Kuriboashi 11 1434

854 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
854
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
549
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuriboashi 11 1434

 1. 1. ‫‪z‬‬ ‫:‬‫އިސްލާމީ‬ ‫ކުރިބޯފި މަޖައްލާގެ އެގާރަވަދަ އަދަދު ތިޔަ ކިޔުދްތެރިދްދާއި ބައްދަލުމިކުރަދީ‬‫އެގޮތުދް‬ ‫ވަގުތެއްގައެވެ.‬ ‫އަދްދަމުދްދާ‬ ‫ބަދަލުތަކެއް‬ ‫ބޮޑެތި‬ ‫ވަރަފް‬ ‫އެކިޤައުމުތަކުގައި‬ ‫ދުދިޔޭގެ‬‫މިވީދުވަސްކޮޅުތެރޭގައި ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ވަދީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ޤާއިމުކޮފްފައެވެ. އަދި‬‫ﷲ ސުބުޙާދަހޫ ވަތަޢާލާގެ ތައުޙީދުދަދީ އެބައިމީހުދްގެ ކިބައިގައި އަފަގަދްދުވަމުދްދެވެ. އެހެދީ ފުރިހަމަ‬ ‫ތައުޙީދަކާއިދުލައި ﷲގެ މިދީދް ފުރިހަމައަފް ފަހުމެއް ދުވާދެއެވެ.‬‫އަޚުދްދޭވެ! ވިސްދަވާފެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ދޫކޮފް ޑިމޮކްރަސީތެރެއަފް ވަދެގެދް ﷲގެ‬‫ޝަރީޢަތްދުގެދެވޭދެއެވެ. އެހެދީ ޑިމޮކްރަސީއަކީ ކުފުރެކެވެ. އެހެދްކަމުދް މިއަދު އަހަރެމެދް އެދްމެދް‬‫ތެދުވަދްވީ‬ ‫މަގުގައި‬ ‫ﷲގެ‬ ‫އުގެދިކ‬ ‫ފުރިހަމައަފް‬ ‫ތައުޙީދު‬ ‫މަތިވެރި‬ ‫ﷲގެ‬ ‫ގަދޑަކަފްވެ‬ ‫އެކަތި‬‫ވަގުތުޖެހިއްޖެހެއެވެ. ﷲ ގަދްދީބުދަމެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީއަތަފްޓަކައި ދިކުމެއްޖެ ދަމަ ﷲ ތަޢާލާ‬ ‫އެބަޔަކަފް ދަޞްރުދެއްވާދެއެވެ.‬‫މާލީއަކީ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިދް އެދްމެ ފަހުދް ﷲގެ ޝަރީޢަތް ތަދްފީޒުކުރަދް ފެފި‬‫ޤައުމެވެ. ﷲގެ ޝަރީޢަތް ތަދްފީޒުކުރަމުދް ދިޔަ ހިސާބުދްފެފިގެދް އެބިދްވަދީ އަމާދް ރައްކާތެރި‬ ‫ބިމަކަފްވެފައެވެ. އެބައިމީހުދް އުޅެމުދްދިޔައީ ވަރަފް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ.‬‫މިކަދްކަދްވެގެދް ދިޔައީ ޢަދުއްވުދްގެ ހިތްތަކަފް ކެތްކުރެވޭވަރުކަމަކަފް ދޫދެވެ. އެހެދްކަމުދް‬‫އެބިމަފް ޢަދުއްވުދްގެ ބައިދގަޑުއަރާއި މުޖާހިދުދްދާއި ހަދގުރާމަވަދީ ފަފާފައެވެ. މިރަޙުމުކުޑަ ހަމަލާތަކުގެ‬‫ތަޅާ‬ ‫ގެދޮރުތައްދަދީ‬ ‫އެބައިމީހުދްގެ‬ ‫ރައްޔިތުދްދެވެ.‬ ‫އާދްމު‬ ‫އެބިމުގެ‬ ‫ވެފައިވަދީ‬ ‫ޝިކާރައަކަފް‬ ‫ސުދްދާފަތިކޮފްކ ރޯކުރަމުދްދެވެ.‬‫މިއިދް އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުގަދޑުމެދްދަފް އެދގިލައްވާތޯއެވެ. މުސްލިމު ޤައުމެއްގެ އަޚުދްދާއި‬‫އުޚުތުދް ކަތިލެވެމުދްދާއިރު އަހަރެމެދް މިތިބީ ހަމަހިމޭދްކަމެއްގައެވެ. އަހަރެމެދްގެ މުސްލިމުދް އަޚުދްދާއި‬‫އުޚުތުދްދަފް ދުޢާކުރައްވާފެވެ. އަދި ވެވުދު ގޮތަކުދް އެބައިމީހުދްދަފް އެހީތެރިވެދެއްވާފެވެ. އަދި ދުދިޔޭގެ‬ ‫އެކި ޤައުމުތަކުގައި އަދިޔާލިބެމުދްދާ މުސްލިމުދްގެ މަތިދް ހަދދުމަދެތިކޮފް ދުލައްވައްޗެވެ.‬‫**އެޑިޓަރ**‬
 2. 2. ‫އަދި‬ ‫ހިދގާފެވެ.‬ ‫ކުރަމާ‬ ‫ދަޢުވާއެއް‬‫އެދްމެ ފުރަތަމަ (ބުދެބަލާފެވެ.) މި އުޞޫލް‬ ‫އެއަފްފަހުކ އެއީ ތެދު ދަޢުވާއެއްތޯ ދުވަތަ ދޫދްތޯ‬‫ރަދގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ދުވަތަ ދޫދް ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ވަރަފް‬ ‫ދަޞްރުވަދީ‬ ‫ދަޢުވާއަކީ:‬ ‫ބަލާދީއެވެ.‬‫ހެއްޔެވެ؟ اهلل‬ ‫ހިދްގާލަމާ‬ ‫ދަޒަރު‬ ‫ތާރީޚަފް‬ ‫ކޮފްދެވޭތޯ‬ ‫މިޘާބިތު‬ ‫މިހާރު‬ ‫ކައިރީގައެވެ.‬‫عزوجل ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ބިދް އެކިކަދްކަމަފް‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަމާ ހިދގާފެވެ.‬‫ގެދްދެވުމަފް‬ ‫ދިމުދް‬ ‫ކުރައްވައިކ‬ ‫ތައްޔާރު‬‫ޙާލަތްތަކެއް މެދުވެރި ކުރައްވާ ހެއްޔެވެ؟ މިކަދް‬ ‫ބޭދުދް‬ ‫މިއުޞޫލް‬ ‫މިއުޅެދީ‬ ‫އަހަރެދް‬‫މިސާލުކޮޅަކަފް‬ ‫ދިދުމަފްޓަކައި‬ ‫ޘާބިތުކޮފް‬ ‫ކުރާފެވެ.‬ ‫އަހަރެމެދް ބަލައިލާދަމެވެ.‬ ‫"ﷲ ތަޢާލާ ކަމަކަފް ދިމުދް ގެދްދަވަދް‬‫ފުރަތަމަ މިސާލު:ބުޚާރީގައި ޢާއިޝާ (رضى اهلل‬ ‫އެކަމަފްޓަކައި‬ ‫އެއިލާހު‬ ‫އިރާދަކުރައްވާދަމަކ‬‫އައިސްފައިވާ‬ ‫ކިބައިދް‬ ‫ގެ‬ ‫عنها)‬ ‫(މެދުވެރިވާ) ސަބަބުތަކެއް ލައްވާދެއެވެ."‬‫ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. رسىل اهلل (صلى اهلل عليه‬‫وسلم) މައްކާގައި 13 އަހަރު ވަދްދެދް ދަޢުވަތު‬‫ދެއްވަމުދް ގޮސް އިތުރަފް ކުރިއަފް ދުދިއުމުދް‬ ‫‪04 AHqfas‬‬
 3. 3. ‫ފެފުމުދްކ ކާމިޔާބީއަފް ކުރާ އުއްމީދު މަޑު މަޑުދް‬ ‫رسىل اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) އިތުރު މަގެއް‬‫ދެތިގެދް ދެއެވެ. އާއެކެވެ. ކާމިޔާބީއަފް އެދި‬ ‫ޠާއިފަފް‬ ‫އެކަލޭގެފާދު‬ ‫ބެއްލެވިއެވެ.‬ ‫ފެދޭތޯ‬‫ކޮއްލެވޭފަދަ‬ ‫ޤުރުބާދް‬ ‫އެއްޗެއްވެސް‬ ‫ހުރިހާ‬ ‫އެބައިމީހުދް‬ ‫އެހެދަސް‬ ‫ވަޑައިގަތެވެ.‬‫ހަދގުރާމަވެރިޔަކަފް އަހަރެމެދްދަފް ވެވިދާދެއެވެ.‬ ‫އެކަލޭގެފާދުގެ ގޮވާލެއްވުމަފް އިދްކާރުކުރިއެވެ.‬‫ކޮދްގޮތަކަފް‬ ‫ދިމޭދީ‬ ‫މިހަދގުރާމަ‬ ‫އެކަމަކުކ‬ ‫ދުވަސްވަރުކ‬ ‫ޙައްޖުގެ‬ ‫އަހަރަކު‬ ‫ކޮދްމެ‬‫ދުވަތަ ކިހިދެއްކަދް ދޭގޭ ހާހިދދަކުކ މިކަމުގަ‬ ‫ޚާއްޞަ‬ ‫ވަކި‬ ‫ކައިރިއަފްގޮސް‬ ‫ޤަބީލާތަކުގެ‬‫ކަމަކަފެވެ.‬ ‫އުދދަގޫ‬ ‫ވަރަފް‬ ‫ޡާބިތުވުދްވާދީ‬ ‫މިދީދް‬ ‫ރައްބުގެ‬ ‫"އެއީ‬ ‫އެދެއެވެ.‬ ‫ކަމަކަފް‬‫ދުވަސް‬ ‫ބުޢާޡުގެ‬ ‫ދެދްއެބައިމީހުދްދާ‬ ‫ވެދެވޭދީ‬ ‫ތިޔަބައިމީހުދްދަފް‬ ‫ފޯރުކޮއްދިދުމުގަ‬‫عنها)‬ ‫اهلل‬ ‫އައިޝާ(رضى‬ ‫ކުރިމަތިވިއެވެ.‬ ‫ކޮދްކަމެއްތޯއެވެ؟" އެކަމަކު ކޮދްމެފަހަރަކުވެސް‬‫ބުއާޡުގެ ދުވަހާބެހޭގޮތުދް ވިދާޅުވިއެވެ. "ބުޢާޡުގެ‬ ‫ދާއުއްމީދީ‬ ‫ލިބެދީ‬ ‫ފަރާތުދް‬ ‫އެބައިމީހުދްގެ‬‫ދުވަސް ވެގެދްދިޔައީކ ރަސޫލް(صلى اهلل عليه‬ ‫ޖަވާބުތަކެވެ.‬‫ފަރާތުދްއައި‬ ‫ގެ‬ ‫ﷲ(عزوجل)‬ ‫وسلم)އަފް‬ ‫އެދިވަޑައިގަދްދަވަދީ‬ ‫(عزوجل)‬ ‫ﷲ‬‫ބުއާޡުގެ‬ ‫އެހެދީ‬ ‫ރަޙްމަތެއްކަމުގައެވެ."‬ ‫މިއަޖުރު އެހެދްފަރާތަކަފްލިބުމަފެވެ. އަލް އަވްސް‬‫ދުވަހާއިމެދު ރަސޫލާ( صلى اهلل عليه وسلم)‬ ‫އަދި ޚަޒްރަޖް ވަދްހަ - މިކަދް ވެގެދްދިޔައީ‬‫ކުރައްވާދެ އެއްވެސްކަމެއް ދެތެވެ. އެހެދީ އެކަދް‬ ‫ކިހިދެއްތޯ؟ އަވްސް އަދި ޚަޒްރަޖް ވަދްހަވަދީ‬‫ހިދގައިދިޔައީ މަދީދައިގައެވެ. ބުޢާޡުގެ ދުވަހަކީ‬ ‫ހަދގުރާމައިދް‬ ‫މިޤަބީލާތަކުގެ‬ ‫ދިމުމެއްދެތް‬‫ދުވަހަކީ‬ ‫ބުޢާތުގެ‬ ‫ކޮދްދުވަހެއްބާވައެވެ؟‬ ‫ކޮދްމެދުވަހެއްވެސް‬ ‫ދުވެވިފައެވެ.‬ ‫ސަލާމަތް‬‫ބަދަލުވެކ‬ ‫ހަމަލާތަކެއް‬ ‫ދެމެދު‬ ‫ދެވަދްހައެއްގެ‬ ‫ހަދގުރާމައިގަ‬ ‫އެބައިމީހުދް‬ ‫ދިމިދަދީ‬‫ދެވަދަހައިގެވެސް ލީޑަރުދްގެ ތެރެއިދް ގިދަބަޔަކު‬ ‫އެބައިމީހުދްގެ‬ ‫މިއީ‬ ‫އަދި‬ ‫ވަދިކޮދްދެވެ.‬‫ކަދްތައް‬ ‫މިގޮތަފް‬ ‫ދުވަހެވެ.‬ ‫މަރާލެވުދު‬ ‫ދިރިއުޅުމެވެ. އަދި މިކަދް މިގޮތަފް ތަކުރާރުވާދް‬ ‫‪05 AHqfas‬‬
