Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eengemaakt statuut acv lbc-nvk informatief personeelsvergadering

253 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eengemaakt statuut acv lbc-nvk informatief personeelsvergadering

 1. 1. Gemeenschappelijk statuut1. Juridische achtergrond2. Krachtlijnen ACV-benadering3. ACV-voorstellen in 7 deeldossiers 8 april 2013 1
 2. 2. 1. Juridische achtergrond Uitspraak Grondwettelijk Hof in 2011: - had betrekking op de opzeggingstermijn en de carensdag; - het Hof oordeelde dat het gemaakte onderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig is! Het Grondwettelijk Hof heeft de overheid tot 8 juli 2013 detijd gegeven om een regeling uit te werken 8 april 2013 2
 3. 3. 2. Krachtlijnen ACV-benaderingHet ACV gaat voor:- een algemeen en verbeterd statuut voor alle werknemers;- een totaaloplossing (wegwerken alle verschillen);- een evenwichtige regeling (nodige solidariteit);- een behoud van reeds opgebouwde rechten;- een harmonisering die niet wordt afgewenteld op de overheid of de sociale zekerheid. 8 april 2013 3
 4. 4. 3. ACV-voorstellen: 7 deeldossiersA. ProeftijdB. Uitbetaling loonC. Jaarlijkse vakantieD. ArbeidsongeschiktheidE. Bevorderen van werkzekerheidF. Tijdelijke werkloosheidG. Ontslag 8 april 2013 4
 5. 5. Proeftijd De proeftijd is nuttig om af te tasten of de wederzijdse verwachtingen overeenstemmen Mag niet te lang zijn: te lange onzekerheid Minimum 1 maand en maximum 6 maanden Tijdens de proeftijd: opzeggingstermijn van minstens 7 dagen voor de werkgever (en minstens de helft voor de werknemer) 8 april 2013 5
 6. 6. Uitbetaling loon Het loon dient correct berekend te worden op alle gewerkte en gelijkgestelde uren Uitbetaling op een vast tijdstip Sectoren en bedrijven bepalen naar wens bij cao eenzelfde stelsel van maandbetaling (eventueel met voorschot en saldobetaling) 8 april 2013 6
 7. 7. Jaarlijkse vakantie Enkel vakantiegeld betaald door de werkgever Dubbel vakantiegeld betaald door de vakantiekas Vakantiegeld berekend op het volledige loon van het vorige kalenderjaar, inclusief overuren, ploegenpremies en eindejaarspremie 8 april 2013 7
 8. 8. Arbeidsongeschiktheid Geen onbetaalde eerste dag van arbeidsongeschiktheid: afschaffing onbetaalde carenzdag Gewaarborgd loon gelijk aan één netto maandloon Eerste periode ten laste van de werkgever, tweede periode ten laste van RIZIV 8 april 2013 8
 9. 9. Bevorderen van werkzekerheid Meer werkzekerheid voor alle werknemers Op verschillende manieren: - recht op 5 dagen vorming voor iedereen; - loopbaanbegeleiding; - plicht van de werkgever om alternatieven te zoeken vóór ontslag; - … 8 april 2013 9
 10. 10. Tijdelijke werkloosheid Een eenvormig stelsel van tijdelijke werkloosheid Strengere controle en syndicale inspraak Invoering van een tijdsregistratiesysteem, zodat tijdelijke werkloosheid pas mogelijk is na opname van overuren Behoud van netto-inkomen Gelijkstelling voor de opbouw van vakantierechten 8 april 2013 10
 11. 11. Ontslag Opzegregeling gekoppeld aan de anciënniteit Eén maand opzeg per begonnen dienstjaar Minimumtermijn van 3 maanden (buiten proeftijd) Meetellen anciënniteit eerdere werkervaringen in de onderneming (bv. via uitzendarbeid) Behoud reeds eerder opgebouwde rechten 8 april 2013 11
 12. 12. Wil je meer weten? Lees dan zeker ook de volledige ACV-voorstellen en teken de petitie op:www.beterstatuut.be8 april 2013 12

×