Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
อารยธรรมบนผื น แผ่ น ดิ นที่ ร าบชายฝั่ ง และหมู่ เ กาะต่ า ง ๆบริ เ วณทะเลอี เ จี ย นเล่ า โดย :ครู ข วั ญ จิ ต บุ ญ มาก
2800-3000 B.C.พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่เมืองเอเธนส์[Athens]ไพลอส[Pylos]เธเบส[Thebes]ทิรินส์[Tiryns]สปาร์ต้า[Spata]ไมซีนี ...
เทพธิดางู  ประติมากรรมไมนวน
1600-1100 B.C.เมืองไมซีนี[Mycenae]บนคาบสมุทรกรีซแผ่อานาจผนวกเกาะครีตเข้ารวมเป็นอาณาจักรกรีกเรียกอารยธรรมไมซีเนียน
ราว 1,000 ก่อนคริสตกาล ความแข็งแกร่งไมซีนี ก็ถึงกาลล่มสลายเพราะถูกรุกรานทาลายโดยนักรบคนเถื่อน ดอเรียน [Dorian] ที่รุกมาจาก...
ลักษณะเป็นแบบนครรัฐ ซึ่งชาวกรีกนิยมเรียกว่า โพลิส ต่อมาพัฒนาการกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันประมาณ ๕๐๐ ปีก่อนคริสต์ศั...
วิหารพาร์เธนอน (THE PARTHENON) บนเนินเขาอะโครโปลิสแห่งนครเอเธนส์
รูปสลักของ เทพีอธีนา (ATHENA)
วิหารแห่งเทพอปอลโล กับเทพพยากรณ์ แห่งเดลฟี(THE ORA-CLE OF DELPHI)
ยุคนี้มีการผสมผสานนักปรัชญาและวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองของชนชั้นปกครองจนกลายเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่ที่ศิวิไลซ์ยิ่งขึ้น เมื่อพระเจ้า...
โรงละครแห่งอีพิดาอุรุส(THE THE-ATREOF EPIDAURUS)-เทคนิคของระบบเสียง(ACOUSTICS)-โรงละครรูปชามอ่างตัดเจาะเนินเขา ที่นั่งโดยใ...
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช  มหาวิหารอาร์เทมีส The Temple of Artemis (Diana)
เมืองเก่าเอเฟซุส
ครั้นถึงปีที่ 205 ก่อนคริสต์ศักราช อิทธิพลของโรมันแผ่ขยายเข้ารุกรานกรีกและเมื่อถึงปี 146 ก่อนคริสตกาล กรีกกับมาซิโดเนียตกอ...
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อารยธรรมกรีก

