Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ogoloshennia vakansii

3,570 views

Published on

Івано-Франківський національний медичний університет оголосив конкурс на заміщення вакантних посад

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ogoloshennia vakansii

  1. 1. 15.02.2019 року О голош ення. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», наказу ректора «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад» від 14.02.2019 року № 169-Д: Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: Завідувачів кафедр - біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка (1 посада на 1.0 ст.) - дитячої стоматології (1 посада на 1.0 ст.) - ортопедичної стоматології (1 посада на 1.0 ст.) Вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад: • громадянин України • вільне володіння державною мовою • повна вища освіта за фахом • наявність наукового ступеня доктора наук відповідно до профілю кафедри, як правило, вченого звання професора • стаж науково-педагогічноїроботи не менше п'ять років; 9 Доцентів кафедр - акушерства та гінекології післядипломної освіти (1 посада на 1.0 ст.) - мовознавства /дисципліна викладання «українська мова » (1 посада на 0.25 ст.) - мовознавства /дисципліна викладання «латинська мова » (1 посада на 0.5 ст.) Вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад: • повна вища освіта за фахом • наявність наукового ступеня кандидата наук • стаж науково - педагогічноїроботи не менше 3-х років • наявність сертифікату, що підтверджує володіння іноземною мовою з мов країн Європейського Союзу на рівні не нижчому А2-В1 • наявність 2-х і більше наукових моноавторських статей, оприлюднених у фаховій науково-метричних виданнях після захисту кандидатської дисертації • для працівників клінічних каф едр-1 патент опублікований після захисту кандидатської дисертації • наявність 2-х і більше навчально-методичних праць, оприлюднених після захисту кандидатської дисертації: статті у фахових виданнях та/або підручники, навчально-методичні посібники • наявність' 2-х і більше виступів на науково-навчально-методичних конференціях після захисту кандидатської дисертації впродовж останніх 2-х років
  2. 2. • проведення 1-го відкритого практичного заняття чи майстер-класу впродовж останніх 2-х років • для працівників клінічних кафедр наявність 11-1лікарської категорії; Асистентів кафедр - внутрішньої медицини №2 та медсестринства (1 посада на 0.5 ст.) - загальної практики, (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини (2 посади по 1.0 ст.) - клінічної фармакології і фармакотерапії (1 посада на 1.0 ст.) - медицини катастроф та військової медицини (2 посади по 1,0 ст., 1 посада на 0.5 ст.) - медичної біології і медичної генетики (1 посада на 0.5 ст.) - медичної інформатики, медичної та біологічної фізики (1 посада на 1.0 ст., 1 посада на 0.75 ст.) мікробіології, вірусології та імунології (1 посада на 0,75 ст., 1 посада на 0.25 ст.) - неврології та нейрохірургії (2 посади по 0.25 ст.) - патоморфології та судової медицини (1 посада на 1.0 ст.) - патофізіології (1 посада на 0.5 ст.) Вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад: • повна вища освіта за фахом, • наявність наукового ступеня кандидата наук чи магістра відповідно до навчальної дисципліни, як правило. Викладача кафедри - фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання (1 посада на 0.5 ст., 1 посада на 0.25 ст.) Вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад: • повна вища освіта за фахом, • наявність наукового ступеня кандидата наук чи магістра відповідно до навчальної дисципліни, як правило. Термін подання документів - місяць з дня опублікування оголошення. Документи подаються до відділу кадрів ІФНМУ у робочі дні з 14.00 год. до 17.00 год. за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2, тел. 75-21-95, 53-00-56, факс. 53-32-95. Ректор М. М. Рожко

×