Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Privacywetgeving - tell-a-friend sessie LECTRIC

1,209 views

Published on

Tijdens de tell-a-friend sessie op 13 oktober zijn we dieper ingegaan op het onderwerp privacy. Hiervoor doken we in de telecomwet, privacy statements en de nieuwste ontwikkelingen rondom cookies en het volg-me-niet register. Sylvia Huydecoper (Huydecoper IT en Recht Advies) geeft in deze presentatie u meer inzicht in de privacywet, privacystatements en opt-in/opt-out.
In de presentatie daarna (zie andere presentatie op Slideshare) gaat Auke van den Hout (bestuurslid ‘privacy’ van het IAB) in op de ‘cookiewetgeving’ en het volg-me-niet-register en wat dit voor uw organisatie betekent.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Privacywetgeving - tell-a-friend sessie LECTRIC

 1. 1. Privacywetgeving Sylvia Huydecoper Huydecoper IT en Recht [email_address]
 2. 2. Waarom privacy <ul><li>Pizza order </li></ul>Huydecoper IT en Recht
 3. 3. Wat is privacy? <ul><li>‘ right to be left alone’ … </li></ul><ul><li>by the government </li></ul><ul><li>Binnen de vier muren van je huis </li></ul><ul><li>Brief- telegraaf- en telefoongeheim </li></ul><ul><li>Informationele privacy = data protection </li></ul><ul><li>Ook op het werk </li></ul>Huydecoper IT en Recht
 4. 4. Waar staat privacy in de wet <ul><li>Grondwet (1814) </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) (2001), geen substantiële wijzigingen. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Telecommunicatiewet (1998), sindsdien meerdere keren fundamenteel gewijzigd, huidige wijziging nog ‘pending’ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Waslijst aan Europese richtlijnen </li></ul></ul></ul></ul></ul>Huydecoper IT en Recht
 5. 5. Wet Bescherming Persoonsgegevens <ul><li>geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens </li></ul><ul><li>Persoonsgegeven = ALLES! </li></ul><ul><li>Behoorlijk en zorgvuldig: proportionaliteit subsidiariteit </li></ul><ul><li>Doelbinding: verzamelen ALLEEN voor gerechtvaardigd doel , verder gebruik moet verenigbaar zijn </li></ul><ul><li>Verwerkingsgrond: </li></ul><ul><ul><li>a) ondubbelzinnige toestemming of </li></ul></ul><ul><ul><li>b) uitvoeren overeenkomst of </li></ul></ul><ul><ul><li>c) noodzakelijk voor gerechtvaardigd belang vd onderneming, tenzij (privacy-)belangen persoon voor gaan </li></ul></ul>Huydecoper IT en Recht
 6. 6. Kwaliteit persoonsgegevens <ul><li>Niet langer dan noodzakelijk bewaren </li></ul><ul><li>Toereikend, ter zake dienend, niet bovenmatig </li></ul><ul><li>Juist en nauwkeurig </li></ul><ul><li>Vertrouwelijk behandelen </li></ul><ul><li>Beveiligen </li></ul><ul><li>Bijzondere gegevens mag je niet (zo maar) verwerken </li></ul>Huydecoper IT en Recht
 7. 7. Verplichtingen verantwoordelijke <ul><li>Melden bij College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), tenzij vrijstelling </li></ul><ul><li>( www.cbpweb.nl ) </li></ul><ul><li>Informatieplicht (privacystatement) </li></ul><ul><li>Alleen verwerken binnen EU, anders vergunning nodig of safe harbour </li></ul>Huydecoper IT en Recht
 8. 8. Rechten betrokkene <ul><li>Inzage </li></ul><ul><li>Verbetering, aanvulling, verwijdering </li></ul><ul><li>Verzetsrecht (opt-out): </li></ul><ul><ul><li>Relatief: belangenafweging </li></ul></ul><ul><ul><li>Absoluut: bij commerciële of charitatieve doelen. = SPAM. Verantwoordelijke moet ALTIJD ophouden met sturen </li></ul></ul>Huydecoper IT en Recht
 9. 9. Telecommunicatiewet <ul><li>TW primair gericht aan telecom-dienstverleners </li></ul><ul><li>TW van toepassing bovenop WBP </li></ul><ul><li>Terminologie TW en WBP niet hetzelfde (betrokkene, abonnee, gebruiker, consument) </li></ul>Huydecoper IT en Recht
 10. 10. Privacyregeling in TW <ul><li>Communicatie voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden stapsgewijs verboden: </li></ul><ul><ul><li>1998: Algemene opt-out in WBP </li></ul></ul><ul><ul><li>1998: opt-in geautomatiseerde oproepen en fax </li></ul></ul><ul><ul><li>2003: opt-in voor email en sms aan consumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>2009: opt-in voor iedereen, invoering bel-me-niet </li></ul></ul><ul><ul><li>2011: opt-in randapparatuur (cookies) </li></ul></ul><ul><li>Uitzondering: bestaande klant, mits voor eigen gelijksoortige producten en diensten </li></ul>Huydecoper IT en Recht
 11. 11. Wat is opt-in? <ul><li>Voorafgaande toestemming: elke aantoonbare, vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting </li></ul><ul><li>Ondubbelzinnig? </li></ul><ul><li>Welke informatie verschaffen: </li></ul><ul><ul><li>Identiteit verzender </li></ul></ul><ul><ul><li>Herkenbaar als reclame </li></ul></ul><ul><ul><li>Iedere mail moet een opt-out optie bevatten, die ook ergens toe leidt…! </li></ul></ul>Huydecoper IT en Recht
 12. 12. Toezichthouders en sancties <ul><li>College Bescherming Persoonsgegevens (CBP): </li></ul><ul><ul><li>Alleen boete voor niet melden: € 4500,-- </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestuursdwang, dwangsommen </li></ul></ul><ul><li>Onafhankelijk Post en Telecommunicatie Authoriteit (OPTA): </li></ul><ul><ul><li>Boetes € 450.000,-- of 10% omzet </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestuursdwang, dwangsommen </li></ul></ul><ul><ul><li>Inmiddels € 1,2 mln boetes voor schending bel-me-niet-register </li></ul></ul>Huydecoper IT en Recht
 13. 13. Vragen? Huydecoper IT en Recht Sylvia @ huydecoper.com
 14. 14. Nuttige links <ul><li>Website van IT jurist Arnoud Engelfriet http://www.iusmentis.com/ </li></ul><ul><li>College Bescherming Persoonsgegevens: www.cbpweb.nl </li></ul><ul><li>portal voor ITenRecht: www.itenrecht.nl/ </li></ul><ul><li>Opta: www.opta.nl info over SPAM </li></ul><ul><li>Standpunt telemarketing 20 sept 2011: </li></ul><ul><li>http://www.opta.nl/nl/actueel/alle- publicaties/publicatie/?id=3476 </li></ul>Huydecoper IT en Recht

×