Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Het regeerakkoordNa meer dan 500 dagen denkwerkmoet het nu snel gaan                 9-1-2012
Het regeerakkoord Di Rupo I            9-1-2012
9-1-2012
9-1-2012
9-1-2012
9-1-2012
9-1-2012
U betaalt minder belasting door het optrekken van de belastingvrije som met 200 € ( effect: 50€ per jaar )Voor inkomens ...
U betaalt meer door: Vermindering van de aftrek voor:       Eigen woning ( beperkt tot 45% )       Kinderopva...
 Verhoging van roerende voorheffing op kasbons (21%) Verhoging van accijnzen op alcohol en tabak (158milj) Verhoging va...
Verhoging van de energieprijzen ( nucleaire taks)Verhoging van kosten banken ( bankentaks )Verhoging van de aardgasprij...
9-1-2012
Gewone regeling tijdkrediet      (nu: tijdkrediet -50  jaar):  Basiskrediet van 1 jaar: pro rata de formule, dus...
 Toegang tot tijdskrediet pas na 5 jaar beroepsverleden waarvan 2 jaar in de onderneming. Gelijkstelling met de gewerk...
 Voor tijdkrediet ingegaan vóór 1 januari 2012 of aanvraag bij RVA vóór 24 december op basis van een aanvraag bij de w...
9-1-2012
Landingsbanen – bijzonder recht voor +50 jaar    Voortaan slechts verhoogde uitkering vanaf    55 jaar.    25 ja...
 Ingegaan vóór 1 januari 2012 : oud systeem. Aangevraagd vóór 28 november bij werkgever en vóór 24 december bij RVA : ...
9-1-2012
9-1-2012
Rustpensioen (leeftijd blijft 65 jaar).Indien 65 en 42 jaar loopbaan is vanaf 2013 onbeperkt bijverdienen toegestaan. Nie...
 Overlevingspensioen  Wordt een tijdelijke overgangsuitkering  Na een bepaalde periode      werkloosheid. Overs...
Je pensioen vermindert.    Welvaartsvastheid budget wordt met 40% afgebouwd.    De jaren brugpensioen vóór de leefti...
 De uitkering van uw groepsverzekering wordt zwaarder belast.    De belastingvoeten gaan naar omhoog bij opname   ...
Huidige regeling        Nieuwe regelingWelk      loopbaanvoorwaarden      Leeftijd en loopbaanbrugpensi...
Huidige regeling   Nieuwe regelingSoort brugpensioen   loopbaanvoorwaarden  Leeftijd en               ...
9-1-2012
 Beperkte gelijkstelling voor pensioen wordt geregeld voor werknemers die op 28 november 2011 reeds in brugpensioen zij...
Wie?    Diegenen die niet op brugpensioen kunnen en ouder dan 50    jaar zijn.    Regelingen “Canada dry”   ...
9-1-2012
Wachttijd wordt “inschakelingstijd” 12 maanden ( 310 dagen) geen uitkering (i.p.v. 9) Nadien 395€ - 456 € uitkering -...
 Tijdens de “inschakelingstijd” moet de werkzoekende 4 keer op gesprek komen bij VDAB. Pas na 3 positieve evaluaties kr...
“Passende betrekking”   Na zes maanden ook jobs   aanvaarden die niet in lijn van   studies liggen.   Verplaat...
1600                   Gezinshoofd                    15 jaar gewerkt        ...
1600                 Alleenstaande                        15 jaar gewerkt     ...
1600                   samenwonende                    15 jaar gewerkt       ...
9-1-2012
 Reactie vakbonden:    Contractbreuk    Ondoordacht handelen, geen    overgangsmaatregelen, leemtes in wetgeving...
9-1-2012
Invoerkost    Lonen  Bruto exploitatie  Andere      4%             8%      24%        ...
9-1-2012
 Werkgever en regering doen ons geloven dat er overal werkvolk te kort is.   Met 492.000 werklozen? Met 83.000 jonge ...
