Opettajien yhteisollinen asiantuntijuus_niina_impio

1,226 views

Published on

Luento oppimisen ja koulutusteknologian opinnoissa, Niina Impiö, syksy 2011

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
527
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • In recent years, teachers’ ways of working have developed from being independent experts to active members of collaborative knowledge sharing. Studies focusing on teachers’ professional development have emphasized the importance of collaboration and it’s impact on pedagogical practices. Teachers who have an important role in a school’s community are more likely to use collaborative instructional strategies in their classrooms . TÄHÄN JOTAKIN KOKOAVAA!
 • Ilomäki & Lakkala ovat määritelleet tutkimustensa pohjalta innovatiivisen, kehittyvän koulun mallin. Malliin kuuluu koulun työskentelykulttuuri, johtajuus, pedagogiset käytännöt, tvt-resurssit ja opettajayhteisöt. Innovatiivisen koulun mallissa on keskeistä se, miten toiminnassa voidaan tukea yhteisöllistä tiedon tuottamista. Viime aikoina on myös noussut tutkimusta, jossa tätä kokonaisuutta tarkastellaan oppimisen infrastruktuurin käsitteen kautta. Minun tutkimus keskittyy tässä kokonaisuudessa opettajayhteisöjen tarkasteluun. Miten niissä ilmenee pedagoginen yhteistyö ja asiantuntijuuden jakaminen? Miten opettajayhteisöt verkostoituvat ja millaista keskustelukulttuuria niissä esiintyy?
 • Opettajien yhteisollinen asiantuntijuus_niina_impio

