Jurist

652 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jurist

 1. 1. RESURSE INFORMAŢIONALE DIN DOMENIUL DREPTULUI Formator: Ludmila Pegza Biblioteca Public ă de Drept
 2. 2. Agenda seminarului <ul><li>Se vor discuta următoarele subiecte: </li></ul><ul><li>Resurse informaţionale juridice electronice: </li></ul><ul><li>JURIST; PRACTICA JUDICIARĂ; Lex Expert; Legislaţia Federaţiei Ruse. </li></ul><ul><li>Sarcini practice privind accesarea bazelor de date (JURIST; PRACTICA JUDICIARĂ); </li></ul><ul><li>Resurse informaţionale juridice în INTERNET. EBSCO </li></ul>
 3. 3. Descrierea programului JURIST <ul><li>JURIST - p rogram de consultare a l egisla ţiei Republicii Moldova </li></ul><ul><li>JURIST - conţine acte juridice cu caracter normativ-public în limba română şi rusă, începând cu anul 1989, inclusiv toate codurile, actele internaţionale la care Moldova este parte şi alte acte în vigoare adoptate până la 1989 </li></ul>
 4. 4. Sistematizarea informaţiei <ul><li>Actele sunt sistematizate şi repartizate în următoarele compartimente informaţionale: </li></ul><ul><li>Legile Republicii Moldova; </li></ul><ul><li>Hotărârile Parlamentului; </li></ul><ul><li>Hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului; </li></ul><ul><li>Decretele Preşedintelui Republicii Moldova; </li></ul><ul><li>Hotărârile Curţii Constituţionale; </li></ul><ul><li>Actele Ministerului de Finanţe; </li></ul><ul><li>Actele Băncii Naţionale; </li></ul><ul><li>Acte ministeriale şi departamentale; </li></ul><ul><li>Acte bilaterale şi internaţionale la care Moldova este parte. </li></ul>
 5. 5. Conţinutul actelor <ul><li>În baza de date actele juridice se păstrează la momentul adoptării lor (arhiva) şi în stare actualizată (la zi): </li></ul><ul><li>textul actului la zi şi în original; </li></ul><ul><li>lista actelor cu modificări, ce i se aduc; </li></ul><ul><li>lista actelor modificate de el; </li></ul><ul><li>lista actelor elaborate în baza lui; </li></ul><ul><li>lista actelor in baza cărora el a fost elaborat; </li></ul><ul><li>fişa actului (data adoptării, data promulgării, data abrogării, unde şi când a fost publicat şi altele). </li></ul>
 6. 6. Utilizarea programului <ul><li>Programul se lansează prin accesarea pictogramei de pe masa de lucru a sistemului de operare a calculatorului. </li></ul>
 7. 7. Forma de start a BD «JURIST» <ul><li>La ecran se afişează forma de start. Se alege limba interfeţei şi se execut ă un click pe textul &quot;Legislaţia Republicii Moldova&quot;. </li></ul>
 8. 8. Formularul de bază <ul><li>Bara cu butoane funcţionale care include butoanele de acces la funcţiile de bază; </li></ul><ul><li>Bara cu butoane de navigare care include butoane de navigare prin textele documentelor deschise şi liste. </li></ul><ul><li>Formularul de acces la documente care poate fi activat cu ajutorul primelor 5 butoane funcţionale (&quot;Compartimente&quot;, &quot;Căutare&quot;, &quot;Tematica&quot;, &quot;Favorite&quot;, &quot;Recente&quot;). Iniţial se activează butonul &quot;Compartimente&quot;; </li></ul><ul><li>Formularul Lista de documente care conţine rezultatul interacţiunii cu formularele de acces la documente. </li></ul><ul><li>Bara de star t , plasata în parte de jos a formularului, include denumirea compartimentului din care face parte documentul evidenţiat, numărul total a documentelor în listă şi data ultimei actualizări a bazei de date </li></ul>
