Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRINSIP REKABENTUKDAN MEDIA BUKAN DIGITAL             1
PENGENALAN                  Corak              pemilihan corak yang            ...
ELEMEN Elemen Visual •Realistik – merujuk kepada penyelidikan ke atas objek sebenar. •Analogi – memaparkan konsep atau top...
ELEMEN                Cadangan Pengajaran     Medium                    Cadangan Pro...
ELEMEN Elemen Daya Tarikan • permukaan 2D atau 3D. • kombinasi warna yang menarik. • susunan teks yang kemas. • bilangan o...
CORAK & SUSUNAN Elemen yang perlu dipertimbangkan sewaktu membangunkan corak atau visage bagi visual seperti alignment, ke...
CORAK & SUSUNAN          Monokromatik  hanya melibatkan satu hue (warna) dan hue tersebut      mempunyai ...
MEDIA BUKAN DIGITAL : MEDIA VISUAL BUKANPROJEKSI DAN PROJEKSI Visual Bukan Projeksi : Bahan yang boleh ditunjukkan di da...
MEDIA BUKAN DIGITAL : MEDIA VISUAL BUKANPROJEKSI DAN PROJEKSI Permukaan Paparan : Papan Kapur (papan hitam) Di seseteng...
MEDIA BUKAN DIGITAL : MEDIA VISUAL BUKANPROJEKSI DAN PROJEKSI Projeksi Visual Projeksi visual ialah format media yang me...
PENYEDIAAN POSTER, TRANSPARENSI & MODEL 3D Komunikasi Visual Proses visualisasi boleh dihuraikan sebagai pemilihan media...
PENYEDIAAN TRANSPARENSI Penyediaan transparensi dengan menggunakan lakaran tangan 1. Pen yang sesuai & filem transparensi ...
PENYEDIAAN TRANSPARENSI Tatacara Penyediaan Transparensi •  Sebuah papancerita perlu dibina dan elemen-elemen grafik yang...
PENYEDIAAN POSTER Tatacara Penyediaan Poster •Poster yang baik mampu menarik perhatian pelajar dan dapat menunjukkan secar...
PENYEDIAAN MODEL 3D Teknik Pembangunan Model 3D • Gunakan kit komersial seperti sistem ball-and-spring untuk membangunkan ...
CONTOH       OHP          Model 3D   Poster                16
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 1: Prinsip Rekabentuk & Media Bukan Digital

4,023 views

Published on

Untuk pelajar KPT4033 UPSI

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bab 1: Prinsip Rekabentuk & Media Bukan Digital

