Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Edutool-opintojen kevään 2012 aloitus Niina Impiö & Pirkko Hyvönen Kohti oppimisen asiantuntijuutta
Tervetuloa jatkamaan Edutool-opintoja! <ul><li>Klo 12:45-13:15 Katsaus menneeseen ja tulevaan </li></ul><ul><li>Klo 13:1...
Iltapäivän tavoite Palauttaa mieleen jo opittuja sisältöjä Aloittaa ASPRO2-tehtävän ideointi ja kirjoittaminen Orientoitua...
Syksyn 2011 opintojaksot <ul><li>PERUSOPINNOT </li></ul><ul><ul><li>JOKO (6 op) </li></ul></ul><ul><ul><li>OTTO (7 op) </l...
Kevään 2012 opintojaksot <ul><li>PERUSOPINNOT </li></ul><ul><ul><li>KOPRO jatkuu syksyltä </li></ul></ul><ul><ul><li>TEL 1...
 
Asiantuntijaksi oppiminen (7,5 op) <ul><li>Osaamistavoitteet </li></ul><ul><ul><li>osaat tarkastella asiantuntijaksi oppim...
<ul><li>Suoritustavat ja ajankohdat </li></ul><ul><ul><li>Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen  syksy 2011-kevä...
<ul><li>Mitä olen oppinut? </li></ul><ul><li>Miten uuden oppiminen näkyy toiminnassani? </li></ul><ul><li>Miten opittu on ...
EDUTOOL-OHJELMASSA OPITTUA <ul><li>Kokemuksia vuosien varrelta </li></ul>
<ul><li>Yhteisöllisten työskentelytapojen käyttäminen opetuksessa </li></ul><ul><li>Aikaisempaa halukkaampi osallistumaan ...
<ul><li>Uusia kurssisuunnitelmia </li></ul><ul><ul><li>Perustuvat itsesäätöiseen ja yhteisölliseen oppimiseen </li></ul></...
<ul><li>Osaa esittää oppimisteorioihin pohjautuvia perusteluja yhteisöllisille työskentelytavoille </li></ul><ul><li>Kehit...
<ul><li>Yhteisöllinen työskentely työyhteisössä onnistuu paremmin, jos osallistujilla on teoreettista ymmärrystä yhteisöll...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kevaan 2012 aloitus_ja_aspi

478 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kevaan 2012 aloitus_ja_aspi

