Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wonen - Guy Paulis

1,315 views

Published on

Presentatie van Guy Paulis (gemeenteraadslid) n.a.v. van het politieke matinee "Ruimtelijke Ordening en Wonen"

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wonen - Guy Paulis

 1. 1. Wonen door Guy PAULIS
 2. 2. Vlaanderen, ingedeeld in 13 beleidsdomeinen <ul><li>één ervan is het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO), dat instaat voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit, het recht op wonen voor iedereen (in het bijzonder voor specifieke doelgroepen), de kwaliteit van dat wonen en het kwaliteitsvol behoud, beheer en herstel van het onroerend erfgoed  visie ontwikkelen op beleidsmatig vlak, regelgeving uitwerken en uitvoeren, toezicht houden op naleving regelgeving </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Structuur RWO : </li></ul><ul><li>* het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed </li></ul><ul><li>* de Beleidsraad RWO, voorgezeten door de minister </li></ul><ul><li>* de Strategische Adviesraad Wonen (Vlaamse Woonraad) </li></ul><ul><li>* de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) </li></ul><ul><li>* de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ( VMSW ) vroegere VHM + AGI </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Het Ministerie van RWO bestaat op haar beurt uit : </li></ul><ul><li>* het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (beleidsvoorbereiding en evaluatie) </li></ul><ul><li>* het Agentschap Ruimtelijke ordening en Onroerend Erfgoed ( RO-Vlaanderen ) </li></ul><ul><li>* het Agentschap Wonen Vlaanderen </li></ul><ul><li>* het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed ( VIOE ) </li></ul><ul><li>* Inspectie RWO (toezicht soc woningmaatschappijen + bouwinspectie) </li></ul><ul><li>* Managementondersteunende Diensten ( MOD ) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Het beleidsdomein wordt ondersteund door adviesorganen : </li></ul><ul><li>* de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening ( VLACORO ) </li></ul><ul><li>* de Hoge Raad voor Herstelbeleid ( HRH ) </li></ul><ul><li>* de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen ( KCML ) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>wonen = grondrecht (art 23 v/d Belgische Grondwet) </li></ul><ul><li>wonen is een Vlaamse bevoegdheid </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Enkele kernpunten in het wonen-beleid van de huidige Vlaamse regering: </li></ul><ul><li>stimulering eigendomsverwerving </li></ul><ul><li>nu: 74,4% van de Vlaamse gezinnen is eigenaar </li></ul><ul><li>LDD wil méér </li></ul><ul><li>voorstel LDD (nieuwjaarsspeech Jean-Marie Dedecker, 19/1) : afschaffing onroerende voorheffing op gezinswoning </li></ul><ul><li>een realistisch voorstel ! </li></ul><ul><li>compensatie lokale besturen via Gemeentefonds, perfect haalbaar voor Vlaamse begroting </li></ul><ul><li>Renovatiepremie </li></ul><ul><li>16000 woningen per jaar krijgen premie bij grote renovatiewerken </li></ul><ul><li>alle premies en subsidies in kaart brengen en fundamenteel bekijken ! </li></ul>
 8. 8. <ul><li>sociale huisvesting </li></ul><ul><li>140000 sociale huurwoningen in Vlaanderen </li></ul><ul><li>ook sociale koopwoningen en sociale bouwgronden </li></ul><ul><li>sociaal ??? + sterke versnippering in sector ! </li></ul><ul><li> Vlaamse Wooncode </li></ul><ul><li>nauwer betrekken lokale besturen bij sociaal huisverstingsbeleid </li></ul><ul><li>toegenomen aandacht voor leefbaarheid in sociale woonwijken </li></ul><ul><li>strengere aanpak domiciliefraude </li></ul><ul><li>invoering proefperiode van 2 jaar voor nieuwe sociale huurders </li></ul><ul><li>invoering taalbereidheid voor nieuwe sociale huurders </li></ul><ul><li>theorie tov praktijk ??? </li></ul>
 9. 9. <ul><li>private huurmarkt </li></ul><ul><li>huurwetgeving = federale bevoegdheid </li></ul><ul><li> defederaliseren ! </li></ul><ul><li>huursubsidies huurcheques ! </li></ul><ul><li>decreet grond- en pandenbeleid </li></ul><ul><li>zéér recent (commissie Vlaams Parlement, 29/1) , zie later </li></ul>

×