Kuusio12032013

494 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Oma esittelyLETin esittely
 • Tarkista tämä vielä lopuksi!!!
 • Kirjoittakaa jokainen paperille kymmenen sanaa, mitkä teillä tulee mieleen sanasta verkko-opetus Yhdessä keskustellen puretaan
 • Kuinka moni toteuttanut verkko-opetusta? Millaisia haasteita olette kohdanneet? Mitä etuja se on teille tuonut?
 • Pedagogisten mallien taustalla vaikuttaa tämän hetkinen ymmärrys oppimisen luonteesta. Vaikka pedagogisia malleja on erilaisia, ne kuitenkin toteuttavat ainakin joitakin yhteisiä pedagogisia periaatteita. Näitä ovat esimerkiksi ongelmalähtöisyys, pyrkimys herättää kognitiivisia konflikteja (lähtökohtana Piaget), lähikehityksen vyöhykkeellä oppiminen eli ”jo opitun laajentaminen uuteen” (lähtökohtana Vygotsky) sekä sosiaalinen vuorovaikutus ajattelun rikastajana (Salomon, 1993). Collisin ja Moonenin (2001) mukaan pedagoginen malli on aina suhteessa opetus- ja opiskeluprosessiin.
 • Yhtä lukuun ottamatta kaikki näistä on ilmaisia ja se ainut maksullinenkin on teillä OAMK:n puolesta käytettävissä.
 • Kuusio12032013

  1. 1. Verkko-opetuksen pedagogiikka OAMK / Kuusio 12.3.2013 Venla Vallivaara, Essi Vuopala & Tommi Inkilä Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) Oulun yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekuntaVenla VuorjokiLET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköwww.oulu.fi/let12.3.2013
  2. 2. Koulutuspäivän aikataulu09:00-10:30 • Verkko-opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta Venla Vuorjoki • Yhteisölliset vuorovaikutusprosessit Essi Vuopala onnistuneessa verkkotyöskentelyssä (videoluento)10:45-12:00 • Konkreettisia ideoita verkkotyökalujen Venla Vuorjoki käyttöönottoon opetuksessa • Esimerkkejä verkko-opetustoteutuksista13:00-14:15 • Työskentelyn esittely ja ohjeistus Tommi Inkilä • Ryhmätyöskentelyvaihe 114:30-16:00 • Ryhmätyöskentelyvaihe 2 Tommi Inkilä • Työskentelyn purku • Aikaa kysymyksille ja palautteenkeruu Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  3. 3. Verkko-opetus?Venla VuorjokiLET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköwww.oulu.fi/let12.3.2013
  4. 4. Verkko-opetuksen suunnittelun lähtökohdatOpetuksen päämääränä laadukasoppiminen.Miten ihminen oppii?Opetuksella yleensä etukäteenmääritellyt tiedolliset ja taidollisettavoitteet.Mitä opiskelijan on tarkoitus oppia?Opetuksella aina tietyt reunaehdot.Mikä kaikki vaikuttaa opetuksensuunnitteluun? Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  5. 5. Kannattaako opetus viedä verkkoon?Mitä lisäarvoa verkon käyttäminen tuo opetukseen?Mahdollistaako verkko-opetus jotain, mitä emme voisitarjota perinteisemmin menetelmin?Millaiseen opetukseen ja opiskeluun verkko-opetussoveltuu?Mitä haasteita tai hankaluuksia verkko-opetus voi tuodatullessaan?Millaiseen opetukseen ja opiskeluun verkko-opetus eisovellu? Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  6. 6. vuorovaikutusprosessit onnistuneessa verkkotyöskentelyssä Videoluento Essi Vuopala http://connectpro.oulu.fi/p41834781/Venla VuorjokiLET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköwww.oulu.fi/let12.3.2013
