Motivaatio&Oppiminen

3,539 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
246
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Motivaatio&Oppiminen

 1. 1. Mitenoppimisenmotivaatiorakentuu?<br />Hanna Järvenoja<br />
 2. 2. MITÄ MOTIVAATIO OIKEASTAAN ON?<br />Staattinen, persoonallisuuteen liittyvä olotila<br /> vai <br />Aktiivinen ja muuttuva prosessi, johon voi vaikuttaa?<br />Motivaatio on voima, joka saa ihmiset tekemään<br />asioita ja saattamaan tekemisen loppuun asti<br />(Pintrich & Schunk 2002)<br />- Motivaatio suuntaa, ylläpitää tai estää toimintaa -<br />
 3. 3. MISTÄ MOTIVAATIO RAKENTUU?<br />Henkilökohtaiset motivationaaliset uskomukset esim. siitä, miten omaan toimintaan voi vaikuttaa <br />Aikaisemmat kokemukset ja niiden tulkinta<br />Tulkinnat asioiden onnistumisen/epäonnistumisen syistä ja seurauksista<br />Henkilökohtaiset tavoitteet<br />Emootioiden viriäminen<br />Strateginenosaaminen, “motivaationkontrolli”<br />TAHTO<br />
 4. 4. MIKÄ VAIKUTTAA MOTIVAATIOON?<br />Ei yksiselitteistä<br />Epävarmuus/liika varmuus<br />Ristiriidat/ itsestäänselvyydet<br />Hajanaisuus/ennustettavuus-tasapaksuus<br />Epäselvät, muuttuvat ja avoimet ongelmat<br />Oman ja muiden osaamisen hyödyntäminen muuttuvissa olosuhteissa ja tilanteissa<br />Sosiaaliset tekijät, esim. ryhmissä ja verkostoissa rakentuva oppiminen, osaamisen kehittäminen ja tiedon tuottaminen<br />Teknologia<br />
 5. 5. Kiinnostaako aihe?<br />Olisikohan joku muu asia kiinnostavampaa?<br />Riittävätkö taitoni?<br />Kumpi asia olisi tärkeämpi?<br />Mitä jos epäonnistun?<br />En enää jaksaisi.<br />Mitä haluan saavuttaa?<br />Miksi tämä on niin tylsää?<br />Mitä haluan tehdä?<br />TAVOITTEESEEN SITOUTUMINEN<br />Järvenoja & Järvelä, 2006<br />
 6. 6. MOTIVAATION YLLÄPITÄMINEN<br />- TÄRKEÄ OSA OPPIMISEN ITSESÄÄTELYÄ -<br />
 7. 7. OPPIMISEN ITSESÄÄTELY...<br />...on prosessi, jossa kognitiiviset, motivationaaliset ja ympäristön erilaiset tekijät kietoutuvat yhteen.<br />...edellyttää sekä taitoja että tahtoa.<br />... ei ole aina helppoa!<br />
 8. 8. KOGNITIIVINEN<br />Oppimisstrategioidenkäyttöjasäätely<br />Millaisia konkreettisia toimintoja näihin liittyy?<br />Miten kognitiivisia prosesseja voi säädellä, motivaatiota ylläpitää ja emootioita kontrolloida oppimisen aikana?<br />OPPIMISEN ITSESÄÄTELY <br />MOTIVATIONAALINEN<br />Omaanmotivaationvaikuttaminenoppimisellesuotuisallatavalla<br />EMOTIONAALINEN<br /> Omien tuntemusten säätely tehtävän onnistumisen kannaltasuotuisallatavalla<br />(Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000; Schunk & Zimmerman, 2008)<br />
 9. 9. Oppimisenitsesäätelynvaiheet- Moivationaalisetsäätelyprosessit<br />TAVOITTEESEEN SITOUTUMINEN<br />Arviot omasta pystyvyydestä<br />Tehtävän arvo itselle<br />Kiinnostus<br />Motivationaalinen tavoite<br />Emootiot<br />Harkinta, suunnittelujaaktoivointi<br />(Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000)<br />
 10. 10. MINÄPYSTYVYYS (self-efficacy)<br />Uskomukset, joita yksilöllä on omista resursseista organisoida ja toteuttaa toimintoja, jotta suoriutuisi tehtävästä toivotulla tavalla<br />Muodostuvat aikaisemmista kokemuksista, emotionaalisista tuntemuksista, kasvatus ja sosiaalinen vuorovaikutus…<br />Vaikuttaa tavoitteiden ja tehtävien valintaan, ajatteluprosessien tasoon, sinnikkyyteen<br />Bandura, 1989; Schunk, 1991<br />
 11. 11. ARVOSTUS (value)<br />Tehtävän, toiminnan ja/tai aiheen arvo yksilölle.<br />Oppimisen arvostus, yrittämisen arvostus jne…<br />Sisäinen/ulkoinen arvostus<br />
 12. 12. KIINNOSTUS (interest)<br /><ul><li> Affektiiviset reaktiot, tarkkaavaisuus ja sinnikkyys tehtävää tai asiaa kohtaan
 13. 13. Tilannekohtainen kiinnostus: herää tilanteessa erilaisten kontekstuaalisten ja/tai sosiaalisten tekijöiden seurauksena. Luonteeltaan emotionaalista ja usein lyhytkestoista.
