ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

3,590 views

Published on

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

 1. 1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 2. 2. กิจกรรมที่...หากสามารถย้อนเวลาได้คุณจะย้อนไปในยุคสมัยใด?เพราะอะไร ?
 3. 3. เวลา...สาคัญอย่างไร?การศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตจาเป็นต้องเข้าใจว่าจะศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ในช่วงเวลาใด TIME และ มนุษย์ ณ ที่ใด SPACEในส่วนที่เกี่ยวกับเวลานั้นวิธีการนับศักราชของแต่ละภูมิภาคของโลกหรือของบางประเทศมีความแตกต่างกันดังนั้นต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของการนับศักราชเพื่อสามารถวิเคราะห์หรือมองภาพในอดีตในบริบทที่ถูกต้อง
 4. 4. A.D.คริสต์ศักราชB.C.ก่อนคริสต์ศักราชวิธีการนับศักราชแบบสากล
 5. 5. สมัยก่อนประวัติศาสตร์PREHISTORY AGE(ไม่มีระบบลายลักษณ์อักษร)สมัยประวัติศาสตร์HISTORY AGE(มีระบบลายลักษณ์อักษร)ถ้า...ยึดระบบลายลักษณ์อักษร
 6. 6. สมัยก่อนประวัติศาสตร์
 7. 7. 1.1 ยุคหินStone Age
 8. 8. ๏ เครื่องมือหินกะเทาะ ๏ สร้างสรรค์ศิลปะเช่น ภาพวาดผนังถ้า >> ใช้สีฝุ่นสีต่างๆ(ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์)๏ ใช้ไฟ = อบอุ่น / แสงสว่าง / ปลอดภัยยุคหินเก่าPaleolithic PeriodStone ageหยาบใหญ่หนาไม่ฝนให้เรียบ
 9. 9. หลักฐานของมนุษย์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ?กะโหลกศรีษะของมนุษย์ในประเทศแทนซาเนียเรียกว่า ออสตราโลพิเธคัส แอฟริกานัส (อายุราว 2.5 ล้านปี)
 10. 10. ๏ เครื่องมือหินมีความประณีต+เหมาะแก่การใช้งาน๏ วัฒนธรรมฮัวบิเนียนยุคหินกลางMesolithic PeriodMiddle Stone age
 11. 11. ยุคหินใหม่Neolithic PeriodNew Stone age๏ ขัดฝนหินให้มีรูปร่างต่างๆ๏ เครื่องปั้นดินเผา๏ เพาะปลูก+เลื้ยงสัตว์ซับซ้อนมากขึ้น๏ ปลูกสร้างบ้านเรือนถาวรอยู่กันเป็นหมู่บ้าน๏ มีพิธีกรรมต่างๆ๏ แลกเปลี่ยนหรือการติดต่อทางวัฒนธรรม
 12. 12. ยุคโลหะยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง1.2
 13. 13. ยุคสาริดดีบุก + ตะกั่ว = สาริดจากเครื่องมือเครื่องใช้สู่งานศิลปะ โลหะเริ่มแรกแห่งอารยธรรมชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นกว่ายุคหินชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆ >> ชุมชนขนาดใหญ่(ชุมชนเมือง)มีการสั่งสมอารยธรรมได้อย่างรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
 14. 14. การใช้อุณหภูมิในการหลอมที่สูงกว่าการหลอมสาริดแล้วจึงตีโลหะเหล็กในขณะที่ยังร้อนอยู่ให้เป็นรูปทรงที่ต้องการยุคเหล็กIron Ageใช้ทาอาวุธที่มีความแข็งแกร่งพัฒนาเข้าสู่ความเป็นรัฐได้ด้วยการมีกองทัพที่มีประสิทธิภาพเริ่มรู้จักใช้ภาพสื่อความเข้าใจกัน และเป็นต้นกาเนิดของการประดิษฐ์ตัวอักษรมีการคิดค้นและใช้เทคโนโลยีง่ายๆ เช่น การใช้ลูกล้อในการขนส่งทางบก และ ในพลังงานจักรกล การใช้คันไถไม้ และ มีการเริ่มดินเรือ