 9. 9. Bara de instrumente <ul><li>Butoane funcţionale : </li></ul><ul><li>Modul de acces la documente: </li></ul><ul><li>Compartimente </li></ul><ul><li>Căutare </li></ul><ul><li>Clasificator </li></ul><ul><li>Favorite </li></ul><ul><li>Recente </li></ul>
 10. 10. Bara de instrumente <ul><li>Modul de acces la documente: </li></ul><ul><li>Acţiuni asupra documentului sau a listei de documente: </li></ul><ul><li>Fişa documentului </li></ul><ul><li>Afişarea documentului în altă limbă </li></ul><ul><li>Afişarea documentului în original sau actual </li></ul><ul><li>Căutarea/evidenţierea secvenţei de text în listă sau în document </li></ul><ul><li>Copierea totală/selectivă a listei sau a documentului pentru al exporta în redactorul de texte </li></ul><ul><li>Lansarea redactorului de texte </li></ul><ul><li>Imprimarea parţială sau integrală a listei sau a documentului </li></ul><ul><li>Vizionarea preliminară imprimării </li></ul><ul><li>Modificarea parametrilor paginii pentru imprimare </li></ul><ul><li>Afişarea formularului &quot;Opţiuni&quot; </li></ul><ul><li>Afişarea descrierii formularului activ (ajutor) </li></ul>
 11. 11. Bara de instrumente <ul><li>Butoane de navigare : </li></ul><ul><li>Restabilirea listei sau a documentului precedent în raport cu cel curent </li></ul><ul><li>Restabilirea listei sau a documentului următor în raport cu cel curent </li></ul><ul><li>Deschiderea listei de navigare </li></ul><ul><li>Închiderea listei sau a documentului curent şi eliminarea lui din lista de navigare </li></ul>
 12. 12. Bara de instrumente <ul><li>Butonul &quot;Compartimente&quot; </li></ul><ul><li>Acest buton afişează în &quot;Formularul de acces la documente&quot; lista compartimentelor bazei de date juridice. Denumirile acestor compartimente de regulă coincid cu denumirile organelor emitente. Compartimentele care au în faţă semnul '+' conţin subcompartimente. Pentru afişarea subcompartimentelor este necesar de a efectua un 'click' pe semnul '+'. În acest caz în faţa compartimentului apare semnul '-', iar după el urmează lista subcompartimentelor. Executând un 'click' pe semnul '-', subcompartimentele se ascund. </li></ul><ul><li>Executând &quot;dublu-click&quot; pe denumirea compartimentului sau a subcompartimentului, în partea dreaptă a formularului de bază se afişează o listă cu documente. În listă documentele se afişează în ordine cronologică descrescătoare (actele recent adoptate se află la începutul listei). </li></ul>
 13. 13. Bara de instrumente <ul><li>Butonul &quot;Căutare&quot; </li></ul><ul><li>Acest buton afişează în &quot;Formularul de acces la documente&quot; formularul &quot;Căutare&quot;, care permite căutarea documentelor în baza de date. Formularul include două părţi: </li></ul><ul><li>Domeniul de căutare; </li></ul><ul><li>Condiţiile de căutare; </li></ul>
 14. 14. Domeniul de căutare <ul><li>Domeniul de căutare se determină prin marcarea unui sau mai multe compartimente/subcompartimente din listă, unde se va efectua căutarea. Marcarea/demarcarea compartimentului/subcompartimentului se efectuază cu un 'click' pe denumirea lui. La marcarea compartimentului care include subcompartimente, subcompartimentele se marchează în mod automat, adică căutarea se va efectua în toate subcompartimentele. În cazul căutării globale se marchează denumirea 'Toate compartimentele' plasată la începutul listei. </li></ul><ul><li>Notă: Alegerea domeniului de căutare este obligatoriu, pe când condiţiile de căutare pot fi indicate la dorinţa utilizatorului. </li></ul><ul><li>După marcarea compartimentelor/subcompartimentelor se alege tipul documentelor supuse căutării din lista derulantă &quot;Tip&quot;, plasată după lista compartimentelor. </li></ul><ul><li>Tipul documentelor sunt următoarele: </li></ul><ul><li>toate documentele, inclusiv cele abrogate (implicit); </li></ul><ul><li>documente de bază în vigoare; </li></ul><ul><li>documente care modifică; </li></ul><ul><li>documentele abrogate. </li></ul>
