Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poszter pek ketyi-karpati_a0

4,498 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Poszter pek ketyi-karpati_a0

  1. 1. Nyelvtankönyv kollaboratív átdolgozása a Moodle tanulási környezet kreatív moduljával Kétyi András, Kárpáti Andrea Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar, ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógiai Központ Kapcsolat: ketyi.andras@kkk.bgf.hu, andreakarpati.elte@gmail.comA - Háttér 2008 és 2010 között főiskolai hallgatók körében végzett kutatásaink szerint (n=300) az olvasásértés volt az a készség, amelyet az IKT eszközök és különösen a virtuális tanulási környezetek (VLE) fejleszteni tudtak, a legtöbb esetben szignifikánsan. Ez több hasonló kutatás eredményével is egybe vág. (Abraham, 2008; Hui és tsai., 2008). Jelen kutatásban ezért csak a nem papír alapú tananyagfejezetek olvasására és kreatív átdolgozására koncentráltunk. Olyan projektet terveztünk, amelyben a kísérleti csoport (n=18) a Moodle tanulási környezetben a kötelező tananyag általuk kiválasztott fejezetét saját igényük szerint átszerkesztették, személyre szabták. A hallgatók 3 fős csoportokban dolgoztak együtt azzal a céllal, hogy az egész nyelvi csoport számára készítsenek egy órán használható tananyagot..B - Módszerek 1. ábra. A projekt során a résztvevők által készített egyik kollázs. (Mi számodra tipikusan német?) •Résztvevők: 4 nyelvi csoport (n=65 , átlag életkor = 20,85 év, szórás = 1,4) (Budapesti Gazdasági Főiskola) (1 kísérleti csoport (n=20) , 3 kontroll csoport (n=45), B2.nyelvi szint (KER) •Tananyag: Német üzleti nyelv I. – papír alapon a kontroll csoport, digitális formában a kísérleti csoport számára. •Módszerek, eszközök: Moodle tanulási környezet és annak szövegkészítő kreatív modulja (Book Module), számítógéppel segített együttműködő tanulás (CSCL). •Adatgyűjtés: kvantitatív úton kérdőívek és tesztek, valamint kvalitatív úton interjúk és tantermi megfigyelések segítségével. 1. kutatási kérdés : 2. kutatási kérdés : 3. kutatási kérdés : Fejlődik-e a kísérleti csoport olvasásértése a Mennyire találják motiválónak a diákok a kísérlet Hogyan változik a diákok IKT kompetenciája , kísérlet során? során használt eszközöket, tananyagokat? motivációja, befolyásolja-e a tanulási folyamatot, és ha igen milyen mértékben?C - Konklúziók A hallgatók motiválónak találták a használt eszközöket, azonban a Igen, a kísérleti csoport jobban teljesített az kontrollcsoport (nem szignifikánsan) motiváltabb volt a kísérleti Szignifikáns korrelációt nem sikerült olvasásértést mérő teszteken a kontroll csoportnál. csoportnál, sőt az IKT kompetencia kérdőívnél mindkét mérésnél kimutatnunk az olvasásértés, a magasabb értékekkel rendelkezett az IKT hozzáférés, az IKT attitűd motiváció és az IKT kompetencia között. és az IKT kompetencia vonatkozásában. .D - Eredmények „ Szerettem órákra „A kurzus megfelelt A kérdőív alapján négy IKT mutatót kódoltunk: járni.” (81%) az elvárásaimnak.” 1. IKT hozzáférés (PC-k életkora, internet kapcsolat sebessége) (83%) 2. IKT attitűd (technológia iránti érdeklődés) 3. IKT kompetencia (számítástechnikai ismeretek) 4. IKT aktivitás (a technológia használatának gyakorisága) A kísérleti csoport eredménye javult, a kontroll csoporté csökkent. Az olvasásértést mérő tesztek eredményei alapján azonban a különbség nem szignifikáns. „Az órák érdekesek „A jövőben is járnék voltak.” hasonló kurzusra.” (86%) (82%)E – További kutatás 1. Az olvasásértés IKT eszközökkel való fejlesztése ígéretes terület, de a Moodle Irodalom rendszer „Book Module” modulja meglehetősen rugalmatlan és nem elég „webkettes Abraham, 2008: Computer-mediated glosses in second language reading kinézetű”. Rugalmasabb, modernebb alternatívákat kell keresni. comprehension and vocabulary learning: A meta-analysis. Computer Assisted Language Learning Vol. 21, No. 3, July 2008, 199–226 2. Megfelelő ellátottság, finanszírozás esetén a mobileszközökkel való nyelvtanulás Hui és tsai., 2008: Technology-assisted learning: a longitudinal field study of (pl. táblagépekkel) életképesebb alternatíva lehet. knowledge category, learning effectiveness and satisfaction in language learning. Journal of Computer Assisted Learning (2008), 24, 245–259

×