 België is voorloper in procesvernieuwing Maar hinkt hopeloos achter met productvernieuwing ( buiten enkele uitzonderi...
 Dank zij onder meer de automatische index kwam België beter uit de crisis: Koopkracht interne markt bleef relatief op ...
 Gebruik van o.a. notionele intrestaftrek wordt vooral gebruikt door MNO’s Werkelijke aanslagvoet vennootschapsbelastin...
 Andere producten:    Energie    Hoog technologische producten    Hoog technologische dienstenIn functie van wat...
Van 2000 tot 2009 zijn de       winsten gestegen met       75%      Inkomen uit vermogen * 8       ...
 Aanslagvoet vennootschapsbelasting voor kleine bedrijven 21.83% ( Trends ) Aanslagvoet bedrijven 13% ( Reynders ) 344...
Eisen op het federale niveau: Invoering van een vermogensbelasting; Volledige opheffing van het bankgeheim en toegang t...
Eisen op mondiaal en Europees niveau: De Belgische regering moet blijven aandringen dat er een Financiële Transactie Tak...
14.6% van Belgische bevolking leeft in armoedeArmoede binnen deze groep stijgt: 12.6% (Europees 9.9%) leeft in een werkl...
 Welvaartsenveloppe met 40% verminderd.  In deze enveloppe gelijkschakeling kinderbijslag en  verhoging pensioenen vo...
Oeso stelt vast:-  Exportpositie ten koste van  werkende bevolking-  Stijging van armoede ( 364 €  pm)-  Elke baan ...
 75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk. 3% van BBP in onderzoek en ontwikkeling. Meer hernieuwbare en...
 75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk met een degelijke job in goede omstandigheden met rechtvaardig ...
9-1-2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Toelichting bij het regeerakkoord lange versie

658 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toelichting bij het regeerakkoord lange versie

 1. 1. Het regeerakkoordNa meer dan 500 dagen denkwerkmoet het nu snel gaan 9-1-2012
 2. 2. Het regeerakkoord Di Rupo I 9-1-2012
 3. 3. 9-1-2012
 4. 4. 9-1-2012
 5. 5. 9-1-2012
 6. 6. 9-1-2012
 7. 7. 9-1-2012
 8. 8. U betaalt minder belasting door het optrekken van de belastingvrije som met 200 € ( effect: 50€ per jaar )Voor inkomens onder 24.410€ per jaar vanaf 20139-1-2012
 9. 9. U betaalt meer door: Vermindering van de aftrek voor:  Eigen woning ( beperkt tot 45% )  Kinderopvang ( beperkt tot 45% )  Levensverzekering ( beperkt tot 30% )  Pensioensparen ( beperkt tot 30% ) Verhoging van BTW op digitale TV (van 12 naar 21%)9-1-2012
 10. 10.  Verhoging van roerende voorheffing op kasbons (21%) Verhoging van accijnzen op alcohol en tabak (158milj) Verhoging van de kost voor bedrijfswagens voor de werknemer ( VB.) Verhoging van de kost voor schone wagens ( kleine ) Afschaffing premies energiebesparende investeringen. Verhoging van de kost dienstencheques. ( + 1€ )9-1-2012
 11. 11. Verhoging van de energieprijzen ( nucleaire taks)Verhoging van kosten banken ( bankentaks )Verhoging van de aardgasprijzenStijging van de tarieven openbaar vervoer9-1-2012
 12. 12. 9-1-2012
 13. 13. Gewone regeling tijdkrediet (nu: tijdkrediet -50 jaar): Basiskrediet van 1 jaar: pro rata de formule, dus 1 jaar volledige onderbreking, 2 jaar halftijds of 5 jaar 1/5e. In sector: mogelijk uitbreiding tot maximum 3 jaar, niet pro rata, enkel voor tijdskrediet op basis van strikte motieven (nu: studie, opvoeding van kinderen,.. maar ook die lijst zal worden herzien).9-1-2012
