Otto aloituskalvot

1,465 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
534
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Otto aloituskalvot

 1. 1. Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö 7 op 16.9.2011 Venla Vallivaara
 2. 2. Aloitustapaamisen sisältö ja aikataulu <ul><li>08.30 – 09.30 Orientaatio kurssiin ja </li></ul><ul><li>PBL- menetelmään tutustuminen </li></ul><ul><li>09.30 – 09.45 Tauko </li></ul><ul><li>09.45 – 11.00 Purot-wikin oppimisteoreettiseen taustaan tutustuminen, </li></ul><ul><li>Harto Pönkä </li></ul><ul><li>11.00 – 12.00 Lounastauko </li></ul><ul><li>12.00 – 13.30 Luento: Asiantuntijaksi oppiminen, Niina Impiö & Pirkko Hyvönen </li></ul><ul><li>13.30 – 13.45 Tauko </li></ul><ul><li>13.45 – 15.20 PBL-työskentely ryhmissä, </li></ul><ul><li>ensimmäisen casen aloitus </li></ul><ul><li>15.20 – 15.30 Yhteenveto ja päivän päätös </li></ul>
 3. 3. Opintojakson sisältö ja kurssikirjallisuus <ul><li>Sisältö </li></ul><ul><ul><li>itsesäätöinen oppiminen : motivaatio ja oppimisen strategiat teknologiatuetuissa ympäristöissä </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteisöllinen oppiminen , tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen (CSCL) ja yhteisöllisen oppimisen mallit </li></ul></ul><ul><ul><li>asiantuntijaksi oppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>teknologian tarjoamat mahdollisuudet tukea oppimista </li></ul></ul><ul><ul><li>teknologiatuetun opetuksen suunnittelu, oppimisen ohjaaminen ja arviointi </li></ul></ul><ul><li>Kurssikirjallisuus </li></ul><ul><ul><li>Järvelä, S., Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (toim.) 2006. Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö . WSOY Oppimateriaalit Oy, Helsinki. </li></ul></ul><ul><ul><li>PBL-työskentelyä varten opiskelijat etsivät itse materiaalia, jota koostetaan ryhmänä esim. Diigo-palvelun avulla. </li></ul></ul>
 4. 4. OTTO aikataulu ja työskentelytavat PE 30.9.2011 klo 8.30-15.30, KTK303 LÄHITAPAAMINEN Luennot, PBL-työskentely PE 16.9.2011 klo 8.30-15.30, KTK303 LÄHITAPAAMINEN Orientaatio, PBL-menetelmään tutustuminen, luennot, PBL-työskentely TO 13.10.2011 klo 8.30-15.30, KTK305 LÄHITAPAAMINEN Luennot, PBL-työskentely, digitarinan ohjeistus TO 3.11.2011 klo 8.30-14.00, KTK303 LÄHITAPAAMINEN PBL-työskentely, digitarinatyöpaja TO 17.11.2011 klo 8.30-10.00, KTK303 LÄHITAPAAMINEN Digitarinoiden esittely <ul><li>PBL-työskentely, CASE 1 </li></ul><ul><li>Asiantuntijaksi oppiminen </li></ul><ul><li>Aloitus lähitapaamisessa 16.9. </li></ul><ul><li>Itsenäinen työskentely 16.-22.9. </li></ul><ul><li>Purku 23.-29.9. wikissä </li></ul><ul><li>Tuotosten esittely lähitapaamisessa 30.9. </li></ul><ul><li>PBL-työskentely, CASE 2 </li></ul><ul><li>Itsesäätöinen oppiminen </li></ul><ul><li>Aloitus lähitapaamisessa 30.9. </li></ul><ul><li>Itsenäinen työskentely 30.9.-6.10. </li></ul><ul><li>Purku 7.-12.10.  tuotos wikiin </li></ul><ul><li>Tuotosten esittely lähitapaamisessa 13.10. </li></ul><ul><li>PBL-työskentely, CASE 3 </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen oppiminen </li></ul><ul><li>Aloitus lähitapaamisessa 13.10. </li></ul><ul><li>Itsenäinen työskentely 14.-21.10. </li></ul><ul><li>Purku ja tuotosten esittely lähitapaamisessa 3.11.  tuotos wikiin </li></ul>DIGITARINA Käsikirjoitus 31.10.-2.11., työstäminen lähitapaamisessa 3.11. ja viimeistely 4.-16.11. Lähiopetuspäivien tarkempi aikataulu sekä luentomateriaalit verkkosivuilla http://let.oulu.fi/opinnot Kurssin wikiympäristössä http://letopinnot.purot.net/otto sekä ryhmien omat työskentelytilat että ajantasainen tieto siitä, missä kurssilla mennään ja mitä tehdään
