Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016

More Related Content

Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016

 1. 1. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Sisältömarkkinoinnin trendit 2016 Tutkimuksen tarkoituksena on vuosittain selvittää asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin toteuttamista, keinoja ja tehokkuutta sekä näkemyksiä sisältömarkkinoinnin tulevaisuudesta. Kubo on tehnyt trenditutkimuksia vuodesta 2014 alkaen.
 2. 2. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Sisältömarkkinoinnin määritelmä: ”Content marketing is a marketing technique of creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined audience – with the objective of driving profitable customer action.” * - Joe Pulizzi, Content Marketing Institute ¥  Halusimme saada tämän trenditutkimuksen avulla konkreettisen näkemyksen siitä, miten suomalaisissa yrityksissä tehdään ja hyödynnetään sisältömarkkinointia sekä millä tavoilla saadaan aikaan parhaita tuloksia. ¥  Tänä vuonna kyselyyn vastasi 234 yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä päättävää henkilöä. Vastaajista 38 % kuului yrityksen ylimpään johtoon, 17 % keskijohtoon, 21 % päällikkötasoon - 4% oli yrittäjiä ja 21% asiantuntijoita. ¥  Vastaajien ensisijainen kohderyhmä on B2B-sektori (61 %) ja toissijainen kuluttajasektori (31 %). Uusia asiakkaita tavoitteli 42 % ja nykyisiä asiakkaita puhutteli 56 %. ¥  Tutkimus toteutetaan vuosittain helmi-maaliskuussa ja se on osa isompaa kokonaisuutta, jonka avulla autamme suomalaisia yrityksiä kommunikoimaan entistä paremmin ja tehokkaammin. Mitä on sisältömarkkinointi ja miksi teimme tämän tutkimuksen? * Lähde: Content Marketing Institute
 3. 3. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy ¥  Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen Suomessa on jäljessä muita maita, joissa vastaava trenditutkimus toteutetaan. Kuitenkin 79 prosenttia vastanneista yrityksistä tuottaa aktiivisesti sisältöjä asiakkailleen. ¥  Vain 30 prosenttia yrityksistä on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian. Isoissa, yli 500 henkilön yrityksissä sisältöstrategia tehdään useammin kuin pienissä, mutta niistäkin yli puolet on jättänyt sisältöstrategian toistaiseksi tekemättä. ¥  Tehokkaimmat viestintätavat ovat vastanneiden yritysten mukaan yhä edelleen henkilökohtaista vuorovaikutusta ja hyödyllisen tiedon tarjoamista. ¥  Sisältömarkkinoinnin keskeisimpänä tavoitteena pidetään myynnin lisäämistä ja asiakastyytyväisyyden parantamista. Myynnin lisäämisen tavoite on aiempiin tutkimuksiimme verrattuna noussut, ajatusjohtajuuden saavuttaminen taas laskenut. ¥  Sisältömarkkinoinnin mittarit eivät ole linjassa tavoitteiden kanssa. Sisältömarkkinointia mitataan pääasiassa verkkosivuliikenteen ja hakukoneanalytiikan kautta, myyntiliidit ja asiakastyytyväisyys ovat mittareina vasta sijoilla 5. ja 6. ¥  Sisällöntuotanto on kasvanut ja kasvaa edelleen. 81 prosenttia yrityksistä on lisännyt sisällöntuotantoaan viimeisten 12 kuukauden aikana ja 74 prosenttia aikoo jatkaa lisäpanostusten tekemistä. ¥  Vain 35 prosenttia vastanneista yrityksistä räätälöi sisältöjä asiakkaiden ostoprosessin perusteella. ¥  Sisällöntuotannossa ulkoistetaan useimmiten valokuvaus, videointi ja tekstin tuotanto. ¥  Suurimpana haasteena sisältöjen tuotannolle nähdään aikapula ja kyky tuottaa mielenkiintoisia sisältöjä. Yhteenveto
 4. 4. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy 79 % 18 % 3 % Kyllä Ei En osaa sanoa 79 % vastanneista yrityksistä tuottaa aktiivisesti sisältöjä asiakkailleen. Kysymys: Tuotetaanko organisaatiossanne tällä hetkellä sisältöjä asiakkaille ja/tai sidosryhmille? ¥  Yrityksistä, jotka eivät vielä tuota sisältöjä, 24 % aikoo lähteä tuottamaan sisältöjä asiakkailleen. ¥  Australiassa 81 % ja Iso- Britanniassa 89 %yrityksistä käyttää sisältömarkkinointia. Yhdysvalloissa 88 % B2B-yrityksistä ja 76 % B2C-yrityksistä hyödyntää sisältömarkkinointia.* * Lähde: Content Marketing Institute n=234
