Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ippi jonna

676 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ippi jonna

 1. 1. I TSESÄÄTÖINEN O PPI MINEN IPPI KURSSILLA Jonna Malmberg Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
 2. 2. Luennon sisällöt <ul><li>Mitä on itsesäätöinen oppiminen (Kognitiivinen näkökulma) </li></ul><ul><li>Mistä eri tekijöistä itsesäätöinen oppiminen koostuu? </li></ul><ul><li>SRL teoria IPPI kurssin takana </li></ul><ul><li>- Itsesäätöinen oppiminen </li></ul><ul><li>- jaettu säätely </li></ul>
 3. 3. Itsesäätöinen oppiminen <ul><li>Itsesäätöinen oppiminen määritellään kirjallisuudessa eri tavoin (Zimmerman, 2010; Winne & Hadwin, 1998) </li></ul><ul><li>Aktiivinen – aikaisemmat oppimiskokemukset vaikuttavat uusiin oppimiskokemuksiin </li></ul><ul><li>Prosessi jossa oppiija tarkkailee, arvioi ja säätelee (muuttaa) omaa </li></ul><ul><ul><li>Opiskelua ( esim. Muista lukemasi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivaatio (esim. Kiinnostus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Behaviour (esim. Työympäristön hallinta </li></ul></ul><ul><li>Opiskelija VAIKUTTAA ITSE siihen, millaista hänen oppimisensa on </li></ul>
 4. 4. Itsesäätelytaitojen oppiminen = Oman oppimisen testaaminen ja harjoittelu <ul><li>Tunnista mistä tehtävässä on kyse </li></ul><ul><li>Aseta tavoite </li></ul><ul><li>Tee suunnitelma ja mieti millä tavalla sen voit toteuttaa </li></ul><ul><li>Arvioi edistymistäsi </li></ul><ul><li>Vertaa edistymistäsi suhteessa asettamaasi tavoitteeseen </li></ul><ul><li>Arviosi perusteella muuta tavoitteita, suunnitelmaasi tai käyttämääsi strategiaa </li></ul>
 5. 5. ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN <ul><li>Oppija säätelee itse oppimistaan silloin, kun he ylläpitävät ja säätelevät omaa oppimistaan kohti heidän oma valitsemiaan oppimistavoitteita. (Zimmerman 1999; Pintrich 2001). </li></ul><ul><li>Erilaiset haasteet luovat mahdollisuuden säädellä omaa oppimistaan. (Hadwin, Järvelä & Miller, 2010). </li></ul>4. REFLECTING <ul><li>Aikaisemmat kokemukset </li></ul><ul><li>Aikaisempi tieto </li></ul>3a KONTROLLINTI Highlights Notes Questions 3b MONITOROINTI <ul><li>Ymmärrys </li></ul><ul><li>Taktiikoiden käyttö </li></ul><ul><li>Ymärrys erilaisista tehtävistä </li></ul><ul><li>Strateginen tieto </li></ul>1. Tehtävän ymmärrys 2. Suunnittelu ja tavoitteen valinta Winne & Hadwin, 1998 , Zimmerman, 2000
 6. 6. MUTTA MITÄ SANOO KÄYTÄNTÖ? <ul><li>Tehtävän ymmärrys ei ole selkeä </li></ul><ul><li>Tavoitteet ovat epämääräisiä </li></ul><ul><li>Huono strategia tai strateginen osaaminen </li></ul><ul><li>Ymmärryksen tarkkailu ontuu </li></ul><ul><li>Itse arviointi on heikkoa </li></ul><ul><li>Motivationaaliset ongelmat </li></ul><ul><li>(Järvenoja & Järvelä, 2005) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Mistä tässä tehtävässä on kyse? </li></ul><ul><li>Mitä minun on tehtävä ja kuinka sen toteutan? </li></ul><ul><li>Vastaako toiminta tavoitteitani? </li></ul><ul><li>Mitä minun on tehtävä, jotta toimintani vastaisi tavoitteitani? </li></ul>? SRL TÄSSÄ YLEENSÄ MENNÄÄN METSÄÄN
 8. 8. Eikä se johda mihinkään… Ja sitten tehdään…
 9. 9. TARKOITUKSEN MUKAISTA OLISI… Mistä tässä tehtävässä on kyse? Mitä minä teen ja kuinka sen toteutan?
 10. 10. Mistä tunnistan että en ymmärrä tehtävää? <ul><li>En osaa puhua siitä kenellekään </li></ul><ul><li>En tiedä mistä aloittaa </li></ul><ul><li>Tavoitteet ovat epämääräisiä (kirjoita artikkeli, tee väitöskirja, hankehakemus, apurahahakemus, lue neljä artikkelia… </li></ul><ul><li>ISO tavoite kannattaa jakaa SELKEISIIN osa-alueisiin: Mistä aloitan (ja miksi) Mitä siitä seuraa..? </li></ul>
