Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flyer kunstexpositie annewil, ineke, annemiek

337 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Flyer kunstexpositie annewil, ineke, annemiek

  1. 1. KUNST IN MENNORODE Schilderijen en beeldenAnnewil jansen, Ineke Steen en Annemiek Laros 15 december 2012 t/m 11 april 2013
  2. 2. KUNST IN MENNORODEVan 15 december 2012 tot en met 11 april 2013 exposeren Annewil Jansen, InekeSteen en Annemiek Laros hun werk in conferentiecentrum Mennorode te Elspeet.Annewil Jansen (19..) woont en werkt in Nijverdal.Na het behalen van het diploma leraar beeldende kunst duurde hetnog een tijd voor de stap naar beeldend kunstenaar gemaakt werd. In2007 was het zover. Naast workshops voor kinderen en kunsteducatiewerkt Annewil aan eigen werk.Landschappen zijn een rode draad in het werk. Ze laat zich leidendoor het landschap in de ruimste zin van het woord. Hierbij gaat hetniet om het maken van ‘realistische kopieën’, maar om het opnieuw ordenen vanruimte en sfeer. Onaangetaste landschappen, waar vinden we dat nog? De zee, dewoestijn, rivieren en oevers voeden haar ideeën, ook interessant zijn de aloudepelgrimspaden en wat daar te zien valt. Dan kan het gebeuren dat het decor vanlandschappen verwisselt wordt met vormen die doen denken aan eeuwenoudekathedralen, of elementen daarvan.Kleuren, soms krachtig en dan weer subtiel, verschijnen samen met de vormen op hetdoek. Dit proces herhaalt zich net zolang tot het een poëtische lading krijgt. Dethema’s ontleent ze aan het leven zelf, met zijn hoogte- en dieptemomenten. Somsontstaan er gedichten bij. Vaak luistert ze tijdens het schilderen naar muziek, die haarop dat moment raakt. Dit kan variëren van Iona, U2, Johnny Cash of J.S. Bach.Voor meer informatie: W www.kunst7.nl E annewiljansen@gmail.comIneke Steen (1946) woont en werkt in Bad Nieuweschans en Nijverdal.Als jong kind was Ineke al een verzamelaar van dozen vol veren,stenen en stukjes papier. Nu ze ouder is, is dat verzamelen op eenander, abstracter niveau terecht gekomen. Het werd de basis van dekunst ze nu maaktIneke legt de indrukken vast als foto en die foto’s verwerkt ze in haaratelier uit tot schilderijen waar de oorspronkelijke emotie in teherkennen is. Ze zoekt steeds naar nieuwe technieken waarin ze de beelden die haarboeien vast legt.
  3. 3. De schilderijen die u op deze expositie ziet zijn gemaakt na een reis naar de BezetteGebieden in Israël/Palestina. Ineke nam deel aan een delegatiereis van deinternationale vredesorganisatie Christian Peacemaker Teams, CPT. De confrontatiemet de bewoners van de Bezette Gebieden op de Westbank heeft diepe indruk op haargemaakt en de bedoeling van deze expositie is u daarvan een indruk te geven.De oilbar tekeningen zijn weergaves van persoonlijke ontmoetingen, met vrienden encollega’s. Vaak op kruispunten in hun leven.Ik hoop dat de Palestina-tentoonstelling als “rondreizende getuige” een beeld zal gevenvan het leven van de bewoners van de Palestijnse Gebieden.Deze expositie is te leen. U kunt deze expositie gebruiken om conferenties en anderepresentaties rond dit thema achtergrond te verschaffen.Voor meer informatie: W www.inekesteen.nl E info@inekesteen.nlAnnemiek Laros (1957) woont en werkt in Arnhem.Sinds een jaar of negen is Annemiek aan beeldend vormgevenbegonnen. Op de traditionele wijze hakken in steen. Super vond zedat. Het leren kennen van het materiaal en het gereedschap en watje er allemaal mee kunt doen. Ze is nog in volle ontwikkeling en langniet uitgeleerd en klaar met ontdekken. Sinds twee jaar volgt zelessen bij Casper ter Heerdt, een kunstenaar in hart en nieren. Ze is bezig met hetontdekken wat er naast steen nog meer mogelijk is en met het verbreden intensiverenvan dat wat haar bezig houdt. Ze maakt studies van gips, klei, was en anderematerialen tot het gieten van brons.Vormen vinden in steen is haar passie. Als Annemiek haar atelier binnen gaat vergeetze de tijd. Na uren werken heeft ze het gevoel dat ze net pas begonnen is.Ze haalt haar inspiratie uit menselijke vormen en het liefs vrouwelijke vormen. Wat zemooi vind aan steen is dat het hard materiaal is, maar als het bewerkt is dan lijkt hettot leven te komen en heeft het een aantrekkingskracht om aangeraakt te worden.Ze ziet dat ook andere mensen de intentie hebben dat te doen.Annemiek: Als de emotie die ik gevoeld heb tijdens het creëren ook ervaren wordt doorde ander maakt mij dat blij omdat die emotie zichtbaar is geworden in de steen.Voor deze expositie zijn de materialen Marmer en Albast.Voor meer informatie: W www.annemieklarosbeelden.nl E j.m.laros@upcmail.nl
  4. 4. De expositie in Mennorode is gratis toegankelijk. Het bezoeken van deexpositie kan doordeweeks en in de regel ook op zaterdag en zondag. Voor deopeningstijden in het weekend is het raadzaam van tevoren telefonisch teinformeren bij de receptie van Mennorode, T 0577.498111. Degeëxposeerde werken zijn te koop. Bij de receptie van Mennorode is eenprijslijst te verkrijgen. Heeft u suggesties of wilt u zelf graag exposerenneem dan contact op met de kunstcoördinator: Petra de Hoog,kunst@mennorode.nl. U vindt Mennorode aan de Apeldoornseweg 185 te Elspeet. Apeldoornseweg 185 8075 RJ Elspeet T 0577.498 111 W www.mennorode.nl E info@mennorode.nl

×