19,478 views

Published on

 • Be the first to comment

อารยธรรมกรีก

 1. 1. อารยธรรมบนผื น แผ่ น ดิ นที่ ร าบชายฝั่ ง และหมู่ เ กาะต่ า ง ๆบริ เ วณทะเลอี เ จี ย นเล่ า โดย :ครู ข วั ญ จิ ต บุ ญ มาก
 2. 2. 2800-3000 B.C.พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่เมืองเอเธนส์[Athens]ไพลอส[Pylos]เธเบส[Thebes]ทิรินส์[Tiryns]สปาร์ต้า[Spata]ไมซีนี [Mycenae]และเมืองมีโนอัน[Minoan]บนเกาะครีต
 3. 3. เทพธิดางู ประติมากรรมไมนวน
 4. 4. 1600-1100 B.C.เมืองไมซีนี[Mycenae]บนคาบสมุทรกรีซแผ่อานาจผนวกเกาะครีตเข้ารวมเป็นอาณาจักรกรีกเรียกอารยธรรมไมซีเนียน
 5. 5. ราว 1,000 ก่อนคริสตกาล ความแข็งแกร่งไมซีนี ก็ถึงกาลล่มสลายเพราะถูกรุกรานทาลายโดยนักรบคนเถื่อน ดอเรียน [Dorian] ที่รุกมาจากทางเหนือ (ดินแดนทางใต้ของรัสเซีย) พวกดอเรียนเป็นพวกดุร้าย ไม่มีวัฒนธรรม เมื่อปล้นทาลายเข้าครอบครองดินแดนได้ ก็ไม่สามารถพัฒนาสร้างความเจริญขึ้นได้ กรีกจึงเข้าสู่ ยุคมืด [Dark Age]เป็นเวลาเกือบ 300 ปี อารยธรรมกรีกเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้ง ราว 800 B.C. นับเป็นยุคเริ่มต้นของ"อารยธรรมกรีกโบราณ" [Ancient Greek] วัฒนธรรมและกิจการทหารของกรีกเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเมืองเอเธนส์ สปาร์ต้า เป็นศูนย์กลางของอานาจมหาอาณาจักรกรีกประกอบด้วยอิตาลีทางตอนใต้ อันเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ กรีกย่างก้าวเข้าสู่ยุคคลาสสิกหรือยุคทอง
 6. 6. ลักษณะเป็นแบบนครรัฐ ซึ่งชาวกรีกนิยมเรียกว่า โพลิส ต่อมาพัฒนาการกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันประมาณ ๕๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช ศูนย์กลางความเจริญของกรีกได้ย้ายมาสู่นครรัฐเอเธนส์ ในยุคนี้เองชาวกรีกสร้างวิหารพาร์เธนอนอันเป็นที่รู้จักของชาวโลก โซโฟคลิสได้เขียนมหากาพย์อีดิปุสขึ้น และโสคราติสได้เริ่มการสอนลูกศิษย์ชาวเอเธนส์ให้รู้จักวิชาตรรกวิทยา และหลักการของประชาธิปไตยต่อมาไม่นานนักยุคทองของกรีซก็ถึงจุดเสื่อม แล้วกรีซก็เข้าสู่ยุคสงครามเพโลพอนนีเซียน ซึ่งกองทหารอันเกรียงไกรของสปาร์ตาได้ยกกาลังเข้าบดขยี้ชาวเอเธนส์เสียจนย่อยยับ
 7. 7. วิหารพาร์เธนอน (THE PARTHENON) บนเนินเขาอะโครโปลิสแห่งนครเอเธนส์
 8. 8. รูปสลักของ เทพีอธีนา (ATHENA)
 9. 9. วิหารแห่งเทพอปอลโล กับเทพพยากรณ์ แห่งเดลฟี(THE ORA-CLE OF DELPHI)
 10. 10. ยุคนี้มีการผสมผสานนักปรัชญาและวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองของชนชั้นปกครองจนกลายเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่ที่ศิวิไลซ์ยิ่งขึ้น เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงกรีฑาทัพจากเมืองมาซิโดเนีย พิชิตเมืองใหญ่น้อยทุกเมืองครอบคลุมดินแดนกรีกอียิปต์ เปอร์เซีย ลุ่มแม่น้าสินธุของอินเดีย
 11. 11. โรงละครแห่งอีพิดาอุรุส(THE THE-ATREOF EPIDAURUS)-เทคนิคของระบบเสียง(ACOUSTICS)-โรงละครรูปชามอ่างตัดเจาะเนินเขา ที่นั่งโดยใช้หินบล็อกตั้ง55 แถวฉากเวทีสูงขนาดตึกสองชั้น-มีสเปเชียลเอฟเฟกต์-แม้แต่เหรียญอันหนึ่งตกบนเวที ผู้ดูที่นั่งแถวหลังสุดจากทั้งหมด14,000 คน ก็ยังได้ยินเสียงเหรียญตกนั้นชัดเจน
 12. 12. พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช มหาวิหารอาร์เทมีส The Temple of Artemis (Diana)
 13. 13. เมืองเก่าเอเฟซุส
 14. 14. ครั้นถึงปีที่ 205 ก่อนคริสต์ศักราช อิทธิพลของโรมันแผ่ขยายเข้ารุกรานกรีกและเมื่อถึงปี 146 ก่อนคริสตกาล กรีกกับมาซิโดเนียตกอยู่ใต้การปกครองของโรมันหลังจากที่มีการแบ่งอาณาจักรโรมันเป็นอาณาจักรตะวันออกและตะวันตก

×