 5. 5. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy 54 % yrityksistä pitää sisältömarkkinointia tehokkaana oman liiketoiminnan kannalta 3 51 39 4 3 0 20 40 60 80 100 Erittäin tehokasta Tehokasta Ei kovin tehokasta Ei ollenkaan tehokasta En osaa sanoa % ¥  Sisältömarkkinointia erittäin tehokkaana tai tehokkaana pitävien määrä on kasvanut Suomessa aikaisempaan verrattuna. ¥  Sisältömarkkinoinnin tehokkuus syntyy toimivan ja mitattavan sisältöstrategian avulla. ¥  Yritykset ja yhteisöt, jotka ovat toteuttaneet ja dokumentoineet sisältöstrategian, ilmoittavat sisällöntuotantonsa toimivan huomattavasti tehokkaammin, kuin ne yritykset, jotka eivät ole strategiaa tehneet. Kysymys: Kuinka tehokasta sisältömarkkinointi on yrityksen oman liiketoiminnan kannalta? n=196
 6. 6. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Ainoastaan kolmasosa sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian ¥  Vain kolmasosa sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä on Suomessa tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian. ¥  Suurista, yli 500 hengen yrityksistä puolet tekee hyvin suunniteltua sisältömarkkinointia. ¥  Sisältöstrategia kannattaa tehdä aina, sillä sen avulla tehty sisältö- markkinointi on tehokkaampaa ja kannattavampaa. ¥  Australiassa 46 %:lla ja Iso- Britanniassa 36 %:lla yrityksistä on dokumentoitu sisältöstrategia. Yhdysvalloissa 81%:lla yrityksistä on sisältöstrategia* 23 29 30 23 19 30 48 45 38 7 6 3 2014 2015 2016 Kyllä Ei, mutta toteutamme seuraavan 12 kk:n aikana Ei En osaa sanoa n=196 n=266 n=200 * Lähde: Content Marketing Institute % Kysymys: Oletteko toteuttaneet ja dokumentoineet sisältöstrategian yrityksellenne?
 7. 7. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Sisältömarkkinoinnin organisointi ja vastuut vaihtelevat organisaatioissa todella paljon 56 % 16 % 11 % 9 % 7 % 1 % Markkinointi Viestintä Joku muu tiimi Myynti ja/tai CRM Ei ole päätetty En osaa sanoa ¥  Sisältöstrategian toteuttaminen näyttäisi aikaisempiin vuosiin verrattuna keskittyvän enemmän markkinoinnille vastuulle. ¥  Ainoastaan 7 %:ssa vastanneista yrityksistä sisältömarkkinointia toteutetaan ilman vastuussa olevaa tiimiä tai henkilöä. Kysymys: Mikä tiimi organisaatiossanne vastaa sisältöstrategiasta ja sen toteuttamisesta? n=196
 8. 8. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Kuinka tehokkaita eri viestintätavat ovat 77 40 21 19 14 13 11 11 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 15 47 35 46 54 47 44 36 34 34 34 38 35 25 49 34 29 23 32 21 13 14 11 28 14 14 9 14 5 8 26 19 21 23 34 28 35 31 36 29 36 28 31 31 28 46 41 30 29 29 27 39 23 27 28 22 1 10 6 8 8 6 18 17 15 9 4 7 8 12 8 11 22 18 14 16 14 33 11 24 39 42 21 2 5 8 10 3 9 5 7 4 11 12 21 14 31 1 20 25 3 5 31 38 40 26 20 37 18 19 42 0 20 40 60 80 100 Henkilökohtaiset tapaamiset Asiakastilaisuudet/-tapahtumat Puhelinsoitot Videot Sosiaalinen media Artikkelit muilla sivustoilla Artikkelit omalla verkkosivustolla Asiakaslehti painetussa muodossa (paperilehti) Tiedotteet Oppaat Tutkimusraportit Infografiikka Blogit Brändätyt verkkotyökalut Uutiskirjeet sähköpostilla Mobiilisisällöt Webinaarit/webcastit Esitteet Asiakaslehti sähköisessä muodossa (digitaalinen Virtuaaliset konferenssit Teleprospektointi Mikrosivustot Kirjat Verkkopresentaatiot Pelit Uutiskirjeet painettuna Vuosikertomukset Podcastit, ääniblogit TOP10 0 20 40 60 80 100 1 Erittäin tehokas Tehokas Ei kovin tehokas Ei ollenkaan tehokas En osaa sanoa % n=196
 9. 9. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Sosiaalisen median kanavien tehokkuus 13 12 11 8 5 5 3 2 2 1 1 1 1 34 37 31 24 14 5 18 9 4 10 5 4 2 2 2 1 33 22 32 30 27 18 19 16 7 18 16 9 8 12 6 6 8 13 15 12 17 15 19 18 7 14 22 20 21 19 16 18 12 16 11 26 37 57 41 55 80 57 56 66 68 67 76 75 0 20 40 60 80 100 Youtube LinkedIn Facebook Twitter Instagram Slideshare Google+ Whatsup Joku muu sosiaalisen median Vimeo Pinterest Snapchat Foursquare Flickr Vine Tumblr % TOP5 Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 0 20 40 60 80 100 120 1 Erittäin tehokas Tehokas Ei kovin tehokas Ei ollenkaan tehokas En osaa sanoa n=196
