DIEP: proces, programma, prijzen, problemen en prognose

525 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DIEP: proces, programma, prijzen, problemen en prognose

 1. 1. proces, programma, prijzen, problemen en prognose... Zelfmanagement in de eredivisie, CBO/NPCF 2 juni 2010 Els Denis-Thissen (namens de DIEP-groep)
 2. 2. aan bod komen : <ul><li>proces: hoe is DIEP tot stand gekomen? </li></ul><ul><li>programma: de DIEP-website en het beheer daarvan </li></ul><ul><li>prijzen: hoe wordt DIEP gewaardeerd? </li></ul><ul><li>problemen: niet alleen rozengeur en manenschijn… </li></ul><ul><li>prognose: onze visie op de plaats van DIEP </li></ul>
 3. 3. proces hoe is DIEP tot stand gekomen?
 4. 4. eind 2003: verzoek LifeScan Benelux om samenwerking met azM/UM (in kader Corporate Social Responsibility Program Johnson & Johnson) doel: ontwikkeling E-tool t.b.v. diabetes zelfmanagement educatie voortbordurend op CD-rom ontwikkeld in Warwick
 5. 5. voorwaarden / vereisten <ul><li>op basis van wensen en behoeften beoogde gebruikers </li></ul><ul><li> needs-assessment: </li></ul><ul><li>- literatuurstudie naar effectieve vormen zelfmanagement-educatie </li></ul><ul><li>- focusgroup interviews (FGI’s) met doelgroepen </li></ul><ul><li> (recent vastgestelde DM2 en hun zorgverleners in 1 e lijn) </li></ul><ul><li> klankbordgroep: </li></ul><ul><li>- i.s.m. mensen uit alle geledingen van de diabeteszorg </li></ul><ul><li>inhoud: evidence based en conform richtlijnen NL </li></ul><ul><li>samengaand met wetenschappelijk onderzoek (continu) </li></ul>
 6. 6. projectgroep: Schaper, de Vries en Spreeuwenberg klankbordgroep: DVN, DiHag, NDF/DESG, EADV, DNO (1ste: 27-9-’04) werkgroep E-tool: Ovink, Denis, Heinrich en de Waal GVO: literatuuronderzoek, focusgroups, opzet training  studie evidence based ‘content’ voor doelgroep tekst-delen CD FGI’s pat en zv α -> ß NDD 28-10-’05 needs-assessment
 7. 7. programma de website en het beheer van DIEP
 8. 8. DIEP-website 2005 <ul><li>multimedia: gesproken tekst (ruim 5 uur) + samenvattende beeldtekst, plaatjes, overzichten, video-beelden </li></ul><ul><li>gericht op verwerven van inzicht (meer dan kennis) over ziekte, complicaties en behandelingsmogelijkheden, en nadenken over eigen situatie en verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>kernpunten: bewuste keuzes maken, voorbereiding consult, haalbare doelen stellen en mét zorgverlener opstellen van individueel behandelplan </li></ul>
 9. 9. DIEP-website 2005 - 2010 <ul><li>links naar diverse sites DM-organisaties en verzekeraars </li></ul><ul><li>feb ‘07: code  postcode (nog nodig t.b.v. studie); update </li></ul><ul><li>mei ‘09: toegangscode af; nieuw openingsscherm; update; integratie in kiesbeter.nl (html-versie) </li></ul><ul><li>16-3-’10: nieuwe modules Over op insuline en Meer over neuropathie; update m.b.t. GLP-1 therapie; sitemap </li></ul><ul><li>zomer ’10: gecombineerde flash / html-versie; meer interactiviteit; gebruiker-afhankelijk menu; toevoeging elementen (video’s?) uit DIEP-Be? </li></ul><ul><li>in voorbereiding: koppeling aan EPD voor “meetbare” educatie </li></ul>
 10. 11. DIEP algemeen 2005 - 2010 <ul><li>continue ontwikkeling website (als beschreven) </li></ul><ul><li>doorontwikkeling in België (2-talig): 2006  feb ’10 (in B) </li></ul><ul><li>2008: oprichting onafhankelijke Stichting DIEP </li></ul><ul><li>- invitational conference als basis voor samenwerking </li></ul><ul><li>- samenwerking met Langerhans; NDF/DVN/CBO (ook m.b.t. NAD) </li></ul><ul><li>- partners: LifeScan, Boehringer Ingelheim, NovoNordisk e.a. </li></ul><ul><li>eind 2008: opzet train-de-trainer cursus DIEP@work </li></ul><ul><li>onderzoek: </li></ul><ul><li>- DIEP-studie: promotie Evelien Heinrich najaar 2010 </li></ul><ul><li>- ZonMw-onderzoek m.b.t. op patient afgestemde educatie (via EPD) </li></ul><ul><li>- pilot DIEP voor allochtonen (Stem vd patient/DF) i.s.m. SLV en MCH* </li></ul><ul><li>conclusie: aanpassing DIEP niet zinvol i.v.m. onvoldoende mogelijkheden tot gebruik </li></ul><ul><li>internet of DVD </li></ul>
