Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Структура книги

506 views

Published on

Books

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Структура книги

 1. 1. Ми припадаємо до книг. Й черпаєм нездоланну правду з них. Нас поведуть вони у мрію, Щоб розпізнати суть буття. Прийдешні нам шляхи відкриють І стануть школою життя
 2. 2. СТРУКТУРА КНИГИ. ВИБІРСТРУКТУРА КНИГИ. ВИБІР КНИГ В БІБЛІОТЕЦІКНИГ В БІБЛІОТЕЦІ БІБЛІОТЕЧНА ГОДИНА 3 КЛАС
 3. 3. . Обкладинка - це одяг мій Її розглянути зумій. Завжди охайною я буду, Бо не люблю я пилу й бруду. Титулка – бібліопідказка Автора знайди, будь ласка
 4. 4. СТРУКТУРА КНИГИСТРУКТУРА КНИГИ.. Довідковий апаратДовідковий апарат СуперобкладинкаСуперобкладинка •Обкладинка книгиОбкладинка книги Титульний листокТитульний листок АнотаціяАнотація Передмова, вступ.Передмова, вступ. Заголовок книгиЗаголовок книги
 5. 5. На звороті знайдем анотацію- Стислу про мене інформацію. Слова складаються в рядки, В абзаци, цілі сторінки Розкішний вернісаж малюнків, Це ілюстраторів дарунки. Скільки розділів книга має, Зміст детально розповідає
 6. 6. СУПЕРОБКЛАДИНКА СУПЕРОБКЛАДИНКА НАЗВАНАЗВА КНИГИКНИГИ
 7. 7. Назву теж тут відшукай, Видавництво добре знай, Місто де її створили, У великий світ пустили. Рік видання не забудь. Книгу він відправив в путь.
 8. 8. ОБКЛАДИНКА КНИГИ ОБКЛАДИНКА КНИГИ АВТОРАВТОР ЗАГОЛОВОКЗАГОЛОВОК ІЛЮСТРАЦІЯІЛЮСТРАЦІЯ
 9. 9. ТИТУЛЬНА СТОРІНКАТИТУЛЬНА СТОРІНКАПрізвище автора Прізвище автора Назва книги Назва книги ВидавницттвоВидавницттво Місце виданняМісце видання Рік виданняРік видання
 10. 10. А Н О Т А Ц І ЯА Н О Т А Ц І Я В анотаціїВ анотації розкриваеться змістрозкриваеться зміст книги. Анотаціїкниги. Анотації частіше всьогочастіше всього друкуються надрукуються на звороті титульногозвороті титульного листка або в кінцілистка або в кінці книги.книги.
 11. 11. П Е Р Е Д М О В АП Е Р Е Д М О В А Розміщується перед авторським текстомРозміщується перед авторським текстом Дані про автора і інші його твориДані про автора і інші його твори Розповідаається про епоху, відображену вРозповідаається про епоху, відображену в книзікнизі Пояснюється структура книги ( в книзіПояснюється структура книги ( в книзі можуть зустрічатися різні назви тексту абоможуть зустрічатися різні назви тексту або розділирозділи))
 12. 12. ЗАГОЛОВОК КНИГИЗАГОЛОВОК КНИГИ Допомагає зрозуміти їїДопомагає зрозуміти її структуру;структуру; Дізнатися тему книгиДізнатися тему книги
 13. 13. ДОВІДКОВИЙДОВІДКОВИЙ АПАРАТ КНИГИАПАРАТ КНИГИ П О К А Ж-П О К А Ж- Ч И К ИЧ И К И ІМЕНІМЕН ГеографічГеографіч них назвних назв Предмет ний покажчик Словник термінів ХронологічіХронологічі данідані
 14. 14. Зовнішній вигляд книгиЗовнішній вигляд книги По рекомендації батьківПо рекомендації батьків По рекомендації вчителяПо рекомендації вчителя По каталогу для детейПо каталогу для детей Із рекомендаційного списку літератури дляІз рекомендаційного списку літератури для позакласного читанняпозакласного читання Порада бібліотекаряПорада бібліотекаря Порада товаришаПорада товариша ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ КНИГУКНИГУ
 15. 15. ЯК ЧИТАТИ КНИГИЯК ЧИТАТИ КНИГИ Вибирай книги дляВибирай книги для свого вікусвого віку Під час читання майПід час читання май при собі закладкупри собі закладку для книжкидля книжки Бери книжкуБери книжку чистими рукамичистими руками Не роби ніякихНе роби ніяких поміток напоміток на сторінкахсторінках
 16. 16. Читай книгиЧитай книги тільки сидячитільки сидячи Читай книги приЧитай книги при добре освітленійдобре освітленій кімнатікімнаті Не клади в книжкуНе клади в книжку олівці, ручки,грубіолівці, ручки,грубі предмети від цьогопредмети від цього рветься палітуркарветься палітурка ЯК ЧИТАТИ КНИГИЯК ЧИТАТИ КНИГИ
 17. 17. Р Е М О Н Т К Н И Г ИР Е М О Н Т К Н И Г И
 18. 18. Та знову і знову, людино, До тебе звертаємось ми: Ми гинемо, гинемо, гинем, Будь ласка ти нас збережи Хай будуть в нас цілі дерева, Рослини, тварини, птахи. Звертаються книги до тебе. Людино, і нас збережи

×