Lbc nvk onthaalbrochure RealDolmen

1,811 views

Published on

Published in: Career, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lbc nvk onthaalbrochure RealDolmen

 1. 1. WELKOM BIJ LBC-NVK REALDOLMENVan harte welkom bij RealDolmen. We hopen dat het je hier zal bevallen.Je nieuwe job zal waarschijnlijk wel even wennen zijn. Wij willen je daarbij graag helpen. Wij, dat zijnde vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK, de bediende- en kadervakbond van het ACV. Je kan bijons terecht met allerhande vragen over je rechten (en plichten) als werknemer en - vooral ook - despecifieke regelingen in onze onderneming. Wij willen je graag wegwijs maken.Deze onthaalbrochure vertelt je ook meer over het nut van de vakbond, legt uit wat de LBC-NVK voorje kan betekenen, wat het lidmaatschap zo aantrekkelijk maakt.Je bent bij ons altijd welkom voor meer inlichtingen en/of specifieke vragen. Aarzel niet om iemand vanons te contacteren: persoonlijk, telefonisch of per e-mail.Veel succes met je nieuwe job!En we zien elkaar vast nog wel.De vakbondsafgevaardigden van RealDolmen.
 2. 2. LBC-NVK in een notendopLBC-NVK VOOR ALLE BEDIENDEN OOK VOOR UITZENDKRACHTENDe Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor De vakbond is er ook voor uitzendkrachten. Zij moetenKaderpersoneel, kortweg LBC-NVK, werd ruim 100 jaar dezelfde rechten en behandeling krijgen als vastegeleden opgericht. Met ruim 320.000 leden is de LBC-NVK werknemers. Dit basisprincipe hebben we al op meerderede grootste centrale vanhet ACV (Algemeen Christelijk punten hard kunnen maken:Vakverbond). het recht op hetzelfde loon en dezelfde premiesAlle bedienden en kaderleden uit de privé-sector als vaste werknemers;(uitgezonderd de horeca en de bewakingsdiensten) zijn een eindejaarspremie en een vakbondspremie;verenigd in de LBC-NVK. In de non-profit kunnen ook de gewaarborgd loon bij ziekte tijdens dearbeiders bij ons terecht. arbeidsovereenkomst; toeslag bij ziekte na het einde van deDe LBC-NVK groepeert haar leden in vijf verzamelsectoren: arbeidsovereenkomst;Diensten, Distributie, Financiën, Industrie en Non-profit. toeslag bij langdurige ziekte, bij overmacht ofDus of je nu in de industriële of financiële sector, de bij economische of technische werkloosheid bijdistributie of de non-profit werkt;of je nu verpleegkundige, de gebruiker;verkoopster, boekhouder, ingenieur, bediende of kaderlid dezelfde arbeidsduur en arbeidsbeschermingbent, iedereen vindt veilig onderdak bij de LBC-NVK. als vaste werknemers; recht op arbeidskledij en persoonlijkeOOK VOOR HET KADERPERSONEEL beschermingsmiddelen (helm, werkschoenen als dat nodig is,…);Steeds meer kaderleden en hoger geschoolden zijn zich behoorlijk onthaal bij het uitzendkantoor énbewust van het nut van een vakbond. Want zodra er de onderneming van de gebruiker;problemen opduiken, blijken veel kaderleden in de kou te werkpostfiche met info overstaan en zijn ze niet altijd in staat om conflicten of veiligheidsvoorschriften.problemen individueel af te handelen. Uitzendkrachten kunnen net als hun vaste collega’sLid worden van een vakbond biedt dan voordelen. In almaar met al hun vragen en problemen terecht bij demeer ondernemingen bestaat een syndicale werking voor vakbondsafgevaardigde(n) in de onderneming waaren door kaderleden, ook bij RealDolmen. ze werken.De LBC-NVK heeft voor deze steeds groter wordende Meer info vind je ook ophttp://www.acv-interim.be.werknemersgroep een specifieke werking op poten gezet:het NVK. Met een eigen tijdschrift, e-zine, website enseminaries legt het NVK accenten die tegemoetkomenaan de verzuchtingen van kaderleden, denk maar aandetachering, sociale innovatie, coaching en leiderschap,personeelsbeleid, loonvorming, intellectuele rechten,gendergelijkheid….Je verneemt meer over deze werking op http://www.nvk.be. 2
