Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hva gjør Forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning? 
Mari Nes 
Avdeling for helse 
Brukermedvirkning...
HelseOmsorg21 
Økt brukermedvirkning 
Institusjonene må utarbeide retningslinjer og iverksette tiltak for økt brukermedv...
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2015-2014 
Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velfer...
Driftsutgifter til FoU i UoH- og instituttsektor Faste 2011-priser, mill. kroner 
Medisin og helse 
Landbruk, fiskeri og v...
Forskningsrådet har mange virkemidler 
Infrastruktur 
Skatte- incentiver 
Senterordninger 
Nasjonale satsinger 
Tematiske ...
Forskningsrådet har mange virkemidler 
Infrastruktur 
Skatte- incentiver 
Senterordninger 
Nasjonale satsinger 
Tematiske ...
Forskningsrådets helseforskning 2013 
Totalt 954 millioner kroner 
Handlingsrettede programmer – ca. 350 mill. kroner 
...
Helseforskningsprogrammer 
Stamceller 
NevroNor 
Miljøpåvirkning og helse 
Global helse- og vaksinasjon 
Biobanker og...
Utlysning av midler i helseprogrammene 
Programmet oppfordrer til brukermedvirkning i prosjektene der det er relevant.
Utlysning av midler - helseforskning 
Programmet oppfordrer til brukermedvirkning i prosjektene der det er relevant. 
Pr...
Utlysning av midler - helseforskning 
Programmet oppfordrer til brukermedvirkning i prosjektene der det er relevant. 
Pr...
Eksempler på brukermedvirkning 
IT for funksjonshemmede (IT Funk) 1998-2012 
aktivt brukerforum med 15 medlemmer som gav...
Ny programstruktur fra 2016 – i prosess 
Brukermedvirkning vil få større plass: 
Forskerne må dokumentere hvordan pasien...
Takk for oppmerksomheten!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hva gjør forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning mari nes 04112014

535 views

Published on

Hva gjør forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning? Mari Nes, Norges forskningsråd. Foredrag på seminaret Brukermedvirkning i helseforskning, fra ord til handling, Diakonhjemmet Sykehus 4. november 2014

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hva gjør forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning mari nes 04112014

 1. 1. Hva gjør Forskningsrådet for å fremme brukermedvirkning i helseforskning? Mari Nes Avdeling for helse Brukermedvirkning i forskning, fra ord til handling – Oslo, 4. november 2014
 2. 2. HelseOmsorg21 Økt brukermedvirkning Institusjonene må utarbeide retningslinjer og iverksette tiltak for økt brukermedvirkning i forskningens ulike faser Minoritetsperspektivet må inkluderes i brukermedvirkning, spesielt i studier som angår tilgjengelighet til tjenester Krav om begrunnelse dersom bruker- medvirkning er fraværende i planleggingen av offentlige finansierte studier Etablere ordninger for å la brukerne bygge kompetanse i rollen som brukerrepresentant
 3. 3. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2015-2014 Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester Et kunnskapssystem for bedre helse og omsorg må inkludere samarbeidsarenaer for brukermedvirkning. Planen har bred omtale av til HelseOmsorg21 Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med hvordan HelseOmsorg21-strategien skal følges opp.
 4. 4. Driftsutgifter til FoU i UoH- og instituttsektor Faste 2011-priser, mill. kroner Medisin og helse Landbruk, fiskeri og vet.med. Teknologi Kilde: NIFU
 5. 5. Forskningsrådet har mange virkemidler Infrastruktur Skatte- incentiver Senterordninger Nasjonale satsinger Tematiske programmer Fri forskning Store programmer Frittstående prosjekter Brukerstyrt innovasjons- arena Handlingsrettede programmer Grunnforsk.- programmer Innovasjons- programmer Internasjonale tiltak SFF FME SFI
 6. 6. Forskningsrådet har mange virkemidler Infrastruktur Skatte- incentiver Senterordninger Nasjonale satsinger Tematiske programmer Fri forskning Store programmer Frittstående prosjekter Brukerstyrt innovasjons- arena Handlingsrettede programmer Grunnforsk.- programmer Innovasjons- programmer Internasjonale tiltak SFF FME SFI
 7. 7. Forskningsrådets helseforskning 2013 Totalt 954 millioner kroner Handlingsrettede programmer – ca. 350 mill. kroner Fri prosjektstøtte – ca. 175 mill. kroner Store programmer som BIOTEK2021, VERDIKT og NANO2021 – ca. 80 mill. Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) – ca. 90 mill. SFF og SFI – ca. 80 mill. Infrastruktur – ca. 95 mill. Annet
 8. 8. Helseforskningsprogrammer Stamceller NevroNor Miljøpåvirkning og helse Global helse- og vaksinasjon Biobanker og helsedata Klinisk forskning Offentlig initierte kliniske studier – kreft Psykisk helse Rusmiddel Folkehelse Helse- og omsorgstjenester Sykefravær, arbeid og helse
 9. 9. Utlysning av midler i helseprogrammene Programmet oppfordrer til brukermedvirkning i prosjektene der det er relevant.
 10. 10. Utlysning av midler - helseforskning Programmet oppfordrer til brukermedvirkning i prosjektene der det er relevant. Programmet ønsker å bidra til brukermedvirkning i hele forskningsprosessen, fordi det kan føre til mer relevant og bedre forskning. Det vil derfor bli vurdert som positivt at prosjektet planlegger aktiv involvering av brukere.
 11. 11. Utlysning av midler - helseforskning Programmet oppfordrer til brukermedvirkning i prosjektene der det er relevant. Programmet ønsker å bidra til brukermedvirkning i hele forskningsprosessen, fordi det kan føre til mer relevant og bedre forskning. Det vil derfor bli vurdert som positivt at prosjektet planlegger aktiv involvering av brukere. Helseforetakene ønsker å bidra til brukermedvirkning i hele forskningsprosessen, fordi det kan føre til mer relevant og bedre forskning. Det vil derfor bli vurdert som positivt at prosjektet planlegger aktiv involvering av brukere. Dersom brukermedvirkning ikke anses som relevant, må det begrunnes.
 12. 12. Eksempler på brukermedvirkning IT for funksjonshemmede (IT Funk) 1998-2012 aktivt brukerforum med 15 medlemmer som gav råd ved utforming av strategier og planer, deltok i oppfølging og evaluering av enkeltprosjekter og saksområdet Evalueringen av mammografiprogrammet (2008-) Observatør fra Foreningen for brystkreftopererte i styringsgruppen Offentlig initierte kliniske studier – kreft (2011-) Sekretariatet for «Nasjonalt råd ....» ledet bred prosess med innhenting av forslag fra relevante aktører til temaer/problemstillinger som det er behov for å forske på
 13. 13. Ny programstruktur fra 2016 – i prosess Brukermedvirkning vil få større plass: Forskerne må dokumentere hvordan pasienter og brukere skal involveres i prosjektene Aktuelle nye støtteformer/utlysninger (i tillegg til dagens) som i større grad styrer forskningen inn mot brukernes og tjenestens behov: Utlysning på bestemte temaer/problemstillinger der det er dokumenterte kunnskapsgap «Behovsidentifisert forskning» for å dekke helt spesifikke behov som ikke ivaretas av forskersamfunnet (pilot) Brede prosesser: vesentlig mer tid- og ressurskrevende Vurdering av relevans/nytte kan gjøres i et bredt sammensatt panel før vurdering av vitenskapelig kvalitet
 14. 14. Takk for oppmerksomheten!

×