 11. 12. prijzen hoe wordt DIEP gewaardeerd?
 12. 13. waardering gebruikers en instanties <ul><li>2006: 2-jaarlijkse Kwaliteitsprijs Diabeteszorg (NN) </li></ul><ul><li>pop-up-evaluaties en onderzoek (afdeling GVO van UM): </li></ul><ul><ul><li>hoge scores qua gebruiksvriendelijkheid en inhoud </li></ul></ul><ul><ul><li>kennis patiënt-gebruikers neemt toe </li></ul></ul><ul><ul><li>rijke bron van betrouwbare informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>suggesties voor functionele verbeteringen (doorgevoerd) </li></ul></ul><ul><ul><li>steeds meer gebruikers die al jaren DM2 hebben </li></ul></ul><ul><ul><li>(leidend tot uitbreiding programma maart 2010) </li></ul></ul><ul><li>2009: 2-jaarlijkse DESG-educatieprijs (DESG-NL/NDF) </li></ul>
 13. 14. problemen niet alleen rozengeur en manenschijn…
 14. 15. DIEP: waar we tegenaan liepen… <ul><li>grote tijdsinvestering m.b.t. onderhoud en ontwikkeling </li></ul><ul><ul><li>inhoudelijke updates en uitbreidingen (redactioneel) </li></ul></ul><ul><ul><li>financieringsbronnen zoeken (subsidies en sponsoren) </li></ul></ul><ul><li>een goed programma is één ding, zorgen dat het wordt gebruikt (implementatie) vergt meer dan alleen tijd! </li></ul><ul><ul><li>opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden </li></ul></ul><ul><ul><li>praatjes, artikelen, stands op congressen en andere PR-zaken </li></ul></ul><ul><ul><li>train-de-trainer cursus DIEP@work </li></ul></ul><ul><li>zorg voor mensen met een chronische ziekte vraagt om andere attitude van zorgverleners; ook dat kost tijd… </li></ul><ul><ul><li>patiëntgerichte = vraag-gestuurde educatie en zorg </li></ul></ul><ul><ul><li>patient empowerment: een kunst apart! </li></ul></ul>
 15. 16. prognose onze visie op de plaats van DIEP
 16. 17. diabetes zelfmanagement educatie (DZME) <ul><li>ultieme doel: vermindering van complicaties </li></ul><ul><li>(betere kwaliteit van leven, minder sterfte, minder kosten) </li></ul><ul><li>behoeft inzichtgevende educatie en continue motivatie en ondersteuning m.b.t. dagelijkse keuzes en beslissingen </li></ul><ul><li>deskundige groepseducatie is van bewezen waarde, maar beperkt beschikbaar en niet continu </li></ul><ul><li>elk consult levert uitslagen, vragen of zorgen op, die aanknopingspunten bieden voor DZME en –ondersteuning </li></ul><ul><li>daarbij kan DIEP een bruikbaar hulpmiddel zijn </li></ul><ul><li> samengevat de rol van DIEP en DIEP@work: </li></ul>
 17. 18. zelfmanagement-educatie en -support patient empowerment patient centered care <ul><li>kennis, inzicht, cognities en vaardigheden </li></ul><ul><li>(haalbare) doelen stellen </li></ul><ul><li>informed & shared decision-making </li></ul><ul><li>zelfredzaamheid én actieve rol in team </li></ul><ul><li>vraag-gestuurde educatie en zorg </li></ul><ul><li>bij chronisch zieken passende praktijkvoering </li></ul><ul><li>standaarden als leidraad </li></ul><ul><li>aanbieden van hulpmiddelen </li></ul>is een kwestie van een empowerende attitude en educatie: de mens met diabetes motiveren en in staat stellen tot zelfmanagement in een continu proces (als onderdeel van de zorg) gericht op individuele gezondheidswinst en kwaliteit van leven [email_address] DIEP

×