 14. 14. Yksilöllinen kiinnostus: yksilön pysyvämpi ominaisuus. Syntyy vähitellen, vaikuttaa yksilön tietoihin ja arvoihin.
 15. 15. Kehittyvä ominaisuus, esim. tilannekohtainen kiinnostus voi kehittyä yksillölliseksi kiinnostukseksi.
 16. 16. Vrt. ulkoinen ja sisäinen motivaatio</li></ul>(Ainley, 2007; Krapp, Hidi ja Renninger 1992)<br />
 17. 17. MOTIVATIONAALISET TAVOITTEET<br />Tavoiteorientaatio(goalorientation): Yleisen tason päämääriä, joissa tavoitteiden luonne liittyy yksilön suhteellisen pysyviin ominaisuuksiin.<br />Esim. Oppimisorientaatio, suoritusorientaatio, välttämisorientaatio<br />Tilannekohtaiset tavoitteet (situationalgoals): tilanteessa muotoutuvia, vaihtelevia, päällekkäisiä, toistensa kanssa rinnakkaisia tavoitteita, jotka muokkaavat ja suuntaavat toimintaa.<br />Omaan hyvinvointiin liittyvät tavoitteet, sosiaaliset tavoitteet, asian ymmärtämiseen liittyvät tavoitteet, suoriutumiseen liittyvät tavoitteet<br />Pintrich, 2001; Urdan, 1997<br />
 18. 18. Oppimisenitsesäätelynvaiheet- Moivationaalisetsäätelyprosessit<br />Monitorointi, kontrollijasäätely<br />TAVOITTEESEEN SITOUTUMINEN<br />TAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN<br />Tietoisuus<br />Emootiot<br />Kontrollistrategioidenvalintajasovittaminen<br />Harkinta, suunnittelujaaktoivointi<br />(Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000)<br />
 19. 19. MOTIVAATION JA EMOOTIOIDEN KONTROLLISTRATEGIAT<br />Toiminnan seurausten manipulointi/vahvistaminen<br />Motivationaalisten tavoitteiden vahvistaminen<br />Kiinnostuksen lisääminen<br />Ympäristön strukturointi<br />Oman toiminnan mitätöiminen ”etukäteen”<br />Attribuutioiden kontrolloiminen<br />Oman pystyvyyden hallinta<br />Emootioiden kontrolli<br />Wolters, 2003<br />
 20. 20. Oppimisenitsesäätelynvaiheet- Moivationaalisetsäätelyprosessit<br />Monitorointi, kontrollijasäätely<br />TAVOITTEESEEN SITOUTUMINEN<br />TAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN<br />Emootiot<br />Attribuutiot<br />Harkinta, suunnittelujaaktoivointi<br />Reflektiojareagointi<br />ARVIO TAVOITTEEN ONNISTUMISESTA<br />(Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000)<br />
 21. 21. KAUSAALIATTRIBUUTIOT<br />Subjektiiviset selitykset onnistumisen ja/tai epäonnistumisen syistä<br />Sisäinen-ulkoinen, muuttumaton-muuttuva, kontrolloitavissa oleva- ei kontrolloitavissa oleva<br />Näiden selitysten motivationaaliset seuraukset:<br />motiivien ja tavoitteiden muotoutuminen (toiveet, pelot, odotukset)<br />Intentio eli halu tehdä <br />yritys eli kuinka intensiivisesti pyrkii päämäärään<br />Weiner,1986<br />
 22. 22. Oppimisenitsesäätelynvaiheet- Moivationaalisetsäätelyprosessit<br />Monitorointi, kontrollijasäätely<br />TAVOITTEESEEN SITOUTUMINEN<br />TAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN<br />Harkinta, suunnittelujaaktoivointi<br />Reflektiojareagointi<br />ARVIO TAVOITTEEN ONNISTUMISESTA<br />(Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000)<br />