 5. 5. Osaamistavoitteet ja arviointi <ul><li>Opintojakson jälkeen opiskelija osaa </li></ul><ul><ul><li>Tunnistaa teknologiatuetun opiskelun ja opetuksen perustana olevia oppimisen teoreettisia periaatteita </li></ul></ul><ul><ul><li>Määritellä käsitetasolla itsesäätöisen oppimisen, yhteisöllisen oppimisen ja asiantuntijaksi oppimisen sekä kuvata käsitteiden välisiä suhteita </li></ul></ul><ul><ul><li>Perustella teknologian hyödyntämistä oppimisen tukena oppimistutkimuksen näkökulmasta </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvioida erilaisia yhteisöllisen oppimisen malleja ymmärtävän oppimisen tukena </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuvailla perusasiat oppimisprosessin suunnittelusta ja tukemisesta ja arvioinnista teknologiaperustaisissa oppimisympäristöissä </li></ul></ul><ul><li>Arviointi </li></ul><ul><ul><li>Numeroarvostelu 0-5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvioitavat osa-alueet: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PBL-työskentelyn ryhmässä toteutetut tuotokset (25% per case  yhteensä 75% kokonaisarvosanasta) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitarina (25% kokonaisarvosanasta) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ryhmätyöskentelyyn osallistuminen (jonka ryhmä arvioi kurssin lopuksi) voi vaikuttaa arvosanaan yksittäisen opiskelijan kohdalla nostavasti tai laskevasti </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Problem Based Learning (PBL) <ul><li>Ongelmaperustainen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen (OLO) </li></ul><ul><li>Alun perin lääketieteen opinnoissa hyödynnetty malli  nykyään sovelletaan useissa eri oppiaineissa kaikilla koulutustasoilla </li></ul><ul><li>Asiantuntijuuden kehittyminen sekä teorian ja käytännön yhdistäminen tosielämää heijastelevien ongelmien kautta </li></ul><ul><li>Kehittää ja tukee mm. itsenäistä opiskeluotetta, yhdessä opiskelua ja ryhmätyötaitoja, tiedon soveltamista sekä tieteellistä ajattelua </li></ul><ul><li>Opiskelijoiden määrittelemät ongelmat ohjaavat yhteistä oppimisprosessia, jossa opettaja toimii ohjaajan roolissa </li></ul>
 7. 7. PBL - seitsemän askeleen malli (1) <ul><li>Askel 1: Virikkeeseen tutustuminen ja epäselvien käsitteiden selventäminen </li></ul><ul><ul><li>Tutustutaan yhdessä virikemateriaaliin ja käydään lyhyt keskustelu, jolla varmistetaan, että virike ja sen keskeisimmät käsitteet on ymmärretty samalla tavalla. </li></ul></ul><ul><li>Askel 2: Ongelman määrittely </li></ul><ul><ul><li>Mietitään ryhmässä alustava ongelma tai teema – työotsikko seuraavan vaiheen aivoriiheen. </li></ul></ul><ul><li>Askel 3: Aivoriihi </li></ul><ul><ul><li>Pidetään aivoriihi valitun työotsikon aiheesta: mitä kaikkea siihen liittyy, mitä ennakkoluuloja ja käsityksiä ryhmäläisillä on aiheesta? Ajatuksia tuotetaan vapaasti ja kritiikittä. </li></ul></ul>
 8. 8. PBL - seitsemän askeleen malli (2) <ul><li>Askel 4: Ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen </li></ul><ul><ul><li>Analysoidaan aivoriihen tulokset ja ryhmitellään ajatukset sopivalla tavalla esim. miellekartan muotoon. Määritellään syy-seuraus-suhteita ja paikannetaan mahdolliset aukkopaikat tiedoissa. </li></ul></ul><ul><li>Askel 5: Oppimistavoitteen muotoilu </li></ul><ul><ul><li>Edellisen vaiheen koosteen pohjalta ryhmä muodostaa itselleen oppimistavoitteen tai ongelman, johon lähdetään etsimään ratkaisua seuraavassa vaiheessa. </li></ul></ul><ul><li>Askel 6: Itsenäisen opiskelun vaihe </li></ul><ul><ul><li>Jokainen ryhmäläinen etsii itsenäisesti tietoa oppimistavoitteen saavuttamiseksi kirjallisuudesta, internetistä tai muualta. Jokainen kirjoittaa lyhyen tiivistelmän oppimastaan. </li></ul></ul>
 9. 9. PBL - seitsemän askeleen malli (3) <ul><li>Askel 7: Opitun tiedon soveltaminen ja arviointi </li></ul><ul><ul><li>Ryhmäläiset tutustuvat toistensa tekemiin tiivistelmiin ja arvioivat yhdessä keskustellen oppimaansa. Ryhmän yhteisestä oppimistuloksesta voidaan muodostaa lyhyt kirjoitelma tai muu tuotos, jossa pyritään vastaamaan asetettuun oppimistavoitteeseen ja luomaan 4. askeleessa luotua selitysmallia eheämpi kuva aiheesta. </li></ul></ul><ul><li>OTTO-kurssilla käydään läpi kolme PBL-casea, joista jokaisessa hyödynnetään hieman erilaisia työskentelytapoja, välineitä ja tuotoksia </li></ul><ul><ul><li>1. case puretaan etäjakson aikana wikiympäristössä ja tuotoksena on wikisivulle koostettu kirjoitelma. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. case puretaan etäjakson aikana ryhmän haluamalla tavalla ja tuotoksena on miellekartta tai muu graafinen (sähköisessä muodossa wikiin linkitettävä) tuotos. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. case puretaan lähitapaamisessa ja tuotoksena on paperille koostettu graafinen tai kirjallinen esitys, jonka sihteeri kirjoittaa myöhemmin puhtaaksi sähköiseen muotoon. </li></ul></ul>