 15. 15. C ondiţiile de căutare <ul><li>numărul actului </li></ul><ul><li>În câmpul casetei &quot;Număr:&quot; se inică numărul actului, de exemplu &quot;1107&quot; (pentru legi la indicarea numărului actului legislatura nu se indică). Daca alte condiţii nu vor fi indicate, atunci vor fi selectate toate actele cu numărul indicat din compartimentele şi subcompartimentele marcate, indiferent de data adoptării lor. </li></ul><ul><li>data sau perioada adoptării actelor (&quot;data de la&quot; - &quot;data până la&quot;) </li></ul><ul><li>Notă: Prima parte este destinată zilei, a doua - lunii şi a treia - anului. </li></ul><ul><li>În primul câmp al casetei &quot;Data:&quot; se indică data adoptării actului - &quot;12.05.1995&quot;. </li></ul><ul><li>Daca se doreşte indicarea unui interval - se indică data mai mică, apoi - data mai mare, de exemplu - lista actelor adoptate începând cu 12 mai 1995 până la 31 octombrie 1997 se indică &quot;12.05.1995 - 31.10.1997&quot;. </li></ul><ul><li>Notă - numerele actelor NU se repetă în acelaşi an, de aceea, daca s-a indicat numărul actului în câmpul &quot;Data&quot; se poate indica numai anul, de exemplu &quot; . .1996&quot;. </li></ul><ul><li>Dacă se doreşte obţinerea listei actelor pentru un an sau câţiva ani consecutivi, atunci </li></ul><ul><li>- &quot; . .1995&quot;, sau un interval de ani &quot; . .1993 - . .1996&quot;. </li></ul><ul><li>P entru a obţine lista actelor din luna septembrie 1994 se indică &quot; .09.1994&quot;, lista actelor din perioada mai - noiembrie 1996 &quot; .05.1996 - .11.1996&quot;. </li></ul>
 16. 16. Butonul &quot;Tematică&quot; <ul><li>Acest buton afişează în &quot;Formularul de acces la documente&quot; Clasificatorului General al Legislaţiei, adoptat prin legea nr. 1325 din 25 septembrie 1997. </li></ul><ul><li>Clasificatorul are structură ierarhică cu patru nivele. Fiecare nivel reprezintă o listă de coduri şi denumiri (teme), care începând cu nivelul doi este o desfăşurare (detaliere) a temei selectate la nivelul anterior. În faţa denumirii temei este semnul ''+''. Pentru a desfăşura o tema, efectuaţi un 'click' pe &quot;+&quot;. În acest caz în faţa temei apare semnul '-', iar după ea urmează lista temelor (subtemelor) nivelului următor. Pentru a închide o tema desfăşurată e necesar de a efectua un 'click' pe semnul '-' din faţa ei. Pentru a evidenţia o temă este necesar de a efectua un 'click' pe denumirea ei. </li></ul><ul><li>Iniţial la ecran se afişează primul nivel al Clasificatorului, iar în partea de sus a formularului este plasată lista derulantă a compartimentelor şi subcompartimentelor bazei de date juridice cu valoare 'Toate compartimentele'. În caz că nu se alege un compartiment sau subcompartiment din listă, la alegerea temei vor fi selectate documente din toate compartimentele bazei de date pentru această temă. În caz contrar vor fi selectate numai documentele din compartimentul sau subcompartimentul ales. </li></ul><ul><li>Executând 'dublu-click' pe denumirea temei solicitate (la orice nivel), în partea dreaptă a formularului de bază se afişează lista documentelor referitoare la această temă din toate compartimentele sau a compartimentului ales. </li></ul>