 11. 11. Miten voin parantaa työskentelyäni? <ul><li>Mieti mitä olet tekemässä ja mitä olet tehnyt, sillä hyvä tavoite on </li></ul><ul><li>Tarkka ( S pesific) </li></ul><ul><li>Sen tulos on näkyvä ( M easurable) </li></ul><ul><li>Sen pystyy jakamaan vaiheisiin ( A ction oriented) </li></ul><ul><li>Se on mahdollinen ( R ealistic) </li></ul><ul><li>Väliaikainen ( T emporal) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>IPPI KURSSILLA ME PYRIMME TUKEMAAN ITSESÄÄTÖISTÄ OPPIMISTA </li></ul>
 13. 13. ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN IPPI KURSSILLA Winne & Hadwin 1998, 2007
 14. 14. OPPIMISEN SUUNNITTELU Solo Collab) <ul><li>Määrittele itse omat oppimistavoitteesi </li></ul><ul><li>Reflektoi kuinka tarkkoja tai hyviä tavoitteesi olivat </li></ul>
 15. 15. 1. YMMÄRRYS TEHTÄVÄSTÄ 2. TAVOITTEEN ASETTAMINEN <ul><li>1a) Kuvaa tämän jakson SOLO tehtäväsi </li></ul><ul><li>1b) Mitkä jakson asiat ja käsitteet liittyvät tähän tehtävään? </li></ul><ul><li>2. Aseta yksi hyvä tavoite tälle jaksolle </li></ul><ul><li>3. Tavoite liittyy </li></ul><ul><li>a) Opiskeluun </li></ul><ul><li>b) Ajatteluun </li></ul><ul><li>c) Tunteisiin </li></ul><ul><li>d) Motivaatioon </li></ul><ul><li>e) Ajan käyttöön </li></ul>
 16. 16. ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN IPPI KURSSILLA
 17. 17. OPPIMISEN TYÖSKALUJA JOITA VOI HARJOITELLA KÄYTTÄMÄÄN <ul><li>STRATEGIOIDEN KÄYTTÖ EDISTÄÄ OPPIMISTA! </li></ul>Pilko pienempiin osiin Järjestä Muokkaa tilanteen vaatimalla tavalla Poimi oleellinen
 18. 18. 2. MONITOROINTI JA KONTROLLOINTI <ul><li>Määrittele käsitteitä (Käsitteet) </li></ul><ul><li>IDEA – muistiinpano (Käsitteet – Yhteydet – Sovellukset) </li></ul><ul><li>Vertaile (Eroavaisuudet / Samankaltaisuudet) </li></ul><ul><li>Tee taulukko (Organisoi tietoa sen ominaisuuksien mukaan) </li></ul><ul><li>Kysymys & Vastaus (Kysymyksen asetteluja promptataan) </li></ul><ul><li>Tehtävälista ja tehtävien aikatauluttaminen </li></ul>
 19. 19. TOIMIIKO KÄYTTÄMÄSI STRATEGIA?
 20. 20. 3. MONITOROINTI JA KONTROLLOINTI <ul><li>Miten minulla menee? </li></ul><ul><li>Strategia loki </li></ul><ul><ul><li>Mitä strategiaa kokeilin? </li></ul></ul><ul><ul><li>Missä tilanteessa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimiko se? </li></ul></ul>
 21. 21. ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN IPPI KURSSILLA
 22. 22. 4. REFLEKTOINTI <ul><li>OMAN TYÖSKENTELYN ARVIOINTI </li></ul><ul><li>Haasteet </li></ul><ul><li>Asetettujen tavoitteiden toteutuminen </li></ul><ul><li>ITSESÄÄTÖISEN OPPIMISEN ARVIOINTI (KOGN) </li></ul><ul><li>Ennen työskentelyä </li></ul><ul><li>Työskentelyn aikana </li></ul><ul><li>Työskentelyn jälkeen </li></ul><ul><li>4) RYHMÄTYÖSKENTELYN ARVIOINTI (MOT) </li></ul><ul><li>Miten me toimimme ryhmänä </li></ul>
 23. 23. SÄÄDÄNKÖ MINÄ VAI SÄÄDETÄÄNKÖ YHDESSÄ? <ul><li>MITÄ SE TARKOITTAA? </li></ul><ul><li>Jaettu ymmärrys tehtävästä </li></ul><ul><li>Jaettu ymmärrys tavoitteista – omista ja ryhmän tavoitteista. </li></ul><ul><li>Jaettu ymmärrys strategioista, joita tehtävässä käytetään </li></ul><ul><li>RYHMÄ TUO NÄMÄ ASIAT ESILLE OMASSA TYÖSKENTELYSSÄÄN </li></ul>
 24. 24. IPPI KURSSILLA SINULLE TARJOUTUU TILAISUUS <ul><li>Itsesäätelytaitojen oppiminen = Oman oppimisen testaaminen ja harjoittelu TUETUSTI </li></ul>
 25. 25. IPPI 1 Saarikoski Juha Hannonen Kari Kemppaala Mia IPPI 2 Pietikäinen Virpi Väisänen Veijo Kantanen Mari-Selina IPPI 3 Moilanen Eija Rapo Ari Kananen Pirjo Karjalainen Heli IPPI 4 Pulkkinen Harri Palmu Timo Korkealehto Kirsi IPPI 5 Mäkiö Hannu Hautamäki Jaana Länsitie Janne IPPI6 Lamminen Päivi Kuittinen Helmi Tervonen Susanna
 26. 26. RYHMÄN MANIFESTI <ul><li>” Minä itsesäätöisenä oppijana” – Mitä voin parantaa? </li></ul><ul><li>2) Miettikää ryhmänä sellaisia hetkiä, milloin collaboraatio oli mielekästä? </li></ul><ul><li>3) Tämän keskustelun pohjalta, miettikää ryhmänä ja tehkää ”manifesti” kuinka voitte ryhmänä sitoutua tai edesauttaa mielekästä collaboraatiota. </li></ul>

×