  1. 1. Opettajat yhteisöllisinä asiantuntijoina Koulutusteknologian perusopinnot 2011 Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö –opintojakso PBL-työskentelyn virikeluento
  2. 2. Opettajien yhteisöllisyys <ul><li>Yhteistyön tekemisellä ja sen vaikutuksilla pedagogisiin käytäntöihin on tärkeä merkitys opettajan osaamisen kehittymiselle (Barab & Squire, 2002; Barab, Makinster & Scheckler, 2003; Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2004 Yuen, Law & Wong, 2003 ) </li></ul><ul><li>Opettajat, jotka ovat aktiivisia toimijoita kouluyhteisössä, käyttävät aktiivisesti yhteisöllisiä työskentelytapoja myös opetuksessaan (Schlager & Fusco, 2004) </li></ul><ul><li>Yksi opettajien yhteistyötä edistänyt tekijä on ollut tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttö, jonka kehittämiseen on liittynyt erilaisia yhteistyöhankkeita. </li></ul><ul><li>Vaikka yhteistyö opettajien ja koulujen välillä on lisääntynyt, tutkimukset yhteistyöhankkeista osoittavat, että yhteisölliset toimintamallit opettajan työssä ovat vielä vakiintumattomia (esim. Ilomäki, 2008; Ilomäki Lakkala, 2006) </li></ul>
  3. 3. Toivon sinun pohtivan <ul><li>Kokemuksiasi yhteisöllisestä opettajuudesta </li></ul><ul><li>Opiskelukokemuksiasi opetustapahtumista, joiden toteutus on perustunut yhteisölliseen toimintaan </li></ul><ul><li>Miten tänään kuulemasi määritelmät oppimisen asiantuntijuudesta ovat sovellettavissa koulutus- ja opetustyöhön? </li></ul>
  4. 4. Sisältö <ul><li>Miksi yhteisöllinen työskentely on tärkeää? </li></ul><ul><li>Miten yhteisöllinen työskentely mahdollistuu? </li></ul><ul><li>Mikä on teknologian merkitys yhteisöllisessä työskentelyssä? </li></ul>
  5. 5. Miksi yhteisöllinen työskentely on tärkeää?
  6. 6. (Impiö, N. 2009; Impiö, N. & Hyvönen, P. 2010) Yhteistyötä pidetään merkityksellisenä työssä kehittymisen ja työssä viihtymisen kannalta <ul><ul><li>Miksi yhteisöllinen työskentely koetaan tärkeäksi? </li></ul></ul>Kokemusten jakaminen 67% Oman työn kehittäminen 52% Yhteisiin koulutuksiin osallistuminen 52% Helpotusta omaan työhön 24% E6 E7
  7. 7. Opettajan asiantuntijuuden osa-alueet <ul><li>Teoreettinen tieto </li></ul><ul><li>substanssitieto + kasvatustieteellinen tieto = </li></ul><ul><li>pedagoginen sisältötieto </li></ul><ul><li>Käytännöllinen ja kokemuksellinen tieto </li></ul><ul><li>opetustaidot, oppimisen ohjaamisen taidot, hiljainen tieto </li></ul><ul><li>Itsesäätelytieto </li></ul><ul><li>metakognitiiviset taidot </li></ul><ul><li>reflektiivisyys </li></ul><ul><ul><li>oman toiminnan ohjaaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Taidot ja valmiudet yhteisölliseen työskentelyyn </li></ul></ul>(esim. Barab, Kling & Gray 2003; Tynjälä, 2004)
  8. 8. Yhteisöllisyys osana opettajan asiantuntijuutta (esim. Barab, Kling & Gray 2003; Little 2007; Tynjälä, 2004) Formaalitieto Käytännöllinen ja kokemuksellinen tieto Itsesäätelytieto
  9. 9. <ul><li>Valmiutta oppia uusissa oppimistilanteissa ja konteksteissa </li></ul><ul><li>Pyrkimystä rutiinitoiminnoista uusiin ja luoviin toimintamalleihin ja ratkaisuihin </li></ul><ul><li>Uusien oppimisteoreettisten käsitysten soveltaminen opetuksen käytäntöihin </li></ul><ul><li>Uudenlaisten pedagogisten menetelmien kehittäminen </li></ul><ul><li>Pedagogisia innovaatioita, kuten tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen hyödyntämisen malleja (Sahlberg & Boce, 2010.) </li></ul><ul><li>Opettajien yhteisöllinen toiminta on keskeinen edellytys sille, että näihin haasteisiin pystytään vastaamaan (Rasku-Puttonen ym., 2004) </li></ul>Opettaja adaptiivisena asiantuntijana (Crawford, Schlager, Toyama, Riel & Vahey, 2005)
  10. 10. Nykyisin usein kohdattu haaste <ul><li>When a school leadership decides to change the pedagogy of the school, teachers are expected to adapt their way of teaching accordingly. </li></ul>
  11. 11. (Shulman & Shulman, 2004) Components of teaching a) Vision Opettajalla on tietty visio opettamisesta ja oppimisesta. b) Motivation Opettajalla on halu ja motivaatio toteuttaa laadukkaasti opetustaan. c) Understanding Opettaja ymmärtää opetuksensa pedagogiset perusteet (tutkimustieto). d) Practice Opettaja osaa soveltaa pedagogista osaamistaan erilaisiin tilanteisiin. e) Reflection Opettaja reflektoi omia käytäntöjään ja kokemuksiaan oppien niistä. f) Community Opettaja on osa kouluyhteisöään ja oppii yhdessä eri toimijoiden kanssa.