 15. 15. สมัยประวัติศาสตร์
 16. 16. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ
 17. 17. - สร้างระบบชลประทาน- สร้างซิกูแรต (ศาสนสถาน = สัญลักษณ์ของพระเจ้า )- ประดิษฐ์อักษรลิ่ม ( คูนิฟอร์ม )
 18. 18. อักษรภาพเฮียโรกลิฟิก >>กระดาษปาปิรุสพัฒนาอารายธรรมต่อเนื่อง + มั่นคงสร้างสุสานฝังศพของฟาโรห์ = พีระมิดที่ราบลุ่มแม่น้าไนส์ = โอเอซิส (
 19. 19. กิจกรรมที่-ถอดรหัสฟาโรห์-อักษร Hieroglyphicsต่อไปนี้คือคาว่าอะไร
 20. 20. EXAMPLEEXAMPLES o c i a lอย่างEXAMPLE
 21. 21. 1
 22. 22. ข้อ
 23. 23. 2
 24. 24. 2ข้อ
 25. 25. 3
 26. 26. 3ข้อเพิ่มเติม : http://www.eyelid.co.uk/hieroglyphic-typewriter.html
 27. 27. หินอ่อนมาสร้างบ้าน ศาสนสถานมีการปกครองแบบนครรัฐศิลปะของกรีก เป็นแม่แบบของความเจริญ+อารยธรรมตะวันตก
 28. 28. รูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ + แบบจักรวรรดิกฎหมายสิบสองโต๊ะ = แม่บทของกฎหมายโลกตะวันตกอารายธรรมสุดท้ายของยุคโบราณใช้เศรษฐกิจแบบบรรณาการ ละภาษีอากร
 29. 29. 2.2สมัยกลางMiddleAge“ยุคมืด-Dark Age”โรมันต้องเสื่อมสลายลง >> อนารยชนเผ่าเยอรมัน= เป็นผู้ชี้โชคชะตาและอนาคตมาตราการลงโทษพวกนอกรีต / แม่มด / พ่อมดศาสนจักรระบบฟิวดัล Feudalismสงครามครูเสด ( Crusade war)
 30. 30. สมัยใหม่Modern Ageค.ศ. 1453 - 19452.3ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ( Renaissances )การสารวจเส้นทางเดินเรือเกิดชนชั้นกลาง (พ่อค้า) เข้ามาควบคุมเศรษฐกิจปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์+อุตสาหกรรม
 31. 31. 1 2 3 4 56 7 8 9 1011 12 13 14 1516 17 18 19 2021 22 23 24 25ผลงานนี้ชื่อว่า?
 32. 32. คริสต์ศตวรรษ 1945 - ปัจจุบันสมัยปัจจุบันประวัติศาสตร์
 33. 33. >> สิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์+เทคโนโลยี สงครามเย็นสารวจอวกาศ
 34. 34. คำชี้แจง4กิจกรรมดูภาพปริศนา แล้วทายว่าภาพดังกล่าวอยู่ในช่วงยุค-สมัยใด โดยยกบัตรคาที่กาหนดให้
 35. 35. 1ยุคหินใหม่ - สโตนเฮนจ์
 36. 36. 2สมัยปัจจุบัน- สงครามเย็น
 37. 37. 3ยุคหินใหม่- หม้อสามขา (tripods)
 38. 38. 4สมัยโบราณ- โรมัน
 39. 39. 5สมัยปัจจุบัน- Halam Shake
 40. 40. 6หินเก่า-ภาพวัวถ้าอัลตามิรา
 41. 41. 7สมัยใหม่-รัชกาลที่ 5
 42. 42. 8สมัยกลาง
 43. 43. 9สมัยใหม่ -พระนางมารี อองตัวเนต
 44. 44. 10ยุคหินเก่า-ขวานหินยุคหินเก่า
 45. 45. 11สมัยใหม่-ไททานิค
 46. 46. 12หินเก่า - วีนัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ
 47. 47. 13ยุคโลหะ (เหล็ก)
 48. 48. 14ยุคโบราณ-ซิกกูแรต (Ziggurat)
 49. 49. กิจกรรมสุดท้ายhuntในเอกสารที่ได้รับจะมีคาที่ผิดซ่อนอยู่ หาเจอกันไหมเอ่ย ?w
 50. 50. -จบการนาเสนอ-

×