 3. 3. LBC-NVK in een notendopINDIVIDUELE EN COLLECTIEVE RECHTENBelangenbehartiging is een zeer ruim begrip. En zo vullenwe het ook graag in.Het betekent bijvoorbeeld dat we opkomen voor jeindividuele professionele belangen. Je kunt bij de LBC-NVKterecht met alle mogelijke vragen rond je arbeidssituatie.De LBC-NVK geeft advies, informatie, hulp en juridischebijstand. Bijvoorbeeld bij je loon of vakantiegeld, bij ontslagof als je met (brug)pensioen gaat.Maar we verdedigen ook de collectieve belangen vanwerknemers. We proberen op alle niveaus collectieveafspraken (cao’s of collectieve arbeidsovereenkomsten) temaken met werkgevers over de rechten van hun personeel.We doen dat in je onderneming, maar ook op sectoraal of(inter)nationaal niveau.We gebruiken onze invloed ook om de arbeidswetgevingte verbeteren. Als LBC-NVK (of onrechtstreeks via hetoverkoepelende ACV) zijn we je spreekbuis in sectoraleoverlegstructuren als de paritaire comités en nationaleoverlegorganen als de Nationale Arbeidsraad en deCentrale Raad voor het Bedrijfsleven. Zo spreken weeen serieus woordje mee binnen het sociaal overleg.Natuurlijk zijn we ook actief binnen RealDolmen.Hieroverlees je meer in het hoofdstuk ‘LBC-NVK inje onderneming. 3
 4. 4. LBC-NVK lidmaatschapSERVICE OP MAATDe LBC-NVK biedt service op maat. Ons aanbod varieertvan informatie via concreet advies of specifieke hulp totrechtskundige bijstand.Je eerste contact met de LBC-NVK is meestal met een vanonze vakbondsafgevaardigden bij RealDolmen.Meestal kandie je direct verder helpen.Maar als het nodig is, kunnen we te rade bij devakbondssecretaris die bij de LBC-NVK bevoegd is voor onsbedrijf. Je kan met vragen ook terecht de secretariaten vande LBC-NVK. Daar is steedseen gespecialiseerde juridischedienst.RECHTSBIJSTANDDe LBC-NVK helpt je bij problemen. We proberen altijdeerst te overleggen met je werkgever. Maar als praten niethelpt, zetten we - met jouw toestemming - verdere stappen.Indien nodig bepleiten onze juridische medewerkers jedossier voor de arbeidsrechtbank en/of het Arbeidshof.De LBC-NVK betaalt de eventuele gerechtskosten.Deze rechtsbijstand is geen overbodige luxe. Dat bewijzende vele miljoenen euro’s die onze leden zo recupereren.Het gaat dan voornamelijk om achterstallige lonen, premies,vakantiegeld en opzegvergoedingen.Deze rechtsbijstand is gratis als je minstens zes maandenbent aangesloten bij de LBC-NVK. 4
 5. 5. LBC-NVK lidmaatschapALS LID VAN DE LBC-NVK Koken kost geld. Dus ook het lidmaatschap van de LBC-NVK. De prijs van het lidmaatschap verdien je kan je met juridische vragen altijd terecht bij de dubbel terug, getuige de vele voordelen die we zojuist regionale kantoren van de LBC-NVK en het ACV. hebben opgesomd. Veel secretariaten hebben spreekuren, maar je kan ook buiten de spreekuren een afspraak maken; Voltijdse werknemers betalen elke maand €15,02. Voor een aantal categorieën, onder wie deeltijds werkenden, zieken vind je allerhande informatie over je rechten en loopbaanonderbrekers, zijn sterk verminderde tarieven en plichten op www.lbc-nvk.be. Let op: leden opgesteld. Vraag ernaar bij je vakbondsafgevaardigde. registreren zich op de website best voor veel extra informatie; via onze digitale nieuwsbrief blijf je verder op de VAKBONDSPREMIE hoogte van allerlei thema’s die te maken hebben met je werk en het arbeidsrecht ; Je lidmaatschap kost een aardige cent. Spijtig genoeg is er bij RealDolmen nog steeds geen vakbondspremie. Deze kan je via de plaatselijke secretariaten of vakbondspremie zou elk jaar een deel van je lidgeld de website een breed scala aan publicaties compenseren. We blijven hiervoor ijveren! bestellen over o.a. tijdskrediet, jeugdvakantie, zwangerschap, beroepsopleiding,… ; ontvang je elke maand het ledenblad Ons Recht; word je op de hoogte gehouden over de actualiteit in je sector; kan je gratis terecht voor loopbaanbegeleiding bij de LBC-NVK; biedt de LBC-NVK je gratis salarisadvies of informatie over je startersloon.KOSTENPLAATJE 5