  7. 7. Pedagogiset valinnat• Miten oppimisprosessi etenee?• Mitä opiskelijat tekevät?• Mitä opettaja tekee?• Miten oppimisprosessia ohjataan?• Miten oppimista arvioidaan? Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  8. 8. Pedagoginen malli• Opettajan työväline verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen• Kuvaa opetus- ja opiskeluprosessin etenemistä ja vaiheitaEsimerkiksi:• Case-pohjainen oppiminen• Ongelmalähtöinen oppiminen• Tutkiva oppiminen• Jigsaw Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  9. 9. Miten opettajan rooli ja tehtävä muuttuu, kun opetus viedään verkkoon?Venla VuorjokiLET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköwww.oulu.fi/let12.3.2013
  10. 10. Oppimisen arviointi• Informaalia vai formaalia?• Tosielämästä irrallista vai autenttista?• Kirjallisen vain muun tuotoksen arviointia?• Standardisoitua testaamista vai opettajan itse suunnittelemaa arviointia?• Suhteessa yleisiin kriteereihin vai opiskelijaryhmän tasoon?• Formatiivista vai summatiivista?• Yksilöarvosanoja vai ryhmäarviointia?• Arvioinnin kohde: tuotos, ryhmän toiminta vai yksilön oppiminen?• Vertaisarviointi? Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  11. 11. Teknologiset valinnatTarvitsetko tukea: – Tiedottamiseen? – Materiaalin tai tiedon jakamiseen? – Tietolähteiden tai materiaalien kokoamiseen? – Tehtävien palauttamiseen? – Opettajan ja opiskelijoiden väliseen kommunikointiin? – Opiskelijoiden väliseen kommunikointiin? – Itsenäiseen tai yhteisölliseen kirjoittamiseen? – Muunlaisten itsenäisten tai yhteisten tuotosten tekemiseen? – Jonkin asian tai ilmiön havainnollistamiseen? – Opiskelijoiden motivoimiseen ja asian kiinnostavaksi tekemiseen? – Opiskelijoiden osaamisen esiintuomiseen? – Mihin muuhun? Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  12. 12. Oppimateriaalien tuottaminen• Hyödynnätkö opetuksessasi digitaalisia materiaaleja, perinteisempiä oppimateriaaleja vai molempia?• Löytyykö verkosta valmiita materiaaleja, joita voisit hyödyntää?• Millaisiin sisältöihin tai asioihin liittyen tarvittaisiin uutta oppimateriaalia?• Millainen oppimateriaali tukisi asian oppimista parhaiten?• Tuotetaanko oppimateriaali vain yhtä kurssia varten vai voiko sitä hyödyntää myöhemmin samassa tai ihan muussa yhteydessä?• Voisiko oppimateriaali olla jotain, minkä opiskelijat itse tuottavatkoulutusteknologian tutkimusyksikkö LET – Oppimisen ja oppimisprosessin aikana? Venla Vuorjoki www.oulu.fi/let 12.3.2013
  13. 13. Mistä löytää sopivat työkalut verkko-opetukseen?• Mitä välineitä olen käyttänyt ennen opetuksessa?• Mitä välineitä oppilaitoksella on käytössä ja mitä suositellaan käytettäväksi?• Mitä uusia sovelluksia voisi ottaa käyttöön?• Mitä jo muilta elämänalueilta tuttuja sovelluksia voisi kokeilla opetuskäyttöön? Top 100 tools for learning (2012): http://www.slideshare.net/janehart/toptools2012 Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  14. 14. Konkreettisia ideoita verkkotyökalujen käyttöönottoon opetuksessaVenla VuorjokiLET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköwww.oulu.fi/let12.3.2013
  15. 15. Mistä on kyse?• Verkkokokouspalvelu, kuva- ja ääniyhteys, mahdollista jakaa esityksiä, työstää yhteisiä dokumentteja, nauhoittaa tapaamisia ym.Miten käytän opetuksessa?• Opettajien yhteistyö (palaverit)• Opiskelijoiden yhteistyö (esim. lukupiiri)• Verkkoluennointi, myös nauhoitetut luennot Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  16. 16. Mistä on kyse?• Palvelu, joka mahdollistaa erilaisten dokumenttien (esim. tekstiasiakirjat, taulukot, esitykset) yhteisen muokkaamisen ja tallentamisenMiten käytän opetuksessa?