Kopr oluento 2011

642 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Right to education Nasa
 • Voidaan yhdistää
 • Kopr oluento 2011

  1. 1. JOHDANTO PROJEKTITYÖSKENTELYYN 2011 [email_address] Learning and Educational Technology Research Unit (LET) let.oulu.fi Pirkko Hyvönen
  2. 2. MIKSI / MILLOIN PROJEKTI TYÖSKENTELYTAVAKSI? Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi Kun tehtävä on monimutkainen tai vaikeasti määriteltävissä Kun kyseessä on uusi tehtävä eikä sitä ole tarkoitus toistaa Kun tarvitaan monialaista asiantuntemusta Barab: Tutkimus- ja koulutusprojekti Quest Atlantis http://atlantisremixed.org/
  3. 3. MIKÄ ON PROJEKTI Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi <ul><li>Ikkunanpesuprojekti? Renkaidenvaihtoprojekti? </li></ul><ul><li>Taikalamppu </li></ul><ul><li>Hämeen EriOpe - Erityisopetuksen koulutusprojekti </li></ul><ul><li>Tietokonegrafiikan tutkimusprojekti </li></ul><ul><ul><ul><li>Tuotekehitykseen tähtäävä projekti </li></ul></ul></ul><ul><li>Let ’s Play </li></ul>Ope-ski -koulutusprojekti
  4. 4. MIKÄ ON PROJEKTI Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi Projektin tavoitteena esim. kaupallinen tuote, toimintamalli, tapahtuma, tutkimustieto (ja sen sovellus) Erilaisia projekteja yhdistää samankaltainen projektihallinta.
  5. 5. MIKÄ ON PROJEKTI Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi
  6. 6. MIKÄ ON PROJEKTI Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi
  7. 7. PROJEKTIN ELINKAARI Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi <ul><li>Vaiheet, jotka tehdään aina samassa järjestyksessä: </li></ul><ul><li>projektin esittäminen (PROJEKTIESITYS) </li></ul><ul><li>projektin suunnittelu (PROJEKTISUUNNITELMA) </li></ul><ul><li>projektin toteutus (VÄLIRAPORTOINTI) </li></ul><ul><li>projektin päättäminen (LOPPURAPORTTI) </li></ul><ul><li>(vakiinnuttaminen ja seuranta) </li></ul>
  8. 8. PROJEKTIN ELINKAARI: 1. PROJEKTIN EHDOTTAMINEN Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi <ul><li>Lähtee perustellusta tarpeesta, jonka pohjalta aletaan ideoida projektia </li></ul><ul><ul><li>Mihin tarpeeseen projekti vastaa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikä on idea ja visio, mitä halutaan tehdä? </li></ul></ul><ul><li>Laaditaan projektiesitys (1-2 sivua), jonka perusteella päätetään jatkosta </li></ul><ul><li>Projektin työnimi, tekijät ja kumppanit, ajoitus </li></ul><ul><li>Tausta, tavoitteet, toteuttaminen, resurssit (mm. alustava budjetti), odotetut tulokset, organisaatio </li></ul>
  9. 9. PROJEKTIN ELINKAARI: 1. PROJEKTIN EHDOTTAMINEN Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi <ul><li> Projektiesityksen arviointi mm. seuraavien kysymysten kautta: </li></ul><ul><ul><li>Onko ko. projektille ylipäätään tarvetta? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ovatko sen menetelmät relevantteja? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko tekijöillä riittävästi edellytyksiä toteuttamiseen? (aikaa, tietoja, taitoja, muita resursseja) </li></ul></ul><ul><ul><li>Liityykö aihe opetukseen, opiskeluun, oppimiseen tai koulutukseen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologian rooli? </li></ul></ul><ul><li>Projektiaiheen tulisi olla rahoittajan näkökulmasta tärkeä, mutta tekijöille sen tulisi olla myös </li></ul><ul><li>kiinnostava </li></ul><ul><li>sellainen, josta haluat oppia </li></ul><ul><li>sellainen, jonka voit yhdistää työhösi, muihin opintoihisi tai harrastuksiisi </li></ul><ul><li>sopivasti haastava; ”helppo ei houkuta” </li></ul>