 14. 14.  Toegang tot tijdskrediet pas na 5 jaar beroepsverleden waarvan 2 jaar in de onderneming. Gelijkstelling met de gewerkte tijd voor pensioen blijft beperkt tot 1 jaar (tenzij bij gemotiveerd tijdkrediet)9-1-2012
 15. 15.  Voor tijdkrediet ingegaan vóór 1 januari 2012 of aanvraag bij RVA vóór 24 december op basis van een aanvraag bij de werkgever vóór 28 november : Geen inbreuk op bestaande principes van gelijkstelling voor pensioen9-1-2012
 16. 16. 9-1-2012
 17. 17. Landingsbanen – bijzonder recht voor +50 jaar  Voortaan slechts verhoogde uitkering vanaf 55 jaar.  25 jaar loopbaan in plaats van 20 jaar loopbaan te bewijzen. ( uitkering )  Overstap naar brugpensioen of vervroegd pensioen wordt moeilijker ( wordt overlegd)9-1-2012
 18. 18.  Ingegaan vóór 1 januari 2012 : oud systeem. Aangevraagd vóór 28 november bij werkgever en vóór 24 december bij RVA : oud systeem, maar nog geen duidelijkheid over gelijkstelling voor pensioen. Landingsbaan op 50 jaar voorzien in NAR- of sectorCAO zou blijven bestaan, maar slechts voor zware beroepen die ook knelpuntberoep zijn, mits 25 jaar beroepsverleden.9-1-2012
 19. 19. 9-1-2012
 20. 20. 9-1-2012
 21. 21. Rustpensioen (leeftijd blijft 65 jaar).Indien 65 en 42 jaar loopbaan is vanaf 2013 onbeperkt bijverdienen toegestaan. Niet voor anderen.Loopbaanjaren na 45 jaar loopbaan tellen voortaan ook mee voor pensioenberekening.9-1-2012
 22. 22.  Overlevingspensioen Wordt een tijdelijke overgangsuitkering Na een bepaalde periode werkloosheid. Overstap Tussen landingsbaan, brugpensioen, vervroegd pensioen wordt moeilijker.9-1-2012
 23. 23. Je pensioen vermindert.  Welvaartsvastheid budget wordt met 40% afgebouwd.  De jaren brugpensioen vóór de leeftijd van 60 worden niet meer volledig gelijkgesteld met gewerkte jaren voor de berekening van het pensioenbedrag ( slechts aan 1.777 € /mnd).  De jaren vrijwillige werkonderbreking ( tijdkrediet ) worden nog voor max. 1 jaar gelijkgesteld voor de berekening van het pensioenbedrag (geldt niet voor gemotiveerd (?) tijdskrediet en voor thematisch verlof)9-1-2012
 24. 24.  De uitkering van uw groepsverzekering wordt zwaarder belast.  De belastingvoeten gaan naar omhoog bij opname groepsverzekering vóór de leeftijd van 62 jaar.  nu 16,5% op 60 jaar,  straks: 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar en 16.5% op 62 jaar. Tweede pijler moet veralgemeend worden.9-1-2012
 25. 25. Huidige regeling Nieuwe regelingWelk loopbaanvoorwaarden Leeftijd en loopbaanbrugpensioen? voorwaarden58 jaar 38 jaar Nieuwe cao onmiddellijk of bestaande cao vanaf 2015: -60 jaar -40 jaar loopbaan Mogelijk naar 62 jaar in 2020 na neg evaluatie in 201460 jaar 35 jaar ( M ) Vanaf 2015: 28 jaar ( V ) stijgt naar 35 -40 jaar loopbaan jaar in 2028 -Overgangsregeling voor vrouwen Mogelijk naar 62 jaar in 2020 na neg evaluatie in 2014 9-1-2012
 26. 26. Huidige regeling Nieuwe regelingSoort brugpensioen loopbaanvoorwaarden Leeftijd en loopbaanvoorwaardenBijzonder BP op 56 40 jaar, mogelijk Vanaf 2015:jaar, bouw, verlenging -60 jaarploegenarbeid IPA/regering -40 jaar loopbaanOndernemingen in Vanaf 2012moeilijkheden > 50 52 jaarjaar Daarna per jaar + 6 mnd tot 55 j in 2018Herstructurering >52 55 jaarjaar 9-1-2012
