Ruimtelijke Ordening - Martine De Graef

1,495 views

Published on

Presentatie van Martine De Graef (provincieraadslid) n.a.v. van het politieke matinee "Ruimtelijke Ordening en Wonen"

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
147
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ruimtelijke Ordening - Martine De Graef

  1. 1. <ul><li>Wat is RO? </li></ul><ul><li>Historiek </li></ul><ul><li>Doelstelling </li></ul>RUIMTELIJKE ORDENING
  2. 2. Ruimtelijke ordening is bewaken van een duurzame instelling, en dit zowel in functie van huidige als toekomstige generaties. Definitie RO
  3. 3. <ul><li>EERSTE NEDERZETTINGEN TOT PERIODE VOOR 1962 </li></ul><ul><li>WET STEDENBOUW MAART 1962 </li></ul><ul><li>PLANPERIODE GEWESTPLANNEN’70 </li></ul><ul><li>JAREN ’90 AANZET PLANPERIODE NAAR STRUCTUURPLANNING OP VERSCHILLENDE BELEIDSNIVEAU’S </li></ul>Historiek
  4. 4. <ul><li>DECREET JULI 1996 OM TOT STAND KOMEN STRUCTUURPLANNING </li></ul><ul><li>RSV = RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 1997 </li></ul><ul><li>18 MEI 1999 NIEUW DECREET OP RUIMTELIJKE ORDENING </li></ul>Planbasis
  5. 5. Structuurplanning <ul><li>3 beleidsniveaus </li></ul><ul><ul><li>Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Provincie </li></ul></ul><ul><ul><li>Steden en gemeenten </li></ul></ul>
  6. 6. WAT BEPAALT EEN STRUCTUURPLAN <ul><li>Toepassing van de ruimtebalans: </li></ul><ul><ul><li>Wonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Industrie </li></ul></ul><ul><ul><li>Landbouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Natuur – en Bosgebieden </li></ul></ul><ul><ul><li>Recreatiegebieden </li></ul></ul>
  7. 7. BESTAANDE INFRASTRUCTUUR <ul><li>LIJNINFRASTRUCTUREN </li></ul><ul><ul><li>Wegen </li></ul></ul><ul><ul><li>spoor </li></ul></ul><ul><ul><li>waterwegen </li></ul></ul><ul><li>HISTORISCHE ELEMENTEN </li></ul><ul><li>BESTAANDE GROTE EENHEDEN </li></ul><ul><ul><li>Bv : wonen ,economie , natuur </li></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>GROOTSTEDELIJKE GEBIEDEN </li></ul>
  9. 9. Planproces <ul><li>Alle steden en gemeenten zijn verplicht een ruimtelijk structuurplan op te maken GRS </li></ul><ul><li>GRS is een gemeentelijke visie die kadert in de doelstellingen van het hogere planniveau RSV/RSP </li></ul><ul><li>Bepalend voor de gemeenten is hoe zij op een hoger planniveau zijn geselecteerd . </li></ul>
  10. 10. GRS <ul><li>BINDEND GEDEELTE </li></ul><ul><li>RICHTINGGEVEND DEEL </li></ul><ul><li>INFORMATIEF GEDEELTE </li></ul><ul><li>UITWERKEN VIA RUP </li></ul>
  11. 11. TYPOLOGIEEN GEMEENTEN <ul><li>GROOTSTEDELIJK GEBIED </li></ul><ul><li>KLEINSTEDELIJK GEBIED </li></ul><ul><li>BUITENGEBIED </li></ul><ul><ul><li>onderverdeeld in 3 niveau’s </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Type 1 , 2 , 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deze typologieën zijn bepalend voor de toekomst en uitbouw van de gemeente </li></ul></ul></ul>
  12. 12. ONTVOOGDINGS -PROCEDURE <ul><li>TO DO : WE DIENEN TE VOLDOEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN OM ONTVOOGD TE WORDEN </li></ul><ul><ul><li>1 GRS </li></ul></ul><ul><ul><li>2 STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR </li></ul></ul><ul><ul><li>3 REGISTER ONBEBOUWDE PERCELEN </li></ul></ul><ul><ul><li>4 PLANNENREGISTER </li></ul></ul><ul><ul><li>5 VERGUNNINGENREGISTER </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wanneer deze 5 voorwaarden vervuld zijn is de ontvoogding een feit </li></ul></ul></ul>