 10. 10. PBL – Roolit ja tehtävät <ul><li>Tyypilliset PBL:ssä käytettävät opiskelijoiden roolit: </li></ul><ul><ul><li>Puheenjohtaja jäsentää keskustelua ja pitää huolta ryhmän työskentelyn etenemisestä </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri kirjaa ylös oppimistavoitteet, avainsanat ja koosteet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tämän kurssin työskentelyssä ryhmässä on kaksi sihteeriä, joista sihteeri 1 vastaa sihteerin tehtävistä alkuvaiheen työskentelyssä ja sihteeri 2 koostaa ryhmän lopputuotoksen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Muut ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti keskusteluun, jakavat tietoa ja arvioivat työskentelyä </li></ul></ul><ul><li>Opettaja toimii tyypillisimmin ryhmän tuutorina, joka neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa </li></ul><ul><li>PBL-työskentelyssä voi käyttää myös muunlaisia roolituksia ja täydentää työskentelyä esim. asiantuntijapuheenvuoroilla tai -kommenteilla </li></ul>
 11. 11. PBL – case 1 Asiantuntijaksi oppiminen <ul><li>Tämän päivän luennot toimivat casen virikemateriaalina, jonka jälkeen aloitetaan työskentely pienryhmissä klo 14.00-15.30 </li></ul><ul><ul><li>Käsitteiden selventäminen ja ongelman määrittely </li></ul></ul><ul><ul><li>Aivoriihi  selitysmallin rakentaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimistavoitteen muotoilu </li></ul></ul><ul><li>Itsenäisen työskentelyn vaihe (askel 6) ma 22.9. asti, jonka jälkeen purkuvaihe (askel 7) wikissä ti 23.9. alkaen. </li></ul><ul><li>Ryhmän kirjallinen tuotos (jonka viimeistelystä vastaa sihteeri 2) koostetaan kurssin wikiympäristöön ryhmän oman työtilan alaisuuteen torstaihin 29.9. mennessä. </li></ul><ul><li>Ryhmä sopii keskenään aikataulun ja työskentelyn yksityiskohdista sekä oman wikityöympäristönsä rakenteesta. </li></ul><ul><li>Tuotokset esitellään lyhyesti muille ryhmille seuraavassa lähitapaamisessa perjantaina 30.9. </li></ul>
 12. 12. Roolijaot ensimmäisen PBL-casen työskentelyssä <ul><li>Vasara Oy </li></ul><ul><ul><li>Puheenjohtaja: Janne </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri 1: Päivi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri 2: Timo </li></ul></ul><ul><li>Lehmus </li></ul><ul><ul><li>Puheenjohtaja: Mari-Selina </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri 1: Satu </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri 2: Virpi </li></ul></ul><ul><li>Campanula </li></ul><ul><ul><li>Puheenjohtaja: Mia </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri 1: Tuula </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri 2: Tiina </li></ul></ul><ul><li>Ihmettelijät </li></ul><ul><ul><li>Puheenjohtaja: Tapio </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri 1: Eija </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri 2: Pirjo </li></ul></ul><ul><li>Vätys </li></ul><ul><ul><li>Puheenjohtaja: Kari </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri 1: Asta </li></ul></ul><ul><ul><li>Sihteeri 2: Päivi </li></ul></ul><ul><li>Tulevat roolijaot löytyvät kurssin wikistä ryhmien työtiloista </li></ul>
 13. 13. Tilat PBL-työskentelyssä: <ul><li>Ryhmille on varattu työskentelytilaa seuraavissa huoneissa: </li></ul><ul><li>KTK303 </li></ul><ul><ul><li>Lehmus </li></ul></ul><ul><ul><li>Ihmettelijät </li></ul></ul><ul><li>KTK219 </li></ul><ul><ul><li>Campanula </li></ul></ul><ul><ul><li>Vätys </li></ul></ul><ul><li>KTK234 </li></ul><ul><ul><li>Vasara Oy </li></ul></ul><ul><li>Myös kahviloita (Pedo & Humus) voi halutessaan käyttää työtiloina (kun vain ilmoittaa olinpaikkansa tuutoreille) </li></ul><ul><li>Kaikki ryhmät kokoontuvat klo 15.20 luokkaan KTK303 yhteiseen päätökseen </li></ul>
 14. 14. Tervetuloa tuutorkahveille! <ul><li>Tiistaina 20.9.2011 </li></ul><ul><li>klo 13-14 </li></ul><ul><li>KTK219 </li></ul><ul><li>Teemana opiskeleminen, keskusteleminen ja työskenteleminen verkossa – kokemusten ja fiilisten jakamista… </li></ul><ul><li>Tarjolla kahvin/teen lisäksi keskusteluseuraa sekä vastauksia sisällöllisiin, teknisiin tai muihin opintoihin liittyviin kysymyksiin. </li></ul>

×