 4. 4. ‫ހުރަސް‬ ‫ދައުވަތަފް‬ ‫ދަބިއްޔުދްގެ‬ ‫ތެދުވަދީކ‬ ‫ހިގާދިއުމުދް ރަސޫލާ(صلى اهلل عليه وسلم)‬‫ދަބިއްޔުދް‬ ‫ސަބަބަކީ‬ ‫އެޅުމަފްޓަކައެވެ.‬ ‫އެބައިމީހުދް ކައިރިޔަފް ވަޑައިގަތެވެ. އެހިދދު‬‫ތަކުދް‬ ‫މަޤާމް‬ ‫މިމީހުދްގެ‬ ‫އައުމަފްފަހު،‬ ‫އަދި‬ ‫މަރުވެގޮސްފައިވާތަދާއިކ‬ ‫އެއްބަޔަކު‬‫ދުރުކުރެވިކ ﷲ(عزوجل) ގެ ފޮތް މިބިދްމަތީގަ‬ ‫ފެދިވަޑައިގަތެވެ.‬ ‫ތިބިބައެއްވެސް‬ ‫ޒަޚަމްވެފައި‬‫އިސްލާމީ‬ ‫އިދގޭތީއެވެ.‬ ‫ތަދްފީޒުކުރެވޭދެކަދް‬ ‫އަދި މިބައިމީހުދްގެ ލީޑަރުދްތަފްވަދީ މިބައިމީހުދް‬‫ހަމަހަމަ‬ ‫އެދްމެދް‬ ‫ޤާއިމްކުރެވެދީ‬ ‫ޚިލާފަތް‬ ‫ހަދގުރާމައިގެ މައިދާދުގައި ދޫކޮފް ގޮސްފައެވެ.‬‫ޝަރީއަތް‬ ‫ގެ‬ ‫ﷲ(عزوجل)‬ ‫އަދި‬ ‫ކުރުމަފް‬ ‫ތެދުވަދީ‬ ‫ދެކޮޅަފް‬ ‫ދަބިއްޔުދްދާއި‬‫އަދި‬ ‫ތަދްފީޒުކުރުމަފެވެ.‬ ‫މިބިދްމަތީގަ‬ ‫ދެކޮޅަފް‬ ‫ދަބިއްޔުދްދާއި‬ ‫ކޮދްބައެއްބާއެވެ؟‬‫އަހަރެމެދްގެ ހަވާދަފްސް އެދޭގޮތަފް ކަދްތައްތަފް‬ ‫ޤުރުއާދުދްވެސް‬ ‫ކޮދްބައެއްކަދް‬ ‫ތެދުވަދީ‬‫ވެދިޔަދުދިދުމަފެވެ. އަބޫބަކުރ(رضى اهلل عنه)‬ ‫އެދގެދް އެބައޮތެވެ. ޤުރުއާދުގައި މިބައިގަދޑަފް‬‫މުސްލިމުދްގެ‬ ‫އުމަރު(رضى اهلل عنه)‬ ‫އަދި‬ ‫އަކީ‬ ‫މަލާ‬ ‫މަލާއެވެ.‬ ‫ދެވިފައިވާދަމަކީ‬‫އަމިއްލަ‬ ‫ކުރެވުދީވެސް‬ ‫އިސް‬ ‫ޚަލީފާކަމަފް‬ ‫އެއީ‬ ‫ލީޑަރުދްތަކެކެވެ.‬ ‫އެއީ‬ ‫ކޮބައިހެއްޔެވެ.‬‫ދޫދެވެ.‬ ‫ހާސިލްކުރުމަކަފް‬ ‫ބޭދުދްތަކެއް‬ ‫ސިޔާސީ، ވިޔަފާރަވެރިކ މީޑިއާ ދުވަތަ ޢިޖްތިމާއީ‬‫އެޚަލީފާއިދްވެސް‬ ‫އެހެދަސްކ‬ ‫އެކަފީގެދްވެއެވެ.‬ ‫ލީޑަރުދްކަމުގައިވުދްވެސް‬‫ގެ‬ ‫ﷲ(عزوجل)‬ ‫އިސްކުރެވިގެދްދިޔައީ‬ ‫ދަބިއްޔުދްދާއި ދެކޮޅަފް ތެދުވަދީ މިބައިގަދޑެވެ.‬‫މިބިދްމަތީގަ‬ ‫ޝަރީއަތް‬ ‫މިމަތިވެރިވެގެދްވާ‬ ‫މަގާމް‬ ‫ޖާހާއި‬ ‫އެމީހުދްގެ‬ ‫އެއީ‬‫ތަދްފީޒުކުރުމަފްޓަކައެވެ. އަދި މިސަބަބަފްޓަކައި‬ ‫އެހެދްމެ‬ ‫އަދި‬ ‫ދިފާޢުކުރުމައްޓަކައެވެ.‬‫މިޚަލީފާއިދް ވެގެދްދަދީ މަސްޢޫލުވެރިދްދަފެވެ.‬ ‫މަޤާމުގެ‬ ‫ޖާހާއި‬ ‫އެމީހުދްގެ‬ ‫މިލީޑަރުދްދަކީ‬‫މަޤާމުގެ‬ ‫ހަވާލުކުރެވިފައިވާ‬ ‫އެހެދީ‬ ‫ލިބޭ‬ ‫ފައިދާތަކެއް‬ ‫ގިދަ‬ ‫ދުހަދު‬ ‫ސަބަބުދް‬‫މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ސަބަބުދް ޤިޔާމަތް ދުވަހުދް‬ ‫ބައެކެވެ. މިބައިމީހުދްދް ދަބިއްޔުދްދާއި ދެކޮޅަފް‬ ‫‪06 AHqfas‬‬
 5. 5. ‫ލަޙަބްމެދް ފަދަ މީސްމީހުދްގެ މިސާލެވެ. އެއީ‬ ‫ﷲ(عزوجل) ސުވާލު ކުރަފްވަވާދެތީއެވެ. ވީމާ‬‫މަދްސަބުދް‬ ‫ޖާހާއި‬ ‫ގޮތުގައިހުރެކ‬ ‫ލީޑަރުދްގެ‬ ‫އެއްވެސް މީހަކު ހަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ޒިދްމާއެއް‬‫ފައިދާދެގި މީހުދްދެވެ. އެމީހުދް ދެކޭގޮތުގައި‬ ‫އުފުލާކަފް ބޭދުމެއް ދުވެއެވެ. ޚަލީފާއިދް މި‬‫އެހެދެއްކަމަކު‬ ‫މިދިވަދުދްދެވެ.‬ ‫އެމީހުދްދަކީ‬ ‫މަޖުބޫރުވެގެދްވާ‬ ‫އިސްކުރެވުދީ‬ ‫މަޤާމަފް‬‫ދިޒާމެއްގެ‬ ‫ގާދޫދުތަކުގެ‬ ‫ވަޟައީ‬ ‫ދިރިއުޅުދް‬ ‫عنه)‬ ‫اهلل‬ ‫رضى‬ ‫އަބޫބަކުރު(‬ ‫ހާލުގައެވެ.‬‫އަހަރެމެދްދީ‬ ‫ހިދދަކު‬ ‫ތެރޭގައިވާހާ‬ ‫ބޭދުދްވެލެއްވީކ އެކަލޭގެފާދަފް ފަހު މުސްލިމުދް‬ ‫މިދިވަދުދްކަމުގައި ދުވާދެވެ.‬ ‫ބައިޢަތު‬ ‫އަފް‬ ‫ޢުމަރު( رضى اهلل عنه)‬ ‫ހިފުމަފެވެ. ޢުމަރު (رضى اهلل عنه) އަފް‬‫ފާރިސްކަރައިގެ ވެރިޔާކ ރަބިޢާ ބިދް އާމިރު‬ ‫ޚަލީފާއަކަފް އިސްކުރެއްވީ އަބޫބަކުރު (رضى اهلل‬‫"‬ ‫ވިދާޅުވިއެވެ.‬ ‫ދިޔުމުދް‬ ‫ފާރިސްކަރައަފް‬ ‫عنه) އެވެ. އުމަރު( رضى اهلل عنه) އަފްފަހު‬‫ކޮދްސަބަބަކާހުރެ‬ ‫ޖެހުދީ‬ ‫އަދްދަދް‬ ‫މިރަފަފް‬ ‫ޚަލީފާކަދް އިބުދް ޢުމަރު (رضى اهلل عنه) އާއި‬‫ހެއްޔެވެ؟ މިރަފައް އައީ ފައިސާ ހޯދަދް ކަމުގައި‬ ‫ހަވާލުކުރެއްވުމަފް މީސްތަކުދްގެ ފަރާތުދް ލަފާ‬‫ވަދީ ދަމަ އަހުރެދް ކަލެއަފާއިކ އަދި ޣާފިލާގެ‬ ‫އެރުވުދެވެ. އެހެދެއްކަމަކު ޢުމަރު( رضى اهلل‬‫އެދްމެދަފް ވާވަރަފް ފައިސާ ދޭދަމެވެ. އަދި އޭގެ‬ ‫ގެ‬ ‫(عزوجل)‬ ‫"ﷲ‬ ‫ވިދާޅުވިއެވެ.‬ ‫عنه)‬‫ދޫކޮފް‬ ‫މިރަފް‬ ‫ގޮތުދް‬ ‫ޝަރުތެއްގެ‬ ‫މިމަޤާމުގެ‬ ‫ތިބޭދުވަހު‬ ‫ކޮޅަފް‬ ‫ހަޟްރަތުގައި‬‫ދާދްޖެހޭދެއެވެ." ޖަވާބުގައި ރަބީޢާ ބިދް އާމިރު‬ ‫މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ބެހޭގޮތުދް އަހުރެދްގެ އާއިލާގެ‬‫ފައިސާ‬ ‫އައީ‬ ‫އަހަރެމެދް‬ ‫"‬ ‫ވިދާޅުވިއެވެ.‬ ‫ދެމެދްބަރުދްދާއި ސުވާލު ވެވުމަފް ދޭދެމެވެ."‬‫ހޯދުމަކަފް ދޫދެވެ. އެހެދެއްކަމަކު އަހަރެމެދް‬‫އެއްބަޔަކު‬ ‫ޚަލްގުތަކުދް‬ ‫ފޮދުވުދީ‬ ‫މިރަފަފް‬ ‫ދެކޮޅަފް‬ ‫އިސްލާމްދީދާއި‬ ‫އަކީ‬ ‫މަލާ‬ ‫ވީމާ‬‫އަދެއްބަޔަފް އަޅުވެތިވުމުގެ ބަދަލުގަ ޚާލިޤްވަދްތަ‬ ‫މިސާލަކީކ‬ ‫އެމީހުދްގެ‬ ‫ތެދުވާމީހުދްދެވެ.‬‫އިލާހަފް އަޅުވެތި ކުރުމަފެވެ. އަދި ޚަލްޤުތަކުދް‬ ‫ފިރުޢައުދުކ ޤާރޫދްކ އަބޫ ޖަހުލު އަދި އަބޫ‬ ‫‪07 AHqfas‬‬
 6. 6. ‫އެބައިމީހުދް‬ ‫މެދުވެރިކުރަފްވާ‬ ‫އަދިޔާވެރިކަމުދްދެރެކ އިސްލާމްދީދުގެ ހަމަހަމަ‬‫އުއްމީދުގައެވެ.‬ ‫ކަމުގެ‬ ‫އެއްބައިވަދްތަކޮފްފާދެ‬ ‫ކަމުގެ ތެރެއަފް ވެއްދުމަފެވެ. އަދި މިދުދިޔޭގެ‬‫ދެތުމުގެ‬ ‫ވެރިއެއް‬ ‫(ޢަދުލުވެރި)‬ ‫ސަބަބަކީ‬ ‫ހަދިކަމުދްދެރެކ ދުދިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ފުޅާކަމުގެ‬‫ސަބަބުދް އެބައިމީހުދްވީ ގެއްލުމުގެ ތެރޭގެއައެވެ.‬ ‫ތެރެއަފް ވެއްދުމަފެވެ."‬‫އިޚްލާސްތެރި‬ ‫ރަދގަޅު‬ ‫ޞުބުހާދަﷲ!‬ ‫ރަބިޢާ ބިދް އާމިރަކީ ޢިލްމީ ދަރިވަރެއްދޫދެވެ.‬‫ދެމި‬ ‫އިދްސާދިއްޔަތުކަމެއް‬ ‫ވެރިޔަކާދުލާ‬ ‫ދީދްތަކަކީ‬ ‫ހުރިހާ‬ ‫ވިދާޅުވަދީ‬ ‫އެހެދެއްކަމަކު‬‫ދޯދްދާދެވެ. ރަދގަޅު އަދި ދުބައި ކަދްތައްތަފް‬ ‫ތަކެއްކަމުގައެވެ.‬ ‫ދީދް‬ ‫އަދިޔާވެރި‬ ‫ވެސް‬‫ބޭދުދްވާދެއެވެ.‬ ‫ވެރިދްތަކެއް‬ ‫ކުރުމުގަވެސް‬ ‫ސަބަބަކީ އެކަލޭގެފާދަފް ރަސޫލާ(صلى اهلل عليه‬‫އައް-ރަޙްމާދްގެ‬ ‫މިސަބަބަފްޓަކައި‬ ‫وسلم)އަފް ބާވައިލެއްވުދު ) ވަޙީ އިދް އެދގުދު‬‫ޝައިތާދާގެ‬ ‫އަދި‬ ‫ބައިގަދޑުގައިވެސްކ‬ ‫އެދްމެދްދަކީ‬ ‫އަދިޔާވެރިކަމެއްދެތިކ‬ ‫ގޮތުގެއި‬‫ވެރިދްތަކެއްވެއެވެ.