Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΚΕΦ. Δ΄: ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 
(800 π.Χ. ως 479 π.Χ.) 
1η Ενότητα: 
Αποικιακή εξάπλωση 
Κώστας Μπακάλης 
history-logotexnia.blogs...
Απαριθμήστε λόγους που ωθούν σήμερα πολλούς 
ανθρώπους να μεταναστεύουν.
α. Ποια είναι τα αίτια του νέου αποικισμού; 
ΑΙΤΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
αναζήτηση 
καλλιεργήσιμης γης 
προμήθεια 
σιδηρομεταλλεύμα...
 Θα μπαίνατε ως άποικοι σ’ αυτό το πλοίο; 
◄ Ιστιοφόρο 
εμπ ορικόπ λοίο 
απ ό κύλικα του 
6ουπ. Χ. αιώνα 
( Λονδίνο, 
Βρε...
β. αναχώρηση-εγκατάσταση 
Η περιοχή εγκατάστασης προεπιλεγόταν. 
Η αναχώρηση από την πόλη (μητρόπ ολη) ήταν οργανωμένη. 
Α...
◄ Κρατήρας του6ου 
αιώναπ. Χ. απ ό τη 
Χαλκίδα, π άνω στον 
οπ οίο εικονίζονται η 
Ελένη με τον Πάρη 
και η Ανδρομάχη με 
...
 Με ποια κριτήρια επέλεγαν οι άποικοι το νέο 
τόπο εγκατάστασης; 
Ζητούσαν τη γνώμη μαντείου Δελφών. 
Η νέα πόλη (απ οικί...
▲ Χαρακτηριστική είναι η φράση του Πλάτωνα: 
«Οι Έλληνες ως βάτραχοι γύρω από το τέλμα», 
υπονοώντας τα παράλια της Μεσογε...
◄ Ποιες 
προϋποθέσεις 
έπρεπε να 
πληροί ένας 
τόπος για την 
ίδρυση 
αποικίας;
γ. Σχέση μητρόπολης -αποικίας 
Αποκτούσε δική της 
οργάνωση και νέους 
θεσμούς. 
Ανεξαρτητοποιούνταν 
από τη μητρόπολη, 
α...
▲ Η ΦΩΚΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ
▲ Η Μασσαλία όπ ως είναι σήμερα. Η Μασσαλία συνέχισε να είναι 
σημαντική π όλη της π εριοχής για π ολλούς αιώνες. Σήμερα ε...
▲ Γιατί, κατά τη γνώμη σου, η 
απ οικία είχεπ άντα στενή σχέση 
με τη μητρόπ ολη; Οι Έλληνες 
μετανάστες σήμερα τι σχέση 
...
Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος πλημμύρισαν από εγκαταστάσεις Ελλήνων. 
Έλληνες στην Κάτω Ιταλία: Το πλήθος των αποικιών συν...
▲ http:// commons. wikimedia.org /wiki/File %3 
Ancient_Greek_Colonies_in_Magna_Grecia
▲ Οι Συρακούσες ( Σικελία, Ιταλία) ήταν απ οικία των Κορινθίων. 
Στη φωτογραφία φαίνεται ηπ όλη όπ ως είναι σήμερα.
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ 
Ελληνικά αντικείμενα που βρέθηκαν στα ενδότερα των Λεοντίνων, σε χώρους όπου 
ζούσαν ιθαγενείς...
δ. Συνέπειες αποικισμού 
Διεύρυνση 
πνευματικού 
ορίζοντας 
μέσω των 
επαφών με 
άλλους λαούς. 
Ανάπτυξη 
βιοτεχνίας 
και ...
▲ Περιγράψτε τη σκηνή. Τι νομίζετε ότι 
κάνουν αυτοί οι άνθρωπ οι; 
▲ Κάπηλος. 
Αρχαιοκάπηλος 
Πατριδοκάπηλος 
Τι σημαίνει...
ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
Οι Λυδοί έχουν παραπλήσια έθιμα με τους Έλληνες. Πρώτοι αυτοί, όσο ξέρουμε από 
τους ανθρώπο...
▲ Οι πόλεις-κράτη, στα νομίσματα που κόβουν, βάζουν 
στη μια όψη το σύμβολό τους. Αντιστοιχίστε τις εικόνες 
των νομισμάτω...