 1. 1. PRINSIP REKABENTUKDAN MEDIA BUKAN DIGITAL 1
 2. 2. PENGENALAN Corak pemilihan corak yang tepat untuk menggambarkan elemen Elemen pemilihan dan Susunan pengawalan elemen penyusunan elemen ke visual ke dalam bentuk dalam corak tertentu. rajah visual Prinsip merekabentuk 2
 3. 3. ELEMEN Elemen Visual •Realistik – merujuk kepada penyelidikan ke atas objek sebenar. •Analogi – memaparkan konsep atau topik berkaitan sesuatu objek dengan memaparkan kaedah hubungan di antara objek dengan konsep atau topik tersebut. •Organisasi – memaparkan hubungan di antara kandungan dan konsep dalam elemen teks seperti carta alir, graf, peta, skema dan carta klasifikasi. Elemen Lisan Taipografi = merujuk kepada seni dan teknik menyusun, merekabentuk dan mengubahsuai glyphs. Teknik menyusun melibatkan jenis dan saiz tulisan, panjang garisan, jarak garisan dan ruang di antara dua huruf Kebanyakan pembentangan secara visual boleh dinilai melalui tulisan, warna, saiz, huruf besar dan jarak tulisan. 3
 4. 4. ELEMEN Cadangan Pengajaran Medium Cadangan Projeksi Visual (slaid) - menggunakan kurang daripada 2 stail tulisan Teks Komputer - menggunakan 4 variasi seperti bold, italic, underline dan saiz yang berbeza. - tajuk atau subtopik, penggunaan huruf besar adalah sangat bersesuaian - kandungan perlulah menggunakan tulisan kecil. - Warna untuk latarbelakang pula perlulah kontra dengan warna mesej. Poster / Buletin - Ianya boleh dibaca pada jarak 30 hingga 40 kaki. - Pereka biasanya menggunakan tulisan bersaiz ½ inci untuk poster yang terletak 10 kaki dari penonton. 4
 5. 5. ELEMEN Elemen Daya Tarikan • permukaan 2D atau 3D. • kombinasi warna yang menarik. • susunan teks yang kemas. • bilangan objek yang tidak keterlaluan atau terlalu kurang. 5
 6. 6. CORAK & SUSUNAN Elemen yang perlu dipertimbangkan sewaktu membangunkan corak atau visage bagi visual seperti alignment, keseimbangan, bentuk, stail, skema warna dan daya tarikan warna. Untuk mendapatkan fokus dari pelajar, elemen visual dan lisan perlu diorganisasikan mengikut perspektif pelajar. Bentuk - Bentuk terbahagi kepada beberapa kategori seperti bentuk geometri, bentuk natural dan bentuk asbtrak. Keseimbangan - Sesuatu objek adalah berada dalam keadaan seimbang apabila ianya mempunyai berat yang sama 6
 7. 7. CORAK & SUSUNAN Monokromatik hanya melibatkan satu hue (warna) dan hue tersebut mempunyai nilai yang pelbagai. Analogous warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna. Harmoni juga dikenali sebagai warna pelengkap. warna yang terletak berhadapan dalam roda warna. Triadik warna-warna seperti kuning, merah dan hijau yang digunakan bersama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. 7
 8. 8. MEDIA BUKAN DIGITAL : MEDIA VISUAL BUKANPROJEKSI DAN PROJEKSI Visual Bukan Projeksi : Bahan yang boleh ditunjukkan di dalam sesebuah kelas atau satu kumpulan kecil pelajar tanpa menggunakan sebarang projektor optikal atau kuasa elektrik. Visual Bukan Projeksi Keterangan Objek sebenar bahan konkrit dan mempunyai karektor sebenar seperti artifak Model perwakilan sesuatu perkara dalam bentuk 3D. Model-model yang boleh dipasang dan dibuka semula mampu untuk merangsang dan menambah kemahiran kognitif dan psikomotor pelajar. Bahan bercetak semua bahan berteks dalam bentuk buku teks, fiksyen, brosur, pamplet dan sebagainya. Bahan yang murah dan wujud dalam bentuk poster, permainan, pamplet, brosur, carta, peta, buku, filem, percuma rakaman audio atau video, multimedia kit dan juga objek sebenar. Kit multimedia adalah koleksi bahan mengajar yang terdiri dari satu jenis media yang telah disusun mengikut topik Aktiviti di luar bilik pengalaman pembelajaran yang berlaku di luar bilik darjah yang diperolehi melalui darjah kajian proses sebenar manusia, persekitaran atau sebarang objek yang boleh memberi pengalaman terus kepada pelajar 8
 9. 9. MEDIA BUKAN DIGITAL : MEDIA VISUAL BUKANPROJEKSI DAN PROJEKSI Permukaan Paparan : Papan Kapur (papan hitam) Di sesetengh tempat, papan hitam digunakan untuk memaparkan carta ataupun gambar. Papan hitam boleh digunakan untuk melukis visual, memaparkan visual ataupun sebagai papan pelbagai guna. Papan Pelbagaiguna (papan putih) •Menulis teks dan melukis lakaran, diagram dan sebagainya. •Sebagai medium projeksi untuk filem, slaid dan transparensi. •Memaparkan visual melalui magnet (sekiranya permukaan diperbuat dari besi). Papan Buletin Biasanya, papan buletin digunakan untuk tiga tujuan berikut : •Dekorasi : papan buletin digunakan untuk memindahkan stimulasi visual •Motivasi : digunakan untuk memaparkan hasil kerja atau markah pelajar •Intruksi (pengajaran) : digunakan sebagai pelengkap kepada objektif sesuatu pengajaran. 9
