Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corporativo de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

524 views

Published on

Diseño de la Imagen Corporativa de la Escuela de Hostelería de les Illes Balears.

Objetivo: Cambio de imagen de la EHIB

Público Objetivo: Estudiantes y entorno familiar.

Contenido: Uno, al ser un público joven damos una imagen dinámica y fresca; dos, para dirigirnos al público adulto representado por las familias de los alumnos comunicamos seriedad y modernidad.

Forma: Manual de imagen corporativa, señalética, uniformes y campaña de captación de estudiantes.

Cliente: Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

Published in: Design, Technology
  • Be the first to comment

Corporativo de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

  1. 1. ESCOLA D’HOTELERIA DE LE S ILLE S BALE AR S ESCOLA D’HOTELERIA DE LE S ILLE S BALE AR SESCOLA D’HOTELERIA ESCOLA D’HOTELERIA ESCOLA D’HOTELERIADE LE S ILLE S BALE AR S DE LE S ILLE S BALE AR S DE LE S ILLE S BALE AR S
  2. 2. Escola d’Hoteleria de les Illes Balears Campus universitari. Ed. Arxiduc Lluís Salvador · Cra. de Valldemossa, km 7.5 · 07122 Palma T 971 172 626 / 971 172 608 · F 971 172 617 · www.ehib.es · A/E: escola.hoteleria@uib.es Escola d’Hoteleria de les Illes Balears Campus universitari. Ed. Arxiduc Lluís Salvador · Cra. de Valldemossa, km 7.5 · 07122 Palma T 971 172 626 / 971 172 608 · F 971 172 617 · www.ehib.es · A/E: escola.hoteleria@uib.es Juanjo Galmes Ginard Administrador T 971 172 781 · M 609 390 486 · F 971 172 617 A/E: juanjo.galmes@uib.esCampus universitari Ed.Arxiduc Lluís SalvadorCra. de Valldemossa, km 7.5 ·07122 Palmawww.ehib.es
  3. 3. ESCOLA D’HOTELERIADE LE S ILLE S BALE AR S
  4. 4. Diploma ESCOLA D’HOTELERIA DE LE S ILLE S BALE AR S Antoni Mir TruyollsLorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta. Lorem Ipsum haestat el text estàndard de la indústria des de lany 1500, quan un impressor desconegut va fer servir unagalerada de text i la va mesclar per crear un llibre de mostres tipogràfiques. No només ha sobreviscut cincsegles, sinó que ha fet el salt cap a la creació de tipus de lletra electrònics, romanent essencialment sensecanvis. Antoni Mir TruyollsCERTIFICAN:Es va popularitzar lany 1960 amb el llançament de fulls Letraset que contenien passatges de Lorem Ipsum,i més recentment amb programari dautoedició com Aldus Pagemaker que inclou versions de Lorem Ipsum.Palma, a 11 de juny de 2009Lorem Ipsum és un text de Farciment usat per la indústria

×