  10. 10. PROJEKTIN ELINKAARI: 2. PROJEKTIN SUUNNITTELU Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi
  11. 11. PROJEKTIN ELINKAARI: 2. PROJEKTIN SUUNNITTELU Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi
  12. 12. PROJEKTIN ELINKAARI: 2. PROJEKTIN SUUNNITTELU Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi <ul><li>PROJEKTISUUNNITELMA </li></ul><ul><li>Tekijät (nimet) </li></ul><ul><li>Toteuttamisen aikataulu (esim. 1.1.2011-31.12.2013) </li></ul><ul><li>Tausta - Kuvataan projektin konteksti ja tausta </li></ul><ul><li>Perustellaan, mihin tarpeeseen projekti vastaa; mikä tärkeä ja ajankohtainen muutos tai uusi käytäntö tarvitaan; mitä tutkimustietoa ja miksi tarvitaan? - Teoreettinen viitekehys (oppiminen ja teknologia) </li></ul>
  13. 13. PROJEKTIN ELINKAARI: 2. PROJEKTIN SUUNNITTELU Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi <ul><li>Tavoitteet - Nimetään konkreettiset ja mitattavat tavoitteet: päätavoite ja alatavoitteet (numeroituna, projektin rajaus) </li></ul><ul><li>Esim 1. </li></ul><ul><li>Projektin päätavoitteena on lisätä leikkiperustaista opetusta perusopetukseen. Tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: </li></ul><ul><li>Minkälainen oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuksia leikin hyödyntämiseen opetuksessa? </li></ul><ul><li>Minkälainen leikkiminen soveltuu perusopetuksen kontekstiin? </li></ul><ul><li>Minkälaiset opetus- ja oppimisjärjestelyt tukevat leikin kautta oppimista? </li></ul><ul><li>Projektissa tuotetaan </li></ul><ul><li>Selvitys olemassa olevista leikkiperustaisista oppimisympäristöistä sekä skenaarioita erilaisista mahdollisista uusista ympäristöistä </li></ul><ul><li>Laadullinen ja määrällinen tutkimus erilaisten leikkien soveltuvuudesta perusasteen opetukseen. </li></ul><ul><li>Pedagoginen malli … </li></ul>
  14. 14. PROJEKTIN ELINKAARI: 2. PROJEKTIN SUUNNITTELU Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi <ul><li>Esim. 2 </li></ul><ul><li>Tavoitteena selvittää miten teknologialla voidaan lisätä henkilöstön välistä vuorovaikutusta pienessä x-alan yrityksessä. </li></ul><ul><li>1. Selvitetään henkilöstön olemassa olevan vuorovaikutuskulttuurin vahvuuksia, heikkouksia ja todellisia tarpeita. </li></ul><ul><li>2. Suunnitellaan, toteutetaan testataan ja arvioidaan uusi malli … </li></ul><ul><li>3. Suunnitellaan ja toteutetaan kolme koulutuspäivää henkilöstölle. </li></ul><ul><li>Projektissa tuotetaan </li></ul><ul><li>Empiirinen tutkimus henkilöstön vuorovaikutuksesta sekä teknologian hyödyntämisestä vuorovaikutuksessa. </li></ul><ul><li>Vuorovaikutusmalli ja sen arviointi </li></ul><ul><li>Kolme koulutuspäivää, niihin liittyvät materiaalit sekä </li></ul><ul><li>Suositukset siitä miten teknologialla voidaan lisätä… </li></ul>
  15. 15. PROJEKTIN ELINKAARI: 2. PROJEKTIN SUUNNITTELU Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi <ul><li>Toteuttaminen - Kerrotaan/kuvataan ne menetelmät ja prosessit, joilla tavoitteisiin aiotaan päästä; miten projekti aiotaan toteuttaa </li></ul><ul><li>Esim. Miten empiirinen tutkimus toteutetaan? Miten vuorovaikutuskartoitus tehdään? SWOT-analyysillä? </li></ul><ul><li>Toteuttaminen aikataulutettuna  (osatavoitteet) </li></ul><ul><li>Paloitellaan projekti osiin ja kuvataan kunkin osan osatavoite (dl, mihin mennessä valmiina) - Väliraporteissa verrataan etenemistä aikatauluun </li></ul><ul><li>Riskinhallinta </li></ul><ul><li>Mahdolliset riskit nimetään ja kuvataan toiminta niiden ilmetessä </li></ul>