‬ ‫ބައިގަދޑުގަވެސް‬ ‫ހަމަހަމަ ބައެއްކަމުގައި ބަލާކ އަދި ހައްޤުވެގެދްވާ‬‫މަގުދައްކާދެ‬ ‫އެކަމަކަފް‬ ‫ކޮދްމެކަމެއްގައިވެސް‬ ‫ހަމައެކަދި ދީދަކީ އިސްލާމްދީދްކަމެވެ.‬ ‫ބައެއްބޭދުދްވެއެވެ. އެއީ އިދްސާދީ ޠަބީޢަތެވެ.‬ ‫ޔައުމަލް ބުއާޘް ވެގެދް ދިޔައީ އެދެވަދްހައިގެ‬‫ﷲ(عزوجل) އެބައިމީހުދް އެހެދްގޮތަކުދްވެސް‬ ‫ހައްޤާއި‬ ‫އެވަދްހަތައް‬ ‫ދިޔުމުދް‬ ‫ވެރިދް‬‫ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ. އަދްޞާރުދް ވެގެދްދިޔައީ‬ ‫ކޮފްދެއްވި‬ ‫ތައްޔާރު‬ ‫ގޮތުދް‬ ‫ގާތްކޮފްދިދުމުގެ‬‫އެބައިމީހުދްދަފް‬ ‫ގާތްބަޔަކަފެވެ.‬ ‫ޔަހޫދީދްދާއި‬ ‫މީހުދް‬ ‫އަދްޞާރްގެ‬ ‫އަލް‬ ‫ދުވަހަކަފެވެ.‬‫ރަސޫލެއްގެ‬ ‫ޔަހޫދީދްގެފަރާތުދް‬ ‫ހައްޖަފްގޮސް އުޅެދިކޮފް ރަސޫލް (صلى اهلل عليه‬‫ޚަބަރުލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަކީ ޢަރަބިދްގެ‬ ‫وسلم) ގެ ޚަބަރު އެބައިމީހުދްދަފް ލިބުމުދް‬‫އެދގޭކަމެއްދޫދެވެ.‬ ‫ގިދަބަޔަކަފް‬ ‫ތެރެއިދް‬ ‫އަދްޞާރުދް އެކަލޭދގެފާދު ގެދްދަވަދް އުޅުދެވެ.‬‫ތެރެއިދް‬ ‫"އަހަރެމެދްގެ‬ ‫ބުދެއެވެ.‬ ‫ޔަހޫދީދް‬ ‫އެކަލޭދގެފާދު‬ ‫ﷲ(عزوجل)‬ ‫އެއީ‬ ‫‪08 AHqfas‬‬
 7. 7. ‫.....އެނަބިއްޔާ ފޮނުވުނު ހަމައެކަނި މަޤްސަދަކީ‬ ‫ރަސޫލުބޭކަލަކު ފާޅުވާދެވެ. އަދި އެއަފްފަހު ޢާދު‬‫ޢަމަލުގެ ތައުޙީދު ކަމުގައިވާ ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާ‬ ‫މަރާލާދަމެވެ."‬ ‫ކަލޭމެދްވެސް‬ ‫މަރާލެވުދުގޮތަފް‬‫ޤާއިމްކުރެއްވުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް އީމާންވެ އަދި‬ ‫އެއަދްޞާރުދް‬ ‫ﷲ(عزوجل)‬ ‫މިއީ‬‫ﷲ ތަޢާލާއަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ތަކެތި ނެތިމުގެ‬‫ރިޒްޤުދެއްވައި‬ ‫ވުޖޫދަށްނެރުއްވައި‬ ‫ތެރެއިން‬ ‫ތައްޔާރީއެއްދޫދްތޯ!‬ ‫ކުރެއްވި‬ ‫އާޚިރަތަފްޓަކައި‬‫ޙަޔާތާއި މަރުދެއްވައި އިލާހުކަން ފުރިހަމައަށް‬ ‫ﷲ(عزوجل) ދިޔާ ކަދޑައެޅުއްވީ އަދްޞާރުދް‬‫ތެދުވެރިކަމާއެކު‬ ‫ތަޢާލާއަށް‬ ‫ﷲ‬ ‫ޔަޤީންކޮށް‬ ‫ފޯރުކޮފްދިދުމުގަ)‬ ‫މިދައުވަތު‬ ‫(އިސްލާމްދީދުގެ‬‫ވަކީލުކޮށް ހަމައެކަނި ލިޔެލައި ކިޔާލައި ހަދާ‬‫އެކަންޏެއްނޫނެވެ.‬ ‫ރުބޫބިއްޔާ‬ ‫ތައުޙީދުލް‬ ‫އަފް‬ ‫وسلم)‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫ރަސޫލާ(صلى‬‫ސާބިތު‬ ‫އުލޫހިއްޔާ‬ ‫ތައުޙީދުލް‬ ‫އެހެނެއްކަމަކު‬ ‫އެހީތެރިވެދިދުމެވެ.‬‫ކުރެވޭނީ ޙަޔާތުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުންނެވެ.‬‫އަދި ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާގެ އަޤީދާގައި އަދި‬ ‫އެކަމަފް‬ ‫އަދްޞާރުދް‬ ‫ﷲ(عزوجل)‬‫ކަންކަމުގައާއި،‬ ‫ރިޒްޤުގެ‬ ‫ޙާއްޞަކޮށް‬ ‫ވަކިން‬ ‫ހަދގުރާމައިދްދެވެ.‬ ‫އެތާރީޚީ‬ ‫ތައްޔާރުކުރެއްވީ‬‫ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޤުތުގެ ކަންތައްތަކުގައާއި)އެބަހީ‬ ‫ބުޢާޘް ގެ ދުވަހު ހަދގުރާމަކުރަމުދް ދިޔައިރު‬‫މަރުގެ ކަންތައްތަކުގައި( އަދި ނަޞަބާއި މަޤާމުގެ‬‫ފުރިހަމައަށް‬ ‫ތަޢާލާއަށް‬ ‫ﷲ‬ ‫ކަންތައްތަކުގައި‬ ‫އިސްލާމްދީދާއި‬ ‫އެބައިމީހުދް‬ ‫އެދުވަހަކީ‬‫ދިގުދެމިގެންދާ‬ ‫އެފަދަ‬ ‫ވަކީލުކުރުމަކީ‬ ‫އެބައިމީހުދްދަފް‬ ‫ދުވަހެއްކަމެއް‬ ‫ގާތްކުރާދެ‬‫ހަނގުރާމަތަކާއި(‬ ‫ހަރަކާތްތަކާއި)އެބަހީ:‬ ‫ހިދގައިދިޔައީ‬ ‫އެހަދގުރާމަ‬ ‫ދޭދގެއެވެ.‬‫ބޮޑެތިވެގެންވާ‬ ‫ދަތުރުތަކާއި‬ ‫މިދިގުވެގެންވާ‬‫އިންސާނާގެ ފުރާނައިގައި‬ ‫ޤުރުބާނީތަކުން މެނުވީ‬ ‫އެހެދެއްކަމަކު‬ ‫ޒަމާދުގައެވެ.‬ ‫ޖާހިލިއްޔަ‬‫ޤާއިމު ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ފުރާނައިގައި‬ ‫އެބައިމީހުދް‬ ‫ދިޔައީ‬ ‫ވެގެދް‬ ‫އެހަދގުރާމަ‬‫އޭރުންނެވެ.‬ ‫ފަށާނީ‬ ‫ބިނާވާން‬ ‫ތައުޙީދު‬ ‫ގާތްކުރެވިގެދް‬ ‫އާއި‬ ‫ﷲ(عزوجل)‬‫ދުވަކައަށްފަހު ދުވަހެކެވެ. ގަލަކަށްފަހު ގަލެކެވެ.‬‫އިންސާނާގެ‬ ‫ތައުޙީދު‬ ‫އެއަށްފަހު‬ ‫ދެން‬ ‫ދިޔަކަމަކަފެވެ.‬‫ފުރާނައިގައި ތައުޙީދު ބިނާވެ އުސްވެގެން ދެއެވެ.‬‫)އިމާމް ޢަބުދުﷲ ޢައްޒާމް)ރަޙިމަހުﷲ( ގެ ޢަމަލުގެ ތައުޙީދު‬ ‫ނަކަލްކުރެވިފައި.(‬ ‫ފޮތުން‬ ‫‪09 AHqfas‬‬
 8. 8. ‫ް‬ ‫މެސޭޖިންގ (‪)Messaging‬‬‫މެސޭޖިންގް: މިއީ [މުޖާހިދުންގެ ސިއްރުތައް 2] ގައި އިތުރު ކުރެވިފައިވާ އާ ވަސީލަތެކެވެ. މިއީ ތިމާއާއި އަދި އެހެން‬‫މީހަކާއި ދެމެދު (އެބަހީ: ދެމީހެއްގެ ދެމެދު) އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް (ފޯރަމެއް، ނޫނީ މެސޭޖިންގް ސޮފްޓވެއަރ އެއް‬ ‫ބޭނުންކޮށް) މެސޭޖުން ވާހަކަދައްކާއިރު އެންކުރިޕްޝަން ކޮށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ވަސީލަތެކެވެ.‬‫މީގައި ފުރަތަމަ، ތިމާ (‪ )Local User‬ގެ [ޚާއްޞަ ތަޅުދަނޑި] އާއި އަނެއް ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހާ ( ‪Remote‬‬‫‪ )User‬ގެ [ޢާންމު ތަޅުދަނޑި] ލޯޑު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. (އެއީ އެ ތަޅުދަނޑިތަކަށް ޕުރޮގްރާމުން ޑަބަލް ކުލިކް ކުރުމުން‬ ‫ނުވަތަ ސެލެކްޓު ކުރުމަށްފަހު ރަތާއި ނޫކުލައިގެ ތީރުތައް ބޭނުން ކޮށްގެނެވެ).‬ ‫ދެފަރާތުން ކުރެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ތަޅުދަނޑި ލޯޑް ނުކުރާނަމަ، އެރަރ މެސެޖުން އެކަން އަންގައިދޭނެއެވެ:‬ ‫‪10 AHqfas‬‬
 9. 9. ‫ތަޅުދަނޑި ތައް އިޚްތިޔާރު ކުރުމަށްފަހު މި ފިތަށް ކުލިކް ކުރުމުން އަންނަނިވި ވިންޑޯ ހުޅުވޭނެއެވެ:‬ ‫ތި ފެންނަނީ ]‪ [Message to Send‬ޓެބް އެވެ.‬‫ދެން ބޭނުންވާ މެސެޖެއް މިތާގައި ލިޔާށެވެ. (ފޮޓޯގައި އެވަނީ ޢަރަބިބަހުން ލިޔެވިފައިވާ މެސެޖެއްގެ މިޘާލު). ބޭނުންނަމަ‬ ‫]‪ [Load‬މި ފިތް ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސްޓް (‪ )txt‬ފައިލެއްގައި ކުރިން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްވެސް ލޯޑް ކުރެވިދާނެއެވެ.‬‫ވިސްނަން ޖެހޭ ނުކުތާއަކީ، މިޕުރޮގުރާމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ އިނގިރޭސި އާއި ޢަރަބި ލިޔުމުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައްކަމެވެ.‬ ‫ޚިޔާރުކުރާށެވެ.‬ ‫އަދި އިނގިރޭސި ވާތުން ކަނާތަށް ލިޔުމަށްޓަކައި‬ ‫އަދި ޢަރަބިން ކަނާތުން ވާތަށް ލިޔުމަށްޓަކައި‬‫މެސޭޖް ލިޔުމަށްފަހު ]‪ [Encrypt‬ފިތަށް ކްލިކް ކުރުމުން މެސޭޖް އެންކުރިޕްޓުވެ ]‪[Message to Send Encrypted‬‬‫ޓެބް އަށް އޮޓޮމެޓިކަލީ ދެވޭނެއެވެ. އަދި އެހެންކަމުން މިހާރު ފެންނާނީ ކުރިން ލިޔުނު މެސޭޖް އެންކުރިޕްޓުވެފައިވާ‬ ‫ސައިފާރ ޓެއްސްޓް ގެ ގޮތުގައެވެ.‬ ‫ދެން ތިބޭނުންވާ މެސެޖު އިންޓާރނެޓް ފޯރަމުގައި، ނޫނީ މެސޭޖިންގް ބޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން އަނެކާއަށް ފޯރުކުރާށެވެ.‬‫ދެން އަނެއްކޮޅުން ތިބާއަށް އެންކުރިޕްޓް ކުރެވިފައިވާ މެސެޖު، ނުވަތަ ކުރިން ފޮނުވި މެސެޖުގެ ރައްދު ލިބުމުން، އެ‬ ‫ޑިކުރިޕްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ]‪ [Received Encrypted Message‬ޓެބް އަށް ދާށެވެ.‬ ‫‪11 AHqfas‬‬