 10. 10. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Myynnin lisääminen (77%) ja asiakastyytyväisyyden ylläpito (62%) ovat tärkeimpiä tavoitteita 77 62 61 58 54 43 36 23 1 2 0 20 40 60 80 100 Myynnin lisääminen Asiakastyytyväisyyden ylläpito ja rakentaminen Uusasiakashankinta Nykyisten asiakkaiden sitouttaminen Merkki-/bränditietoisuuden lisääminen Omalla sivustolla tapahtuvan liikenteen kasvattaminen Ajatusjohtajuuden saavuttaminen Markkinajohtajuuden tavoittelu ja ylläpito Joku muu tavoite En osaa sanoa % ¥  Keskeisimpänä tavoitteena pidetään myynnin lisäämistä sekä asiakas- tyytyväisyyden parantamista. ¥  Myynnin lisäämisen tavoite on aiempiin tutkimuksiimme verrattuna noussut, ajatusjohtajuuden saavuttaminen ja bränditietoisuuden lisääminen taas laskenut. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Kysymys: Minkä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen käytätte sisältöjä? n=196
 11. 11. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy 64 61 51 47 41 35 32 30 27 21 19 15 11 8 5 4 5 0 20 40 60 80 100 Liikenne omalla verkkosivustolla Hakukoneanalytiikka Palaute asiakkailta Sosiaalisen median analytiikka Myyntiliidien määrä Kasvanut asiakastyytyväisyys Sivustolla vietetty aika Brändin tunnettuuden kasvu Myyntiliidien laatu Tilaajamäärien kasvu Tuotteiden tunnettuuden kasvu Sivustolle osoittavat linkit Kustannussäästöt Suoramyynti Ristiin myynti Joku muu mittari En osaa sanoa % ¥  Vaikuttavuutta ei mitata liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. ¥  Mittareiksi näyttäisi valikoituvan helposti saatavilla olevat mittarit, kuten kävijämäärä verkkosivustolla, asiakas- tyytyväisyys ja myynnin kasvu. Asetetut tavoitteet ja vaikuttavuuden mittarit eivät ole täysin yhdenmukaisia Kysymys: Mitä mittareita käytätte sisältömarkkinoinnin onnistumisen mittaamiseen? n=196
 12. 12. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy 34 47 12 5 1 2 26 48 21 3 3 0 20 40 60 80 100 Huomattavasti enemmän Hieman enemmän Saman verran kuin aikaisemmin Hieman vähemmän Huomattavasti vähemmän En osaa sanoa % Viimeisen 12 kk:n aikana Tulevan 12 kk:n aikana ¥  Kyselyyn vastanneista yrityksistä 81 prosenttia on lisännyt sisällöntuotantoaan viimeisten 12kk:n aikana. ¥  74 prosenttia yrityksistä aikoo jatkaa lisäpanostusten tekemistä. Sisällöntuotantoon panostaminen verrattuna aikaisempaan n=196
 13. 13. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy 13 21 26 14 15 8 1 2 0 20 40 60 80 100 Päivittäin Useita kertoja viikossa Viikoittain Useita kertoja kuukaudessa Kuukausittain Muutamia kertoja vuodessa Harvemmin En osaa sanoa % Kuinka usein julkaisee uutta sisältöä asiakkailleen? ¥  60 % sisältömarkkinointia tekevistä yrityksistä tuottaa uusia sisältöjä vähintään kerran viikossa. ¥  9 % tuottaa uusia sisältöjä harvemmin kuin kerran kuukaudessa. . n=196
 14. 14. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Millä perustein sisältöjä kohdennetaan asiakkaille? 61 40 30 27 27 26 21 18 4 2 67 44 37 16 30 6 30 8 5 3 56 37 28 34 24 37 17 22 2 1 61 39 42 27 45 21 18 9 3 9 0 20 40 60 80 100 Tarjoamiemme tuotteiden ja/tai palveluiden mukaan Asiakkaan tiedontarpeen mukaan Asiakasdatan perusteella Sisällöt kohdennetaan päätöksentekijöille Asiakkaan ostoprosessin mukaan Asiakkaan toimialan mukaan Vallitseviin trendeihin perustuen Omaa osaamistamme korostamalla Kilpailijaseurannan perusteella Jollakin muulla tavalla Kaikki vastaajat, n=196 BtoC-kohderyhmä, n=63 BtoB-kohderyhmä, n=120 Yli 500 henkilön yritykset, n=33 % ¥  Ainoastaan 27 prosenttia kaikista vastaajista kohdentaa sisältöjä asiakkaan ostoprosessin perusteella. ¥  Ero suuriin yrityksiin on tässä selvä. Suurista yrityksistä jo 45 prosenttia kohdentaa sisältöjä ostoprosessin mukaan. .
