Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

камка

Портфоліо

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

камка

 1. 1. КамкаКамка Алла ВасилівнаАлла Василівна Учитель української мовиУчитель української мови тата літературилітератури Шосткинської спеціалізованоїШосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1школи І-ІІІ ступенів № 1
 2. 2. Педагогічне кредоПедагогічне кредо І кожен фініш – це, поІ кожен фініш – це, по суті, старт...суті, старт... Ліна КостенкоЛіна Костенко
 3. 3. Проблемна тема:Проблемна тема: Формування ключовихФормування ключових компетентностей учнівкомпетентностей учнів шляхом використання новітніхшляхом використання новітніх інформаційних технологійінформаційних технологій навчаннянавчання
 4. 4. Моя мета:Моя мета: Формувати особистість, яка здатнаФормувати особистість, яка здатна 1.1. отримувати глибокі знання,отримувати глибокі знання, професійні навичкипрофесійні навички 2.2. вільно орієнтуватисявільно орієнтуватися 3.3. самореалізовуватися,самореалізовуватися, саморозвиватисясаморозвиватися 4.4. самостійно прийматисамостійно приймати правильні рішенняправильні рішення
 5. 5. Продуктивної творчості Інформаційні Полікультурні Самоосвіти Комунікативні Соціальні Компетентності
 6. 6. Основні задачі:Основні задачі:  створення умов для розвитку тастворення умов для розвитку та самореалізації учнів;самореалізації учнів;  задоволення запитів та потребзадоволення запитів та потреб школяра;школяра;  засвоєння продуктивних знань, умінь;засвоєння продуктивних знань, умінь;  розвиток потреби поповнюватирозвиток потреби поповнювати знання протягом усього життязнання протягом усього життя
 7. 7. Технології навчанняТехнології навчання  проектна;проектна;  інформаційно-комп’ютерна;інформаційно-комп’ютерна;  інтерактивні технології навчання;інтерактивні технології навчання;  технології критичного мислення;технології критичного мислення;  розвитку культури мислення, творчихрозвитку культури мислення, творчих здібностейздібностей
 8. 8. ПідвищенняПідвищення ефективності НВПефективності НВП ФормуванняФормування ключовихключових компетентностейкомпетентностей СтворенняСтворення оптимальних умовоптимальних умов для творчостідля творчості СамореалізаціяСамореалізація Вміння спілкуватись,Вміння спілкуватись, співпрацюватиспівпрацювати Критичне мисленняКритичне мислення
 9. 9. РезультативністьРезультативність 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2011- 2012 2013- 2014 2014- 2015 ІІ етап Учні-призери ІІ етапуУчні-призери ІІ етапу Всеукраїнської учнівськоїВсеукраїнської учнівської олімпіади з української мовиолімпіади з української мови та літературита літератури
 10. 10. Учні-призериУчні-призери МіжнародногоМіжнародного конкурсу знавців українськоїконкурсу знавців української мови імені П. Яцикамови імені П. Яцика РезультативністьРезультативність 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2011-2012 2013-2014
 11. 11. Методична роботаМетодична робота  Участь у роботі міських творчихУчасть у роботі міських творчих груп:груп: - Робота з обдарованими учнями.Робота з обдарованими учнями. - Готуємось до олімпіад, ДПА, ЗНО.Готуємось до олімпіад, ДПА, ЗНО. - Школа педагогічного досвіду Поправко Н.М.Школа педагогічного досвіду Поправко Н.М. - Учитель-консультант очно-заочної школиУчитель-консультант очно-заочної школи “Олімпійський резерв”.“Олімпійський резерв”.  Лауреат міського етапу конкурсуЛауреат міського етапу конкурсу “Учитель року-2012”“Учитель року-2012”
 12. 12. Щастя безмежного в році новому, миру і радості вашому дому! Хай вам майбутнє дарує надію і хай збуваються всі ваші мрії!

×