Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Нафтові родовища хімія Калитовська Н.Р.

276 views

Published on

Нафтові родовища

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Нафтові родовища хімія Калитовська Н.Р.

 1. 1. Нафта та іншіНафта та інші джерела енергіїджерела енергії Походження енергіїПоходження енергії
 2. 2. Енергія для майбутньогоЕнергія для майбутнього 1.1. Як ми можемоЯк ми можемо використовувативикористовувати корисні копалини?корисні копалини? 2.2. У чому причинаУ чому причина різноманіттярізноманіття оточуючих насоточуючих нас речовин.речовин. 3.3. АльтернативніАльтернативні джерела енергії.джерела енергії. ЕнергіяЕнергія длядля майбутньогомайбутнього ПоходженняПоходження енергіїенергії
 3. 3. Джерела вуглеводнівДжерела вуглеводнів Нафта Природний газ Кам'яне вугілля Буре вугілля Торф
 4. 4. Основні нафтові родовищаОсновні нафтові родовища
 5. 5. Професії нафтопереробногоПрофесії нафтопереробного комплексукомплексу 1.1. ГеологГеолог 2.2. ІнженерІнженер 3.3. БурильникБурильник 4.4. ТехнікиТехніки
 6. 6. Способи переробки нафтиСпособи переробки нафти 1.1. ФракційнаФракційна перегонка нафти.перегонка нафти. 2.2. Крекінг.Крекінг. 3.3. КаталітичнийКаталітичний крекінгкрекінг
 7. 7. Охорона навколишньогоОхорона навколишнього середовища від забруднення присередовища від забруднення при переробці нафтової сировини тапереробці нафтової сировини та використанні продуктіввикористанні продуктів переробкипереробки
 8. 8. Продукти переробки нафти таПродукти переробки нафти та нафтопродуктівнафтопродуктів 1. Гази крекінгу1. Гази крекінгу 2. Моторне паливо2. Моторне паливо 3. Лаки3. Лаки 4. Нафтени4. Нафтени 5. Парафін5. Парафін 6. Мазут6. Мазут 7. Мило7. Мило 8. Ароматичні8. Ароматичні вуглеводнівуглеводні
 9. 9. Енергетична проблема країни таЕнергетична проблема країни та світусвіту 1.1. Потреби зростаютьПотреби зростають 2.2. Утилізація відходівУтилізація відходів 3.3. ЦиклічніЦиклічні виробництвавиробництва
 10. 10. Раціональне використання нафтиРаціональне використання нафти та нафтопродуктівта нафтопродуктів
 11. 11. ТвердеТверде паливопаливо  ВугілляВугілля буре та камянебуре та камяне  ТорфТорф  ДеревинаДеревина
 12. 12. Продукти переробки твердихПродукти переробки твердих вуглеводніввуглеводнів  КоксКокс  КамяновугільнаКамяновугільна смоласмола  Аміачна водаАміачна вода  Коксовий газКоксовий газ  ПекПек
 13. 13. Природний газ та продукти йогоПриродний газ та продукти його переробкипереробки Вміст газівВміст газів СНСН44 -- 97,8%97,8% СС22 НН66 – 0,5%– 0,5% СС33 НН88 – 0,2%– 0,2% СС44 НН1010 -0,1%-0,1% інші та СОінші та СО22 ,, NN22 - 2%- 2% УгерськеУгерське ДашавськеДашавське ШебелинськеШебелинське
 14. 14. Альтернативні види паливаАльтернативні види палива
 15. 15. Вітряна електростанціяВітряна електростанція
 16. 16. НафтаНафта  Підготував ученьПідготував учень   VIIVII гімназійногогімназійного класукласу  Шех ВладиславШех Владислав

×