Visp bk april 2011

315 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Visp bk april 2011

 1. 1. Norsk kulturråd
 2. 2. Administrasjon for flere virksomheter <ul><li>Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv </li></ul><ul><li>Statens kunstnerstipend 238 mill kr i stipend- og garantiinntekter </li></ul><ul><li>Fond for lyd og bilde </li></ul><ul><li>30 mill kr </li></ul><ul><li>Den kulturelle skolesekken 167 mill kr fordelt via fylkeskommunene </li></ul>Norsk kulturråd VISP! 01.04 .2011 ADMINISTRASJON FOR FLERE VIRKSOMHETER
 3. 3. <ul><li>Arkiv og museumsdelen fra ABM-utvikling slått sammen med Kulturrådet. </li></ul><ul><li>Tar med seg en rekke forvaltningsoppgaver </li></ul><ul><ul><li>Statistikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapportering </li></ul></ul><ul><ul><li>Rådgiving og utvikling </li></ul></ul><ul><li>Søkbare midler museum </li></ul>NYE OPPGAVER 2011
 4. 4. Norsk kulturråd <ul><ul><li>Administrasjonen </li></ul></ul><ul><ul><li>(102 ansatte) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ledelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Rådgivere og saksbehandlere </li></ul></ul><ul><ul><li>FoU-avdeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Administrasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Rådet </li></ul></ul><ul><ul><li>10 medlemmer og fire varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Forvalter Norsk kulturfond og post 74 </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvalg oppnevnt av rådet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- 27 faglige utvalg på mellom 3 og 6 personer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Oppnevnt av rådet etter faglige kriterier </li></ul></ul></ul>
 5. 12. Kulturfondet 2010 <ul><li>Antall søknader totalt 7 518 </li></ul><ul><li>Antall tildelinger totalt: 2 833 </li></ul><ul><li>Søknadssum totalt: 1 281 000 000 </li></ul><ul><li>Forhold tildeling/søknadssum: ca 25 % </li></ul><ul><li>Statistikk fylker, fagområder etc i Årsmelding </li></ul>
 6. 13. Norsk kulturråd Du store verden! 21.03.2011
 7. 14. Hovedfordeling Kulturfondet 512 mill <ul><li> Tall i mill.kr </li></ul><ul><li>Fagområder: 2011 </li></ul><ul><ul><ul><li>Litteratur og tidsskrift 154,9 Innkjøpsordninger, produksjonsstøtte, periodiske publikasjoner, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>litteraturfestivaler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Musikk 152,8 Mu sikkfestivaler, musiker- og arrangørstøtte, musikkensembler, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kirkemusikk, bestillingsverk, innspillinger, innkjøpsordning, prosjektstøtte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Scenekunst 99,4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fri scenekunst – teater og dans, ny teknologi (prosjektstøtte), scene- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tekstutvikling, koerografiutvikling, andre tiltak, formidling/gjestespill </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Billedkunst 28,3 Prosjektstøtte, ny teknologi, kulturelle endringsprosesser, utstyrsstøtte, utstillingsstøtte, manusutvikling. Statens utstillingsstipend. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kulturvern 9,8 Prosjektstøtte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rom for kunst/kulturbygg 18,8 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prosjektstøtte, FoU </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Barn og unge 16,6 Kunstløftet, prosjektstøtte, barne- og ungdomsblader </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andre formål og FoU 9,5 </li></ul></ul></ul>
 8. 15. Norsk kulturråd Photo: Verdensteatret: Concert for Grønland Verdensteatret: Konsert for Grønland. Tverrkunstnerisk forestilling der rusten mekanikk møter ny teknologi. Søknadsskriving og -behandling
 9. 16. Hvem kan søke om tilskudd? <ul><li>Skapende og utøvende kunstnere </li></ul><ul><li>Private eller offentlige organisasjoner </li></ul><ul><li>Institusjoner og virksomheter </li></ul><ul><li>Arrangører </li></ul><ul><li>Privatpersoner </li></ul><ul><li>Hovedsøknadsfrister </li></ul><ul><li>1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember </li></ul><ul><li>Behandlingstiden er ca 3 måneder </li></ul>Norsk kulturråd
