Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kulturvolt-projektet 2015-2016
Vad är Kulturvolt-projektet?
Projektets kärna:
•2015: användarvänligt och inspirerande webbaserat
undervisningsmaterial me...
Kulturvolten – ett samarbetsprojekt
•Kulturvolt-projektet förverkligar undervisnings- och
kulturministeriets Förslaget til...
Kulturläroplan
• I kommunen uppgjord plan, som ger ramar för ett systematiskt
samarbete mellan skola och kulturaktörer sam...
Aluejaot © MML, 2014
Kulturläroplaner 2015
Barnkulturcentret
Var tionde ort i Finland använder sig av en
kulturläroplan (p...
Nyttan av systematisk kulturfostran
• Jämlikt och tillgängligt
• Långsiktigt och målinriktat
• Pedagogiskt motiverad nytta...
Pilotprojekt i barnkulturcentrerna
2015
• Framställandet av undervisningsmaterialet stöds av
regionala pilotprojekt, med v...
Exempel på pilotprojekt
• Vad kan utvecklas i just vårt område för att antalet
kulturläroplaner ska öka?
• Exempel på pilo...
Mer information
Marja Laine, Föreningen för Kulturarvsfostran i
Finland, marja.laine@kulttuuriperintokasvatus.fi
040 801 9...
Mer information
Marja Laine, Föreningen för Kulturarvsfostran i
Finland, marja.laine@kulttuuriperintokasvatus.fi
040 801 9...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kulturvolt presentation svenska

1,181 views

Published on

Kulturvolt-projektets mål är att barnens uppbyggande av en kulturell identitet inte ska vara beroende av avgiftsbelagd hobbyverksamhet, utan att kulturkompetens och kulturens påverkan på välmåendet ska fördelas jämlikt som en del av samtliga barns skoldag. Kulturvolt-projektet förverkligar undervisnings- och kulturministeriets Förslaget till barnkulturpolitiskt program (2014). Projektets huvudansvar ligger hos Föreningen för Kulturarvsfostran i Finland och Nätverket för barnkulturcenter.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kulturvolt presentation svenska

 1. 1. Kulturvolt-projektet 2015-2016
 2. 2. Vad är Kulturvolt-projektet? Projektets kärna: •2015: användarvänligt och inspirerande webbaserat undervisningsmaterial med modeller för hur grundskolans planer för kulturfostran kan se ut i olika kommuner och miljöer, hur man gör en plan för kulturfostran samt hur denna tas i bruk •2016: en riksomfattande utbildningsturné Dessutom lokala pilotprojekt år 2015 •Projektets mål är att barnens uppbyggande av en kulturell identitet inte ska vara beroende av avgiftsbelagd hobbyverksamhet, utan att kulturkompetens och kulturens påverkan på välmåendet ska fördelas jämlikt som en del av samtliga barns skoldag.
 3. 3. Kulturvolten – ett samarbetsprojekt •Kulturvolt-projektet förverkligar undervisnings- och kulturministeriets Förslaget till barnkulturpolitiskt program (2014) •Projektets huvudansvar ligger hos Föreningen för Kulturarvsfostran i Finland och Nätverket för barnkulturcenter •De viktigaste samarbetspartnerna är Utbildningsstyrelsen, Kommunförbundet och Centret för konstfrämjande
 4. 4. Kulturläroplan • I kommunen uppgjord plan, som ger ramar för ett systematiskt samarbete mellan skola och kulturaktörer samt beaktar barnets kulturella identitet • Kommunens eget kulturutbud och kulturella traditioner som utgångspunkt • En bred syn på kultur: utrymme för verksamhet på barns och ungas eget initiativ och för ett mångsidigt kulturarv • Erbjuder kulturupplevelser för hela åldersgruppen och möjligheter till skapande, t.ex. – att bekanta sig med och utöva kultur, kulturarv och konst – att delta i en verkstad ledd av konstnär/konstfostrare – att använda kompletterande material/webbaserat material – att bekanta sig med det egna och andras skapande och kulturella arv, t.ex. genom att visa upp och dela det egna skapandet med andra
 5. 5. Aluejaot © MML, 2014 Kulturläroplaner 2015 Barnkulturcentret Var tionde ort i Finland använder sig av en kulturläroplan (plan för kulturfostran, kulturstig etc.) http://www.taikalamppu.fi/index.php/fi/kulttuuripolut
 6. 6. Nyttan av systematisk kulturfostran • Jämlikt och tillgängligt • Långsiktigt och målinriktat • Pedagogiskt motiverad nytta, t.ex. stärkande av kulturkompetens, stödjande av kulturidentitet • Kulturens påverkan på barnens välmående i vardagen • Kostnadseffektivt • Kulturens publik växer • Arbete för konstnärer och andra verksamma inom kulturbranschen • Underlättar lärarens arbete genom att erbjuda konkret innehåll
 7. 7. Pilotprojekt i barnkulturcentrerna 2015 • Framställandet av undervisningsmaterialet stöds av regionala pilotprojekt, med vilkas hjälp barnkultur sprids till områden som för tillfället inte har möjlighet att garantera kulturupplevelser för barn och unga. • Barnkulturcentrerna väljer pilotprojekt utgående från det egna områdets behov och utgångspunkt (t.ex. invånarantal, antal kulturaktörer, trafikförbindelser, samarbetspartner). • Pilotprojekten är avsedda att dra nytta av redan förverkligade verksamhetsmodeller, metoder och plattformar som uppkommit genom samarbete inom Nätverket för barnkulturcenter. • Pilotprojekten förverkligas våren 2015
 8. 8. Exempel på pilotprojekt • Vad kan utvecklas i just vårt område för att antalet kulturläroplaner ska öka? • Exempel på pilotprojektens teman: – finns det kommuner som hamnat i skuggan? – är vissa stadsdelar eller skolor passiva? – fungerar nätverken mellan kultur- och utbildningssektorn? – hur finansieras transportkostnaderna? – har projekt resulterat i permanent verksamhet? – barns deltagande i planeringen och förverkligandet av kulturläroplaner – professionella konstnärers inspiration gentemot barnkultur
 9. 9. Mer information Marja Laine, Föreningen för Kulturarvsfostran i Finland, marja.laine@kulttuuriperintokasvatus.fi 040 801 9069 Saara Vesikansa, Nätverket för barnkulturcenter saara.vesikansa@tampere.fi, 050 563 4366
 10. 10. Mer information Marja Laine, Föreningen för Kulturarvsfostran i Finland, marja.laine@kulttuuriperintokasvatus.fi 040 801 9069 Saara Vesikansa, Nätverket för barnkulturcenter saara.vesikansa@tampere.fi, 050 563 4366

×