttuvissa olosuhteissa ja tilanteissa </li></ul><ul><li>Ryhmissä ja verkostoissa rakentuva oppiminen, osaamisen kehittäminen ja tiedon tuottaminen </li></ul><ul><li>Teknologia </li></ul>
 3. 3. MILLAISTA OSAAMISTA EDELLYTETÄÄN? <ul><ul><li>Aktiivista tiedon konstruointia -YMMÄRTÄVÄÄ OPPIMISTA </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimisen ja ongelmanratkaisun taitoja </li></ul></ul><ul><ul><li>Osallistumista tiedon tuottamiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>VASTUUN ottamista omasta oppimisesta – </li></ul></ul><ul><ul><li>ITSESÄÄTELYTAITOJA </li></ul></ul>
 4. 4. MILLAINEN ON ITSESÄÄTÖINEN OPPIJA? <ul><li>Oppimisen keskiössä on oppija itse – vastuu </li></ul><ul><li>Oppija nähdään aktiivisena osallistujana omassa oppimisessaan – toimijuus </li></ul><ul><li>Oppija pystyy tunnistamaan erilaisia haasteita, jotka voivat estää oppimista – tarkkailu </li></ul><ul><li>Oppija tietää keinoja, miten näihin haasteisiin voidaan vastata – taito </li></ul><ul><li>Oppija pystyy toimimaan erilaisissa oppimisen tilanteissa tilanteen edellyttämällä tavalla – adaptiivisuus </li></ul><ul><li>Oppija reflektoi realistisesti omaa toimintaansa erilaisissa oppimisen tilanteissa – kehittyvä </li></ul><ul><ul><ul><li>Boekaerts & Niemivirta, 2000; Winne & Hadwin, 1998; Järvelä & Volet, 2001; Zimmerman, 2011 </li></ul></ul></ul>
 5. 5. MITÄ ON ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000, Järvenoja, 2010) <ul><li>Ymmärrys tehtävästä </li></ul><ul><li>Aikaisemman tiedon aktivointi </li></ul><ul><li>Suunnittelu </li></ul><ul><li>Pystyvyys arviot </li></ul><ul><li>Arvostus </li></ul><ul><li>Mielenkiinto </li></ul><ul><li>Tavoite orientaatio </li></ul>TAVOITTEEN ASETTAMINEN
 6. 6. MITÄ ON ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN? <ul><li>Tarkoituksen mukaisen strategian valinta </li></ul><ul><li>Strategian muuttaminen </li></ul>(Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000, Järvenoja, 2010) <ul><li>Ymmärrys tehtävästä </li></ul><ul><li>Aikaisemman tiedon aktivointi </li></ul><ul><li>Suunnittelu </li></ul>TAVOITTEEN ASETTAMINEN <ul><li>Oppimisen tarkkailu </li></ul><ul><li>Kontrollointi </li></ul>
 7. 7. MITÄ ON ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN? (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000, Järvenoja, 2010) <ul><li>Ymmärrys tehtävästä </li></ul><ul><li>Aikaisemman tiedon aktivointi </li></ul><ul><li>Suunnittelu </li></ul>TAVOITTEEN ASETTAMINEN <ul><li>Oppimisen tarkkailu </li></ul><ul><li>kontrollointi </li></ul>ARVIOINTI OMASTA ONNISTUMISESTA TAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN <ul><li>Reflektointi </li></ul><ul><li>Reagointi </li></ul><ul><li>Atribuutiot </li></ul><ul><li>Oman suorituksen realistinen arviointi </li></ul><ul><li>Uusien taitojen oppiminen </li></ul>