 10. 10. MEDIA BUKAN DIGITAL : MEDIA VISUAL BUKANPROJEKSI DAN PROJEKSI Projeksi Visual Projeksi visual ialah format media yang menggunakan imej kaku yang telah disaizkan semula supaya menjadi besar dan boleh dipaparkan pada skrin Projektor Overhead (Ohp) •Transparensi overhead biasanya adalah dalam bentuk imej 8 ½” x 11” di atas kepingan plastik atau asetat cerah yang sedia untuk digunakan bersama projektor overhead. •OHP diletakkan di hadapan pelajar dan digunakan dalam suasana yang agak kelam atau gelap. Kelebihan Kekurangan Faktor kejelasan Tidak boleh berlaku secara automatik dan menghasilkan bunyian Boleh memanipulasikan bahan Tidak boleh digunakan keatas bahan bercetak Boleh dihasilkan oleh guru & pelajar 10
 11. 11. PENYEDIAAN POSTER, TRANSPARENSI & MODEL 3D Komunikasi Visual Proses visualisasi boleh dihuraikan sebagai pemilihan media yang sesuai untuk menyampaikan bahan atau mesej pembentang kepada penonton. Teknik Visual (Rozinah Jamaludin, 2003) •Keseimbangan simetri & tidak simetri •Teknik mudah - menggunakan susunan visual asas dan menggunapakai ruang yang ada dengan sepenuhnya •Teknik kompleks - memaparkan sesuatu dengan lebih hebat dan mewah. •Teknik neutral - kesan samarata untuk semua elemen yang ada •Teknik penekanan - memberi kesan yang lebih hanya ke atas sesuatu elemen pada latarbelakang yang sama bertujuan untuk memberi perhatian atau fokus kepada elemen tersebut. 11
 12. 12. PENYEDIAAN TRANSPARENSI Penyediaan transparensi dengan menggunakan lakaran tangan 1. Pen yang sesuai & filem transparensi - Filem transparensi berwarna biru adalah baik untuk mengelakkan pantulan di atas skrin 2. Pastikan keseluruhan kelas mampu melihat tulisan yang kemas 3. Selang baris yang bersesuaian adalah ¼ inci. Jika saiz pentas projektor overhead adalah 10 inci x 10 inci, adalah dinasihatkan untuk menulis keseluruhan maklumat di dalam ruang bersaiz 7½ inci x 9½ inci di dalam filem transparensi yang bersaiz 8½ inci x 11 inci. Menggunakan pemprosesan filem elektrostatik Apa yang diperlukan hanyalah kertas transparensi khusus dan mesin fotostat untuk menghasilkan transparaensi hitam dan putih. Cetakan komputer Saiz tulisan yang sesuai untuk digunakan adalah 18 atau 24 dan selang baris pula ialah 1.5. 12
 13. 13. PENYEDIAAN TRANSPARENSI Tatacara Penyediaan Transparensi • Sebuah papancerita perlu dibina dan elemen-elemen grafik yang sesuai dengan teks akan dipilih. • Warna latarbelakang adalah kontras dengan grafik dan teks yang hendak dimasukkan • Gunakan warna yang harmoni dan susunan grafik mengikut teknik komunikasi grafik • Saiz teks perlu konsisten dan pastikan semuanya ditulis dengan kemas • pastikan tidak berlakunya salah ejaan dan slaid tranparensi di susun dengan baik mengikut turutan. 13
 14. 14. PENYEDIAAN POSTER Tatacara Penyediaan Poster •Poster yang baik mampu menarik perhatian pelajar dan dapat menunjukkan secara jelas kandungan bagi topik yang dibentangkan. •Kandungan mesti disampaikan secara cepat dan jelas. Oleh kerana itu, mesej perlulah ringkas dan mudah untuk difahami. •Poster tersebut sepatutnya mampu menarik perhatian pelajar walaupun topik yang dibentangkan agak membosankan. 14
 15. 15. PENYEDIAAN MODEL 3D Teknik Pembangunan Model 3D • Gunakan kit komersial seperti sistem ball-and-spring untuk membangunkan model molekul. • Gunakan sistem pembangunan seperti Meccani dan Fisher-Price untuk membangunkan model bergerak. •Membangunkan model dari bahan seperti kad manila, kadbod dan papan untuk menghasilkan model statik. •Membangunkan model anatomi dan haiwan dengan menggunakan tanah liat. Faedah yang boleh diperolehi dari penggunaan model 3D •Objek sebenar boleh disaizkan semula pada nisbah yang lebih kecil bertujuan untuk memudahkan kawalan. •Model 3D boleh digunakan untuk mendemonstrasi struktur dalaman untuk objek-objek tertentu yang tidak boleh diterangkan melalui model 2D misalnya model Kristal. •Ia boleh digunakan untuk demontrasi pergerakan objek yang tidak boleh ditunjukkan melalui model 2D. •Model 3D juga boleh digunakan untuk mewakili situasi atau proses yang kompleks agar pelajar dapat memahaminya dengan lebih mudah. 15
 16. 16. CONTOH OHP Model 3D Poster 16

×