 27. 27. 9-1-2012
 28. 28.  Beperkte gelijkstelling voor pensioen wordt geregeld voor werknemers die op 28 november 2011 reeds in brugpensioen zijn. Zou worden geregeld voor werknemers die op 27/11/2011 in opzeggingstermijn zijn voor brugpensioen.9-1-2012
 29. 29. Wie?  Diegenen die niet op brugpensioen kunnen en ouder dan 50 jaar zijn.  Regelingen “Canada dry”  Werkloosheid met bijpassing werkgever in kader van bestaanszekerheid. Anciënniteittoeslag vanaf 1 juli 2012 pas vanaf 55 jaar ipv nu 50 jaar (nu voor samenwonende 3.9€/dag tot 55; tot 58 jaar 7.79€/dag en voor boven 58 1.68€/dag) en bij 25 jaar gewerkt in 2017 i.p.v. 20 jaar nu Beschikbaar zijn tot 58 jaar, vanaf 2013 tot 60 jaar.9-1-2012
 30. 30. 9-1-2012
 31. 31. Wachttijd wordt “inschakelingstijd” 12 maanden ( 310 dagen) geen uitkering (i.p.v. 9) Nadien 395€ - 456 € uitkering - Uitzondering gezinshoofden ( klein aantal)Overstap naar werkloosheidsregime blijft moeilijk. 9-1-2012
 32. 32.  Tijdens de “inschakelingstijd” moet de werkzoekende 4 keer op gesprek komen bij VDAB. Pas na 3 positieve evaluaties krijg hij/zij een uitkering. Na 1 slechte evaluatie gedurende 6 maanden geen uitkering. Uitkeringen krijg je maximum 3 jaar (tenzij je minstens 156 dagen werkte in de afgelopen twee jaar). Ouder dan 33 jaar dan geen uitkering meer.9-1-2012
 33. 33. “Passende betrekking” Na zes maanden ook jobs aanvaarden die niet in lijn van studies liggen. Verplaatsing tot 60 km ongeacht reistijd.9-1-2012
 34. 34. 1600 Gezinshoofd 15 jaar gewerkt Maximum .150014001300 oud nieuw120011001000 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 519-1-2012
 35. 35. 1600 Alleenstaande 15 jaar gewerkt Maximum140012001000 oud nieuw 800 600 400 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 519-1-2012
 36. 36. 1600 samenwonende 15 jaar gewerkt Maximum140012001000 oud nieuw 800 600 400 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 519-1-2012
 37. 37. 9-1-2012
 38. 38.  Reactie vakbonden:  Contractbreuk  Ondoordacht handelen, geen overgangsmaatregelen, leemtes in wetgeving  Sommigen betaalden bijdragen en krijgen niets terug. Reactie Raad van State:  Verdoken volmachten,  In strijd met discriminatiewetgeving  Sociale achteruitgang9-1-2012
 39. 39. 9-1-2012
 40. 40. Invoerkost Lonen Bruto exploitatie Andere 4% 8% 24% 34% 30% 84% 42% 58% 42% 16% Belgie 3 buren Belgie 3 buren F Verplaatse in Knack9-1-2012
 41. 41. 9-1-2012
 42. 42.  Werkgever en regering doen ons geloven dat er overal werkvolk te kort is.  Met 492.000 werklozen? Met 83.000 jonge werklozen?  Met werknemers die werken onder hun opleidingsniveau?  Meer aandacht voor opleiding en vormingDus: Stoppen met: alle “trukken” om lonen te drukken. Stoppen met slogantaal en sensatie-uitspraken. Niet alleen MNO’s en beleggers zijn belangrijk.9-1-2012
 43. 43.  België is voorloper in procesvernieuwing Maar hinkt hopeloos achter met productvernieuwing ( buiten enkele uitzonderingen) België blijft constant achter in investeringen in onderzoek en ontwikkeling.9-1-2012
 44. 44.  Dank zij onder meer de automatische index kwam België beter uit de crisis: Koopkracht interne markt bleef relatief op niveau. Mede maatregelen regering bleef economie op peil.9-1-2012
