Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Я роблю це так

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Я роблю це так

 1. 1. Шалені темпи.Час не наша власність.Фантастика - не мріяв і Жюль Верн.Кипить у нас в артеріях сучасність.Нас із металу виклепав модерн.
 2. 2. І. Розминка ІІ.Обгрунтування ІІІ. Схема Актуалізація уроку критичного мислення ІV. Усвідомлення V. Рефлексія змісту
 3. 3. Ставлю перед собою наступні завдання: як виховатизробити урок потребу пізнати цікавим дати не лише певну більше активізувати сукупність знань, а й діяльність учнів на можливість відчути уроці радість відкриття
 4. 4. Майстер-класТема: Позначення на письмі ненаголошених голосних е, и вкоренях слів.Мета: актуалізувати знання учнів про написання й вимовуненаголошених голосних; формувати вміння й навички дотриманнянорм літературної вимови; правильного написання й перевіркиненаголошених голосних; розвивати критичне мислення, умінняспостерігати, самоосвітню компетентність; виховувати любов доприроди, бережливе ставлення до неї.
 5. 5. Розгадати білайнворд 1. Третій місяць осені. 2. Птах, що має міцний дзьоб і видовбує поживу з-під кори дерев. 3.Оптичний прилад для спостереження за небесними світилами. 4.Печений виріб із тіста з начинкою. 1 3л и с т о п а д я т е л е с к о п и р і г 2 4
 6. 6. Бесіда з учнями: •поставте наголос у кожному слові; •чи наголошені е та и?•як перевірити написання ненаголошених е,и в корені слова?; •змініть слова так, щоб ненаголошений став наголошеним; •чи в усіх словах можливий такий спосіб перевірки? •що ви повинні сьогодні дізнатися? Чого навчитися?
 7. 7. ЗА НАГОЛОСОМ СЛОВНИ КОМ-РИ-, -Л И- Способи перевірки -ЕРЕ-, -ЕЛЕ- Е /І Е випадний
 8. 8. Індивідуальне завдання.Скласти висловлювання, розкривши зміст поданого нижче прислів’я 3-4 реченнями. Горобець маленький, а серденько має. 1. Конструювання-відновлення. Запишіть речення, вставте у слова голосні звуки, поясніть.П _в _рн_л _ся сплюшка з п_вдня й з_х_д_л_ся ш_к_ти, де б п_с_л_т_ся. Самоперевірка
 9. 9. 1.Спостереження. А. Поставте слово півдня у Н.в. Який голосний вставили на місці пропуску? Б.Повернімось до білайнворда. Змініть слово дятел,поставивши його в Р.в. Що сталося з голосним – він випав чи залишився? Який голосний випав? В.Сформулюйте правило: е пишемо, якщо … (учні заповнюють схему).Г. Прослухайте речення. Запишіть буквосполучення, якевживається найчастіше?З дерева на дерево перепурхує, з усіх боків оглядає. •Які голосні ви написали в буквосполученні?•Знайдіть у білайнворді подібне поєднання звуків. Які голосні в ньому? •Зробіть висновок про написання -ере-, -еле-. (Учні заповнюють схему).
 10. 10. 2. Запишіть речення, опустивши дужки, порівняйтеправопис та вимову слів, поданих у транскрипції;поставте розділові знаки в реченні. Поясніть правописненаголошених голосних, вживання пунктограм.Сплюшці байдуже яке [дереиво] дуб чи [веирба] [беиреза]чи дика яблуня.3. Диктант «Перевіряю себе».Їй треба, щоб там тепленьке дупло було. У ньому й віддощу, і від непроханих гостей пташка сховається. Інодіпочуєш, як сплюшка спроквола гукає: «Сплю, сплю».Індивідуальне завдання. Створити висловлювання (5-6речень) на тему «Допомогаю пернатим узимку».
 11. 11. 4. Інтерактивний прийом «Криголам». Вимовитискоромовку.Летіла лелека, заклекотіла до лелеченят.- Поясніть написання ненаголошених голосних ускоромовці.5. Дослідження.Доберіть спільнокореневе слово додієслова летіла так, щоб відбулося чергуванняголосних. Зробіть висновок, який голосний – е чи и -пишемо, якщо чергується з і. (Учні заповнюють схему).6. Робота з підручником.Ознайомтеся з теоретичним матеріалом підручника.Які правила ми ще не вписали в схему? Запишітьнеобхідне.7. Усне виконання вправи підручника
 12. 12. 1 Орфографічний калейдоскоп.Виписати слова, написання яких не перевіряєтьсянаголосом, вказати спосіб перевірки, власну думкуобґрунтувати. Земляний, бережок, гребенястий, вербовий, минулий, теплиця, променя, директор, кришити, лимон, справедливий, каменя.
 13. 13. 2008-2013
 14. 14. 2008-2009 н.р.Всеукраїнська олімпіада з української мовиІІ етап ІІІ етапМартиненко О. (11 кл.) – 1 м.Мартиненко О. (11 кл.) – 3м.Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.ЯцикаІІ етапМартиненко О.(11 кл.) – 1 м.Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН(секція «Українська мова»)І етап (міський) ІІ етап (обласний)Онищенко С.(11 кл.) – 1 м. Онищенко С. (11кл.)– 3 м.Турнір юних журналістівОбласний Всеукраїнський1 м. 3 м.
 15. 15. 2009 – 2010 н.р. Міжнародний конкурс знавців українськоїмови ім. П.ЯцикаІІ етапВареник А.(5 кл.) - 2 м.Васильцова Ю.(5 кл.) - 3 м.Титович Н. (6 кл.) – 2 м.Конкурс «Проба пера»Тур В. (5 кл.) – 1 м.Обласний турнір юних журналістів – 3 м.
 16. 16. 2010 – 2011 н.р. Міжнародний конкурс знавців українськоїмови ім. П.ЯцикаІІ етапЛогвіна А. (6 кл.) – 1 м.Конкурс «Проба пера»Тур В. (6 кл.) – 1 м.Обласний турнір юних журналістів – 3 м.
 17. 17. 2011 – 2012 навчальний рік Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.ЯцикаІІ етапКарпець П.(7 кл.) – 2 м.Логвіна А. (7 кл.) – 3 м.Всеукраїнський конкурс учнівської творчості ім.. Т. ШевченкаІІ етапЛогвіна А. (7 кл.) – 1 м.Васильцова Ю.(7 кл.) – 3 м.Бородін В. (6 кл.) – 3 м.Міський конкурс «Майбутнє лісу у твоїх руках»Карпець П. (7 кл.) – 3 м.Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН(секція «Журналістика»)І етап (міський)Шакотько Є. (11 кл) – 1 м.Турнір юних журналістівОбласний Всеукраїнський2 м. 3 м.
 18. 18. 2012 -2013 н.р.Міський конкурс «Відгук на сучасну дитячу книгу»Северинко Д. (5 кл.) – 2 м.Всеукраїнська олімпіада з української мовиІІ етапКарпець П.(8 кл.) – 3 м.Васильцова Ю (8 кл.) – 3 м.Бородін В. (7 кл.) – 2 м.Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. ЯцикаІІ етапКарпець П. (8 кл.) - 1 м.Васильцова Ю. (8 кл.) – 2 м.Бородін В. (7 кл.) – 2 м.Всеукраїнський конкурс учнівської творчості ім.Т. ШевченкаІІ етапКарпець П. (8 кл.) – 2 м.Обласний турнір юних журналістів – 2 м.

×