Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kylien lapset -hanke ja lastenkulttuuri Kuvion toiminnassa 22.4.2015

174 views

Published on

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kylien lapset -hanke ja lastenkulttuuri Kuvion toiminnassa 22.4.2015

 1. 1. LASTENKULTTUURI Tammela 22.4.2015
 2. 2. KUVION TEHT V N ONÄ Ä Ä ● Parantaa kulttuuritoiminnan edellytyksiä toimialueellaan. ● Vahvistaa kulttuurin asemaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä.
 3. 3. KOORDINOIMINEN KOOLLE KUTSUMINEN TIEDOTTAMINEN NEUVONTA VAIKUTTAMINEN KEINOT
 4. 4. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 LASTENKULTTUURI 1) Kulttuurisuunnitelmien konsepti tehdään tutuksi alueen lastenkulttuuritoimijoille, kouluille, varhaiskasvatukselle ja kunnan päättäjille. 2) Pyritään siihen, että lasten- ja nuorten kulttuurisuunnitelmien/ kulttuuriopetussuunnitelmien laatiminen käynnistyisi paikallisista lähtökohdista käsin mahdollisimman monessa jäsenkunnassa. 3) Luodaan ja pilotoidaan Kulttuuriyhdistys Kuvion toimialueelle verkosto ja käytännöt lastenkulttuuriesitysten ja -työpajojen kierrättämiseen. 4) Vuonna 2015 kartoitetaan myös tarpeet ja mahdollisuudet Opetus- ja kulttuuriministeriön osarahoittaman alueellisen lastenkulttuuriverkoston/lastenkulttuurikeskuksen perustamiseksi.
 5. 5. KYLIEN LAPSET
 6. 6. Tavoitteena on synnyttää ja vahvistaa pysyvää kulttuurin harrastus- ja esitystoimintaa kuntien keskustaajamien ulkopuolella erityisesti lapsille ja nuorille.
 7. 7. Toteutus yhteistyössä kyläyhdistysten, nuorisoseurojen, kuntien, kulttuuriyhdistysten, kyläaktiivien, alueen taide- ja kulttuurialan ammattilaisten ja kylien asukkaitten kanssa.
 8. 8. KYLIEN LAPSET TAVOITTEITA ● Vahvistaa kylissä ja kulttuuria tuottavissa yhteisöissä jo olevaa aktiivisuutta, osaamista ja lisätä yhteistyötä. ● Luoda uusia työllistymismahdollisuuksia alueen taide- ja kulttuurialan ammattilaisille. ● Turvata toiminnan jatkuvuus myös hankekauden jälkeen.
 9. 9. LISÄÄ TAVOITTEITA ● parantaa taide- ja kulttuuripaveluiden saatavuutta ja saatavutettavuuta syrjäseuduilla, ● turvata ja kehittää laadukasta kulttuurikasvatustoimintaa myös kylien lapsille ● kehittää esityskiertueverkosto haja-asutusalueilla toimivien yhdistysten ja muiden vapaa-ajantoimintaa järjestävien kesken, ● vahvistaa yhteisöllisyyttä kylällä ja lisätä yhteistoimintaa kulttuuri- ja kylätoimijoiden kesken, ● lisätä asukkaitten taiteen ja kulttuurin tuntemusta, ● luoda uusia työpaikkoja ja työllistymismahdollisuuksia taide- ja kulttuurialan ammattilaisille, ● lisätä koordinoitua yhteistyötä kulttuuripalveluiden turvaamiseksi eri puolilla Kuvion toimialuetta.
 10. 10. TOIMENPITEITÄ (MAHDOLLISUUKSIA) ● Esitys- ja työpajakiertueet ● Viikottainen kulttuurin harrastustoiminta ● Eri sukupolvia yhdistävät projektit ● Lastenkulttuuritoiminnan kehittäminen omiin käsiin: paikallisten lastenkulttuurivastaavien nimeäminen ja heidän kouluttaminen ● Suunnitelmallisuus: paikallinen lastenkulttuurisuunnitelma
 11. 11. TOTEUTUS 1.6.2015 – 30.6.2016 ● Ensin haetaan yhteistyökumppanit, jotka haluavat lähteä kehittämään lastenkulttuuritoimintaansa. ● Mietitään yhdessä paikalliset/alueelliset kehittämistarpeet ja niiden mahdolliset ratkaisut ● Toteutus/pilotointi vakiintumisen mahdollistavalla tavalla
 12. 12. www.kuvio.org toimisto kuvio.org@ projektip llikkää ö Ellinoora Auvinen p. 050 407 8823 ellinoora.auvinen kuvio.org@ Jokioisten Tietotalo Humppilantie 9 A

×