Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

27.06.2016. Projekta „Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes

169 views

Published on

Projekta "Kurzeme visiem" vadītāja Inga Kalniņa par projekta aktualitātēm projekta partneriem tikšanās reizē 27.06.2016.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

27.06.2016. Projekta „Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes

 1. 1. LM, KPR un Kurzemes pašvaldību pārstāvju tikšanās 27.06.2016. Kuldīgā
 2. 2. Projekta „Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes Inga Kalniņa 27.06.2016. Kuldīgā KPR projekta vadītāja
 3. 3. Projekta «Kurzeme visiem» darbības 1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā 2. Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde 3. Kurzemes reģiona VSAC un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde 4. Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT Sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā 5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona personām ar GRT 6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona bērniem ar FT 7. Kurzemes reģiona speciālistu apmācības 8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā 9. Projekta publicitātes pasākumi 10. Projekta vadība
 4. 4. 2016.gadā plānotās projekta darbības KPR sadarbībā ar PP – BSAC, VSAC un pašvaldībām organizēs: •individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi 956pers= 193 BSAC b +416 b ar FT+347 p ar GRT (~110) 140 BSAC b + 287 b ar FT + 564 p ar GRT (71) •reģionālā DI plāna izstrādi •reorganizācijas plānu izstrādi 5 BSAC (Selga, Stikli, Strazde, Liepājas b/n, VSAC filiāle «Liepāja») + 1 VSAC filiāle --- ?
 5. 5. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde
 6. 6. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde personu ar GRT (347) vajadzību izvērtēšanu veic sociālais darbinieks sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu Izvērtēšanas procesā nodrošina arī mērķa grupas personu likumisko pārstāvju, ģimenes locekļu, aprūpētāju vai citu atbalsta personu līdzdalību Izvērtēšanā piedalās persona ar GRT un vismaz 2 līdz-intervējamie KPR jāiepērk pakalpojumu sniedzēji – psihiatri un ergoterapeiti dalībai personu ar GRT atbalsta plānu izstrādē
 7. 7. Iesniegumi personu ar GRT un bērnu ar FT vajadzību izvērtēšanai Iesniegumu formas izsūtītas elektroniski: • VSAC – 18.maijā (1 pielikums); • pašvaldībām – 17.jūnijā (3 pielikumi): • personām ar GRT, • rīcībnespējīgām personām ar GRT, • bērniem ar FT • BSAC – vēl plānojas Orģināli – glabājas VSAC vai pašvaldības sociālā dienestā Kopijas – vēlams skenētas - KPR
 8. 8. Iesniegumi personu ar GRT un bērnu ar FT vajadzību izvērtēšanai Datu iegūšanā un apkopošanā jāievēro: Fizisko personu datu aizsardzības likums konfidencialitāte
 9. 9. Iesniegumi personu ar GRT un bērnu ar FT vajadzību izvērtēšanai Lai var uzraudzīt un regulēt izvērtējamo personu (iesniegumu) apjomu, lūgums iesniegt informāciju par aizpildītajiem iesniegumiem regulāri – 1 x 2 nedēļās: iesniegumu skaits 15.jūlijā, 1.augustā, 15.augustā, 1.septembrī .....
 10. 10. Izvērtēšanas organizēšana un uzsākšana Personu ar GRT izvērtēšanu drīkst veikt tikai darbam ar Atbalsta intensitātes skalu apmācīti 6 sociālie darbinieki no 4 pašvaldībām (Liepāja, Kuldīgas, Talsu un Saldus novadi) Bērnu ar FT un BSAC bērnu izvērtēšanu tikai -speciālistu komandas
 11. 11. Izvērtēšanas organizēšana un uzsākšana • par personām ar GRT - informācija tiks nodota 6 sociālajiem darbniekiem, kuri sazināsies ar personu ar GRT un/vai tās norādītajiem līdz-intervējamiem • par bērniem ar FT ģimenēs un BSAC bērniem - informācija tiks nodota speciālistu komandas sociālajiem darbniekiem, kuri sazināsies ar ģimenes locekļiem/BSAC darbiniekiem
 12. 12. Izvērtēšanas organizēšana un uzsākšana Tiešā veidā saistīts ar Reģionālā DI plāna izstrādes termiņiem (31.12.2016.) un speciālistu atlases iepirkuma rezultātiem Izvērtēšana – tika plānota no 01.jūnija - 30.novembrim Personām ar GRT • iegūst primāros datus par izvērtējamiem - maijā, jūnijā • uzsāk vērtēšanu – jūlija vidū vai augustā, • papildina datus par izvērtējamiem un turpina vērtēšanu ... Bērniem ar FT un BSAC bērniem - atbilstoši iepirkuma rezultātiem - iespējams, ka tiks uzsākta septembrī
 13. 13. Aprūpes un „atelpas brīža” pakalpojumu piedāvāšana • pašvaldības drīkst un vajag piedāvāt un uzsākt pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem • pašvaldībai jāinformē KPR par pieprasījumu pirms lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu • KPR dod apstiprinājumu, ka projektā ir līdzekļi pakalpojuma izmaksu kompensēšanai • pašvaldība nodrošina saviem spēkiem vai iepērk* pakalpojuma sniegšanu («atelpas brīža» pakalpojuma sniedzēju vai aprūpētāju) * ievēro Publisko iepirkumu likumu
 14. 14. PP pārskatu un atskaišu gatavošana un iesniegšana Pašvaldībām un VSAC Regulāri jāsagatavo un jāiesniedz ne biežāk kā 1 x mēnesī un ne retāk kā 1 x ceturksnī pārskatus un atskaites par paveikto (piem., sniegtajiem pakalpojumiem) un attiecināmiem/kompensējamiem izdevumiem
 15. 15. PP pārskatu un atskaišu gatavošana un iesniegšana Pārskatu un atskaites formas – ir sagatavošanā un tiks izsūtītas PP, lai var iesniegt KPR, atbilstoši PP izvēlētajam iesniegšanas periodam (piemēram, līdz 15.jūlijam)
 16. 16. Paldies! Kurzemes plānošanas reģions Eksporta iela 12-212, Rīga LV-1045 www.kurzemesregions.lv e-pasts: info@kurzemesregions.lv Tel.: +371 67331492 Inga Kalnina Projekta «Kurzeme visiem» vadītāja e-pasts: inga.kalnina@kurzemesregions.lv Tel.: +371 27008743, 67331634

×