Πρώτη συνέπεια του αποικισμού ήταν η 
εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Οι άποικοι 
έφερναν μαζί τους όλα τα χαρακτηριστι...
Να θυμάμαι τους όρους: 
Οικιστής 
Μητρόπ ολη 
Άποικοι Αποικία 
Έμπ οροι– 
κάπ ηλοι 
Μεγάλη 
Ελλάδα
Συμβουλευθείτε σύγχρονους χάρτες που εικονίζουν χάρτες γύρω από τον Εύξεινο 
Πόντο και τη Μεσόγειο θάλασσα και καταγράψτε...
▲ Β΄ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ 
► Α΄ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
Ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στον Α΄ και στο Β΄ αποικισμό; 
• Τα αίτια 
• Τη σύνθεση των αποίκων 
• Την οργάνωση 
• Την...
▲ Τοποθετήστε στο χάρτη τις παρακάτω αποικίες: Καρχηδόνα, Τάραντας, Βυζάντιο, Ιμέρα, 
Άβυδος, Σελινούντας, Κυρήνη, Μασσαλί...
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός

Ιστορία Α΄ γυμνασίου

 • Be the first to comment

1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός

 1. 1. ΚΕΦ. Δ΄: ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800 π.Χ. ως 479 π.Χ.) 1η Ενότητα: Αποικιακή εξάπλωση Κώστας Μπακάλης history-logotexnia.blogspot.com
 2. 2. Απαριθμήστε λόγους που ωθούν σήμερα πολλούς ανθρώπους να μεταναστεύουν.
 3. 3. α. Ποια είναι τα αίτια του νέου αποικισμού; ΑΙΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ αναζήτηση καλλιεργήσιμης γης προμήθεια σιδηρομεταλλεύματος ΠΟΛΙΤΙΚΑ φυγή πολιτικά ηττημένων
 4. 4.  Θα μπαίνατε ως άποικοι σ’ αυτό το πλοίο; ◄ Ιστιοφόρο εμπ ορικόπ λοίο απ ό κύλικα του 6ουπ. Χ. αιώνα ( Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο). Τα π λοία αυτής της κατηγορίας είχαν γερή κατασκευή και μπ ορούσαν να διαπ λεύσουν ανοιχτές θάλασσες.
 5. 5. β. αναχώρηση-εγκατάσταση Η περιοχή εγκατάστασης προεπιλεγόταν. Η αναχώρηση από την πόλη (μητρόπ ολη) ήταν οργανωμένη. Αρχηγός της αποστολής οριζόταν ένα άτομο ξεχωριστό (οικιστής). Η τελετή αναχώρησης ήταν πάνδημη και συγκινητική. Άποικοι γίνονταν είτε όποιοι ήθελαν να φύγουν είτε εκείνοι που όριζε η πόλη-κράτος (π.χ. ένας γιος από κάθε οικογένεια). Έτσι άλλοτε έφευγαν για τους καινούργιους τόπους ολόκληρες οικογένειες και άλλοτε μόνο άντρες που παντρεύονταν γυναίκες από τον ντόπιο πληθυσμό. Κάποιες φορές οι άποικοι προέρχονταν από δύο ή περισσότερες πόλεις-κράτη. Μαζί τους οι άποικοι έπαιρναν και το ιερό πυρ, τη φωτιά δηλαδή που έκαιγε στο βωμό της πολιούχου θεότητας της μητρόπολης. Με αυτήν άναβαν το βωμό του νέου ναού στην αποικία.
 6. 6. ◄ Κρατήρας του6ου αιώναπ. Χ. απ ό τη Χαλκίδα, π άνω στον οπ οίο εικονίζονται η Ελένη με τον Πάρη και η Ανδρομάχη με τον Έκτορα(Martin vonWagnerMuseum, Βύρτσμπ ουργκ). Η Χαλκίδα διακρίθηκε για την απ οικιστική τηςπ ολιτική. Σημαντικές απ οικίες των Χαλκιδέων υπ ήρχαν στη Χαλκιδική και στη Δύση.
 7. 7.  Με ποια κριτήρια επέλεγαν οι άποικοι το νέο τόπο εγκατάστασης; Ζητούσαν τη γνώμη μαντείου Δελφών. Η νέα πόλη (απ οικία) ιδρυόταν σε περιοχή με: απάνεμο λιμάνι πλούσια ενδοχώρα για καλλιέργεια • Αποδοχή από γηγενείς. • Άποικοι και γηγενείς δεν συμβίωναν πάντα ειρηνικά. φυσική οχύρωση.
