Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG
Nghiên cứu khoa học là cách thức con người tìm hiểu các hiện tượng một cách có hệ
thốn...
“Gần đây, kết quả nghiên cứu của các phương pháp định tính không mấy khả quan. ……Dữ
liệu thu thập được bởi các nhà nghiên ...
Kothari, C.R., (2004), Research Methodology: Method and Techniques, 2ed, New Age
International Limited.
Trần TT Phượng, Sơ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Phương pháp nghiên cứu định lượng
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Gioi thieu ve nghien cuu dinh luong

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Gioi thieu ve nghien cuu dinh luong

  1. 1. GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG Nghiên cứu khoa học là cách thức con người tìm hiểu các hiện tượng một cách có hệ thống (Babbie, 1986 dẫn theo Nguyễn Đình Thọ, 2011). Để đạt được sự hiểu biết chúng ta có hai cách là (1) chấp nhận và (2) nghiên cứu. Chấp nhận là cách đạt được sự hiểu biết thông qua kiến thức, kinh nghiệm của người khác truyền đạt lại cho chúng ta. Trong khi đó nghiên cứu là cách đạt được sự hiểu biết thông qua các nghiên cứu và kinh nghiệp của riêng mình. Phân loại nghiên cứu khoa học có nhiều cách và cũng giống như các cách phân loại khác nó phụ thuộc vào các chỉ tiêu phân loại. Người ta có thể phân lại nghiên cứu thành cách dạng nghiên cứu hàn lâm hay nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu diễn dịch hay quy nạp, nghiên cứu khám phá hay nghiên cứu kiểm định, etc. Trong đó phân loại theo phương pháp nghiên cứu thành hai loại là (1) nghiên cứu định tính và (2) nghiên cứu định lượng. Vậy nghiên cứu định lượng là gì? Nghiên cứu định lượng dựa vào việc đo lường số lượng. Nghiên cứu định lượng được áp dụng đối với các hiện tượng có thể được diễn tả bằng số lượng (Kothari, 2004). Nghiên cứu định lượng thường gắn với việc kiểm định (lý thuyết) dựa vào quy trình suy diễn (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Như vậy có thể đi đến một khái niệm khái quát về nghiên cứu định lượng như sau “Nghiên cứu định lượng là nghiên cứu sử dụng các phương pháp khác nhau (chủ yếu là thống kê) để lượng hóa, đo lường, phản ánh và diễn giải các mối quan hệ giữa các nhân tố (các biến) với nhau”. Các phương pháp nghiên cứu định lượng ngày càng trở lên phổ biến trong giới nghiên cứu và được ứng dụng rộng rãi trong gần như tất cả các ngành khoa học từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hôi. Có một số lý do làm cho nghiên cứu định lượng ngày càng trở lên phổ biến. (1) Do sự nghi ngờ của các kết quả của các phương pháp định tính
  2. 2. “Gần đây, kết quả nghiên cứu của các phương pháp định tính không mấy khả quan. ……Dữ liệu thu thập được bởi các nhà nghiên cứu thị trường ngày càng bị khách hàng của họ đặt vấn đề” (Rossi, Vriens) (Dẫn theo Trần TT Phượng) (2) Do sự phát triển của các phương pháp thống kê và hỗ trợ của các phần mềm máy tính (SPSS, EVIEWS, SAS, AMOS, STATA,R, etc) đã giúp các nhà nghiên cứu nhanh chóng được các phép toán phức tạp. (3) Do tính tin cậy của các nghiên cứu định lượng Ghi chú: Chúng ta cũng cần lưu ý các phương pháp định lượng đòi hỏi đặc biệt tính tin cậy của việc lấy dữ liệu đầu vào. Trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh nghiên cứu định lượng được ứng dụng trong rất nhiều như: ●Nghiên cứu hài lòng khách hàng (SERVQUAL Model, CSI Model) ●Đánh giá lao động trong tổ chức (JDI Model, Minnesota, …) ●Đánh giá chấp nhận công nghệ, dịch vụ mới (TAM Model, ISS Model, E –CAM) ●Đánh giá thu hút đầu tư vào địa phương (sử dụng các thuộc tính của marketing địa phương). …….. Đào Trung Kiên Nghiencuudinhluong.com Tài liệu tham khảo Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: Thiết kế và thực hiện, Nhà xuất bản Lao động – xã hội.
  3. 3. Kothari, C.R., (2004), Research Methodology: Method and Techniques, 2ed, New Age International Limited. Trần TT Phượng, Sơ lược về các phương pháp định lượng trong nghiên cứu thị trường/ http://www.viet-studies.info/kinhte/quantitative_%20methods%20_TTPhuong.pdf cập ngày 20/11/2013] [Truy

Views

Total views

12,466

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9,247

Actions

Downloads

46

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×