 10. 10. ‫އަދި ލިބިފައިވާ މެސެޖު މިތާގައި ޕޭސްޓު ކުރާށެވެ. (މަތީގައިވާ ފޮޓޯގައި އެފެންނަނީ އޭގެ މިޘާލެކެވެ.)‬‫ފުރަތަމަ ފަހަރު ޑިކުރިޕްޓު ކުރުމަށްޓަކައި ތިބާގެ [ޚާއްޞަ ތަޅުދަނޑީގެ] ޕާސްފުރޭޒް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ. ދެން އިތުރަށް ލިބޭ‬ ‫މެސެޖުތައް ޑިކުރިޕްޓު ކުރުމަށްޓަކައި، [މެސޭޖިންގް ވިންޑޯ] ބަންދު ނުކުރާހާ ހިނދަކު ޕާސްފުރޭޒް ޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.‬ ‫މެސެޖު ޑިކްރިޕްޓު ވާއިރު ތިރީގައި މިވާ މެސެޖު ފެންނާނެއެވެ:‬ ‫އަދި އެއަށް ފަހު ]‪ [Received Message Decrypted‬މިޓެބަށް އޮޓޮމެޓިކުން ގޮސް ލިބުނު މެސެޖު ފެންނާނެއެވެ:‬ ‫‪12 AHqfas‬‬
 11. 11. ‫މީގެ އިތުރުން ]‪ [Message Logging‬މި ޓެބްގައި ދެކޮޅުން ފޮނުވެމުންދާ މެސެޖުތައް ބަލާލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި‬ ‫ބެލުމަށްޓަކައި އޭގެ ތަރުތީބުން އެކުލެވެމުންދާނެއެވެ. މި ވިންޑޯ ބަންދުކުރުމުން މިލޮގިން އޮޓޮމެޓިކުން ފޮހެވޭނެއެވެ.‬‫ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ތީރުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އެކި ޓެބް ތަކަށް ދެވޭނެއެވެ. ކުރިންވެސް ބަޔާންވެވުނު ފަދައިން މި ޓެބު‬ ‫ތަކަކީ:‬ ‫‪ [Message to Send] ‬ފޮނުވަން ބޭނުންވާ މެސެޖް‬ ‫‪ [Message to Send Encrypted] ‬ފޮނުވަން ބޭނުންވާ މެސެޖު އެންކުރިޕްޓު ކުރެވިފައި‬ ‫‪ [Received Encrypted Message] ‬އަނެކާ ފަރާތުން ލިބުނު އެންކުރިޕްޓު ކުރެވިފައިވާ މެސެޖު‬ ‫‪ [Received Message Decrypted] ‬އަނެކާ ފަރާތުން ލިބުނު މެސެޖު ޑިކުރިޕްޓު ކުރެވިފައި‬ ‫‪ [Message Logging] ‬ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުވާ މެސެޖުތަކުގެ ތަރުތީބު ކޮޕީ‬‫މީގެ އިތުރުން ]‪ [Message to Send Encrypted‬ޓެބްގައި ފެންނަ ޓެގް ތަކަކީ އިންޓަރނެޓް ފޯރަމް ތަކަށް ޕޯސްޓު‬ ‫ކުރާއިރު ބޭނުން ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ބަޔެއް ކޯޑް ތަކެވެ:‬ ‫‪13 AHqfas‬‬
 12. 12. ‫ް‬ ‫ފައިލު އެންކޯޑު ކުރުނ‬ ‫ތަފްޞީލް‬‫މި ވަޞީލަތް ބޭނުން ކޮށްގެން އެންކުރިޕްޓު ކުރެވިފައިވާ (‪ ).enc‬ފައިލެއް ނޫނީ ކޮމްޕުރެސް ( ‪.rar / .zip‬ފަދަ)‬‫ފައިލެއްވިޔަސް ނޫނީ އެނޫން އެއްވެސް ކަހަލަ ފައިލެއްވެސް [އެންކޯޑް] ކުރެވިދާނެއެވެ. އެންކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ފައިލަކީ‬‫އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެންކުރިޕްޓު ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އެހެނީ ކޯޑު ކުރުމަކީ އަކުރުތައް ނުވަތަ ބަސްތައް، އެހެން‬ ‫ލަފްޒުތަކަކަށް ނޫނީ ބަސްތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެ.‬‫ވީމާ އެންކުރިޕްޓު ކުރެވިފައިވާ ފައިލެއް، އެންކޯޑު ކުރުމުން އެ އަކުރަށް (‪ ).txt‬ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެހެންކަމުން‬‫މިޘާލަކަށް، އެންކުރިޕްޓު ކުރެވިފައިވާ ފައިލް، ލިޔުންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އީމެއިލް ނޫނީ ފޯރަމް ނޫނީ މިކަހަ ވަސީލަތުން‬‫ފޮނުވިދާނެވެސްމެއެވެ. މިހެންކަމުން އަހަރެމެންގެ ފައިލްތައް މޮނީޓަރ ކުރަމުން ދާފަރާތެއް (ގޮޅައެއް) ގެ ނަޒަރަށް މިއީ‬‫އެންކުރިޕްޓު ކުރެވިފައިވާ ފައިލެއްކަން ބަލާބެލުމަށް ދެނެނުގަނެވޭނެއެވެ. (މިކަމުގެ މުޙިއްމުކަމަށް، މިފޮތުގެ ބާބް، [ސަމާލުވޭ]‬ ‫ގައި ތަފްޞީލުވެފައިވާނެއެވެ.)‬ ‫ފައިލްއެއް އެންކޯޑު ކުރާނެ ގޮތް :‬ ‫ފުރަތަމަ ]‪ [Encode File‬ފިތް ޚިޔާރުކުރާށެވެ:‬ ‫ދެން ބޭނުންވާ ފައިލްއެއް ޚިޔާރު ކުރާށެވެ:‬ ‫އެންކޯޑު ވުމުން އަންނަނިވި މެސެޖު ދައްކުވައިދޭނެއެވެ:‬ ‫‪14 AHqfas‬‬
 13. 13. ‫މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު މިޘާލުގައި އެވާ ‪ Islamic_state.rar.enc‬ފައިލު އެންކޯޑުވުމުން، މި އަސްލުފައިލް‬ ‫އެކުލެވިފައިވާ ފޯލްޑަރ ގައި ‪ Islamic_state.rar.enc.text‬މިނަމުގައި އެންކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ފައިލު ވާނެއެވެ.‬ ‫އެންކޯޑު ކުރުމުގެ އިތުރު އޮޕްޝަންސްގައި ފައިލް ސްޕްލިޓް ކުރުން، ނޫނީ އެންކޯޑު ކުރެވޭ ފައިލް [ވަކި ސައިޒަކަށް ބުރި‬ ‫ބުރި ކޮށްލުމުގެ] އޮޕްޝަން ހިމެނެއެވެ:‬ ‫ސްޕްލިޓް ކުރެވޭ މިންވަރުތަކަކީ 10، 12، 10، 10 ،10، 10، 10، 10، 10 އަދި އެންމެ މަތިވެގެން 110 ކިލޯބައިޓް‬ ‫(‪ )kb‬މިންވަރުންނެވެ. އެހެނަސް ފައިލް ސްޕްލިޓް ކުރުމުން ފައިލްގެ ސައިޒް އަޞްލަށްވުރެ އިތުރުވާނެއެވެ:‬‫މިޘާލަކަށް އެންކުރިޕްޓް ކުރެވިފައިވާ ފައިލް ‪ img.jpg.enc‬އަކީ ‪ 001Kb‬އަކަށްވާނަމަ ‪ 011Kb‬ގެ މިންވަރުން‬ ‫ސްޕްލިޓްކުރެވުމުން މުޅިއެކު ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 010Kb‬އެވެ. އަދި ފައިލުތައް ބެހިފައިވާނީ މިގޮތަށެވެ:‬ ‫100.‪img.jpg.enc‬‬ ‫200.‪img.jpg.enc‬‬ ‫300.‪img.jpg.enc‬‬ ‫400.‪img.jpg.enc‬‬ ‫500.‪img.jpg.enc‬‬ ‫600.‪img.jpg.enc‬‬‫ފައިލް ސްޕްލިޓް ކުރުން އެކަށީގެންވަނީ ކުދި ފައިލަށެވެ. އެހެނީ ބޮޑެތިފައިލްތައް އެންމެ މަތިވެގެންވެސް ‪ 011Kb‬ގެ‬ ‫ރޭޓުން ސްޕްލިޓް ކުރިޔަސް ފައިލުތަށް އެތައް ގުނަޔަކަށް ގިނަވާނެއެވެ.‬ ‫މީގެ އިތުރުން:‬ ‫މި ޓެގް ތަކަކީ އެންކޯޑު ކުރެވޭ ޓެކްސްޓް ފައިލުގައި ފޯރަމް ޓެގް އެކުލަވާލާ ވަސީލަތެކެވެ.‬ ‫‪15 AHqfas‬‬
