Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması

Reception, Software Developer at Stay Home
Dec. 9, 2017
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması
1 of 21

More Related Content

Similar to Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması

Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTAReklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTA
Reklamciliğin temelleri̇ 5.HAFTAKader Korkmaz
İnsan Kaynakları ve Örgütlenmesiİnsan Kaynakları ve Örgütlenmesi
İnsan Kaynakları ve ÖrgütlenmesiErciyes University Faculty of Communication
Termal otel yöneticilerinin pazarlama uygulamalarına yönelik düşünceleri kırş...Termal otel yöneticilerinin pazarlama uygulamalarına yönelik düşünceleri kırş...
Termal otel yöneticilerinin pazarlama uygulamalarına yönelik düşünceleri kırş...aysegul turan
Bpm; and Research developmentBpm; and Research development
Bpm; and Research developmentBilal Dursun
BPM ve Arge BPM ve Arge
BPM ve Arge Bilal Dursun
BPM Neden? Nedir? İş Süreçlerinin İyleştirilmesiBPM Neden? Nedir? İş Süreçlerinin İyleştirilmesi
BPM Neden? Nedir? İş Süreçlerinin İyleştirilmesiBilal Dursun

Otel iİşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları Araştırması

Editor's Notes

  1. Komuta birliği ilkesi her ne kadar günümüzde geçerliliğini koruyor gibi görüngede örneğin fonksiyonel örgütlenme biçimi ile komuta birliği ilkesine aykırı hareket edilmektedir. Dolaysıyla günümüzde geçerliliğini yitirdiği ifade edilir.
  2. Fon benzerlik ilkesi ör: bir otel işletmesindeki odalar bölümünün ön baro kat hizmetleri ve üniformalı hizmetlerden oluşması örnek gösterilebilir. Denetim örnek : otel işletmelerinde kasiyerin çeşitli salon ve ön büroda çalışmasına rağmen muhasebe bölümüne bağlı olması. Kontrol alanı sebebi: Çünkü her yöneticinin uzmanlık alanı, enerjisi ve zamanı bellidir. Herkes herzeyi bilmediği gibi, yöneltmek ve kontrol etmek için belli bir ölçüde enerji ve zamana sahiptir
  3. Değişebilirdik ör : Örneğin, otellerin rezervasyonlar için bilgisayarlı rezervasyon sistemlerini kullanmamalarını veya günümüzde bir e-posta adresine sahip olmamaları Çapraz ör: Ön büro müdürünü gerektiğinde kat hizmetleri departmanındaki ir kat görevlisine emir vermesinde olduğu gibi.
  4. Yönetim diğer tanım : başka insanlar aracılığıyla iş germe ve belirlenen hedeflere ulaşma süreçlerinden oluşur biçimindeki tanım yönetim sadece beşeri boyutuyla ele almaktır. Kat : Bu geniş çalışma alanı aynı zamanda, bölümün iş gören sayısını ve maliyetini arttırıcı etkide de bulunmaktadır. Bu nedenle, kat hizmetlerinin, otel işletmelerinin maliyet ve verimliliğinde önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Dolaysıyla, kat hizmetleri bölümü otel yönetiminin etkinliğinde önemli bir role sahiptir.
  5. Pazar: Otel işletmeleri açısından pazarlama; mevcut ve potansiyel mÜşterilerin turistik karakterli istek, ihtiyaç ve beklentilerinin araştırılması, bunları tatmin etmek için gerekli mal/hizmet karmasının oluşturulması, oluşturulan bu karmanın fiyatlandırılması, tutundurulması ve satışına yönelik çabaların yürütülmesi ile tüm bu yapılanların ne ölçüde müşteri tatmini sağladığının araştırılarak geleceğe dönük yeni ve iyileştirici çalışmaların planlanması sürecidir
  6. Fonksiyonel örnek : . Otel işletmelerinde kat hizmetleri önbüro, servis, mutfak, Teknik servis, güvenlik, insan kaynakları gibi fonksiyonların bir bölüm adı altında toplanarak genel yönetime bağlı olarak yapılandırılması bu gruba örnek olarak verilebilir.
  7. Koor : Koordinasyon faaliyetleri bir anlamda, diğer fonksiyonların yerine getirilmesinde adeta bir zorunluluk olması nedeniyle çoğu kez ayrı bir fonksiyon olarak düşünülmediği kaynaklara rastlanmaktadır. Ayrıcı otel işletmelerinde koordinasyon amacıyla farklı yöntemlerden de yararlanılmaktadır. bunlar
  8. Dike koordinasyon : Organizayonların farklı kademelerinde yer alan birimlerin ast ve üstler arasındaki bağlantıya denir Yatay : İşletmede üster ve astlar arasında genelikle işin yapılması konusunda sağlanan koordinasyona karşılık ayno organiziayon basamağında çalışanlar arasında gerçekleşmektedir. Çapraz: tam tanım yok ama örnek vermek gerekirsek bir ziyafet orgnaziasyonu için yiyecek içecek pazarlama ve muhasebe bölümü yöneticilerin ve ya çalışnların bir araya gelerek öalışması Gönüllü : Kendiiliğinde işbirliği yapması yani çalışan bireylerin ortak br amacı benimsemişi. İletişim :Koordinasyon sağlamada temel amaçtır Örgütleme fonksiyonu yapılacak işlerin kimler tarafında gerçekleştirileceğini belirlenmesinde Kurallar : En temel özelliği farklı bölümlerde kendi bölüm yöneticilerine karşı sorumlu olan çalışanların belirli bir zamanda bir araya gelerek özel bir amacı gerçekleştirmesine denir.