 17. 17. Butonul &quot;Favorite&quot; <ul><li>Acest buton afişează în &quot;Formularul de acces la documente&quot; formularul ''Favorite'', care afişează lista denumirilor mapelor favorite (personale). În partea de sus a formularului sunt plasate trei butoane care permit gestionarea acestor mape. </li></ul><ul><li>Crearea unei mape </li></ul><ul><li>Modificarea denumirii mapei selectate </li></ul><ul><li>Eliminarea mapei selectate </li></ul><ul><li>Înregistrarea în mapa favorită selectată a documentului selectat listă sau a documentului afişat </li></ul><ul><li>Eliminarea documentului selectat în lista mapei curent deschise </li></ul><ul><li>Pentru a evidenţia o mapă se execută un 'click' pe denumirea ei, iar pentru a o deschide - &quot;dublu-click&quot;. </li></ul><ul><li>La deschiderea mapei, în dreapta formularului se afişează lista actelor înregistrate în ea. </li></ul>
 18. 18. Butonul &quot;Recente&quot; <ul><li>Acest buton afişează în &quot;Formularul de acces la documente&quot; formularul ''Recente'', care conţine lista datelor ultimilor 7 zile în care s-a lucrat cu programul. Executând &quot;dublu-click&quot; pe dată, în dreapta formularului se afişează lista actelor cu care s-a lucrat în această zi. </li></ul>
 19. 19. Formularul &quot;Lista documentelor&quot; <ul><li>Lista se afişează în ordine descrescătoare a datei adoptării documentelor pentru fiecare compartiment în parte (în caz că lista conţine acte din câteva compartimente, compartimentele urmează în ordine alfabetică). </li></ul><ul><li>În faţa denumirii fiecărui document din listă se afişează un desen care semnifică: </li></ul><ul><li>- document de bază nemodificat; </li></ul><ul><li>- document modificat; </li></ul><ul><li>- document despre modificări; </li></ul><ul><li>- document abrogat. </li></ul><ul><li>P entru a evidenţia denumirile câtorva documente consecutive, se evidenţiază prima sau ultima denumire, apoi ţinând apăsată tasta &quot;SHIFT&quot; se apasă tasta cu săgeată 'sus' sau 'jos' pentru a evidenţia denumirile următoarelor documente. </li></ul><ul><li>E videnţierea a câtorva grupe de documente neconsecutive - se evidenţiază prima grupă după metoda descrisă mai sus, apoi ţinând apăsată tasta &quot;CTRL&quot; se evidenţiază prima denumire în grupa a doua, apoi prin aceiaşi metodă se evidenţiază această grupă şi aşa mai departe. Apăsând tastele &quot;Ctrl&quot; şi &quot;A&quot; în acelaşi timp, se evidenţiază toată lista. Documentele evidenţiate pot fi previzionate, copiate în redactor sau imprimate. La afişarea listei pot fi utilizate toate butoanele active din bara cu instrumente. </li></ul><ul><li>Pentru afişarea textului documentului, efectuaţi 'dublu-click' pe denumirea lui. </li></ul>
 20. 20. Formularul &quot;Textul documentului&quot; <ul><li>Executând 'dublu-click' pe denumirea documentului dintr-o listă cu documente, textul lui se afişează la ecran, iar denumirea lui se înregistrează în lista de navigare. </li></ul><ul><li>Documentul afişat are următoarea structură: </li></ul><ul><li>denumirea organului emitent; </li></ul><ul><li>denumirea documentului; </li></ul><ul><li>numărul şi data adoptării lui; </li></ul><ul><li>publicaţia, numărul/articolul şi data publicării; </li></ul><ul><li>note informative privind unele modificări; </li></ul><ul><li>textul documentului la zi (modificat); </li></ul><ul><li>informaţii privind modificările. </li></ul>