 14. 14. ‫ފައިލް ޑިކޯޑް ކުރުން :‬‫‪ Decode File‬ފިތް ޚިޔާރުކުރުމުން މަތީގައި އެވާ ވިންޑޯ ހުޅުވޭނެއެވެ. ‪ Files of type‬އިން ސްޕްލިޓް ކޮށްފައިވާ‬‫ފައިލެއްނަމަ (100.*) ‪ Asrar Splitted Files‬ނުވަތަ ޓެކްސްޓް (‪ )*.txt‬ގޮތުގައިވާނަމަ ‪Asrar Text-encoded file‬‬ ‫ޚިޔާރުކުރާށެވެ.‬ ‫ދެން ޑިކޯޑު ކުރަން ބޭނުންވާ ފައިލް ޚިޔާރުކުރާށެވެ. އަދި ޑިކޯޑު ވެވުމުން އަންނަނިވި މެސެޖް ފެންނާނެއެވެ:‬ ‫‪16 AHqfas‬‬
 15. 15. ‫ކުރެވި، ޤާނޫނުތައް ހަދައި ޤާނޫނުތައް އުނިކޮށް‬ ‫ބޮޑަށް‬ ‫ވަރަށް‬ ‫މިއޮތީ‬ ‫ހާލަތު‬ ‫ގެ‬ ‫މިއަދު‬‫ހަދައެވެ، އެއީވެސް އެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން‬ ‫ބަދަވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި‬‫ކުރެން ވޯޓަށް އަހައިގެންނެވެ. މި ނިޒާމުގައި‬ ‫ނިކަމެތިކުރެވެމުންނެވެ.‬ ‫ދަނީ‬ ‫މުސްލިމުން‬‫ބާވައިލެއްވި‬ ‫ވޯޓަކުން‬ ‫އަޤުލަބިއްޔަތުގެ‬ ‫ކުއްފާރުންނާއި މުނާފިގުން ދަނީ މުސްލިމުންނާއި‬‫ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައްވެސް އުނިވެސް ކުރެވެއެވެ.‬ ‫ދެކޮޅަށް މާއްދީ ގޮތުންނާއި ފިކުރީ ގޮތުންވެސް‬‫އަދި ބަދަލުވެސް ކުރެވެއެވެ. އަދި މި ފާސްކުރާ‬ ‫މުސްލިމުން‬ ‫މިގޮތުން‬ ‫ހަނގުރާމަކުރަމުންނެވެ.‬‫ވާންޖެހެއެވެ.‬ ‫ތަބަޢު‬ ‫އާންމުން‬ ‫ޤާނޫނުތަކަށް‬ ‫ގިނަ ޤައުމުތަކަށް މިބައިމީހުން ވައްޓާލި އެއް‬‫ތަބަޢު ނުވާނަމަ އެމީހަކު ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވީއެވެ،‬ ‫ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމެވެ.‬ ‫ނުރައްކާތެރި ބޮމަކީ‬ ‫ކުށްވެރިވީއެވެ.‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ކޯއްޗެއްތޯ‬‫އަލް ޙާކިމް އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅެކެވެ.‬ ‫ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. ޑިމޮކްރަސީ މި ލަފްޒުގެ‬‫ޙުކުމް ކުރެއްވުން ވަނީ ހަމަ އެކަނި ﷲ އަށެވެ.‬ ‫މާނައަކީ‬ ‫މީގެ‬ ‫ބަހެކެވެ،‬ ‫ގްރީކް‬ ‫އަސްލަކީ‬‫އަދި ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި އެކަލާނގެ އެއްވެސް‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެވެ. މި ނިޒާމުގައި އާންމު‬‫ނަމަވެސް‬ ‫ނުކުރައްވައެވެ.‬ ‫ބައިވެރި‬ ‫ފަރާތެއް‬ ‫ޕާރޓީތަކެއް‬ ‫ސިޔާސީ‬ ‫ގޮތެއްގައި‬‫މިވަނީ‬ ‫ކުރުން‬ ‫ޙުކުމް‬ ‫ޑިމޮކްރަސީގައި‬ ‫އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ. މި ޕާރޓީތަކުގެ ތެރެއިން‬‫އިންސާނުންގެ ހަވާ ނަފްސު އެދޭގޮތަށެވެ. މި‬ ‫ބޭނުންވާ‬ ‫ކުރުމަށް‬ ‫ވެރިކަން‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް‬‫ޙަލާލް‬ ‫)ޙަރާމް‬ ‫އިސްތިޙާލު‬ ‫ނިޒާމުގައި‬ ‫ނިޒާމުގައި‬ ‫މި‬ ‫ބަޔަކު‬ ‫ނުވަތަ‬ ‫ޕާރޓީއެއް‬‫ކަނޑައެޅުމަށް( ކުރުމަށް މަޚްލޫޤުންނަށް ދީފައި‬ ‫ވޯޓުލައިގެން ހޮވައެވެ. އަދި ގިނައިން ވޯޓު ލިބޭ‬‫މިވާ ބާރަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި މުޅިން ޚިލާފު‬ ‫ފަރާތްތައް މަޖިލީހަކަށް ހޮވައެވެ. މި މަޖިލީހުގައި‬‫ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ މި ނިޒާމަކީ ޝިރުކުގެ‬ ‫އެކި އެކި ޤާނޫނު ތަކާއި މެދު ހިޔާލު ބަދަލު‬ ‫‪18 AHqfas‬‬
 16. 16. ‫ބޭނުންވާކަންތައްތައް‬ ‫ކުރަން‬ ‫އެބައިމީހުން‬ ‫މިފަދަ‬ ‫މެއެވެ.‬ ‫ސަބަބެއްވެސް‬ ‫ނިޒާމަކަށްވާ‬‫މިފަދަ ގޮތަކަށް ޑިމޮކްރަސީ ފަދަ‬ ‫ކުރުމަށެވެ.‬ ‫ނިޒާމަކީ އިންސާނާ ފާފަ އަކުން ފެށިގެންގޮސް‬‫ނިޒާމުތަކަށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ވައިން‬ ‫ގާތް‬ ‫ވާސިލްކޮށްދިނުން‬ ‫ޝިރުކަށްވެސް‬‫ބައެއް މީހުންވަނީ އޭގެ އަސަރުކޮށް މީހާ މުޅިން‬ ‫ނިޒާމެކެވެ.‬‫އެހެނިހެން‬ ‫އެއްބަޔަކު‬ ‫ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ.‬‫ސިޔާސީ މަކަރުވެރި ލީޑަރުން ފަދަ ބަޔަކަށް‬ ‫ރަނގަޅު ވާހަކައެކެވެ، އިސްލާމް ދީނުގައި ބައެއް‬‫ވެގެންދާއިރު އަނެއް ބަޔަކު އަލްމާނީ ފިކުރުގެ‬ ‫ހާލަތްތަކުގައި ޙަރާމް ކަންތައްތައް ހުއްދަވެއެވެ.‬‫ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދިފާޢުކުރުން މަތީ ދެމިތިބޭތަން‬ ‫ހާލަތްތަކުގައެވެ.‬ ‫މަޖުބޫރީ‬ ‫އެއީ‬ ‫ނަމަވެސް‬‫ލޮލުން‬ ‫އަމިއްލަ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ސަބަބުން ނުކައި ހުރެއްޖެ‬ ‫ނުދެކެމުހެއްޔެވެ؟‬ ‫އެކަނި‬ ‫ހަމަ‬ ‫ހާލަތުގައި‬ ‫މަރުވެދާނެ‬ ‫ނަމަ‬ ‫އޫރުމަސް ހުރިނަމަ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭ‬ ‫ވަރަށް އެ ކެއުން އެހާލަތުގައި ހުއްދަވެއެވެ.‬‫ޑިމޮކްރަސީއާއި އިސްލާމް އަކީ ދެދީނެކެވެ.‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑިމޮކްރަސީގައި ބައިވެރިވުމަށް‬‫ޤަބޫލުވެވިގެންވާ‬ ‫ހަޟްރަތުގައި‬ ‫ﷲގެ‬ ‫ހާލަތެއްތޯއެވެ؟‬ ‫މަޖުބޫރީ‬ ‫ކޮން‬ ‫އޮތީ‬ ‫މިއަދު‬‫ހަމައެކަނި ދީނަކީ އިސްލާމް ދީނެވެ. އެހެން‬ ‫ނަމަ‬ ‫ނުވަދެއްޖެ‬ ‫ޕާރޓިއަކަށް‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ހުރިހާ ދީން ތަކަކީ ބާތިލް ދީންތަކެކެވެ.‬ ‫މަރާލެވިގެން‬ ‫ނަމަ‬ ‫ނުދީފި‬ ‫ވޯޓު‬ ‫ނުވަތަ‬ ‫ދަނީތޯއެވެ؟‬‫އިސްލާމްދީން‬ ‫ތެރެއަށްވަދެ‬ ‫ޑިމޮކްރަސީގެ‬ ‫މުސްލިމުންނަކީ އެހެން ނިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން‬‫ބައެއް‬ ‫ކުރާ‬ ‫މަސައްކަތް‬ ‫ޤާއިމުކުރަން‬ ‫އެއީ‬ ‫ނޫނެވެ.‬ ‫ބައެއް‬ ‫ކުރާ‬ ‫ކަންކަން‬‫ފަރާތްތަކުން ފުރަތަމަ ވަންނަނީ ޑިމޮކްރަސީ އަކީ‬ ‫މުސްލިމުންގެ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ އިސްލާމް‬‫ކުފުރުގެ ނިޒާމެއްކަން ޤަބޫލު ކުރާ ހާލުގައެވެ.‬ ‫އެހެން‬ ‫ވުމާއެކު‬ ‫ދީނަކަށް‬ ‫ފުރިހަމަ‬ ‫ދީނަކީ‬‫ފަރާތްތަކުންވެސް‬ ‫ބައެއް‬ ‫މިފަދަ‬ ‫ނަމަވެސް‬ ‫ނިޒާމުތަކަކަށް އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުޖެހެއެވެ.‬‫މުޑުދާރު‬ ‫ޑިމޮކްރަސީގެ‬ ‫ނިމިގެންދަނީ‬ ‫އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަނީ ޔާހޫދީންނާއި މުނާފިގުން‬ ‫ކަންތައްތަކުގައި ޖެހި ކޮންމެވެސް އަލްމާނީ‬ ‫‪19 AHqfas‬‬