 8. 8. ▲ Χαρακτηριστική είναι η φράση του Πλάτωνα: «Οι Έλληνες ως βάτραχοι γύρω από το τέλμα», υπονοώντας τα παράλια της Μεσογείου.
 9. 9. ◄ Ποιες προϋποθέσεις έπρεπε να πληροί ένας τόπος για την ίδρυση αποικίας;
 10. 10. γ. Σχέση μητρόπολης -αποικίας Αποκτούσε δική της οργάνωση και νέους θεσμούς. Ανεξαρτητοποιούνταν από τη μητρόπολη, αλλά διατηρούσε στενούς δεσμούς με αυτή. (μητρόπολη= μητέρα πόλη). Λατρεύει ίδιους θεούς με τη μητρόπολη. Η αποικία: Ανέπτυσσε σχέσεις συμμαχικές και οικονομικές με άλλες πόλεις. Ήταν αδιανόητη η σύγκρουση μεταξύ τους.
 11. 11. ▲ Η ΦΩΚΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ
 12. 12. ▲ Η Μασσαλία όπ ως είναι σήμερα. Η Μασσαλία συνέχισε να είναι σημαντική π όλη της π εριοχής για π ολλούς αιώνες. Σήμερα είναι το σημαντικότερο λιμάνι της Γαλλίας και ένα απ ό τα σπ ουδαιότερα λιμάνια της Μεσογείου.
 13. 13. ▲ Γιατί, κατά τη γνώμη σου, η απ οικία είχεπ άντα στενή σχέση με τη μητρόπ ολη; Οι Έλληνες μετανάστες σήμερα τι σχέση έχουν με τη μητροπ ολιτική Ελλάδα;
 14. 14. Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος πλημμύρισαν από εγκαταστάσεις Ελλήνων. Έλληνες στην Κάτω Ιταλία: Το πλήθος των αποικιών συνετέλεσε ώστε ο χώρος αυτός να ονομαστεί Μεγάλη Ελλάδα.
 15. 15. ▲ http:// commons. wikimedia.org /wiki/File %3 Ancient_Greek_Colonies_in_Magna_Grecia
 16. 16. ▲ Οι Συρακούσες ( Σικελία, Ιταλία) ήταν απ οικία των Κορινθίων. Στη φωτογραφία φαίνεται ηπ όλη όπ ως είναι σήμερα.
 17. 17. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ Ελληνικά αντικείμενα που βρέθηκαν στα ενδότερα των Λεοντίνων, σε χώρους όπου ζούσαν ιθαγενείς, καθώς και ελληνικοί τάφοι που ανακαλύφθηκαν στις νεκροπόλεις μαρτυρούν αφενός τη γρήγορη και αρμονική συνύπαρξη Ελλήνων και Σικελών και αφετέρου τον πραγματικό εξελληνισμό των αυτοχθόνων. Σε παρόμοια συμπεράσματα οδηγούν και οι έρευνες στην περιοχή της Κατάνης: επιβίωση των ιθαγενών, αλλά συνάμα πρώιμος εξελληνισμός τους και ειρηνική συμβίωση με τους αποίκους. Αντίθετα, οι ανασκαφές στα περίχωρα της Γέλας και των Συρακουσών αποκάλυψαν εντελώς άλλα πράγματα: εξαφάνιση των εγχώριων οικισμών και αντικατάστασή τους από ελληνικά στρατιωτικά κτίσματα, δηλαδή φρούρια, πράγμα που αποδεικνύει εχθρικές σχέσεις και αντίσταση στον εξελληνισμό. Σε άλλες περιοχές, και ιδιαίτερα στα δυτικά του νησιού, τα ελληνικά αντικείμενα μαρτυρούν μάλλον την ύπαρξη εμπορικών σχέσεων παρά τον εξελληνισμό των ιθαγενών. C. Mossé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα, Μ.Ι.Ε.Τ., μετ. Στρ. Πασχάλη, Αθήνα 2001, σ. 131 Γιατί έχουν ονομάσει την αρχαιολογία βοηθητική επιστήμη της ιστορίας;