  13. 13. <ul><li>GRS? </li></ul><ul><li>Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan </li></ul><ul><ul><li>Een planmatige toekomstvisie, uitgaande van de bestaande ruimtelijke structuur(woningen, bossen, industrie,..) en deze gebiedsgericht aanpassen aan de nieuwe noden van de gemeenten. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bestaande knelpunten oplossen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitbouwmogelijkheden voorzien voor wonen, werken, ondernemen,… </li></ul></ul></ul>
  14. 14. 2.Stedenbouwkundige <ul><li>Een aangestelde ambtenaar(niveau A of B) die een opleiding RO heeft genoten. </li></ul>
  15. 15. 3.Register onbebouwde percelen <ul><li>Dit is een inventaris opgemaakt door de gemeente waarin alle kavels die in aanmerking komen als potentiële grondreserve worden opgelijst. </li></ul>
  16. 16. 4.Plannenregister <ul><li>Het plannenregister bevat alle plannen die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing ivm RO zoals: </li></ul><ul><ul><li>Bestemmings-en uitvoeringsplannen </li></ul></ul><ul><ul><li>Rooilijnplannen </li></ul></ul><ul><ul><li>Onteigeningsplannen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bouw-en verkavelingsverordeningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruimtelijke informatie op basis van andere regelgeving </li></ul></ul><ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><ul><li>Eenduidigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Snelle info-uitwissel </li></ul></ul>
  17. 17. 5.Vergunningenregister <ul><li>Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand met perceelsgebonden stedenbouwkundige vergunningsinformatie. </li></ul>
  18. 18. WAT BETEKENT ONTVOOGDING <ul><li>VOORDELEN : </li></ul><ul><ul><li>AUTONOME WERKING </li></ul></ul><ul><ul><li>ZELF VERGUNNINGEN AFLEVEREN </li></ul></ul><ul><ul><li>GEKENDE ACTUELE TOESTAND VAN HET GRONDGEBIED </li></ul></ul><ul><li>NADELEN : </li></ul><ul><ul><li>ZWARE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>HOOG KOSTENPLAATJE ! </li></ul></ul></ul>
  19. 19. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING <ul><li>PROCEDURE </li></ul><ul><ul><li>Aanvraag? </li></ul></ul><ul><ul><li>.... </li></ul></ul><ul><li>VRIJSTELLINGEN </li></ul>
  20. 20. ZONEVREEMDE WONINGEN <ul><li>Woningen die niet in woongebied liggen zijn zonevreemd. </li></ul><ul><li>Zonevreemde woningen dienen vergund te zijn. </li></ul><ul><li>Mits het hebben van een stedenbouwkundige vergunning kunnen werken zoals bouwen, verbouwen, uitbreiden en herbouwen worden uitgevoerd wanneer deze de 1000 m3 niet overschrijden. </li></ul>
  21. 21. ZONEVREEMDE BEDRIJVEN <ul><li>Blijven of blijven met een uitdovend karakter </li></ul><ul><li>Herlokaliseren </li></ul><ul><li>Planologisch attest: </li></ul><ul><ul><li>Aanvraag voor bestaand vergund gebouw om op die plaats een aantal werken uit te voeren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedure: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanvraag via gemeente naar RWO (max. 90dagen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bij positief: binnen 1 kalenderjaar nieuw RUP </li></ul></ul></ul>
  22. 22. WEEKENDZONES <ul><li>Een vergund gebouw met een maximum opp. van 80m2 en 240m3 </li></ul><ul><li>Niet voor permanente bewoning </li></ul><ul><li>Opmaken inventaris voor planologische aanpak door provincie </li></ul>
  23. 23. VERJARING BOUWMISDRIJF <ul><li>Strafrechtelijke verjaring na 5 jaar behalve in kwetsbaar gebied </li></ul><ul><ul><li>Ook burgerrechtelijke vervolging mogelijk. </li></ul></ul>
  24. 24. Vragen?

  ×