 17. 17. ‫ހުރަސްތައް‬ ‫އެޅޭ‬ ‫މައިދާދަފް‬ ‫ދަޢުވަތުގެ‬ ‫ވަދެވިގެދްދެވެކ ދުވަތަ ޑިމޮކްރަސީގެ އަވައިގައި‬‫ދައްތާލުމަފް އޮތް މަގަކީ ދުބައިކަދްތައް ދަހީ‬ ‫ޖެހި އެ މެދުވެރިކޮފް ލިބޭ ވަޒީފާތަކުގައި ތަތްވެ‬‫އަތުދްދެވެ.‬ ‫ދަމަ‬ ‫ކުރެވޭ‬ ‫އަތުދް‬ ‫ކުރުމެވެ.‬ ‫ހަދދާދެތިއެވެ.‬ ‫މަޤްސަދު‬‫ދުލުދް‬ ‫ދުލުދްދެވެ.‬ ‫ދަމަ‬ ‫ދުކުރެވޭ‬ ‫އަތުދް‬‫އަދި މުޖުތަމަޢުގައި‬ ‫ދުކުރެވޭ ދަމަ ހިތުދްދެވެ.‬ ‫އެހެދްކަމުދް އެދްމެ ރައްކައުތެރި ގޮތަކީ ހަމަ‬‫ހުދްދަ ދޭދެވޭ ކަދްތައްތައް އިސްލާޙުކުރުމަފް‬ ‫ޤައިމުވެސް ތިދްވަދަ ގޮތެވެ. އެއީ އެއްވެސް‬‫އޮތް މަގަކީވެސް ހެޔޮ ކަދްތައް ތަކަފް ޢަމުރުކޮފް‬ ‫ބައިވެރި‬ ‫ދިޒާމެއްގައި‬ ‫ވެރިކަމުގެ‬ ‫ވަލުއީ‬‫ހިތުދްދާއިކ‬ ‫ދަޙީކުރުމެވެ.‬ ‫ދުބައިކަދްތައްތައް‬ ‫ފުރިހަމަވެގެދްވާ‬ ‫ދީދަކީ‬ ‫އިސްލާމް‬ ‫ދުވުމެވެ.‬‫އަޅުގަދޑުމެދްގެ‬ ‫އަތުދްދެވެ.‬ ‫ދުލުދްދާއި‬ ‫މުޖުތަމަޢުތައް‬ ‫އަދި‬ ‫ކަފަވަރެވެ.‬ ‫ދީދެއްކަދް‬‫ބިދްތަކުދް އިސްލާމްދީދާއި ޚިލާފު ދިޒާމުތައް‬ ‫މިދީދުގައި‬ ‫ގޮތްވެސް‬ ‫ކުރެވޭދެ‬ ‫އިސްލާހު‬‫ދައްތާލުމަފްޓަކައި ވަރުގަދަ ޖިހާދެއް ކުރަދް އެބަ‬ ‫ކަމެއް‬ ‫އޮތް‬ ‫ޝައްކެއްވެސް‬ ‫ކަމީ‬ ‫އޮދްދާދެ‬‫ދަފްސުތަކުދްދާއި‬ ‫އަޅުގަދޑުމެދްގެ‬ ‫ޖެހެއެވެ.‬ ‫އޮދްދަދީ‬ ‫ދީދުގައި‬ ‫މި‬ ‫ދަމަވެސް‬ ‫ދޫދެވެ.‬‫ދިޒާމުތަކާއި‬ ‫މިފަދަ‬ ‫މުދަލުދް‬ ‫ދޫތަކުދްދާއި‬ ‫ޑިމޮކްރަސީގެ ތެރެއިދް ކަދްކަދް ކުރުމެއްދޫދެވެ.‬‫އެދިޒާމުތައް ފަތުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަފް‬ ‫ޝިރުކުދްދާއި‬ ‫އޮދްދަދީ‬ ‫ދީދުގައި‬ ‫އިސްލާމް‬‫އަޅުގަދޑުމެދްގެ‬ ‫މިއޮތީ‬ ‫މިއަދު‬ ‫ޖިހާދުކުރަދް‬ ‫ޝިރުކުގެ އަހުލުވެރިދްގެ ކިބައިދް ބަރީޢަވުމެވެ.‬‫ވެފައެވެ.‬ ‫ޒިދްމާއަކަފް‬ ‫އަދު އިސްލާމް ދީދުގައި ބަދަލެއް ގެދައުމަފް‬ ‫މަގުތައްވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. ދަޢުވަތު ފެތުރުމާއިކ‬‫މާދައީ: " އޭ މުޙައްމަދުގެ ފާދެވެ. ކަލޭގެފާދު‬ ‫ހެޔޮކަދްތައްތަކަފް އަމުރުކޮފް ދުބައިކަދްކަދް ދަހީ‬‫ވިދާޅުވާފެވެ. ތިމަދްކަލޭގެފާދުގެ މަގަކީ މިއެވެ.‬ ‫ކުރުމާއިކ ޖިހާދަކީ ބަދަލެއް ގެދައުމަފް ހުރި‬‫ފުރިހަމަ‬ ‫މީހުދް‬ ‫ތަބާވީ‬ ‫ތިމަދްކަލޭގެފާދަފް‬ ‫މަގުތަކެކެވެ.‬‫ޔަޤީދްކަމާއި ދަލީލާއެކު ﷲގެ ތައުޙީދަފް ދައުވަތު‬ ‫ކުފުރުގެ‬ ‫ޝިރުކާއި‬ ‫މިފަދަ‬ ‫މީސްތަކުދް‬‫ވަތަޢާލާ‬ ‫ސުބުޙާދަހޫ‬ ‫ﷲ‬ ‫އަދި‬ ‫ދެމުއެވެ.‬ ‫ދިޒާމްތަކުދް ރައްކައުތެރިވުމަފް ޓަކައި ތަވްހީދާއި‬‫އަދި‬ ‫ވޮޑިގެދްވެއެވެ.‬ ‫ހުސްޠާހިރުވަދްތަވެ‬ ‫ޝިރުކު ވަކި ކުރަދް އެދގެދް ޖެހެއެވެ. މިއީ‬‫ތެރެއިދް‬ ‫މުޝްރިކުދްގެ‬ ‫ތިމަދްކަލޭގެފާދު‬ ‫އަޅުގަދޑުމެދްގެ ތެރޭގައި ދަޢުވަތު ފެތުރުމަފް‬ ‫ޔޫސުފް 108‬ ‫ދުވަމުއެވެ."‬ ‫އެދްމެ ބޮޑަފް ބޭދުދް ޖެހިފައިވާ ކަދްތަކެވެ.‬ ‫އެއީ ހުރިހާ ޠާޣޫތަކަފް ކާފަރުވެ ހަމަ އެކަދި ﷲ‬ ‫މި‬ ‫ދަޢުވަތެވެ.‬ ‫ދެވޭ‬ ‫އަޅުކަދްކުރުމަފް‬ ‫އަފް‬ ‫‪20 AHqfas‬‬
 18. 18. ‫ޝަޒީޢަގުދް‬ ‫އިލްޑާމްޔީދުސެ‬ ‫ޘާބިގުވެޓައިވަދީކ‬ ‫ގެޒެއިދް‬ ‫ކަދްކަމުސެ‬ ‫ޝަޒީޢަގުސެ‬ ‫އިލްޑާމީ‬ ‫ބަޔަކާއި‬ ‫މަދާވެސެދްޓި‬ ‫ޔެކޮޅުހަޔައި‬ ‫ކަމަކާއި‬‫ޝަހާޔަގުސެ‬ ‫އެމީހަކީ‬ ‫މީހަކުކ‬ ‫ބޭޒުވެސެދްޓި‬ ‫ހަދސުޒާމަ ކުޒުދް ހުއްޔަކަމުސައި އިލްޑާމްޔީދުސެ‬‫ވީދަމަވެލް‬ ‫މީހެއްކަމުސައި‬ ‫ކިޔައިޓި‬ ‫ޔެކަޑިމަ‬ ‫ޢިޑްމުވެޒިދް އިޖްމާޢުވެވަޏައިސެދްޓައިވެއެވެ. ޓަހެ‬ ‫އެޓަޔަބަޔަކާއި ޔެކޮޅަފް ޖިހާޔުކޮފް ހަދސުޒާމަ‬‫އެމީހަކާއި ޔެކޮޅަފް ހަދސުޒާމަ ކުޒެވޭދޭކަމެވެ.‬ ‫ކުޒުމަކީ ވާޖިބުވެސެދްވާ ކަމެއްކަމުސައި ހުޒިހާ‬‫ގެޒެއިދް‬ ‫ލުދްދަގްގަކުސެ‬ ‫ޒަވާގިބު‬ ‫މިސޮގުދް‬ ‫މުލްޑިމުދް އިއްގިޓާޤުވެޓައިވެއެވެ.‬‫ޔެޒަކްޢަގް‬ ‫ކުޒީސެ‬ ‫ޓަގިލްދަމާޔުސެ‬ ‫މިޘާޑަކަފް‬ ‫شٍخ اإلسالم ابي ٍَ ٍِت سدوَ اهلل (1)‬ ‫تو‬‫ބަޔަކާ‬ ‫ޔެކޮޅުހަޔައިޓި‬ ‫މަދާވެސަދެ‬ ‫ކުޒުމަފް‬ ‫އިލްޑާމްޔީދަފް‬ ‫"‬ ‫ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ:‬‫ޔެކޮޅަފް ހަދސުޒާމަ ކުޒެވިޔާދެގޯ ދުވަގަ ދޫދްގޯކ‬ ‫އިލްޑާމީ‬ ‫ބަޔަކު‬ ‫އެއްވެލް‬ ‫ދިލްބަގްވާ‬‫ޢިޑްމުވެޒިދް‬ ‫ޓިޤްހު‬ ‫މިޔެޒައުޔަފް‬ ‫ޝަޒީޢަގުސައި މުގަވާޠިޒުކޮފް ބަޔާދްވެކ ލާޓުކޮފް‬‫އެހެދްދަމަވެލް‬ ‫ޚިޑާޓުވެވަޏައިސެދްޓައިވެއެވެ.‬ ‫ޔެކޮޅުހަޔައި‬ ‫ކަމަކާއި‬ ‫އޮގް‬ ‫ޓެދްދަދް‬‫ޓާޅުކޮފް އެދސެދް އޮގް ލާޓުކ ވާޖިބުކަދްގައްގައް‬ ‫ޓަހެ‬ ‫ވާދަމަކ‬ ‫މަދާވެސެދްޓިކަމުސައި‬‫ޔެކޮޅުހަޔައި‬ ‫ޙަޒާމްކަދްގައްގަކަފް‬ ‫ދުވަގަ‬ ‫ޖިހާޔުކޮފް‬ ‫ޔެކޮޅަފް‬ ‫އެބައިމީހުދްދާއި‬‫(އެކަދްގައްގައް ކުޒުމުދް ދުވަގަ ޔުޒުވެސަގުމުދް)‬ ‫ހަދސުޒާމަކުޒުދް ވާޖިބުވެސެދްވާކަމަފް މުލްޑިމުދް‬‫ބަޔަކާއި‬ ‫އެޓަޔަ‬ ‫މަދާވެސެދްޓިކަމުސައިވާދަމަ‬ ‫އަޔިވެލް‬ ‫އިއްގިޓާޤުވެޓައިވެއެވެ…"‬‫ޢިޑްމުވެޒިދް‬ ‫ހަދސުޒާމަކުޒެވޭދެކަމަފް‬ ‫ޔެކޮޅަފް‬ ‫ވިޔާޅުވެޓައިވެއެވެ: " ޓަހެ ކީޒިގި ޤުޒްއާދާއި‬‫އިއްގިޓާޤުވެވަޏައިސެދްޓައި ވެއެވެ." (2) اٍـ‬ ‫ލުދްދަގުދް އަޔި ޢިޑްމުވެޒިދްސެ އިޖްމާޢުދް‬ ‫‪21 AHqfas‬‬
 19. 19. ‫ت َِ َ ش‬‫طَائِ َ ٌ ِيْ أ ّتًِ َا ِ ٌِ َ َ ّى ٌَأْ ٍِ ُنْ أهْ ُ‬ ‫ت‬ ‫ظ ُش ي د َ‬ ‫ه‬ ‫فت ه ُ َ‬ ‫ޓަހެ އެޓަޔަ ބަޔަކާއި ޔެކޮޅަފް ޖިހާޔު ކުޒުމަކީ‬‫اهلل َ ُنْ َا ِ ُّ َ" ّفً سّاٌت: " َ ت َا ُ‬‫ال َز ل‬ ‫ُّ ظ ُش ى‬ ‫އެކު‬ ‫ބަޔަކާއި‬ ‫އެޓަޔަ‬ ‫އެއީ‬ ‫ވާޖިބުކަމެކެވެ.‬‫َ ِ ظ ُش ي ال‬‫طَائِ َ ٌ ِيْ أ ّتِى عَى الْذ ّ َا ِ ٌِ َ َ‬ ‫ق‬ ‫َل‬ ‫ه‬ ‫فت ه ُ َ‬ ‫ވެޒިމީހާ ވީކަމުސައި ވީދަމަވެލް ދުވަގަ ދުވި‬‫َضشُنْ َيْ َخْزل ُنْ َّى َأْتِ َ أه ُ الّ ِ"‬ ‫ٌ ُ ّ ُ ه ٌ ُُِ د َ ٌ ى َ ْش ََ‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ُ‬ ‫ކަމުސައި ވިޔަލްމެއެވެ.‬‫(سّاٍ هسلن ّأبْ داّد ّالتشهزي ّغٍشُن).‬‫އުއްމަގުސެ‬ ‫ގިމަދްކަޑޭސެޓާދުސެ‬ ‫"‬ ‫މާދައަކީ:‬‫އަމުޒުޓުޅު‬ ‫ﷲސެ‬ ‫މީހުދްކ‬ ‫ބަޔަކު‬ ‫ގެޒޭދް‬‫އެސޮގުސައި‬ ‫ޓާޅުވެ‬ ‫ޔާދްޔެދް‬ ‫އަގުވެއްޖަމުއަފް‬‫ޒިވާޔަގެއްސައި‬ ‫އެހެދް‬ ‫އަޔި‬ ‫ޔެމިގިބޭދެއެވެ."‬‫ވެއެވެ: " ގިމަދްކަޑޭސެޓާދުސެ އުއްމަގުސެ ގެޒޭދް‬‫ބަޔަކު މީހުދްކ ﷲސެ އަމުޒުޓުޅު އަގުވެއްޖަމުއަފް‬ ‫އެބައިމީހުދް‬ ‫ވެޒީދްކ‬ ‫އަދިޔާވެޒި‬ ‫ޓަހެ‬‫ޓާޅުވެ‬ ‫މަގީސައި‬ ‫ޙައްޤުސެ‬ ‫ޔާދްޔެދް‬ ‫އިލްޑާމްޔީދުސެ ޝަޒީޢަގުސެ ގެޒެއިދް ކަމަކާއި‬‫އެބައިމީހުދްދަފް‬ ‫އަޔި‬ ‫ޔެމިގިބޭދެއެވެ.‬ ‫ޔެކޮޅުހަޔައި މަދާވެސެދްޓި ކަމުސައިވާދަމަ ދުވަގަ‬‫ބައެއްސެ‬ ‫ހަޔާ‬ ‫ދިކަމެގިކޮފްޑާ‬ ‫އެހީގެޒިދުވެ‬ ‫ވާޖިބުކަދްގައްގަކުސެ ގެޒެއިދް ބައެއް ކަދްކަދް‬‫ކިބައިދް އެބައިމީހުދްދަފް އެއްވެލް ސެއްޑުމެއް‬ ‫ޔޫކޮފްޑައިޓިދަމަ ދުވަގަ ލާޓުކޮފް އެދސެދް އޮގް‬ ‫ދުޓޯޒާދެއެވެ."‬ ‫ކަދްކަމަފް‬ ‫ގެޒެއިދް‬ ‫ޙަޒާމްކަދްގައްގަކުސެ‬‫މިޙަޔީޘްޓުޅުސައިމިވާ " ޓާޅުވެ ޔެމިގިބޭދެއެވެ."،‬ ‫އަޒައިސަދްދަކަމުސައި ވާދަމަކ އެޓަޔަ ވެޒީދްދާއި‬‫ޑިބޭ‬ ‫ހަދސުޒާމާސައި‬ ‫މުޒާޔަކީ‬ ‫މިބަލްޓުޅުސެ‬ ‫ވާޖިބުވެސެދްވާކަމަފް‬ ‫ދުކުގުދް‬ ‫އިޔިކޮޅަފް‬‫ޒިވާޔަގްގަކުސައި‬ ‫އަދްދަދިވި‬ ‫ދަޞްޒުކަދް‬ ‫ޔަޑީޑުގައް ވެއެވެ.‬ ‫ބަޔާދްވެޓައިވެއެވެ.‬ ‫އެސޮގުދް ޒަލޫޑުﷲ صّى اهلل علٍَ ّسّن‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ޙަޔީޘްޓުޅު ކުޒައްވާޓައި ވެއެވެ. " َ ت َا ُ‬ ‫ال َز ل‬ ‫‪22 AHqfas‬‬