 45. 45.  Gebruik van o.a. notionele intrestaftrek wordt vooral gebruikt door MNO’s Werkelijke aanslagvoet vennootschapsbelasting is 13% (FOD, Reynders)Loonkost onder druk. “We moeten stoppen met denken dat wij simpele producten gaan uitvoeren naar China” ( Uitspraak prof. Em. Daems )9-1-2012
 46. 46.  Andere producten:  Energie  Hoog technologische producten  Hoog technologische dienstenIn functie van wat we echt nodig hebben: Doorgedreven innovatie gekoppeld aan opleidingen.9-1-2012
 47. 47. Van 2000 tot 2009 zijn de winsten gestegen met 75% Inkomen uit vermogen * 8 ( inclusief inflatie ) Inkomen loon *3 ( inclusief inflatie. )9-1-2012
 48. 48.  Aanslagvoet vennootschapsbelasting voor kleine bedrijven 21.83% ( Trends ) Aanslagvoet bedrijven 13% ( Reynders ) 344 grote ondernemingen ( selectie ) 1% Notionele intrestaftrek : 5.6Miljard minder inkomsten voor schatkist. Investeringsaftrek? Aftrek onderzoekers?9-1-2012
 49. 49. Eisen op het federale niveau: Invoering van een vermogensbelasting; Volledige opheffing van het bankgeheim en toegang tot alle bankgegevens Beperking van het gebruik van de notionele interest en een stopzetting van de trend om de vennootschapsbelasting te verlagen; Invoering van een taks op de superwinsten van Electrabel; Invoering van een meerwaardebelasting;9-1-2012
 50. 50. Eisen op mondiaal en Europees niveau: De Belgische regering moet blijven aandringen dat er een Financiële Transactie Taks (FTT) komt op Europees en mondiaal niveau; Automatische uitwisseling van gegevens tussen de staten op alle financiële producten; Invoering van een Europese minimum vennootschapsbelasting9-1-2012
 51. 51. 14.6% van Belgische bevolking leeft in armoedeArmoede binnen deze groep stijgt: 12.6% (Europees 9.9%) leeft in een werkloos gezin.93.884 dossier schuldbemiddeling : nieuw omwille van basisbehoeften.9-1-2012
 52. 52.  Welvaartsenveloppe met 40% verminderd. In deze enveloppe gelijkschakeling kinderbijslag en verhoging pensioenen voor zelfstandigen Forfait werkloosheid zit onder armoedegrens. Lagere pensioenen Lagere uitkeringen ook voor “oudere werklozen” Verschuiving naar OCMW- ziekteverzekering.9-1-2012
 53. 53. Oeso stelt vast:- Exportpositie ten koste van werkende bevolking- Stijging van armoede ( 364 € pm)- Elke baan in Duitsland moet je aanvaarden- Gemakkelijk ontslag en vermindering bijdragen sociale bijdragen.9-1-2012
 54. 54.  75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk. 3% van BBP in onderzoek en ontwikkeling. Meer hernieuwbare energie, daling CO2 uitstoot. Slechts 10% voortijdige schoolverlaters, meer gediplomeerden. Daling van armoede met 20 miljoen.9-1-2012
 55. 55.  75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk met een degelijke job in goede omstandigheden met rechtvaardig loon. 3% van BBP in onderzoek en ontwikkeling, vooral in productvernieuwing en high tech producten Meer hernieuwbare energie, daling CO2 uitstoot. Met efficiënte maatregelen die doel halen. Slechts 10% voortijdige schoolverlaters, meer gediplomeerden en kwaliteitsvol opgeleide werknemers. Daling van armoede met 20 miljoen in plaats van stijging.9-1-2012
 56. 56. 9-1-2012

×