 21. 21. Formularul &quot;Fişa documentului&quot; <ul><li>Formularul Fişa documentului se afişează, prin apăsarea butonului &quot;Fişa&quot; din bara de instrumente, sau a butonului al barei de stare. </li></ul><ul><li>Formularul include următoarele informaţii utile: </li></ul><ul><li>Denumirea organului emitent; </li></ul><ul><li>Denumirea, numărul şi data adoptării actului; </li></ul><ul><li>Publicaţia, numărul, articolul şi data publicării; </li></ul><ul><li>Data promulgării / intrării în vigoare; </li></ul><ul><li>Data suspendării / restabilirii; </li></ul><ul><li>Data ultimei modificări; </li></ul><ul><li>Data abrogării şi denumirea actului care îl abrogă; </li></ul><ul><li>Lista codurilor conform Clasificatorului General al Legislaţiei; </li></ul><ul><li>Lista documentelor care îl modifică; </li></ul><ul><li>Lista documentelor pe care le modifică; </li></ul><ul><li>Lista documentelor la care se referă; </li></ul><ul><li>Lista documentelor care se referă; </li></ul><ul><li>Alte informaţii utile. </li></ul><ul><li>Iniţial fişa conţine numai denumirile listelor enumerate mai sus. Pentru a desfăşura o listă, este necesar de a executa un 'click' pe denumirea ei. </li></ul>
 22. 22. Diverse <ul><li>Afişarea documentului în altă limbă </li></ul><ul><li>Acţionând butonul , la ecran se va afişa textul documentului în altă limbă. Acţionând încă o dată acest buton la ecran va fi restabilit textul iniţial. </li></ul><ul><li>Afişarea documentului în original sau actual </li></ul><ul><li>Actele modificate se păstrează în doua exemplare: actul curent cu toate modificările operate şi actul în original (la momentul adoptării). Implicit se afişează actul curent, dar acţionând butonul , la ecran se va afişa textul în original. Acţionând încă o dată acest buton, la ecran va fi restabilit textul actului curent. </li></ul>
 23. 23. Diverse <ul><li>Căutarea/evidenţierea textului </li></ul><ul><li>Căutarea sau evidenţierea unui text (un cuvânt sau câtorva cuvinte), poate fi efectuată în lista actelor sau în textul actului afişat. Pentru aceasta este necesar de a acţiona butonul . În acest caz la ecran se afişează formularul &quot;Context&quot; </li></ul>
 24. 24. Diverse <ul><li>Vizionarea preliminară imprimării </li></ul><ul><li>În formularele &quot;Textul actului&quot; şi &quot;Lista actelor&quot;, informaţia se afişează sub forma unei pagini cu dimensiunile şi mărimea fontului, stabilite pentru aceste formulare. Butonul permite vizualizarea textului, divizat în pagini (vizionarea preliminară imprimări) cu dimensiunile stabilite de formularul &quot;Parametrii paginii&quot;. Implicit previzionării este supus tot textul actului, dar în caz că textul conţine un fragment selectat, atunci va fi previzionat numai acest fragment, iar la sfârşitul lui va fi indicată denumirea actului din care face parte şi unde a fost publicat. Pentru lista actelor previzionarea se face numai la textul evidenţiat. </li></ul><ul><li>Deplasarea paginilor, mărirea şi micşorarea lor se efectuează cu ajutorul butoanelor plasate în partea de sus a formularului, care sunt prezentate în desenul de mai jos. Tot aici sunt plasate butoanele pentru modificarea parametrilor paginii şi imprimare. </li></ul>
 25. 25. Descrierea programului Practica Judiciară <ul><li>Practica judiciară - p rogram destinat pentru consultarea bazei de date a practicii judiciare a Republicii Moldova </li></ul><ul><li>Practica Judiciară - conţine documente privind practica judiciară şi diverse materiale privind jurisprudenţa în limbile română şi rusă. La completarea bazei de date se folosesc documente din arhiva Curţii Supreme de Justiţie şi alte materiale selectate din diverse surse. </li></ul>