 6. 6. LBC-NVK in je onderneming. Wie zijn we?België heeft een sterke overlegcultuur. Veel andere landen - Thierry Boulanger - Tim Derriks: 0472 72 84 34kijken met afgunst naar het goed georganiseerde sociaal- - Walter Deumens: 0477 52 20 03economisch overleg in ons land. Op allerlei niveausvindt doorlopend collectief overleg plaats tussende - georganiseerde - werkgevers en werknemers en HET COMITÉ VOOR PREVENTIE ENde overheid. BESCHERMING OP HET WERK (CPBW)We vinden het erg belangrijk dat werknemers inspraak Het CPBW is paritair samengesteld uit werknemers-hebben in hun eigen werksituatie. Het is niet alleen en werkgeversvertegenwoordigers.een hefboom om te zorgen voor behoorlijke lonen, maar ookvoor veilige en gezonde arbeidsvoorwaarden. De overleg- Het Comité heeft tot taak de werkplek veiliger, gezonder enorganen bevorderen deze inspraakmogelijkheden. aantrekkelijker te maken.Bij RealDolmen is de LBC-NVK vertegenwoordigd in de Het CPBW geeft advies over onder andere het voorkomenondernemingsraad, het comité voor preventie en van arbeidsongevallen en beroepsziekten, de juistebescherming op het werk en de syndicale delegatie. toepassing van de veiligheidswetgeving, de verbetering van het milieuDE ONDERNEMINGSRAAD (OR) Bij RealDolmen zijn de vertegenwoordigers van de LBC- NVK in het CPBW:De ondernemingsraad is paritair samengesteld:dat betekent dat deze raad bestaat uit werkgevers- en - Erik Evens: 0475 75 76 27 - Evi Evenepoel: 0472 94 77 81werknemersvertegenwoordigers. - Filip Anseau: 0475 34 81 55 - Frederic De glasIn de ondernemingsraad wordt onderhandeld over - Hans Van Droogenbroeck: 0473 75 75 34 - Hubert Stevensonder andere het personeelsbeleid, het arbeidsreglement, - Jaak Vanoverschelde: 0495 54 69 36het economisch-financieel beleid, vorming en opleiding van - Jan Van Oosterwijck: 0479 98 28 30het personeel, de toepassing van de sociale wetten, bv.rond - Jean-Luc Desmet 0474 82 66 92 - Jurgen Sonck: 0478 28 75 81de vakantieregeling en het brugpensioen, … - Nico De Moortel: 0477 99 00 05 - Patrick Lambillon - Patriek Bleys: 0475 69 46 95Bij RealDolmen zijn de vertegenwoordigers van de LBC- - Philippe VancraeynestNVK in de OR: - Piet Mareels: 0495 59 24 94 - Rudi Peeters: 0477 46 48 25 - Erik Evens: 0475757627 - Thierry Boulanger - Evi Evenepoel: 0472 94 77 81 - Tim Derriks: 0472 72 84 34 - Filip Anseau: 0475 34 81 55 - Walter Deumens: 0477 52 20 03 - Hans Van Droogenbroeck: 0473 75 75 34 - Jaak Vanoverschelde: 0495 54 69 36 - Jan Van Oosterwijck: 0479 98 28 30 - Jean-Luc Desmet 0474 82 66 92 - Jurgen Sonck: 0478 28 75 81 - Nico De Moortel: 0477 99 00 05 - Patrick Lambillon - Patriek Bleys: 0475 69 46 95 - Philippe Vancraeynest - Piet Mareels: 0495 59 24 94 - Rudi Peeters: 0477 46 48 25 - Stefaan Buggenhout: 0475 91 10 83 6
 7. 7. LBC-NVK in je onderneming. Wie zijn we?DE VAKBONDSAFVAARDIGING (VA)De VA bestaat alleen uit werknemers. Zij ziet erop toe datde sociale wetgeving en de gesloten overeenkomstencorrect worden toegepast en onderhandelt met dewerkgever over de loon- en arbeidsvoorwaarden.Daarnaast is de vakbondsafgevaardigde een soort‘advocaat’ van de werknemer. Bij individuele problemenverdedigt de afgevaardigde de belangen van de werknemertegenover de werkgever.BijRealDolmen zijn de vertegenwoordigers van de LBC-NVKin de VA: - Erik Evens: 0475 75 76 27 - Hans Van Droogenbroeck: 0473 75 75 34 - Jaak Vanoverschelde: 0495 54 69 36 - Jan Van Oosterwijck: 0479 98 28 30 - Jurgen Sonck: 0478 28 75 81 - Nico De Moortel: 0477 99 00 05 - Patriek Bleys: 0475 69 46 95 - Piet Mareels: 0495 59 24 94 - Rudi Peeters: 0477 46 48 25Aarzel niet om ons een vraag te stellen.Ook suggesties om onze vakbondswerking te verbeterenzijn altijd welkom.Vragen of suggesties per mail voor LBC-NVK RealDolmenkunnen ook op realdolmen.lbc.nvk@gmail.comDe vakbondswerking bij RealDolmen wordt binnenLBC-NVK opgevolgd door:Bart ThysNationalestraat111-113, 2000 Antwerpen03 222 70 00lbc-nvk.antwerpen@acv-csc.be 7
 8. 8. LBC-NVK in je onderneming:Cao’s en bedrijfsakkoordenVakbonden proberen collectieve loon- enarbeidsvoorwaarden te bedingen bij werkgevers. WE HOUDEN JE OP DE HOOGTE!Dat gebeurt op drie verschillende niveaus. Bij RealDolmen houden we je op de hoogte van al wat er op vakbondsvlak gebeurt.ALGEMENE CAO’S Website LBC RealDolmen: http://realdolmen.lbc-nvk.beOp nationaal niveau maken vertegenwoordigers van LBC RealDolmen opwerknemers en werkgevers over alle sectorgrenzen FaceBook:http://www.facebook.com/?ref=logo#!