Mäntykoti näkyväksi

1,028 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,028
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
386
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mäntykoti näkyväksi

  1. 1. MÄNTYKOTI NÄKYVÄKSIHelmi Kuittinen, helmi.kuittinen(at)oulu.fi; Kati Mattila, katimatt(at)paju.oulu.fi; Päivi Paakinaho, paakipai(at)paju.oulu.fiOulun yliopisto, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö 2012VANHUSTENHUOLLON TOIMIJA HALUAA MENETELMÄT VIESTINTÄKULTTUURIN MUUTOS VAATIINÄKYVYYTTÄ UUDESSA OULUSSA Viestintä edellyttää itsesäätöistä oppimista: AIKAA JA SITOUTUMISTA Mäntykodin viestinnän tavoitteiden ja haasteiden kartoitukses- Viestinnän onnistumista tulee arvioida jaOulun seudun Mäntykoti ry on voittoa tavoittelematon, ikään- sa hyödynnettiin henkilökunnan ja yhdistyksen johtoryhmän viestintäsuunnitelmaa päivittää vuosittain. Sekä viestintäsuunnitelma että sen käyttöön opastava koulutustyneiden hoivapalveluja tarjoava yhdistys. Yhdistyksen haas- haastatteluja. Henkilökuntaa tavattiin vaihtelevissa kokoonpa- saivat myönteistä palautetta. Mäntykodissa ryhdyttiin rivakastiteena on kohderyhmän saavuttaminen laajentuneella toiminta- noissa yhdistyksen eri toimipisteissä neljä kertaa. Hoitoalan 2) Mäntykodin henkilökunnan perehdytys viestintäsuunnitel- toteuttamaan viestintäsuunnitelmaa, mutta tarkastelujakso onalueella. toimijoiden sosiaalisen median käyttöä tutkittiin Facebook- ja maan ja viestintäsuunnitelman itsesäätöinen toteuttamisen liian lyhyt, jotta viestinnän vaikutuksia yhteisöllisyyteen ja nä- kotisivustoilta. Lisäksi haastateltiin asiantuntijoina sanomaleh- alkaminen Mäntykodissa. kyvyyteen voitaisiin kunnolla todeta. den toimittajia sekä IT-asiantuntijaa. • Mäntykoti on alkanut päivittää kotisivuja ja lisätä sivuille tarkoituksenmukaisia hakusanoja. Facebook on käytössä ja Se, kuinka itsesäätöisesti Mäntykoti saa toteutettua kaikki vies- Alkukartoituksen ja tiedonhaun perusteella laadittiin viestintä- toimii tällä hetkellä vilkkaasti. Henkilökunta on alkanut kol- tintäsuunnitelman toimenpiteet tai päivitettyä suunnitelmaa suunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset keinot viestinnän lektiivisesti miettiä mistä mediaa kiinnostavista aiheista tie- jatkossa, on epävarmaa. Epäselväksi myös jäi, kuinka motivoi- parantamiseksi eri viestintäkanavilla. Mäntykodille perustettiin dotteita voisi laatia. tunut henkilökunta on lopulta panostamaan viestintään. Facebook-sivusto. Viestintää pidetään perinteisesti yksisuuntaisena: Tässä asen- Lopuksi järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta, jossa viestintä- Viestintäkanavat teessa ei näkynyt juuri muutoksia. Facebookin käytön vilkas suunnitelmaan ja sen käyttöön perehtyi henkilökuntaa ja yh- alku on kuitenkin ensiaskel oikeaan suuntaan yhteisöllisemmän distyksen hallituksen jäseniä. Koulutus sisälsi käytännön harjoi- Sosiaalinen ja vastavuoroisemman viestinnän kehittämisessä. Facebookia tusta Facebookin käytöstä ja tiedotteen laatimisesta. media käytettiin Mäntykodissa projektin loppumisen aikaan tiedot- Internet: Ilmoitukset tamiseen ja mainostamiseen, mutta melko vähän verkostoitu- kotisivut ja mainonta miseen tiedostusvälineiden kanssa (esimerkiksi uutislinkkejä ei Oulun Mäntykoti Tuirassa, kuva: Oulun Sudun Mäntykoti Ry TULOKSET käytetty). Paikallismedia: Painetut lehdetMäntykoti on kokenut itsensä näkymättömäksi mediassa, ja ky- tv, radio lehdet Ambient ja esitteet Projektin tulokset olivat Uudenlaisen viestintäkulttuurin omaksuminen on hidas ja vaa-kynsä viestinnän kehittämiseksi heikoiksi. Ongelmiksi on koettu viestintä: tiva prosessi. Sitä olisi syytä tukea pidemmällä, motivoivallauutiskynnyksen läpäisy paikallismediaan, kotisivujen toimivuus 1) Ulkoisen viestinnän suunnitelma, jonka keskeisimmät toi- tapahtumat, Viestinnän ja osallistavalla koulutuksella, joka jatkuu riittävän kauan, niinja näkyvyys Google-hauissa. Sosiaalista mediaa oli kokeiltu, menpiteet olivat: lobbaus toteuttamiseen kuuluvat: että myös viestinnän tuloksia on nähtävissä.mutta käyttö loppui sivuston hallinnan ongelmien takia. • tiedotteiden laatiminen aiheista, jotka kiinnostavat omaehtoinen tavallista oululaista ja siten paikallismediaa tavoitteiden asettaminen, KIRJALLISUUS Tavoitteet: • kotisivujen päivittäminen ja sellaisten hakusanojen tavoitteiden mukainen toiminta 1) Mäntykodin viestinnän tarpeiden ja nykytilan kartoitus sijoittaminen html-kielen title-tageihin, joilla tavalliset Boeder, P 2002. Non-Profits on E: How Non-Profit Organisations are Using ja jatkuva tavoitteiden ja toiminnan the Internet for Communication, Fundraising, and Community. First Monday. 2) Viestintäsuunnitelman laatiminen edellisen pohjalta ihmiset etsivät Google-hauissa esille tulevia palveluita. http://frodo.lib.uic.edu/ojsjournals/index.php/fm/article/view/969/890#b7 korjaaminen itsearvioinnin perusteella. 3) Henkilökunnan perehdytys viestintäsuunnitelmaan • Facebook-sivun luominen ja käyttöönotto sekä Hadwin A F, 2011. Self-regulated learning. Chapter for Thomas L. Good (Ed.), yksityiskohtaiset käyttöohjeet. 21st Century Education: A Reference Handbook . Thousand Oaks, CA: Sage. 4) Henkilökunnan opastus sosiaalisen median käyttöön Heinonen U. 2008. Sähköinen yhteisöllisyys. Kokemuksia vapaa-ajan, työn ja 3) Viestintäsuunnitelman toteuttamisen seurauksena Män- viestinnässä koulutuksen yhteisöistä verkossa. Väitöskirja, Turun yliopisto. tykodin näkyvyys kasvaa sosiaalisessa ja paikallismediassa, Mattila, J. 2012. Digisuunnittelija Jussi Mattilan/TAKK Myynti ja markkinointi Viestintäsuunnitelma sisältää: sekä yhteisöllisyys ja vastavuoroisuus sidosryhmien kanssa haastattelu 20.2.12, ei kirjallisessa muodossaProjektin tavoitteena oli tuottaa Mäntykodille työkalut tehok- Wong D.M.L. Jusoff K.2011. Social Networking in Charity Advocacy. Worldkaaseen ulkoiseen viestintään. Viestinnässä haluttiin tuoda • viestinnän tavoitteet • resurssit lisääntyvät. Applied Sciences Journal 12 (Special Issue on Computer Applications esille Mäntykodin toiminnan yhteisöllinen luonne. Vastavuo- • Mäntykoti sai solmittua kontakteja median edustajiin: Ka- Knowledge Management): 65–72, 2011ISSN 1818-4952 • kohderyhmät • seurannanroinen, tasa-arvoinen ja selkeä viestintä tukee yhteisöllisyyttä. • tärkeimmät sanomat • viestinnän yksityiskoh- levan toimittajan puheenvuoro havainnollisti viestintävälinei-Sosiaalinen media on hyvä keino verkostoitumiseen ja yhteisöl- • aikataulun taiset keinot eri den kantaa tiedottamistapoihin ja Facebookin käyttöönotos-liseen viestintään ja se haluttiin ottaa uudestaan käyttöön. • vastuuhenkilöt viestintäkanavissa ta Mäntykodissa tehtiin YLE Oulu radioon ohjelma.

×