 26. 26. Sistematizarea informaţiei <ul><li>Documentele sunt sistematizate şi repartizate în următoarele compartimente informaţionale: </li></ul><ul><li>Hotărâri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie; </li></ul><ul><li>Practica cu privire la cauzele penale şi administrative ale Curţii Supreme de Justiţie; </li></ul><ul><li>Practica cu privire la cauzele civile ale Curţii Supreme de Justiţie; </li></ul><ul><li>Teoria cu privire la cauzele penale şi administrative; </li></ul><ul><li>Teoria cu privire la cauzele civile; </li></ul><ul><li>Practica Curţii Europene pentru drepturile omului; </li></ul><ul><li>Alte documente. </li></ul>
 27. 27. Metodologia c ăutării în Bazele de Date “JURIST” şi “Practica Judiciară” <ul><li>Metodologia c ăutării în baza de date “Practica Judiciară” este identică cu metodologia căutării în baza de date “Jurist”. </li></ul>
 28. 28. LEX EXPERT (LEGISLAŢIA şi JURISPRUDENŢA ROMÂNIEI) <ul><li>LEX EXPERT - un program stabil, conceput special pentru a răspunde cerinţelor care se confruntă cu legislaţia. </li></ul><ul><li>BAZA DE DATE «LEX EXPERT» oferă utilizatorului spre consultare: </li></ul><ul><li>Legislaţie; Jurisprudenţă; Legislaţia în limba engleză; Standarde internaţionale; Modele de contracte; Modele de acţiuni în justiţie; Acte interne. </li></ul><ul><li>BD «Lex Expert» include în structura sa şi cuprinsul revistei «Dreptul» în format electronic, în scopul accesării libere şi rapide a titlurilor articolelor şi comentariilor publicate în revistă . </li></ul><ul><li>BAZA DE DATE LEGISLATIVĂ a Federaţiei Ruse este oferită în format electrinic, pe CD denumită «Энциклопедия Российского Права». </li></ul><ul><li>Baza de Date conţine un catalog tematic, care permite căutările în diferite ramuri şi subramuri ale dreptului în Rusia. </li></ul><ul><li>Sistematizarea informaţiei în BD este următoarea: </li></ul><ul><li>Legi ale Federaţiei Ruse; </li></ul><ul><li>Hotărârile şi Ordinile Ministerelor; </li></ul><ul><li>Ordinile Preşedintelui; </li></ul><ul><li>Alte acte </li></ul>
 29. 29. INTERNET <ul><li>Prin intermediul INTERNET-ULUI de asemenea există posibilitatea de a găsi informaţii utile în domeniul dreptului. </li></ul>
 30. 30. Pentru informaţii în domeniul dreptului accesaţi PW a Bibliotecii Publice de Drept: http://www.pll.md/ <ul><li>unde în compartimentul servicii </li></ul><ul><li>http://www.pll.md/services/ </li></ul><ul><li>puteti accesa: </li></ul><ul><li>Ghidul Virtual http://www.pll.md/services/ghid virtual/ </li></ul><ul><li>(Jurisdicţii, Organizaţii Internaţionale, Colecţii de referinţă, Motoare de căutare). </li></ul><ul><li>Adrese utile http://www.pll.md/services/adrese utile/ </li></ul><ul><li>(departamente de poliţie, ministere, judecătorii,a rbitraj, organizaţii sociale, birouri de avocaţi,s ervicii juridice, servicii notariale). </li></ul>
 31. 31. INTERNET <ul><li>Pentru facilitarea căutărilor în INTERNET v ă sugerez pentru consultare următoarele adrese electronice, în scopul satisfacerii necesităţilor informaţionale din domeniul dreptului: </li></ul><ul><li>Jurisprudenţă: Informaţii referitoare la Guvernul RM - http://www.gov.md/; Informaţii referitoare la Parlamentulu RM - http://parlament.moldova.md ; Informaţiile oficiale ale Preşedintelui RM- http://www.president.md/; http://www.justice.gov.md - infomaţii despre noile acte juridice publicate, consultaţii informaţional-juridice, discuţii, propuneri şi sugestii ale cetăţenilor, sondaje, noutăţi curente, de ex.:elaborarea proiectelor de acte juridice, relaţii externe: colaborarea cu organismele şi instituţiile internaţionale; htt://www.procuratura.moldova.md - informaţii referitoare la Procuratura Generală a RM; http://www.lex.md/ - conţine informaţii refritoare la bazele de date autohnote:JURIST şi PRACTICA JUDICIARĂ şi legislaţia altor state (referinţe la site-uri cu informaţii juridice a altor state); http://moldova.cc/dreptul - conţine diferite tipuri de contracte, diferite tipuri de cereri de chemare în judecată, referate, teze anuale şi de licenţă din domeniul dreptului, cărţi. </li></ul>