/profile.heen samen afspraken over loon- en arbeidsvoorwaarden. php?id=100001806289798Deze afspraken of collectieve arbeidsovereenkomsten(cao’s) zijn bindend voor alle werkgevers en werknemers LBC-NVK Portaalin ons land. RealDolmen: https://portal.realdolmen.com/corporate/s ociaaloverleg/LBC/default.aspxSECTORALE CAO’S LBC RealDolmen op Twitter: http://twitter.com/LBCRealDolmen/De Belgische arbeidsmarkt is opgedeeld in sectoren. In dieverschillende sectoren (metaal, non-profit, distributie, …)wordt onderhandeld over loon- en arbeidsvoorwaarden indie sector.Die onderhandelingen gebeuren in paritaire comités (PC’s),waarin werkgevers en werknemers even sterk Meer informatie over het sociaal overleg op sectoraal envertegenwoordigd zijn. De paritaire comités zijn de nationaal niveau vind je op http:/www.lbc-nvk.be.belangrijkste pijlers van het sectorale overleg in België.De besprekingen en onderhandelingen in de PC’sleiden tot cao’s die gelden voor alle ondernemingen in eenbepaalde sector.RealDolmenvalt onder het paritair comité 218. Je zal datnummer ook terugvinden op je loonbriefje of op debelastingsfiche281.10 die je elk jaar van je werkgever krijgtom je belastingaangifte in te vullen.BEDRIJFSAKKOORDENOok op bedrijfsniveau maken werkgever en werknemersafspraken over loon- en arbeidsvoorwaarden.Voor meer informatie over die bedrijfsafspraken kan jeterecht bij je vakbondsafgevaardigde. 8
 9. 9. ContactgegevensJOUW LBC-NVK CONTACTPERSONEN BIJ REALDOLMEN: - Erik Evens - Rudi Peeters 0475 75 76 27 0477 46 48 25 Erik.Evens@realdolmen.com Rudi.Peeters@realdolmen.com - Evi Evenepoel - Thierry Boulanger 0472 94 77 81 Thierry.Boulanger@realdolmen.com Evi.Evenepoel@realdolmen.com - Tim Derriks - Filip Anseau 0472 72 84 34 0475 34 81 55 Tim.Derriks@realdolmen.com Filip.Anseau@realdolmen.com - Walter Deumens - Frederic De Glas 0477 52 20 03 Frederic.Deglas@realdolmen.com Walter.Deumens@realdolmen.com - Hans Van Droogenbroeck 0473 75 75 34 Hans.VanDroogenbroeck@realdolmen.com - Hubert Stevens Hubert.Stevens@realdolmen.com - Jaak Vanoverschelde 0495 54 69 36 Jaak.Vanoverschelde@realdolmen.com - Jan Van Oosterwijck 0479 98 28 30 Jan.Vanoosterwijck@realdolmen.com - Jean-Luc Desmet Jean-Luc.Desmet@realdolmen.com - Jurgen Sonck: 0478 28 75 81 Jurgen.Sonck@realdolmen.com - Nico De Moortel 0477 99 00 05 Nico.Demoortel@realdolmen.com - Patrick Lambillon Patrick.Lambillon@realdolmen.com - Patriek Bleys 0475 69 46 95 Patriek.Bleys@realdolmen.com - Philippe Vancraeynest Philippe.Vancraeynest@realdolmen.com - Piet Mareels 0495 59 24 94 Vragen of suggesties per mail voor LBC-NVK RealDolmen Piet.Mareels@realdolmen.com kunnen ook op realdolmen.lbc.nvk@gmail.com 9
 10. 10. ToetredingsformulierWE VERWELKOMEN JE GRAAG ALS LID!Lid worden kan online via www.lbc-nvk.be.Je kan ook onderstaand formulier ingevuld bezorgen aan de afgevaardigde van de LBC-NVK in je ondernemingof in het kantoor van de LBC-NVK in je regio.Ondergetekende treedt toe tot de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel,aangesloten bij het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV).Naam en voornaam: ...................................................................................................................................................Straat en nummer: ......................................................................................................................................................Postnummer: ........................................................ Woonplaats: .................................................................................E-mail: ........................................................................................................................................................................Geboortedatum:.................................................... Burgerlijke stand: .........................................................................Geslacht: .............................................................. Nationaliteit: .................................................................................Rijksregisternummer: ..................................................................................................................................................Komt over van (ev. andere Centrale): ................... .....................................................................................................Lid sedert: ...................................................................................................................................................................De maandelijkse bijdrage wordt betaald vanaf: .... .....................................................................................................