  16. 16. Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi Esimerkki aikataulusta
  17. 17. PROJEKTIN ELINKAARI: 2. PROJEKTIN SUUNNITTELU Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi Organisaatio   Projektiryhmä, ohjausryhmä, sidosryhmät Projektipäällikkö, sihteeri, tiedottaja
  18. 18. Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi Ohjaa , valvoo, hyväksyy Esimerkki organisaatiokaaviosta Rahoittajat Vastaa projektisuunnitelman täytäntöönpanosta; edustaa projektia ulospäin. ---projektipäällikön pääasialliset tehtävät ovat yleensä selkeiden ja saavutettavien projektitavoitteiden määrittely, projektin vaatimusmäärittely, kommunikointi  sidosryhmien  välillä, eri osapuolten yhteistyön varmistaminen sekä projektin ajan, kustannusten ja laadun valvonta Sidosryhmät
  19. 19. PROJEKTIN ELINKAARI: 2. PROJEKTIN SUUNNITTELU Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi Resurssit   Rahoitus, kirjallisuus, ajankäyttö, jne Budjetti Odotetut tulokset (ellei ole jo tavoitteissa kuvattu) Seuranta ja arviointi Tiedotus Sisäinen ja ulkoinen tiedotus
  20. 20. PROJEKTIN ELINKAARI: 3. PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi Toteutetaan projektisuunnitelmaa. Aktiivista toimintaa. VÄLIRAPORTTI Väliraportti on 1-2 -sivuinen dokumentti siitä, missä vaiheessa projektisuunnitelmaa projekti on menossa: mitä on tehty ja mitä on tekemättä ja mihin pitäisi kiinnittää jatkossa huomiota.
  21. 21. PROJEKTIN ELINKAARI: 4. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi Projektin arviointi Koko prosessi ja tulokset suhteessa projektisuunnitelmaan Oppimisen arviointi Tuotosten esittäminen Raportin kirjoittaminen Jatkotoimenpiteistä päättäminen
  22. 22. ONGELMIA PROJEKTISSA? Learning and Educational Technology Research Unit (LET) Pirkko.hyvonen@oulu.fi/ let.oulu.fi Suunnitteluvirheet: Projektin tehtävä, tavoitteet, resurssit ja rajaus epäselviä tai epärealistisia Aikataulutus puutteellista Ei ole varauduttu riskeihin Tehtävien- ja vastuunjako epäselvää Ei hyödynnetä ohjausryhmää Henkilöristiriidat Erilaisia projektikohtaloita (Pelin, 1996) Madalletaan tulosta Ylitetään budjetti Venytetään aikaa Venytetään aikaa ja ylitetään budjetti
  23. 23. KIRJALLISUUTTA Anttila, P. (2001). Se on projekti – vai onko? Kulttuurialan tuotanto- ja palveluprojektien hallinta. Hamina: Vammalan Kirjapaino Oy. Lind, O. (2001). Näin tehdään onnistunut projekti. Tampere: Ruottukka Oy. Ruuska, K. (1999). Projekti  hallintaan, Suomen ATK-Kustannus Oy, Jyväskylä. Vanhatalo, E. (2007). Projektimallin kehittäminen proakatemialle. Opinnäytetyöraportti. Tampereen Ammattikorkeakoulu. https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/7036/Vanhatalo.Eija.pdf?sequence=1 Virkki, P. & Somermeri, A. (2002 tai vanhempi). Projektityö - kehittämisen moottori. Oy Edita Ab, Helsinki. Viirkorpi. P. (2000). Onnistunut projekti– opas kunta-alan projektityöskentelyyn. Suomen kuntaliitto. Helsinki. http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p071005095633P.pdf

  ×