 20. 20. ‫ظ ِش ي َ ه ً َأُ د َ ٌ ِل ِشُن‬‫َاُ ٌِ َ علَى َيْ َاَّ ُنْ َ ّى ُقَات َ آخ ُ ُ ُ‬ ‫ت‬‫الو ٍِ َ ال ّ ّا َ"(سّاٍ أبْ داّد). މާދައީ: "‬ ‫ْ َس خ َ َ ل‬ ‫ذج‬‫އެބައިމީހުދްދާއި‬ ‫ޓާޅުވެ‬ ‫މަގީސައި‬ ‫…ޙައްޤުސެ‬‫ޢަޔާވާގްގެޒިވީ ބަޔަކާއި ހަދސުޒާމަ ކުޒުދްމަގީ‬‫ދެގިދުޔާދެއެވެ. އެއީ އެބައިމީހުދްސެ އެދްމެ ޓަހު‬‫މަޒާޑައިޓުމަފް‬ ‫ޔައްޖާޑު‬ ‫މަލީޙުއް‬ ‫މީހާކ‬ ‫1.جابش بي سوشة سضً اهلل عٌَސެ‬ ‫ޔާދްޔެދެވެ."‬ ‫ޙަޔީޘްޓުޅު: " َيْ َبشَ َ َ َا ال ٌّ ُ قَائوًا ُقَا ِ ُ‬ ‫ل ٌ ْ ح ُز ِ ي ِ ٌ تل‬ ‫ذ‬‫3.عقبت بي عاهش سضً اهلل عٌَސެ‬ ‫تق م‬ ‫عٍَْ ِ ِصَابَ ٌ ِ َ الوسل ٍِ َ َّى َ ُْ َ‬ ‫ت‬ ‫َل َ ع ت هي ْ ُ ِْو ي د َ‬‫ِيْ أ ّ ِى‬ ‫ُ َت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫َز ل ع ت‬ ‫ت َا ُ ِصَابَ ٌ‬ ‫“َ‬ ‫ال‬ ‫ޒިވާޔަގް:‬ ‫ال ّاعَ ُ" (سّاٍ هسلن). މާދައީ: " ޖަމާޢަގެއްސެ‬ ‫َ ت‬ ‫س‬‫َ ْش ََ ق ِش ي ِعذ ُِ ال‬‫ُ َاتُْ َ َلَى أه ِ الّ ِ َاُ ٌِ َ ل َ ُ ّ ِنْ َ‬ ‫ّ‬ ‫ل‬ ‫ٌق ِل ى ع‬ ‫ބަޔަކު ޤިޔާމަގާއި ޖެހެދްޔެދް މިޔީދުސެ މަގީސައި‬‫َض ّ ُنْ َيْ َالَ َ ُنْ َ ّى تَأْ ٍِ ُ ُ ال ّا َ ُ َ ُنْ‬ ‫ت َِن َ عت ُّ‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ٌ ُ ُُ ه خ فِ د َ‬ ‫ش‬ ‫ހަދސުޒާމަ ކުޒުދްމަގީ ދުވާހާ ހިދޔަކު މިޔީދް‬‫"‬ ‫މާދައީ:‬ ‫هسلن).‬ ‫رل َ"(سّاٍ‬ ‫َِك‬ ‫علَى‬ ‫َ‬ ‫ޤާއިމްވެ ދޯދްދާދެއެވެ."‬‫ގެޒެއިދް‬ ‫އުއްމަގުސެ‬ ‫ގިމަދްކަޑޭސެޓާދުސެ‬ ‫2.جابش بي عبذاهلل سضً اهلل عٌِواސެ‬‫ޖަމާޢަގެއްސެ ބަޔަކު ﷲސެ އަމުޒުޓުޅުސެ މަގީސައި‬ ‫ޒިވާޔަގް: " َ ت َا ُ طَا ِفَ ٌ ِيْ ُ ّتِى ُ َاتُْ َ‬ ‫ال َز ل ئ ت ه أ َ ٌق ِل ى‬ ‫ه‬‫އެބައިމީހުދްސެ‬ ‫ކުޒުދްމަގީކ‬ ‫ހަދސުޒާމަ‬ ‫علَى الْ َ ّ َاُ ٌِ َ إلى َْ ِ ال ٍَِاهَت" (سّاٍ‬ ‫ٌ م ق‬ ‫ذ ِ ظ ِش ي‬ ‫ق‬ ‫َ‬‫(ދަޞްޒު)‬ ‫ސަޔަކަދް‬ ‫މައްޗަފް‬ ‫ޢަޔުއްވުދްސެ‬ ‫هسلن ّأدوذ). މާދައީ: " ގިމަދްކަޑޭސެޓާދުސެ‬‫ޑިބިސެދްވާ ބައެއްސެ ސޮގުސައި ދެގިދުޔާދެއެވެ.‬ ‫ބަޔަކު‬ ‫ޖަމާޢަގެއްސެ‬ ‫ގެޒެއިދް‬ ‫އުއްމަގުސެ‬‫އަޔި އެބައިމީހުދްދަފް އެހީގެޒިދުވެ ދިކަމެގިކޮފްޑާ‬ ‫މަގީސައި‬ ‫ޙައްޤުސެ‬ ‫ޖެހެދްޔެދް‬ ‫ޤިޔާމަގާއި‬‫ހަޔާ ބައެއްސެ ކިބައިދް އެބައިމީހުދްދަފް އެއްވެލް‬ ‫ހަދސުޒާމަ ކުޒުދްމަގީ ދެގިދުޔާދެއެވެ." އަޔި‬‫އެބައިމީހުދް‬ ‫އަޔި‬ ‫ދުޓޯޒާދެއެވެ.‬ ‫ސެއްޑުމެއް‬ ‫عٌَސެ‬ ‫اهلل‬ ‫سضً‬ ‫دصٍي‬ ‫بي‬ ‫عوشاى‬ ‫ޒިވާޔަގުސައިވަދީ: "… ُ َاتُْ َ عَى الْ َ ّ‬ ‫ق‬ ‫ذِ‬ ‫ٌق ِل ى َل‬ ‫‪23 AHqfas‬‬
 21. 21. ‫ޓަހެ ޔަޑީޑުގަކުދް އެދސި ބަޔާދްވެސެދްޔަދީ ﷲސެ‬ ‫ޤިޔާމަގް އަގުވެއްޖައުމަފް ޔާދްޔެދް އެސޮގުސައި‬‫ޔީދަފް ދަޞްޒު ޔިދުމަފް ދުކުދްދަ ބަޔަކަފް‬ ‫ޔެމިގިބޭދެއެވެ."‬‫ދަޞްޒާއި ޘާބިގުކަދް ޔެއްވަދްކ ހަމަކަފަވަޒުދް‬ ‫(ދަޞްޒުޑިބިސެދްވާ‬ ‫الوٌصْسة‬ ‫الطائفت‬ ‫ޓަހެ‬‫އެއިޑާހު ވަޢުޔުވެވޮޏިސެދްޓައިވާ ކަމެވެ. މީސެދް‬ ‫ހަދސުޒާމަކުޒާހުފީ‬ ‫މިބައިމީހުދް‬ ‫ބައިސަދޏު)،‬‫ޝަޒުޢީ‬ ‫ދުކުގުމަކީ‬ ‫މިސޮގަފް‬ ‫ޔަޑީޑުކޮފްޔެދީ‬ ‫ހަދސުޒާމަ‬ ‫އެބައިމީހުދް‬ ‫އަޔި‬ ‫ބައިބަޔަފެވެ.‬ ‫ކަމެއްކަމުސަވެ.‬ ‫އެދސިސެދްވާ‬ ‫ޓާޅުވެ‬ ‫ހަމައެކަދި‬ ‫ކުޒާދީ‬‫ދީދާއި‬ ‫މީހާގެ‬ ‫އެއިދް‬ ‫ހައްޤުބަހަކީ‬ ‫ފަހެ‬ ‫ކާޓަޒުދްދާ އެކަދްތެއް ދޫދެވެ. ކިއެއްހެއްޔެވެ.‬‫ތައުޙީދާއިގެދް މިޒަމާދުގެ ޝިރުކުތަކުދް މީހާ‬ ‫އެބައިމީހުދްދާއި‬ ‫ދިކަމެގިކޮފްޑައި‬ ‫އެބައިމީހުދް‬‫ފުރިހަމަ‬ ‫އެދްމެ‬ ‫އޮތް‬ ‫ސަލާމަތްވުމަފް‬ ‫އެބައިމީހުދް‬ ‫އެދްމެދްދާ‬ ‫ހުޒިހާ‬ ‫ޚިޑާޓުވީ‬‫ފެތުރެމުދް‬ ‫މިޒަމާދުގައި‬ ‫ފަހެ‬ ‫ސީދާމަގެވެ.‬ ‫ހަދސުޒާމަ ކުޒާދެއެވެ. އޭސެ އެދްމެކުޒީސައިވަދީކ‬‫މިހިރަދާ ޝިރުކުތަކަކީ ﷲ ރަޙުމަތްލެއްވި ވަރަފް‬‫ގިދަމީހުދްދަފް‬ ‫މެދުވީކ‬ ‫މީހަކު‬ ‫މަދު‬ ‫ޙަޔީޘްޓުޅުގަކުސައިވާ‬ ‫ބަޔާދްވެޔިޔަ‬ ‫ކުޒީސައި‬‫އެއީ‬ ‫ޝިރުކުތަކެކެވެ.‬ ‫ފާޅުވެގެދްދުވާ‬ ‫ޓަޔައިދް މަސުޓުޒެޔިޓައިވާ ވެޒީދްގަކެވެ. އެއީ‬‫މީސްތަކުދްގެ ބޮޑު ބައިގަދޑު އޭގައި ލާމެހި‬ ‫އިލްޑާމްޔީދަފްކ ޚާއްޞަކޮފް އެމަސުޓުޒެޔިޓައިވާ‬‫ގުޅިފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުދްދެވެ. އަދި އެއާއި އެކު‬ ‫ވެޒީދްގަކުސެ ދުޒައްކާގެޒިކަދް ކާޓަޒުދްދަފްވުޒެ‬‫ޝިރުކު މިއީ ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި އެދްމެ‬ ‫ދުރުއްސެވުދް ބޮޑު ފާފަވެސްމެއެވެ.‬ ‫ބޮޏުކަމުސައިވާދަމައެވެ.‬‫ޝެއިޚުލް އަކްބަރް ފީ ބިލާދި މާލްދީފްކ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް‬ ‫އަލްބާބުލްއަވާލީ‬‫ދޯޓް: މިޑިޔުމަކީ "އިލްޑާމްޔީދުސައި ވެޒިކަމާއި ލިޔާލަގު"، މިމައުޟޫޢަފް އަޅުސަދޏު ޑިޔަމުދްޔާ ޑުއި ޓޮގަކަފް ޑިޔެޓައިވާ ޑިޔުމެކެވެ. މިޑިޔުމުސައި މިވަދީ‬‫الشٍخ عبذاهلل بي عوش بي سلٍواى الذهٍجً ޑިޔުއްވާޓައިވާ މަޖިލްގަޒ ޒިލާޑާ (މާލްޓަޒލް ގީލިލް)، اإلهاهت العظوى عٌذ أُل السٌت ّالجواعت‬‫– " އަހްޑުއް ލުދްދާ ވަޑްޖަމާޢަގުސެ އަހުޑުވެޒިދްސާގުސައި (ޔައުޑަގެއްސެ) އެދްމެ މަގީވެޒިކަދް"، މިޓޮގުސައި ޝެއިޚް ހިމަދުއްވާޓައިވާ މައުޟޫއެއްސެ‬ ‫ގަޒުޖަމާއެވެ.‬ ‫‪24 AHqfas‬‬
