Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентация досвіду рботи Калитовської Н.Р.

166 views

Published on

Презентация досвіду рботи Калитовської Н.Р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентация досвіду рботи Калитовської Н.Р.

 1. 1. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ Презентація досвіду роботи вчителя хімії Калитовської Наталії Романівни Знання людині – що крила пташині
 2. 2. АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ Підняти рівень викладання хімії на новий вищий якісніший рівень; виховання і розвиток творчої особистості, яка набуті знання зможе компетентно застосовувати в життєвих ситуаціях. Поєднати різні методи і форми для оптимізації навчального процесу.
 3. 3. ТЕОРІЯ ДОСВІДУ Компетентність – здатність застосовувати знання і вміння , що забезпечує активне застосування навчальний досягнень у нових ситуаціях. Компетентнісний підхід здійснює навчальну, розвиваючу і виховну функції , які позитивно впливають на гармонійний розвиток особистості.
 4. 4. ІДЕЯ ДОСВІДУ 1.Учитель виступає в ролі лідера, (керівника) чи організатора навчального процесу. 2.Це навчання, яке поєднує учня і вчителя, які є рівноправними в навчанні. 3.Організація навчання передбачає використання ігор, спільне розв’язання проблем у групах, оригінальне розв’язування задач , диспути, семінари і лекції. Цінність знання фактів в тому,що в них приховані ідеї, факти без ідей лише засмічують нашу пам'ять. В. Бєлінський
 5. 5. ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОВІДНОЇ ІДЕЇ ДОСВІДУ Технологія реалізації ідеї Мотивація і організація учня Засоби навчання Контроль та оцінка засвоєного матеріалу Результати- вність
 6. 6. РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ - Групова робота; - Семінар; - Лекція; - Урок-гра; - Експеримент; - Презентація творчої роботи.
 7. 7. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНЯ - Кросворди; - Ігри; - Розв'язування логічних завдань; - Створення ситуації успіху.
 8. 8. У СВОЇЙ ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТАВЛЮ ТАКІ ЗАВДАННЯ: - Підібрати такі форми і методи роботи, щоб одержати максимальну віддачу; - Створити відповідні умови для розвитку здібностей учня; - Розширювати, поглиблювати і закріплювати знання, отримані на уроках; - Стимулювати учнів до самостійного навчання і самовдосконалення; - Розвивати вміння використовувати набуту інформацію, швидко реагувати на різноманітні події у стандартних і нестандартних ситуаціях.
 9. 9. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ХІМІЇ Використовуючи компетентнісний підхід у хімії, я прийшла до висновку: - Учень стає активним учасником навчального процесу, а не байдужою, пасивною особистістю; - Учень підходить до навчання з ціллю – стати компетентною особистістю; - Учень зможе в майбутньому без ускладнень реалізувати цілі, поставленні перед ним.
 10. 10. ГРУПОВА РОБОТА Звертаю увагу на два способи групової діяльності учня: 1. В даному класі групам роздаю спочатку одне і те ж завдання. Наприклад : У 7 класі : Написати символи хімічних елементів за назвами. У 8 класі : Написати формули кислот за назвами. Можна використовувати завдання на встановлення відповідності. 2. Різним групам у класі пропонується виконання різних завдань , але цілісність пізнавальної діяльності всього класу зберігається. Це диференційована робота, в основі якої лежить рівень складності завдань або їх кількість.
 11. 11. УРОК-ГРА - Для молодших школярів гра – це частина їх життєвого досвіду; - Гра завжди робить урок більш цікавим процесом сприйняття знань; - У грі знання засвоюються через практичну діяльність.
 12. 12. ЕКСПЕРИМЕНТ І СПОСТЕРЕЖЕННЯ - Дослід – початкове джерело знань, пов'язує теорію з практикою, доводить правильність положень; - Дослід сприяє формуванню практичних умінь і знань; - Досліди завжди стимулюють, зацікавлюють, прищеплюють любов до хімії. Дослід цінніший від тисячі думок, народжених уявою. М. Ломоносов.
 13. 13. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДОСВІДУ Використання компетентнісного підходу із застосуванням різних форм і типів уроків є ефективним засобом активізації навчальної діяльності учнів, що позитивно впливає на підвищення якості знань, рівня сформованості вмінь та навичок школярів, розвиток їх здібностей, логічного та абстрактного мислення.

×