Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Euskal lurraldea(itziar acosta)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Euskal lurraldea(itziar acosta)

  1. 1. Lurralde-arauak zeuden, adibidez; ordenantzak, eta udal ordenantzak edo ermandadeordenantzak izan zitekeen. Udal ordenantzak herrietako gobernariek ematen zituzten,gizartea eta ekonomia arautzeko eta udal-agintea eskuratzeko modua xedatzeko.Bestalde, ermandadeen ardenantzei esker, euskal lurraldeek lege- etazuzenbide.esparrua izan zuten eta aurre egin zieten leinu-gerren ondorioz XVI. Eta XV.Mendeetan sortutako gonkortasunari.
  2. 2. Araba Bizkaia GipuzkoaOrdenantzak 1417an,1458an eta 1463anErmandadeen ordenantzak1394an, 1463an eta 1479an•Ermandade Koadernozaharra, 1457koa•Ermandade koadernoberria, 1463koa

×