 15. 15. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy 24 22 27 3 50 20 8 26 12 13 23 24 24 39 17 18 30 12 30 13 14 16 11 15 7 0 20 40 60 80 100 Kaikki vastaajat, n=196 BtoC-kohderyhmä, n=63 BtoB-kohderyhmä, n=120 Yli 500 henkilön yritykset, n=33 Alle 20 henkilön yritykset, n=30 % 0 prosenttia 1-10 prosenttia 11-30 prosenttia 31-50 prosenttia 51-100 prosenttia 27 % 33 % 22 % 37 % 15 % Keskimäärin 27 prosenttia sisällöntuotannosta tehdään ulkoistettuna Keskiarvo Kysymys: Kuinka suuri osa sisällöntuotannostanne tehdään ulkoistettuna? n=196
 16. 16. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Mitä sisällöntuotannon osa-alueita on ulkoistettu? 60 57 51 49 41 36 30 23 21 14 7 4 4 5 0 20 40 60 80 100 Valokuvauksen Videoinnin Tekstituotannon Taiton Visuaalisen kokonaisilmeen suunnittelun Kuvien käsittelyn Sisältöjen suunnittelun Tekstin muokkauksen Mittaamisen / analytiikan Sisältöjen jakamisen Asiakkaiden profiloinnin Sisältöstrategian Joku muu osa-alue En osaa sanoa % n=196
 17. 17. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Miten sisältöjä räätälöidään asiakkaille? ¥  Vain 35 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoo räätälöivänsä sisältöjä asiakkaiden ostoprosessin perusteella. 44 36 35 31 19 16 7 4 4 9 8 0 20 40 60 80 100 Tuotteiden ominaisuuksien mukaan Asiakkaiden mieltymysten mukaan Asiakkaiden ostoprosessin Alan trendien mukaan Profiloimalla päätöksentekijöihin Yhtiön ominaisuuksien mukaan Kilpailijoiden sisältöjen perusteella Mallilukijoiden mukaan Joku muu räätälöintitapa Emme räätälöi sisältöjä En osaa sanoa % Kysymys: Kuinka räätälöitte sisältöjä? n=196
 18. 18. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Mitkä asiat koetaan haasteelliseksi sisältöjen tuotannossa? 57 48 39 37 35 35 25 23 23 22 20 16 15 14 14 7 6 5 1 3 0 20 40 60 80 100 Aikapula Mielenkiintoisen sisällön tuottaminen Oman organisaation sisältöjen tuotantokyky Onnistumisen (ROI) mittaaminen Asiakkaiden tiedontarpeiden ymmärtäminen Resurssien puute Kohderyhmän rajaaminen Budjetin riittämättömyys Ajankohtaisen sisällön tuottaminen Kustannukset Sisäinen koordinointi Aikataulujen pitävyys Ajankohtaisuus Aineiston runsaus Oman yrityksen osaaminen Sujuva yhteistyö ulkopuolisen tekijän kanssa Tekniset asiat Osaavien ammattilaisten puute Joku muu asia En osaa sanoa % ¥  Suurimpana haasteena sisältöjen tuotannolle nähdään aikapula sekä kyky tuottaa mielen- kiintoisia sisältöjä. n=196
 19. 19. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy 27 18 17 11 9 8 5 42 35 41 26 27 37 15 29 29 34 37 39 35 39 2 13 5 16 16 13 22 1 2 2 3 2 11 4 1 8 6 5 8 0 20 40 60 80 100 Mielenkiintoisten sisältöjen tuotantoon Asiakasymmärryksen lisäämiseen Sisältöjen jatkuvaan ja systemaattiseen tuotantoon Sisältöstrategiaan Sisältöjen vaikuttavuuden mittaamiseen Sisältöjen parempaan organisointiin eri kanavissa Yhteistyöhön ulkopuolisten toimijoiden kanssa Mihin sisältömarkkinoinnin eri osa-alueisiin panostetaan seuraavan 12 kk:n aikana? % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 Erittäin paljon Paljon Jonkin verran Vähän Ei lainkaan En osaa sanoa n=196