 18. 18. δ. Συνέπειες αποικισμού Διεύρυνση πνευματικού ορίζοντας μέσω των επαφών με άλλους λαούς. Ανάπτυξη βιοτεχνίας και κατ’ επέκταση της τέχνης Πλατιά χρήση του νομίσματος στις εμπορικές συναλλαγές Δημιουργήθηκαν νέα επαγγέλματα (π.χ. κάπηλοι δηλαδή μικροέμποροι) Ανάπτυξη εμπορίου Οι ενπ ορεία = όσοι μετακινούντα ι για να πουλήσουν το εμπόρευμά τους
 19. 19. ▲ Περιγράψτε τη σκηνή. Τι νομίζετε ότι κάνουν αυτοί οι άνθρωπ οι; ▲ Κάπηλος. Αρχαιοκάπηλος Πατριδοκάπηλος Τι σημαίνει σήμερα η λέξη;
 20. 20. ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Οι Λυδοί έχουν παραπλήσια έθιμα με τους Έλληνες. Πρώτοι αυτοί, όσο ξέρουμε από τους ανθρώπους, έκοψαν και έθεσαν σε κυκλοφορία νομίσματα σε χρυσό και ασήμι, κι αυτοί πάλι πρώτοι έγιναν μεταπράτες. Ηροδότου, Ιστορία, 1. 94 (μετ. Δ. Μαρωνίτη) ◄ Νόμισμα της Εφέσου όπ ου απ εικονίζεται ελάφι, σύμβολο της Άρτεμης, π ροστάτιδας θεάς τηςπ όλης. Λονδίνο ( Μεγάλη Βρετανία), Βρετανικό Μουσείο. ► Νόμισμα της Φώκαιας όπ ου απ εικονίζεται φώκια, σύμβολο τηςπ όλης. Λονδίνο ( Μεγάλη Βρετανία), Βρετανικό Μουσείο. ◄ Ασημένιο νόμισμα της Αίγινας όπου απεικονίζεται χελώνα. Η πρώτη πόλη-κράτος στον ελλαδικό χώρο που έκοψε νομίσματα ήταν η Αίγινα. Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο. Αριστοτέλης: «Τα πράγματα που ανταλλάσσονται πρέπει να μπορούν να συγκρίνονται μεταξύ τους. Η ανάγκη αυτή γέννησε το νόμισμα που αποτελεί το μέσο. Το νόμισμα μετρά τα πάντα και τη διαφορά και την έλλειψη».
 21. 21. ▲ Οι πόλεις-κράτη, στα νομίσματα που κόβουν, βάζουν στη μια όψη το σύμβολό τους. Αντιστοιχίστε τις εικόνες των νομισμάτων με τις πόλεις-κράτη που τα έκοψαν. http://museduc.gr/docs/Istoria/A/LAI_K3K4.pdf
 22. 22. Πρώτη συνέπεια του αποικισμού ήταν η εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Οι άποικοι έφερναν μαζί τους όλα τα χαρακτηριστικά της πόλης-κράτους που αναφέραμε (θεοί, λατρείες, πολεμική τέχνη, πολιτική οργάνωση, τέχνες και αλφαβητική γραφή). ► Πήλινο άγαλμα του Απ όλλωνα, έργο Ετρούσκου γλύπ τηπ ου επ ηρεάστηκε απ ό την ελληνική γλυπ τική, τέλος6ου αιώναπ. Χ. Ρώμη( Ιταλία), Μουσείο Βίλα Τζούλια.
 23. 23. Να θυμάμαι τους όρους: Οικιστής Μητρόπ ολη Άποικοι Αποικία Έμπ οροι– κάπ ηλοι Μεγάλη Ελλάδα
 24. 24. Συμβουλευθείτε σύγχρονους χάρτες που εικονίζουν χάρτες γύρω από τον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο θάλασσα και καταγράψτε πόλεις που επιβιώνουν από την εποχή του αποικισμού.
 25. 25. ▲ Β΄ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ► Α΄ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
 26. 26. Ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στον Α΄ και στο Β΄ αποικισμό; • Τα αίτια • Τη σύνθεση των αποίκων • Την οργάνωση • Την έκταση
 27. 27. ▲ Τοποθετήστε στο χάρτη τις παρακάτω αποικίες: Καρχηδόνα, Τάραντας, Βυζάντιο, Ιμέρα, Άβυδος, Σελινούντας, Κυρήνη, Μασσαλία, Άβδηρα, Συρακούσες, Τραπεζούντα. http://museduc.gr/docs/Istoria/A/LAI_K3K4.pdf

×