• Esim. yhteisöllinen kirjoittaminen ja ryhmätyötwww.google.fi  drive Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  17. 17. Mistä on kyse?• Wikipalvelu, joka on kehitetty erityisesti yhteisöllisen oppimisen tarpeisiinMiten käytän opetuksessa?• Yhteisöllinen kirjoittaminen (myös multimedian kokoaminen osaksi tekstiä)• Kurssin verkkosivuthttp://purot.net/ Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  18. 18. Mistä on kyse?• Selainpohjainen blogipalveluMiten käytän opetuksessa?• Oppimispäiväkirja• Digitaalinen portfolio• Kurssin (mahdollisesti interaktiivinen) verkkosivu tai opettajan (useampien kurssien) tiedotuskanavahttp://wordpress.com/ Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  19. 19. Mistä on kyse?• Palvelu esitysmateriaalien jakamiseenMiten käytän opetuksessa?• Kalvosarjojen jakaminenhttp://www.slideshare.net/ Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  20. 20. Mistä on kyse?• Esitysohjelma, joka mahdollistaa tiedon esittämisen perinteisestä poikkeavassa muodossaMiten käytän opetuksessa?• Esitysvälineenä• Itsenäisen oppimateriaalin tuottamiseen ja jakamiseenhttp://prezi.com/ Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  21. 21. Mistä on kyse?• Työväline sosiaalisten kirjanmerkkien luomiseen, linkkien ja verkossa olevien sisältöjen merkkaamiseen ja jakamiseenMiten käytän opetuksessa?• Ryhmätyöskentelyn tukena• Opettajan apuna hyödyllisen tiedon jakamisessa opiskelijoillehttps://www.diigo.com/ Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  22. 22. Mistä on kyse?• Selainpohjainen videoeditointiohjelma, joka mahdollistaa yhteisölliset projektitMiten käytän opetuksessa?• Oppimateriaalin tuottaminen• Opiskelijoiden omat tai yhteiset videotuotoksethttp://www.wevideo.com/ Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  23. 23. Esimerkkejä verkko-opetustoteutuksistaVenla VuorjokiLET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköwww.oulu.fi/let12.3.2013
  24. 24. Ongelmalähtöistä oppimista wikiympäristössäVenla VuorjokiLET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköwww.oulu.fi/let12.3.2013
  25. 25. Yhteisöllinen suunnitteluprojekti Moodlessa ja SecondLifessaStart up meeting in ACWeeks 8-9: Get to know each otherWeeks 10-11: Discussion about working methodsWeeks 12-13: Writing a pedagogical scriptWeek 14: Peer-evaluation of pedagogicaldecisionsWeeks 15-16: Technical script of the courseWeeks 17-18: Building up a course platformWeeks 19-20: Peer evaluation and finalizing thecourse platformEnding Seminar in SL Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013
  26. 26. Wiki yhteisöllinen kirjaprojektin kirjoitus- ja julkaisufooruminaVenla VuorjokiLET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköwww.oulu.fi/let12.3.2013
  27. 27. Digitaalinen portfolio oman oppimisen ja asiantuntemuksenreflektoinnin ja esittelemisen välineenäVenla VuorjokiLET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköwww.oulu.fi/let12.3.2013
  28. 28. Digitarina kurssin lopputuotoksena http://www.youtube.com/watch?v=6AM7Vqw3-dIVenla VuorjokiLET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköwww.oulu.fi/let12.3.2013
  29. 29. KYSYMYKSIÄ? KOMMENTTEJA? Klo 13:00-16:00 TyöpajatyöskentelyMiten hyödynnän verkkoa omassa opetuksessani Tommi Inkilä Venla Vuorjoki LET – Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö www.oulu.fi/let 12.3.2013

  ×