 32. 32. Diferite ramuri din domeniul dreptului: <ul><li>Drept vamal - http://www.customs.md/news/ </li></ul><ul><li>Drept constituţional (instituţii non-guvernamentale): - http://www.ipp.md / Institutul de Politici Publice este o organizaţie non-guvernamentală independentă, non-profit. Misiunea Institutului constă în a contribui la dezvoltarea unei societăţi deschise în RM, bazate pe valorile democratice, prin efectuarea, sprijinirea şi sponsorizarea cercetărilor şia nalizelor independente ale politicilor publice, precum şi pentru dezbaterea şi mediatizarea legală a rezultatelor acestor cercetări; http://www.credo.md/ Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova - este un partener care te ajută în dezvoltarea personală şi profesională, devenind un lider social la moment şi pe viitor. Oferă cunoştinţe şi abilităţi performante în domeniul managementului organizaţional, avocaturii, politici publice, performanţe în domeniul tehnologiilor şi surselor informaţionale. </li></ul><ul><li>Dreptul informaţional (Instituţii tehnico-informaţionale): http://www.registru.md - site-ul Ministerului Dezvoltării Informaţionale, care conţine (legislaţie, colaborare internaţională, consultaţii on-line, statistica on-line); http://www.cssdt.md / Consliul Suprem pentru Ştiinţă şi dezvoltare tehnologică oferă informaţii despre (proiecte, instituţii şi întreprinderi, infrastructură, instituţii finanţatoare, colaborare cu persoanele de afaceri). </li></ul>
 33. 33. Baza de date EBSCO <ul><li>Exemple de editii periodice din domeniul dreptului </li></ul><ul><li>Law & Contemporary Problems </li></ul><ul><li>Descrierea bibliografică: 09/01/1993 până î n prezent </li></ul><ul><li>Law, Medicine & Health Care </li></ul><ul><li>Descrierea bibliografică: 03/01/1992 până la 12/31/1992 </li></ul><ul><li>Law & Policy </li></ul><ul><li>Descrierea bibliografică: 04/01/1993 până în prezent; </li></ul><ul><li>Con ţ inut integral: 01/01/1998 până în present (cu întârziere de 12 luni) </li></ul><ul><li>Format - PDF Full Text </li></ul><ul><li>*Întirziere pe motiv ca editorul a restricţionat: motivul &quot;embargo&quot; </li></ul>
 34. 34. Baza de date EBSCO <ul><li>Inclusiv şi publicaţii periodice juridice </li></ul><ul><ul><li>Baza de Date “EBSCO” conţine 5000 articole în limba engleză din ediţiile periodice internaţionale, precum şi peste 1300 broşuri şi cărţi de refinţe full text, special din domeniul ştiinţelor sociale şi umane, inclusiv dreptului pe care o puteţi accesa pe site-ul: </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.ebsco.com/home/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://search.epnet.com/ </li></ul></ul>
 35. 35. Baza de date EBSCO <ul><li>Prezinta interes pentru un grup care cunoaste limba engleza si il intereseaza informatie curenta internationala (masteranzi, doctoranzi, etc.) </li></ul><ul><li>Peste 34 editii periodice juridice – reviste neacademice, ci pentru publicul larg interesat de unele aspecte ale jurisprudentei (noutati, stiri etc.) </li></ul>

×