 20. 20. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Hypestä strategian kautta tehokkuuteen ja tuloksiin •  Oikein toteutettu sisältömarkkinointi ei ole yksittäisiä kampanjoita vain yhdessä kanavassa, vaan jatkuvaa, suunnitelmallista ja asiakkaiden näkökulmasta lähtevää monikanavaista sisällöntuotantoa ja kommunikaatiota. Ennen kuin voi alkaa tuottamaan koukuttavia sisältöjä asiakkaille, kannattaa luoda sisältöstrategia, joka on linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Tämänkin tutkimuksen perusteella voi todeta, että tehokkaimmat sisältömarkkinoijat ovat ne, joilla on dokumentoitu ja mitattava sisältöstrategia. Sisältöjen suunnittelussa ja luomisessa tärkeintä on asiakkaan näkökulma. Monesti lähdetään kuitenkin liikkeelle tuotteen ominaisuuksista, jolloin ostava asiakas ja asiakkaan ostoprosessi unohtuu. Innostus on monesti suurempaa kuin osaaminen •  Moni markkinoija houkutellaan kokeilemaan sisältömarkkinointia virheellisin perustein. Ikään kuin kyse olisi vain mainonnasta uudella tavalla tai journalismiksi naamioidusta mainonnasta tai vain verkossa tapahtuvasta toiminnasta, tai uusista sisällöllisistä kampanjoista. Tällöin riskinä on, että tuhlataan rahaa tusinasisältöihin, joiden tehot jäävät mitättömiksi ja usko lopahtaa nopeasti. Tavoitteelliseen toimintaan pyrkivät sisältömarkkinoinnin ammattilaiset lähtevät aina liikkeelle asiakkaan liiketoiminnan tavoitteiden avaamisesta ja asiakasymmärryksen syventämisestä – eivät sisältöjen rummuttamisesta. Kanavavalinnat vasta viimeisenä •  Tutkimuksesta voi huomata, että suurin osa sisällöistä tehdään lähtökohtaisesti kanavien ehdoilla. Tällöin ei kyetä näkemään, että asiakasymmärrys määrittelee myös käytettävät kanavat. Strategialähtöisessä tekemisessä kanavavalinnat tulevat vasta viimeisenä. Entä mitkä ovat sitten toimivan sisältömarkkinoinnin kannalta olennaisia kanavia? Vastaus on yksinkertainen: kaikki ne kanavat, joissa tavoiteltu asiakas parhaiten tavoitetaan. On se sitten myymälä, some, verkko, printti, tapahtuma tai henkilökohtainen tapaaminen. Huomioita sisältömarkkinoinnista Suomessa
 21. 21. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Tulemme mielellämme kertomaan enemmän ja vastaamaan materiaalista heränneisiin kysymyksiin. Terveisin Jarmo Hovinen +358 50 052 0981 jarmo.hovinen@kubo.fi Kehitämme tutkimustoimintaamme jatkuvasti ja mikäli haluat osallistua sen kehittämiseen, otamme erittäin mielellämme palautetta ja kehitysehdotuksia vastaan. Suuri kiitos mielenkiinnostasi tutkimuksemme tuloksia kohtaan!
 22. 22. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2016 Sisältömarkkinoinnin trendit 2016, IROResearch, Oy Kubo - strateginen ja visuaalinen sisältötoimisto Asiakkaasi odottaa sinulta tänään paljon enemmän kuin ennen. Me autamme sinua vastaamaan asiakkaasi odotuksiin. Ratkaisemme liiketoiminnan ongelmia sisältöjen, visuaalisuuden ja tarinankerronnan keinoin. Kun tavoitteenasi on uudistua, kehittää ja kasvattaa yritystä, olet tullut oikeaan paikkaan. Me uskomme hyvien sisältöjen, korkealaatuisen designin ja puhuttelevien brändien voimaan. Me luomme koskettavia tarinoita, jotka hyödyttävät sinua ja asiakastasi. Me tiedämme, miten tarinat myyvät tuotteita paremmin. Olemme joukko intohimoisia sisältöjen, tarinoiden, brändin ja designin ammattilaisia.

×