 23. 23. MOTIVAATION SÄÄTELYÄ VOI TUKEA JA HARJOITELLA<br />TUNNISTAMINEN ja TIEDOSTAMINEN<br />Miksi minusta tuntuu tältä?<br />Mikä on tavoitteeni?<br />Miten pääsen tavoitteeseeni?<br />Millaisia strategioita voin käyttää erilaisissa tilanteissa?<br />TEKNOLOGIAN AVULLA VOIMME TEHDÄ ASIOITA NÄKYVIKSI JA TARJOTA OPPIJALLE VÄLINEITÄ SÄÄDELLÄ OMAA OPPIMISTA JA MOTIVAATIOTA.<br />
 24. 24. Esimerkkejä motivaation ja emootioiden roolista oppimisessa ja niiden säätelyn tukemisesta <br />
 25. 25. TIETOISUUS<br />
 26. 26. 1. TASK<br />Reading scientific articles with the same theme but a different view.<br />AIMCreate cognitive conflicts and to support the shared reconstruction process.<br />3. TASK<br />Creating a “scientific” poster. <br />AIMPromote negotiation, planning and organisation.<br />2. TASK<br />Constructing real-life case examples based on different articles. <br />AIMEncourage discussion and sharing authentic views and expertise.<br />KIINNOSTUS<br /><ul><li> Millaisia muita tavoitteita oppimistehtävällä on?
 27. 27. Mikä oppimistehtävässä mahdollisesti motivoi, mikä taas potentiaalisesti luo motivationaalisia haasteita?</li></li></ul><li>MINKÄLAISIA HAASTEITA KOHTASIT RYHMÄTYÖSKENTELYN AIKANA?<br />TEHTÄVÄLLE ASETTAMAMME TAVOITTEET EROSIVAT TOISISTAAN. Esim.<br /><ul><li> Osa ryhmästä halusi mahdollisimman hyvän tuloksen, kun taas osalle ryhmästä olisi riittänyt, että tehtävä saadaan suoritettua.
 28. 28. Jotkut olivat projektista niin kiinnostuneita, että he olivat valmiita käyttämään siihen todella paljon aikaa, kun taas toisia se ei kiinnostanut lainkaan.</li></ul>KAIKKI RYHMÄN JÄSENET EIVÄT OLLEET SITOUTUNEITA YHTEISEEN TEHTÄVÄÄN. Esim. <br /><ul><li> He eivät pitäneet läsnäoloaan tapaamisissa kovin tärkeänä.
 29. 29. He eivät tehneet omaa osuuttaan töistä.
 30. 30. He odottivat toisten paikkaavan tekemättä jättämisiään.</li></ul>SÄÄTELYN TARPEEN TUNNISTAMINEN<br />KÄSITYKSEMME TEHTÄVÄN EDELLYTYKSISTÄ EROSIVAT TOISISTAAN. Esim.<br /><ul><li> Meillä oli erimielisyyksiä siitä, mitä meidän pitäisi tehdä.
 31. 31. Joillakin oli voimakkaita mielipiteitä siitä, miten tulisi menetellä, mutta toisten mielestä he olivat väärässä. </li></ul>LIITTYEN TÄHÄN TILANTEESEEN, TEITKÖ SINÄ TAI TEKIKÖ RYHMÄSI MITÄÄN KONTROLLOIDAKSENNE KOKEMIANNE TUNTEMUKSIA? <br />Mitä tein itse…<br />Mitä me teimme ryhmänä…<br />
 32. 32. Kuinka Oppimisen motivaatiota voi kehittää?<br />Miten oppimisen motivaatiota voisi tukea motivaation näkökulmasta haastavissa tilanteissa?<br />?<br />?<br />?<br />?<br />
 33. 33. Työpaikan/koulun/luokkahuoneen motivationaalinen ”ilmapiiri”<br />Ketä/mitä/miksi arvostetaan <br />Tehtävien luonne<br />Arviointi<br />Palkitseminen<br />jne……<br />

×