  12. 12. (Shulman & Shulman, 2004) Components of teaching Change a) Vision Opettajalla on tietty visio opettamisesta ja oppimisesta. Vision (tavoitteiden, asenteiden) muuttaminen. b) Motivation Opettajalla on halu ja motivaatio toteuttaa laadukkaasti opetustaan. Halu oppia uusia pedagogisia toimintatapoja. c) Understanding Opettaja ymmärtää opetuksensa pedagogiset perusteet (tutkimustieto). Ymmärtää ja osaa arvioida uusien innovaatioiden merkitystä opetukselle ja oppimiselle. d) Practice Opettaja osaa soveltaa pedagogista osaamistaan erilaisiin tilanteisiin. Kehittää omia tietojaan ja taitojaan kehittääkseen opetustaan. e) Reflection Opettaja reflektoi omia käytäntöjään ja kokemuksiaan oppien niistä. Reflektoi ja uudistaa omia opetuskäytäntöjään uuden tutkimustiedon perusteella. f) Community Opettaja on osa kouluyhteisöään ja oppii yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hakeutuu mukaan tilanteisiin ja yhteisöihin, joissa on mahdollisuus oppia uutta.
  13. 13. Millaisia tietoja ja taitoja opetustyön ammattilainen tarvitsee voidakseen toimia adaptiivisesti muutosta vaativissa tilanteissa?
  14. 14. <ul><li>learning by experimenting </li></ul><ul><li>learning in interaction </li></ul><ul><li>using external sources </li></ul><ul><li>consciously thinking about one’s own teaching practices </li></ul>Miten opettaja oppii työssään? (Kwakman 2003, Lohma & Woolf 2001, Van Eekelen et al. 2005)
  15. 15. Miten yhteisöllinen työskentely mahdollistuu?
  16. 16. (Impiö, N. 2009; Impiö, N. & Hyvönen, P. 2010) <ul><li>Merkityksellisiä ovat </li></ul><ul><ul><li>Yhteistyölle tarjoutuvat tilanteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilökohtainen kiinnostuneisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Aikaisemmat kokemukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Johdon tuki </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten yhteisöllinen työskentely mahdollistuu? </li></ul></ul><ul><li>Formaalit ja informaalit tilanteet </li></ul><ul><ul><li>Koulutukset ja seminaarit 73 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Spontaanit keskustelut 67 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajakokoukset 30% </li></ul></ul><ul><li>Henkilökohtainen kiinnostus </li></ul><ul><ul><li>Oma aktiivisuus 42% </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilökohtaiset verkostot 33% </li></ul></ul><ul><li>Yhteisöllisen työskentelyn tuki </li></ul><ul><ul><li>Yhteistyön vaativuus 45% </li></ul></ul><ul><ul><li>Johdon tuki 45 % </li></ul></ul>E1 E2 E3
  17. 17. Innovatiivinen, kehittyvä koulu (Ilomäki & Lakkala, 2006) Oppimisen infrastruktuuri (Lipponen & Lallimo, 2006) KOULUN TYÖSKENTELY- KULTTUURI TVT-RESURSSIT PEDAGOGISET KÄYTÄNNÖT JOHTAJUUS <ul><li>OPETTAJAYHTEISÖT </li></ul><ul><li>pedagoginen yhteistyö </li></ul><ul><li>asiantuntemuksen jakaminen </li></ul><ul><li>työyhteisön sisäinen verkostoituminen </li></ul><ul><li>keskustelukulttuuri </li></ul><ul><li>kehittämiskulttuuri </li></ul>
  18. 18. Erilaisia opetuskulttuureita <ul><li>Individualistinen </li></ul><ul><ul><li>työskentelyä toisistaan erillään </li></ul></ul><ul><li>Kollaboratiivinen yhteistyö </li></ul><ul><ul><li>opetussuunnitelmien kehittämistyö, päivittäinen opetuksen suunnittelu ja toteutus, spontaania </li></ul></ul><ul><li>Teennäinen kollaboraatio </li></ul><ul><ul><li>ulkoaohjattua, pakotettua, virallista </li></ul></ul><ul><li>Balkanisaatio </li></ul><ul><ul><li>opettajat erillisissä ryhmissä, saman aineen opettajat </li></ul></ul><ul><li>Liikkuva mosaiikki </li></ul><ul><ul><li>ei pysyviä, ainerajat ylittäviä, kehittämishankkeita, uudenlaisia ratkaisuja </li></ul></ul><ul><li>(Hargreaves,1994) </li></ul>
  19. 19. Kaisto, Hämäläinen & Järvelä. (2007) http://herkules.oulu.fi/isbn9789514286780/ Esimerkki 1
  20. 20. Kaisto, Hämäläinen & Järvelä. (2007) http://herkules.oulu.fi/isbn9789514286780/ Esimerkki 2 Esimerkki 3
  21. 21. Mikä on teknologian merkitys yhteisöllisessä työskentelyssä?
  22. 22. <ul><ul><li>Mikä on teknologian merkitys yhteisöllisessä työskentelyssä? </li></ul></ul><ul><li>Teknologia sisältönä </li></ul><ul><ul><li>Tekniset kysymykset 91% </li></ul></ul><ul><ul><li>Kokemusten ja ideoiden jakaminen 79 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Opetusyhteistyö 27% </li></ul></ul><ul><li>Teknologia välineenä </li></ul><ul><ul><li>Sähköposti 76 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimisympäristöt 64 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Sähköiset tietojärjestelmät 33 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Puhelin 21 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Videoneuvottelut 12 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Skype 6 % </li></ul></ul>E4 E5 (Impiö, N. 2009; Impiö, N. & Hyvönen, P. 2010) <ul><li>Teknologia lisää yhteistyötä </li></ul><ul><ul><li>Syitä kokemusten jakamiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Välineitä vuorovaikutukseen </li></ul></ul>
  23. 23. Kuva: http://xkcd.com/256/

  ×