KUNKin seminaari 13.11.2013 | Heikki Suoyrjö

301 views

Published on

Toiminta-alueen johtaja Heikki Suoyrjö, Epshp
Kommentti: Sote-uudistuksen vaikutukset kuntoutukseen
Kuntoutusasiain neuvottelukunnan (KUNK) seminaari 13.11.2013

KUNKin seminaarin tarkoituksena on käydä keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvista rakenteista ja pohtia kuntoutuksesta ja sen asiakasyhteistyöstä vastaavien tahojen kanssa keinoja vahvistaa moniammatillista kuntoutusta.

Lue lisää KUNKista:
http://kuntoutusportti.fi/portal/fi/toimijat/julkishallinto/kuntoutusasiain_neuvottelukunta/

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KUNKin seminaari 13.11.2013 | Heikki Suoyrjö

 1. 1. Sote-uudistus ja sen vaikutukset kuntoutukseen Kommenttipuheenvuoro Heikki Suoyrjö LT, Fysiatrian ja työterveyshuollon el, Kuntoutuksen erityispätevyys Toiminta-aluejohtaja
 2. 2. Esityksen sisältö • Terveydenhuoltolaki ja kuntoutus • Sote-kuntoutus • Kuntoutuksen asiakasyhteistyö 13.11.2013 2
 3. 3. Kuntoutus Terveydenhuoltolaissa • 29 §: lääkinnällisen kuntoutuksen sisältö • Kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. • Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. • Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. 13.11.2013 3
 4. 4. Kuntoutus Terveydenhuoltolaissa • 30 §: Yhteistyö ja ohjaus muuhun kuntoutukseen – Henkilö on ohjattava tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin, sosiaali-, työhallinto- tai opetusviranomaisen taikka Kansaneläkelaitoksen tai muun palvelujen järjestäjän palvelujen piiriin yhteistyössä näitä palveluja järjestävien tahojen kanssa. 13.11.2013 4
 5. 5. Kuntoutus Terveydenhuoltolaissa • 33 § - 34 § :Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö ja järjestämissuunnitelma – Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden – Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan tehtäväalansa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta – Järjestämissuunnitelmassa mukana lääkinnällinen kuntoutus 13.11.2013 5
 6. 6. Huonosta koordinaatiosta seuraa… …viiveettä kuntoutuksen aloituksessa …väliinputoamista …osaoptimointia …tehotonta toimintojen päällekkäisyyttä …tietämättömyyttä toisten toiminnoista Karjalainen 1993 STM:n kuntoutusselonteot 1994, 1998 ja 2002 Saikku 2006 Pulkki 2012 13.11.2013 6
 7. 7. Kuntoutus sote-alueella (?) • Terveydenhuoltolaki luo vertikaalisen integraation edellytykset – esim. alueellinen apuvälinepalvelu – vaikuttavat ja kustannustehokkaat kuntoutustoimenpiteet – koordinointi (kuntoutus- ja palveluohjaus) • kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja optimaalinen resurssi 13.11.2013 7
 8. 8. Horisontaalinen integraatio Sote-alueella (?) • Lääkinnällisen, ammatillisen, sosiaalisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen yhteistyö • Lähtökohtaisesti lääkinnällinen ja sosiaalinen nyt lähempänä toisiaan • Kuntoutuksen asiakasyhteistyö on ollut pettymys 13.11.2013 8
 9. 9. Oma vai ostettu kuntoutustoiminta? • Järjestämisen ja tuottamisen vastuut erillään • Ongelmallisia ovat – Ulkoistamisen laatukysymykset – Transaktiokustannukset – Prosessien hallinta ja kehittämistyö – Yhdenvertaisuuden turvaaminen 13.11.2013 9
 10. 10. Selvitys Etelä-Pohjanmaan shp:n alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminnasta vv. 2008-2011 • Toteutuvatko Etelä-Pohjanmaalla kuntoutuksen • • asiakasyhteistyölain tavoitteet? Onko eroa valtakunnallisen aineiston selvitykseen vuodelta 2005 (Peppi Saikku) ? Onko neljän vuoden (2008 - 2011) seurannassa nähtävissä toiminnan muutoksia ? 13.11.2013 10
 11. 11. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät terveyskeskus- ja kuntatasolla • Edustus terveydenhuollosta, • • työvoimahallinnosta, sosiaalihuollosta, Kelalta, opetustoimesta ja tarvittaessa muilta kuntoutuksen alueilta Asiakasasiat Yleiset asiat 13.11.2013 11
 12. 12. Tutkimuksen tuloksia • Kokoontumiskerrat lisääntyivät seurannan • • loppua kohden: mediaani 5 vuosina 2010 ja 2011 Käsiteltävät asiat painottuivat alkuun asiakasasioihin Seurannan viimeisenä vuotena selvä enemmistö käsitteli yleisiä ja asiakasasioita 13.11.2013 12
 13. 13. Tutkimuksen tuloksia • Asiakasasioita toivat ryhmiin useimmin työvoimaviranomaiset ja sosiaalitoimi, mutta valtakunnallista selvitystä useammin myös terveydenhuolto 13.11.2013 13
 14. 14. Tutkimuksen tuloksia • Ryhmissä käsiteltävien asiakastapausten määrät olivat pienemmät kuin valtakunnallisessa vertailuaineistossa • Asiakkaiden ikäjakaumassa seurannan aikana nuorten aikuisten osuus lisääntyi 13.11.2013 14
 15. 15. Tutkimuksen tuloksia • Asiakastapausten aiheet ryhmissä painottuivat työllistymisen, terveydentilan ja sosiaalisen selviytymisen yhteisiin ongelmiin 13.11.2013 15
 16. 16. Yhteenvetoa selvityksestä • Käsiteltävien asiakastapausten määrä on • • vähäinen tarpeeseen verrattuna Asiakastyössä eläkehylyt olivat vuonna 2011 useimmin syynä asiakkaan asian käsittelyyn Lääketieteellisiä lisätutkimuksia suositeltiin 2/3:lle ja eläkesuosituksen sai 1/5 13.11.2013 16
 17. 17. Lopuksi • Terveydenhuoltolaki on selventänyt lääkinnällisen kuntoutuksen asemaa terveydenhuollossa • Kuntoutuksen alueellisella työnjaolla on edellytyksiä onnistua, esimerkkinä alueellinen apuvälinepalvelu • Kuntoutuksen asiakasyhteistyö tulisi arvioida uudelleen 13.11.2013 17

×