 10. 17. Prosjektbeskrivelse <ul><li>Hva og hvor </li></ul><ul><li>Hvorfor </li></ul><ul><li>Hvordan </li></ul><ul><li>Når </li></ul><ul><li>Hvem </li></ul><ul><li>Hva koster det </li></ul><ul><li>Vedlegg: CV, visningsavtale og billedmateriale </li></ul>Norsk kulturråd
 11. 18. Budsjett og finansieringsplan <ul><li>Spesifisert oppstilling av kostnader </li></ul><ul><li>Spesifisert oppstilling av (forventet) </li></ul><ul><li>prosjektfinansiering/andre bidragsytere </li></ul><ul><li>Husk søknadsbeløp </li></ul>Norsk kulturråd
 12. 19. Generelt/praktisk <ul><li>Signert fullstendig søknad pr post eller elektronisk ( [email_address] ) </li></ul><ul><li>Enkelt, kopierbart format (A4) </li></ul><ul><li>Spesifikke krav for enkelte faste tilskuddsordninger </li></ul>Norsk kulturråd
 13. 20. Tilskudd gis i første rekke til: <ul><li>enkelttiltak og forsøksvirksomhet innenfor samtidens kunst- og kulturuttrykk. </li></ul><ul><li>tiltak som faller under Kulturrådets faste tilskuddsordninger. </li></ul>Norsk kulturråd Samovarteatret, Finnmark
 14. 21. Hva kan ikke få støtte? <ul><li>ordinær drift av institusjoner eller organisasjoner </li></ul><ul><li>dekking av underskudd </li></ul><ul><li>undervisningsmateriell </li></ul><ul><li>reisevirksomhet </li></ul><ul><li>student- og utdanningstiltak </li></ul><ul><li>prosjekter som får støtte fra Kulturdepartementet </li></ul><ul><li>filmformål </li></ul>Norsk kulturråd
 15. 22. Hvordan vurderes søknadene? <ul><ul><li>Prioritering skjer ut fra kunst- og kulturfaglig skjønn og de økonomiske rammene for Kulturfondet </li></ul></ul><ul><ul><li>Nøkkelbegreper: Kvalitet, profesjonalitet, nyskapning, produksjon, formidling </li></ul></ul><ul><ul><li>Søknadsprosess: Saksbehandler, fagutvalg, råd. Se flytdiagram neste side. </li></ul></ul>Norsk kulturråd
 16. 23. Søknad inn Registreres arkiv Administrativt avslag Søknad ut Vedtaksbrev til søker www.kulturrad.no Saksbehandler -registrering -saksliste møte -saksframlegg -adm.tilrådninger All kontakt med søker i alle ledd i saksbehandlingen Behandling fagutvalg og andre utvalg - saker vedtas - tilrådninger til rådet: - hvis tilskudd > kr 200 000 - hvis prinsipielle saker - hvis behandling i flere utvalg Behandling underutvalg -tilrådninger til fagutvalg Saksbehandler -referat utvalgsmøte med vedtak og tilrådninger fra utvalg til råd Behandling i rådet - vedtak tilrådninger - eventuell omgjøring av vedtak til søkers gunst Administrasjonen -oppfølging og kontroll av tilskudd - utbetaling - rapport og regnskapskontroll - regnskapsføring internt
 17. 24. Mål for Norsk kulturråd
 18. 25. S S + S + S <ul><li>Kulturrådet skal stimulere til et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv </li></ul><ul><li>Kulturrådet skal være en synlig og åpen aktør i samfunnsdebatten </li></ul><ul><li>Kulturrådet skal bidra til samhandling for å sikre idéutveksling og faglig dialog </li></ul>
 19. 26. <ul><li>Utarbeider strategi fram mot 2015 </li></ul><ul><li>Etablerer en ny organisasjon tilpasset morgendagen </li></ul><ul><li>Etablering av et nytt tidshjul tilpasset søkerne </li></ul>SAKER UNDER ARBEID
 20. 27. <ul><ul><li>Sørge for optimal formidling av kunst og kultur </li></ul></ul><ul><ul><li>Det kulturelle er i endring: Å møte endringene i samfunnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunstnerne: Økt pendling mellom institusjon og frilansvirksomhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Internasjonalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Vekst i utdanningskapasitet og rekruttering: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Gir økende misforhold mellom bevilgningssum og søknadssum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medfører til avslag til gode prosjekter </li></ul></ul></ul>HOVEDUTFORDRINGER
 21. 28. Billedkunst og formidlingsarenaer <ul><li>Visningssteder </li></ul><ul><li>Nye formidlingsarenaer på tvers av kunstuttrykk og sjangre – hvor skal kunsten produsere og vises </li></ul>BILLEDKUNST, ARENAER
 22. 29. Internasjonale utfordringer <ul><li>Internasjonalisering og globalisering </li></ul><ul><li>Kunst og kultur på tvers av grenser </li></ul><ul><li>EUs kulturprogram og EØS-oppgaver </li></ul>INTERNASJONALT
 23. 30. Info på nettsider <ul><li>www.norskkulturrad.no </li></ul><ul><li> Kulturrådet på twitter: http://twitter.com/kulturradet </li></ul>

×