(De gewestelijke bijdragedienst van het ACV zal de te ondertekenen volmacht voor automatische inningtoesturen)Naam en adres van de onderneming: ........................................................................................................................Sector (bv. metaal, kleinhandel): ................................................................................................................................Functie en dienst: .......................................................................................................................................................Datum: .................................................................. Handtekening:..............................................................................Je persoonsgegevens worden door de LBC-NVK in een bestand opgenomen, zodat we je als lid van onze vakbondsorganisatie kunnenregistreren, vertegenwoordigen, diensten verlenen en informeren. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer tenopzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/1992 heb je recht op inzage en correctie van de door LBC-NVK bewaarde informatie.
 11. 11. Formulier wijziging persoonsgegevensHOU JE PERSOONSGEGEVENS ACTUEELJe persoonsgegevens nakijken en aanpassen in onze databank kan je via www.lbc-nvk.be (klik op lidmaatschap,wijziging coördinaten...).Je kan ook onderstaand formulier ingevuld bezorgen aan de afgevaardigde van de LBC-NVK in je ondernemingof aan de LBC-NVK ledenadministratie, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.Naam en voornaam: ...................................................................................................................................................Lidnummer:.................................................................................................................................................................Geboortedatum:..........................................................................................................................................................E-mail: ........................................................................................................................................................................AdreswijzigingVolledig oud adres: .....................................................................................................................................................Volledig nieuw adres: .................................................................................................................................................Privé-contactgegevensE-mail:.................................................................................................................................................Telefoon: .............................................gsm: ..................................................fax: ..................................TewerkstellingsgegevensNaam en adres van de onderneming waar u op dit moment tewerkgesteld bent:…………………………………...............................……………………………………………………..RSZ-nr (of indien niet gekend paritair comité of KBO-nr): .......................................................................U werkt daar sinds ……./…..../................. aantal uren per week .......................................................Als bediende/arbeider/kader/uitzendkrachtJe persoonsgegevens worden door de LBC-NVK in een bestand opgenomen, zodat we je als lid van onze vakbondsorganisatie kunnenregistreren, vertegenwoordigen, diensten verlenen en informeren. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer tenopzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/1992 heb je recht op inzage en correctie van de door LBC-NVK bewaarde informatie.Uitknippen en onder gefrankeerde omslag terugsturen naar:Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor KaderpersoneelLedenadministratieSudermanstraat 52000 AntwerpenOf geef het formulier aan je LBC-NVK-afgevaardigde

×