 1. 1. Edutool-opintojen kevään 2012 aloitus Niina Impiö & Pirkko Hyvönen Kohti oppimisen asiantuntijuutta
 2. 2. Tervetuloa jatkamaan Edutool-opintoja! <ul><li>Klo 12:45-13:15 Katsaus menneeseen ja tulevaan </li></ul><ul><li>Klo 13:15-14 Asiantuntijaksi oppimassa Asiantuntijaprofiili </li></ul><ul><li>Klo 14-14:15 tauko </li></ul><ul><li>Klo 14:15-15:30 Artikkelitehtävä ja lopetus </li></ul>
 3. 3. Iltapäivän tavoite Palauttaa mieleen jo opittuja sisältöjä Aloittaa ASPRO2-tehtävän ideointi ja kirjoittaminen Orientoitua kevään opiskeluun
 4. 4. Syksyn 2011 opintojaksot <ul><li>PERUSOPINNOT </li></ul><ul><ul><li>JOKO (6 op) </li></ul></ul><ul><ul><li>OTTO (7 op) </li></ul></ul><ul><ul><li>KOPRO (6 op) </li></ul></ul><ul><li>SYVENTÄVÄT OPINNOT </li></ul><ul><ul><li>IPPI (7,5 op) </li></ul></ul><ul><ul><li>GRADU (40 op) </li></ul></ul>Perus-opintojen palautetta käsitellään huomenna.
 5. 5. Kevään 2012 opintojaksot <ul><li>PERUSOPINNOT </li></ul><ul><ul><li>KOPRO jatkuu syksyltä </li></ul></ul><ul><ul><li>TEL 1 (6 op) </li></ul></ul><ul><li>SYVENTÄVÄT OPINNOT </li></ul><ul><ul><li>Asiantuntijaksi oppiminen (7,5 op) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ASPRO2 ja ASPRO3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ASPI CASE I </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Menetelmäopinnot (10 op) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>KVALI (5 op) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KVANTTI (5 op) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>GRADU (40 op) </li></ul></ul><ul><li>VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT </li></ul><ul><ul><li>Oman suunnitelman mukaan </li></ul></ul>Katso tarkemmat ajankohdat aikataulusta www.let.oulu.fi/opinnot HOPS-asiaa? Ota yhteyttä Niinaan! 
 6. 7. Asiantuntijaksi oppiminen (7,5 op) <ul><li>Osaamistavoitteet </li></ul><ul><ul><li>osaat tarkastella asiantuntijaksi oppimista elinikäisenä prosessina, johon voit itse vaikuttaa </li></ul></ul><ul><ul><li>ymmärrät ja osaat soveltaa asiantuntijaksi oppimisen teoreettista viitekehystä </li></ul></ul><ul><ul><li>osaat selittää ja tulkita asiantuntijaksi oppimiseen vaikuttavia tekijöitä </li></ul></ul><ul><ul><li>osaat monitoroida ja reflektoida omaa ja yhteisön toimintaa asiantuntijaksi oppimisen viitekehyksessä </li></ul></ul><ul><ul><li>ymmärrät koulutuksen ja työelämän vaikutuksen asiantuntijaksi oppimisen tukemisessa </li></ul></ul>
 7. 8. <ul><li>Suoritustavat ja ajankohdat </li></ul><ul><ul><li>Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen  syksy 2011-kevät 2013 </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiantuntijaprofiilien kirjoittaminen (5 kpl) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>elokuu 2011 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tammikuu 2012 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>toukokuu 2012 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>joulukuu 2012 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>toukokuu 2013 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aktiivinen osallistuminen yhteisölliseen ongelmanratkaisutyöskentelyyn </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Case 1  kevät 2012 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Case 2  syksy 2012 </li></ul></ul></ul><ul><li>Arviointi : 0-5 </li></ul><ul><ul><li>arvioidaan ongelmanratkaisutyöskentelyt </li></ul></ul><ul><ul><li>asiantuntijaprofiilit hyväksytty/ täydennettävä </li></ul></ul><ul><li>Vastuuhenkilöt : Pirkko Hyvönen ja Niina Impiö </li></ul>Asiantuntijaksi oppiminen (7,5 op)
 8. 9. <ul><li>Mitä olen oppinut? </li></ul><ul><li>Miten uuden oppiminen näkyy toiminnassani? </li></ul><ul><li>Miten opittu on siirtynyt käytäntöön? </li></ul><ul><li>Miten voin edelleen kehittyä? </li></ul><ul><li> ASPRO2 </li></ul>
 9. 10. EDUTOOL-OHJELMASSA OPITTUA <ul><li>Kokemuksia vuosien varrelta </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Yhteisöllisten työskentelytapojen käyttäminen opetuksessa </li></ul><ul><li>Aikaisempaa halukkaampi osallistumaan työryhmiin </li></ul><ul><li>Yksin puurtajasta yhteisöllisemmäksi työntekijäksi </li></ul>Asenteet yhteisöllistä työskentelyä kohtaan ovat muuttuneet. Tämä ilmenee opetusmenetelmissä ja työskentelyssä kollegoiden kanssa.
 11. 12. <ul><li>Uusia kurssisuunnitelmia </li></ul><ul><ul><li>Perustuvat itsesäätöiseen ja yhteisölliseen oppimiseen </li></ul></ul><ul><li>Omat opiskelukokemukset näkyvät </li></ul><ul><ul><li>Huolellisempana opintojen suunnitteluna (oppimisprosessi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisöllisten skriptien hyödyntämisenä </li></ul></ul><ul><ul><li>Itsesäätöisen oppimisen tukemisena </li></ul></ul>Opintojen aikana on kertynyt paljon kokemuksellista ja teoreettista tietoa yhteisöllisestä oppimisesta. Tämän jälkeen aikaisempaa halukkaampi ja taitavampi hyödyntämään yhteisöllisiä työskentelytapoja omassa työssä.
 12. 13. <ul><li>Osaa esittää oppimisteorioihin pohjautuvia perusteluja yhteisöllisille työskentelytavoille </li></ul><ul><li>Kehittämisideoita työyhteisön yhteisölliseen työskentelyyn </li></ul><ul><ul><li>Jaetut tavoitteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteinen suunnittelutyö </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisölliset teknologiat </li></ul></ul>Opiskelijat ovat kokeneet olevansa itsevarmempia ehdottamaan työyhteisössään yhteisöllisiä työskentelytapoja, koska ovat itse saaneet kokemusta niistä käytännössä.
 13. 14. <ul><li>Yhteisöllinen työskentely työyhteisössä onnistuu paremmin, jos osallistujilla on teoreettista ymmärrystä yhteisöllisestä oppimisesta. </li></ul><ul><li>Johdon tuki on tärkeää. </li></ul><ul><li>Haasteena on </li></ul><ul><ul><li>keksiä keinoja, joilla saa kollegat innostumaan ja kokeilemaan uutta </li></ul></ul><ul><ul><li>miten työyhteisön oppimisteoreettista ymmärrystä voidaan laajemmin kehittää </li></ul></ul>Mahdollisuudet hyödyntää yhteisöllisiä työskentelytapoja omassa työyhteisössä ovat yhteydessä kollegoiden valmiuksiin työskennellä yhteisöllisesti, koulun työskentelykulttuuriin ja johdon suhtautumiseen.

×