 8. 8. MITÄ VOIDAAN SÄÄDELLÄ? <ul><li>KOGNITIO: Ajattelu, Strategoiden käyttö </li></ul><ul><li>MOTIVAATIO: Tunteet ja uskomukset </li></ul><ul><li>TOIMINTA: Oppimisympäristö </li></ul><ul><li>METAKOGNITIO: Monitorointi ja kontrollointi </li></ul><ul><ul><ul><li>(Hadwin, Järvelä & Miller, 2011; Pintrich, 2000) </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Oppilaat eivät hallitse itsesäätelytaitoja, vaan luovuttavat haasteellisessa tilanteessa…. <ul><li>” Kyllähän mää osaisin, mutta….” </li></ul><ul><li>MOTIVAATIO – SITOUTUMINEN? </li></ul><ul><li>” Niin..mitä minun pitikään tehdä….no teen mitä teen..?!” </li></ul><ul><li>TEHTÄVÄN YMMÄRRYS? </li></ul><ul><li>” Kato…Oon kirjoittanu jo ainaki 10 sivua putkeen!!” </li></ul><ul><li>SUUNNITTELU - STRATEGINEN TYÖSKENTELY? </li></ul><ul><li>” Tää on aivan HUIPPU!!!” </li></ul><ul><li>ITSEARVIOINTI? </li></ul><ul><li>Winne & Hadwin, 1998 </li></ul>Valtteri
 10. 10. HYVIÄ UUTISIA! <ul><li>Itsesäätely taitoja voidaan oppia ja opettaa </li></ul><ul><li>Oman oppimisen laatua voidaan parantaa </li></ul><ul><li>Itsesäätelytaitojen oppiminen on elinikäinen prosessi </li></ul><ul><li>Myös teknologian avulla voidaan tukea itsesäätöistä oppimista! </li></ul><ul><ul><ul><li>Perry & VandeKamp, 2000; Winne, 2006;. </li></ul></ul></ul>Valtteri
 11. 11. - MOTIVAATIO JA ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN: ANALYYSI JA INTERVENTIO OPPIMISEN TAITOJEN KEHITTÄMISESTÄ PERUSKOULUSSA S uomen Akatemian rahoittama tutkimushanke 2007-2009 <ul><li>Teoreettinen tavoite: Mitä on motivaatio itsesäätöisessä oppimisessa ja mistä motivaation säätely koostuu? </li></ul><ul><li>Empiirinen todentaminen: Mistä motivaation säätely koostuu käytännön oppimistilanteissa? Kuinka peruskoulun oppilaat käyttävät motivaation säätelyä osana itsesäätöistä oppimista? </li></ul><ul><li>Sovellus: Voidaanko motivaation säätelyä tukea yhdistämällä teknologian tarjoamia keinoja? </li></ul>ScaMo
 12. 12. TUTKIMUKSEN KONTEKSTI <ul><li>Tutkimukseen osallistui (n=19) neljännen luokan oppilasta </li></ul><ul><li>Luonnontieteiden jakso, kesto 5 viikkoa </li></ul><ul><li>Pedagoginen konteksti oli suunniteltu tukemaan itsesäätöistä oppimista </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Avoimet ongelmat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Työskentelyjärjestys vapaa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oppimisympäristö </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Oppilaat työskentelivät gStudy oppimisympäristössä, joka tukee luetun sisällön prosessointiin tarkoitettujen strategioiden aktivoimisessa (Winne & al. 2005). </li></ul>
 13. 13. Kuvaus Scamon ”pedagogisesta mallista” (Pintrich, 2000) VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHEET 3-5 VAIHE 6 VAIHE 7 ITSE- SÄÄTELY SRL Harkinta Sitoutuminen SRL Suunnittelu Käynnistäminen SRL Monitorointi Kontrolli SRL Monitorointi Kontrolli SR L Reflektio Reagointi ( OPPIMIS)- TAVOITTEET JA TOTEUTUS Kontekstin luominen - Oppimis-ympäristön mieleenpalauttaminen: gStudyn muistelu tunti - Aiheeseen tutustuminen: Aiheesta keskustelu, jutteleminen, omien kokemusten kertominen yms. > Opiskeltavan aiheen merkitykselliseksi tekeminen > Oppilaiden sitouttaminen Tietoperustan varmistaminen - Aikaisemman tiedon aktivointi: (opettajan ”johdanto”), MIELLEKARTTA siitä, mitä asioita aiheesta tietää yms. - Oppimisjakson eri vaiheiden hahmottaminen: Opettaja esittelee jakson suunnittelman > Tavoitteiden asettaminen Perustiedon hankkiminen Yksilötyöskentely aiheen tärkeimmistä teemoista - Opettajan ”alustukset” - Aiheen työstäminen kitissä strukturoidusti (kysymyksiin vastaaminen, omien kysymysten tekeminen yms.) > motivaation tukeminen > kognitiivisten strategioiden käyttö oppimisen tukena > SRL ”harjoittelu” Ymmärryksen syventäminen Yksilö- ja ryhmätyöskentelyä aiheen alateemoista - Aiheen työstäminen kitissä (yksilötyöskentely), tiedon jakaminen teemaryhmässä (ryhmä-työskentely) > motivaation tukeminen > kognitiivisten strategioiden käyttö oppimisen tukena > SRL > tiedon jakaminen Yhteenveto ja jaettu asiantuntijuus tms. - Ryhmätöiden esitys - Miellekartan teko koko aihealueesta yms. OPPIMIS-YMPÄRISTÖ gStudy –Oma kit Muistelutunnit gStudy –Oma kit - Miellekartta aikaisemman tiedon pohjalta -“Taktiikkakirjastossa” suunnitelma työskentelyn etenemisestä gStudy –Oma kit - Kitti/kitit aiheen perusteemoista - alleviivaus, muistiinpanot, miellekartta yms. gStudy –ryhmän jaettu kit - Kittien/muistiinpanojen jakaminen gStudy –ryhmän jaettu kit - Ryhmätyöt? - Miellekartta
 14. 14. <ul><li>Jonna tähän kuva esim. Heikin luokan ”jaksosuunnitelmasta” </li></ul>
 15. 15. ARVIO OMASTA ONNISTUMISESTA TAVOITTEEN ASETTAMINEN Monitorointi Kontrolli TAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN Harkinta Suunnittelu Käynnistäminen Reflektio Reagointi
 16. 16. <ul><ul><ul><li>Winne et al., 2006 </li></ul></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Tietoisuus </li></ul><ul><li>Tehtävä kohtainen tavoite </li></ul><ul><li>Motivationaalinen tavoite </li></ul>ScaMo <ul><ul><ul><li>Järvelä, Järvenoja & Malmberg, 2011 </li></ul></ul></ul>
 18. 18. STRATEGINEN TUKI
 19. 19. STRATEGINEN TUKI
 20. 20. TUTKIMUSTULOKSET OSOITTAVAT <ul><li>Strategian valinta ja käyttö vaikuttaa oppimisen laatuun </li></ul><ul><li>Niin kognitiivsesti kuin motivationaalisestikin suotuisissa oppimistilanteissa ”hyvät ja ”heikot” oppilaat käyttävät samantyyppistä oppimisstrategiaa – Muistiinpanojen tekeminen. </li></ul>
 21. 21. TUTKIMUSTULOKSET OSOITTAVAT <ul><li>Ne oppilaat, joiden tilannesidonnainen motivaatio oli korkea, kokeilivat enemmän erilaisia strategioita opiskelunsa aikana. </li></ul><ul><li>Motivaatio vaikutti myös siihen, millaisia strategioita oppilaat kertoivat käyttävänsä. </li></ul><ul><ul><ul><li>Järvelä, Järvenoja & Malmberg, 2011 </li></ul></ul></ul>
 22. 22. TUTKIMUSTULOKSET OSOITTAVAT <ul><li>Haastavissa oppimistilanteissa heikot oppilaat tunnistavat, että he eivät ymmärrä oppimaansa </li></ul>
 23. 23. TUTKIMUSTULOKSET OSOITTAVAT <ul><li>Haastavissa oppimistilanteissa menestyksekkäät oppilaat valikoivat oleellisen tiedon ja luokittelevat tietoa sen ominaisuuksien perusteella </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Kognitiivinen tuki yksinään ei riitä. Tarvitaan myös motivationaalista tukea. </li></ul><ul><li>Miten sinä voit omassa työssäsi ottaa huomioon itsesäätöistä oppimista edistävät tai estävät tekijät ? </li></ul><ul><li>TEKEMÄLLÄ, OPISKELEMALLA JA SITOUTUMALLA LÖYTYVÄT MENESTYKSEN POLUN RASTIT </li></ul><ul><ul><ul><li>Miller & Meece, 1997; Wolters, 1999; Hadwin, Järvelä & Miller 2011 </li></ul></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>KIITOS! </li></ul><ul><li>Kysymyksiä? </li></ul>

×