 22. 22. ‫ލުބުހާދަﷲ.... މުޖާހިޔުދް اهلل تعالى އަފް‬ ‫ހަދސުޒާމައިސައި‬ ‫ހަމައެކަދި‬ ‫ކާމިޔާބީއަކީ‬‫ވެވަޏައިސައިގް ވަޢުޔުސައި ގެޔުވެޒިވުމުސެ ލަބަބުދް‬ ‫މުޔާގަކެއް‬ ‫ޣަދީމާ‬ ‫ކުޒިއެޒުދްގަކެއްޑިބި‬‫އެއިޑާހުވަދީ މުޖާހިޔުދް ޖަދްދަގުސެ މަޤާމްގަކަފް‬ ‫އަލާލްގަކުސައި‬ ‫ޔީދުސެ‬ ‫ޑިބުމެއްދޫދެވެ.‬‫އެމުޖާހިޔުދް‬ ‫އެއީ‬ ‫ވާލިޑްކޮފްޔެއްވާޓައެވެ.‬ ‫މަގިވެޒިވެސެދްވާ‬ ‫ލާބިގުވުމަކީވެލް‬‫اهلل‬ ‫ޝަހީޔުވަދްޔެދް ދުވަގަ ދަޞްޒުޑިބެދްޔެދްކ‬ ‫ޝަހީޔުވުމަކީ‬ ‫މަސުސަ‬ ‫ﷲސެ‬ ‫ކާމިޔާބީއެކެވެ.‬‫ހަދސުޒާމަކުޒެއްވުމުދްދެވެ.‬ ‫މަސުސައި‬ ‫تعالىސެ‬ ‫ކުޒިއަފްޔިޔުމަކީ‬ ‫މިމަސުސައި‬ ‫ކާމިޔާބީއެކެވެ.‬‫ޞައިޓުﷲ، ﷲސެ ކަދޏިކޮޅުސެ ޑަޤަބު ޔެވިޓައިވާ‬ ‫ޑިބިޔޭ‬ ‫މުޖާހިޔުދްދަފް‬ ‫މައްޗަފް‬ ‫ޝައިޠާދާސެ‬‫ވަޑީޔު(ޒއ)ސެ‬ ‫ބިދް‬ ‫ޚާޑިޔު‬ ‫ޞަޙާބީކ‬ ‫މައްޗަފް‬ ‫ކުޓުޒުސެ‬ ‫ކާމިޔާބީއެކެވެ.‬‫"‬ ‫ވިޔާޅުވިކ‬ ‫ސޮގުސަ‬ ‫އެދްމެޓަހުބަލްގަކެއްސެ‬ ‫ބާޠިޑުސެ‬ ‫ކާމިޔާބީއެކެވެ.‬ ‫މުޖާހިޔުދްދަފްވާ‬‫އަހުޒެދް ބޭދުދްވަދީ ކުއްޓާޒުދްސެ ބައިސަދޏު‬ ‫އަޔި‬ ‫ކާމިޔާބީއެކެވެ.‬ ‫ޙައްޤަފްޑިބޭ‬ ‫މައްޗަފް‬‫ގެޒެއަފްވަޔެ މަޒު (ޝަހީޔުވުދް) ޔަޤީދްވަދްޔެދް‬ ‫މައްޗަފް‬ ‫މުދާޓިސުދްސެ‬ ‫ކާޓިޒުދްދާއި‬‫އަހަޒެދް‬ ‫އެކަމަކު‬ ‫ކުޒުމަފް....‬ ‫ހަދސުޒާމަ‬ ‫މުޖާހިޔެއްސެ‬ ‫ކާމިޔާބީއެކެވެ.‬ ‫މުޖާހިޔުދްދަފްވާ‬‫މިމަޒުވަދީ ބަޑިއެދޔުސަ އޮވެއެވެ."..... އަޔި‬ ‫ހިގްވަދީ އިލްޑާމްޔީދުސެ އުލޫޑުގަކުސެ މައްޗަފް‬‫އެހެދްމެ އެޞަޙާބީ ވަދީ ޓިދޏިދްސެ ޑޯގަކަފް‬ ‫ޘާބިގުވެޓައެވެ.‬‫ޔުޢާ‬ ‫އެޔި‬ ‫ދުޔެއްވުމަފް‬ ‫ދިދްޖެއް‬ ‫އަޒާމު‬ ‫އަޝްމާވީ‬ ‫އަޑް‬ ‫އަބްޔުއް-ޒަޙްމާދް‬ ‫ޝެއިޚް‬ ‫ކުޒައްވާޓައެވެ.‬ ‫ޒަޙްމަގްޓުޅުދް‬ ‫تعالىސެ‬ ‫"اهلل‬ ‫ވިޔާޅުވަދީ‬ ‫ގިޔަބައިމީހުދްދަފް‬ ‫ޚަޒާދާގައް‬ ‫ލުވަޒުސެއިދް‬‫ބޭދުދްވާދީ‬ ‫ބަޔަޑުސައި‬ ‫މިޔުދިޔޭސެ‬ ‫މުޖާހިޔުދް‬ ‫ވާހިދޔުކ ގިޔަބައިމީހުދް މިޔުދިޔޭސެ ޔަޅަގަކަފް‬‫تعالىސެ‬ ‫اهلل‬ ‫އުޓަޑެވެ.‬ ‫އާޚިޒަގުސެ‬ ‫ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ކީއްވެސެދް‬ ‫ޔަދީ‬ ‫ހެއްޑިސެދް‬ ‫ގިޔަ‬‫ކުޅިވަޒާއިކ‬ ‫އެބައިމީހުދްދަކީ‬ ‫ޒުހިވޮޏިސަގުމެވެ.‬ ‫ޑަޔުވެގިކަމާއެކު‬ ‫މަޒެއްދުވާދެވެ!‬ ‫ޝަހީޔުދް‬‫ވިޔަޓާޒި އަޔި މަޖަޑުސައަ ވަސުގު ދަސާޑާ ބައެއް‬ ‫މަޒުވެސެދްޔާ މީހުދްދަކީ ހަމަ އަހަޒެމެދްދެވެ."‬‫ވަސުގު‬ ‫އެބައިމީހުދްސެ‬ ‫އެހެދަލް‬ ‫ދޫދެވެ.‬‫ހޭޔަވެސެދްޔަދީ اهلل تعالى އަފް ޒުކޫޢާއި ލުޖޫޔު‬ ‫‪25 AHqfas‬‬
 23. 23. ‫ޓަހެ‬ ‫ކުޅަޔާދަވާދީ‬ ‫ބުދްތެވެ..."ގިކަދްގަކަފް‬ ‫ކުޒުމުސައެވެ. ގާބީޢީ މުޖާހިޔަކާ ލުވާޑުކުޒެވުދު‬ ‫ކާކައްގޯއެވެ؟"‬ ‫ހަދސުޒާމައިސަ‬ ‫މިއަހަޒުވެލް‬ ‫"ގިބާ‬ ‫ޖަވާބުސައި‬ ‫ބައިވެޒިވެޑައްވަދްގޯ؟"‬‫އަބޫ ހުޒައިޒާ (رضي اهلل عنه) އިގުޒަފް‬ ‫ޔެދްދެވިކަމަފްވަދީ"000,001 ޔީދާޒުސެ ވިޔަޓާޒި‬‫ވިޔާޅުވިއެވެ. " މުޖާހިޔެއްސެ އަލް ވަޑެއްސައި‬ ‫ޔާދަމެވެ."‬ ‫ހަދސުޒާމައަފް‬ ‫ޔޫކޮފްޓައިވެލް‬‫އައްލާޓައި ވަދިކޮފް (ކައިބޮއެ އުޅުމައްޓަކައި)‬‫އޭގި އަޅައި އުޅޭ ޓިޔަވަޅުގަކަފްވެލް އޭދާއަފް‬ ‫تعالىސެ‬ ‫اهلل‬ ‫އަޅުކަދްގަކުސައި‬ ‫ﷲއަކްބަޒު.‬‫ޑިބެއެވެ."‬ ‫ޔަޒުމަ‬ ‫މަސުސައި ހަދސުޒާމަ ކުޒުމފްވުޒެ މަގިވެޒިވެސެދްވާ‬ ‫އެއްވެލް‬ ‫އެހެދް‬ ‫ބޮޏުވެސެދްވާ‬ ‫އަޖުޒު‬ ‫އަޔި‬‫ޢުމަޒު (رضي اهلل عنه) ވިޔާޅުވިއެވެ. " ހައްޖު‬ ‫އަޅުކަމެއްދުވެއެވެ. އަޔި އެހެދްމެ اهلل تعالىސެ‬‫އަޔާ ކުޒާފެވެ! މިއީ ހެޔޮ ޢަމަޑެކެވެ. ﷲވަދީ‬ ‫މަސުސައި ހަދސުޒާމަ ކުޒުމާއި އެއްޓަޔަވެސެދްވާ‬‫ޓަޒުޟު‬ ‫ހައްޖު‬ ‫މައްޗަފް‬ ‫އަހަޒަމެދްސެ‬ ‫އެއްވެލް އަޅުކަމެއްދުވެއެވެ. ދަމަވެލް އެއީ‬‫ކުޒައްވާޓައެވެ. އަޔި ޖިހާޔު ކުޒުދް މާހެޔޮކަދް‬ ‫ޔަޒުމަޑިބެދިވި އަމަޑެއްކަމުސައި މިއަޔު ބުދަދީ‬ ‫ބޮޏުވެސެދްވެއެވެ."‬ ‫އެކަދް‬ ‫މިޖިހާޔަކީ‬ ‫އަޔި‬ ‫މަޔުބައެކެވެ.‬ ‫ދުކޮއްޓިދަމަ اهلل تعالىސެ ސަޔަޓަޔަވެސެދްވާ ޢަޛާބު‬ ‫އެމީހެއްސެ މައްޗަފްވާދޭ ކަމެކެވެ. އަބޫ ހުޒައިޒާ‬ ‫(رضي اهلل عنه) ސެ ކިބައިދް ޒިވާވެސެދްވެއެވެ.‬ ‫މީހަކު ޒަލޫޑާ(صلى اهلل عليه وسلم) ސެ އަޒިހަފް‬ ‫އައިލް ޔެދްދެވިއެވެ. "ޖިހާޔާއި އެއްޓަޔަވެސެދްވާ‬ ‫މަސު‬ ‫އަހަޒެދްދަފް‬ ‫ޢަމަޑަކަފް‬ ‫ޔައްކަވައިޔެއްވަޓާދަދްގޯއެވެ؟" ޖަވާބުސައި ކީޒިގި‬ ‫ޙަޔީޘް‬ ‫وسلم)‬ ‫(صلى اهلل عليه‬ ‫ޒަލޫޑާ‬ ‫ކުޒެއްވިއެވެ. "އެޓަޔަ ޢަމަޑެއް ގިމަދްކަޑޭސެޓާދަފް‬ ‫ޓެދިވަޏައެއްދުސަދްދަވައެވެ." ޔެދްވެލް ޙަޔީޘް‬ ‫ހަދސުޒާމަވެޒިޔާ‬ ‫"މުލްޑިމް‬ ‫ކުޒެއްވިއެވެ.‬‫އަބޫ ހުޒައިޒާ (رضي اهلل عنه) ވިޔާޅުވިއެވެ.‬ ‫މައިޔާދަފް‬ ‫ހަދސުޒާމައިސެ‬ ‫(މުޖާހިޔު)‬‫ޑައިޑަގުޑް‬ ‫ކުޒިމަގީ‬ ‫އަލްވަޔު‬ ‫"ހަޖަޒުޑް‬ ‫ގިބާސެ‬ ‫ޓެފިސެދްކ‬ ‫ދިކުދްދަހިދޔުދް‬‫ކުޒަދް‬ ‫އަޅުކަދް‬ ‫ﷲއަފް‬ ‫ޤަޔްޒިވިޑޭޒޭ‬ ‫ގިބާއަފް‬ ‫ހުއްޓުމެއްދެގި‬ ‫މިލްކިގަފްވަޔެ‬‫ހުޒުމަފްވުޒެކ ﷲސެ މަސުސައި ޖިހާޔުކުޒުމުސައި‬ ‫ދަމާޔުކުޒެވޭދެ ހެއްޔެވެ؟ އަޔި ވީއްޑުމެއްދެގި‬‫ހިމާޔަގްކޮފްޔިދުމަކީ‬ ‫ބޯޏަޒުގައް‬ ‫މުލްޑިމުދްސެ‬ ‫އެމީހާ‬ ‫ހެއްޔެވެ؟"‬ ‫ހިޓިޔާދެ‬ ‫ޒޯޔަ‬ ‫ގިބާއަފް‬ ‫‪26 AHqfas‬‬
 24. 24. ‫އަޔި ޖަދްދަގުޑް ޓިޒުޔައުލް އަފް ވާލިޑްވުމަފް‬ ‫ބޮޏުވެސެދްވާ‬ ‫މާޑޮބުވެގިކަދް‬ ‫އަހަޒެދްދަފް‬ ‫އެޔި މަލައްކަގްވެލް ކުޒާދެއެވެ.‬ ‫ކަމެކެވެ."‬‫އަޒިހުދް‬ ‫ލާމިގުސެ‬ ‫ބިދް‬ ‫އުބައިޔާ‬‫ޒިވާވެސެދްވެއެވެ. ދަބިއްޔާ (صلى اهلل عليه‬‫وسلم) ޙަޔީޘް ކުޒެއްވިއެވެ. ﷲސެ ޙަޟްޒަގުދް‬ ‫ހަގް ދިޢުމަގެއް ޝަހީޔުދްދަފްވެއެވެ.‬‫1 އެދްމެ ޓުޒަގަމަ އޮހޮޒާޑެވޭ ޑޭޓޮޔުދް އޭދާސެ‬ ‫އެދްމެހައި ޓާޓަގައް ޓޮހެޑައްވައެވެ.‬‫މަޤާމް‬ ‫އޭދާއަފްވާ‬ ‫ލުވަޒުސޭސައި‬ ‫2‬ ‫ޓެދިސެދްޔެއެވެ.‬ ‫3 އީމާދްކަމުސެ ހެޔުމުދް ހެޔުދްޑެވެއެވެ.‬ ‫4 ކައްވަޅުސެ ޢަޛާބުދް އޭދާ ލަޑާމަގްވެއެވެ.‬ ‫ޚާޑިޔު ބިދް ވަޑީޔު މަޒުސެ އާޑާލްކަދްޓުޅާއި‬‫ބޮޏުވެސެދްވާ‬ ‫ޔުވަހުސެ‬ ‫ދިޔާކަދޏައެޅޭ‬ ‫5‬ ‫"ޝަހީޔުވުމައްޓަކައި‬ ‫ވިޔާޅުވިއެވެ.‬ ‫އޮދްދަވާ‬ ‫ބިޒުވެޒިކަމުދް ލަޑާމަގްވެއެވެ.‬ ‫އެކަމަފް އެދްމެ އެކަފީސެދްވާ ގަދަކަފް އަހަޒެދް‬‫6 އޭދާސެ ބޮޑުސައި ޢިއްޒަގުސެ ގާޖެއް އެޅުވެއެވެ.‬ ‫ގަޤްޔީޒުސައި‬ ‫އަހަޒެދްސެ‬ ‫އެކަމަކު‬ ‫ޔިޔައީމެވެ.‬‫7 އޭދާސެ އާއިޑާސެ 77 މީހުދްސެ ޓަޒާގުދްވާ‬ ‫މަރުވެގެދް‬ ‫އޮވެ‬ ‫އެދދުގައި‬ ‫ލިޔެވިފައިވަދީ‬ ‫ޝަޓާޢަގްގެޒިއަކަފް ވެޔެވެ.‬ ‫އަހަރެދްގެ‬ ‫ދަޒަރުގައި‬ ‫އަހަރެދްގެ‬ ‫ދިޔުމެވެ.‬ ‫ރޭގަދޑުގެ‬ ‫ހިފައިގެދް،‬ ‫އައްޑަދަ‬ ‫އަހާއި‬ ‫އުޑުމަތި‬ ‫ވާރެއިދް‬ ‫ތެރޭގައި،‬ ‫އަދދިރިކަމުގެ‬ ‫ފަތިސްވަދްދެދް‬ ‫ވަދިކޮފް،‬ ‫ވިދުމުގައި‬ ‫ދިދުމައްޓަކައި،‬ ‫ހަމަލާ‬ ‫އަދުއްވުދްދަފް‬ ‫މަޑުކޮފްގެދް އޮތުމަފްވުރެ ހެޔޮޢަމަލެއް ދެތެވެ."‬ ‫ޑޯބިކުޒުމުސައި‬ ‫ޖިހާޔަފް‬ ‫ޔާﷲ.......‬ ‫ގަބަޢުވުމުސެ‬ ‫ޓިޔަވަޅުގަކަފް‬ ‫ޞަޙާބީދްސެ‬ ‫މިދްވަޒު‬ ‫އަޅުސަދޏުމެދްދަފް‬ ‫ކުޅަޔާދަކަދް‬ ‫ކޮފްޔެއްވަވާ ޓާދްޔޭވެ!!!! އާމީދް!!!‬‫ﷲސެ މަސުސައި މުޖާހިޔުދްދަފް މަގިވެޒިކ އަޔި‬ ‫މުޖާހިޔު އެޔޭދީ ޖަދްދަގުޑް ޓިޒުޔައުލް އެވެ.‬‫އެހެދްމެ ސިދަސުދަވެސެދްވާ ޔަޒުމަ ޑިބިސެދްވީހިޔު‬ ‫‪27 AHqfas‬‬

×