Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Бойко О.І. Презентація досвіду

1,978 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Бойко О.І. Презентація досвіду

 1. 1. Формування творчої, соціальноактивної, національно свідомої,духовно багатої особистості, яказдатна вирішувати проблеми татипові завдання , що виникають уреальних життєвих ситуаціях.
 2. 2. Застосування інтерактивних і проектних технологій на уроках української мови і літературияк шлях формування ключових компетентностей учнів
 3. 3. Мовознавча компетентністьЛітературна компетентністьСоціальна компетентністьПолікультурна компетентністьІнформаційна компетентністьКомунікативна компетентністьТворча компетентністьСамоосвітня компетентність
 4. 4. Уміння Уміння брати робити “Мозко- відповідаль- вибір вий ність штурм” “Один - Метод Робота Методудвох - усі “Займи над “Обличчямразом” до обличчя” позицію” проектом Метод Уміння “Тихий Умінняприймати співпрацю- рішення диспут” вати
 5. 5. Формування Оволодіння загальнолюдсь- Толерантнедосягненнями ких цінностей ставлення до культури інших Робота над проектами Проведення Проведення інтерактивних позакласних уроків заходів Проведення інтегрованих уроків
 6. 6. Уміння Уміння Уміння опрацьову- використо- добувати вати вувати інформацію інформацію інформацію Метод“Один – два – “Командний “Навчаючи – усі разом” пошук” вчуся” Метод Робота “Ажурна над пилка” проектом
 7. 7. Комунікативнакомпетентність Метод «Прес» Метод Вміння спілкуватися усно «Мікрофон» і писемно Метод « Навчаючи – Метод Навички вчуся» обговорення «Ажурна проблем пилка» «МозковийРозвиток штурм» Метод «Займикультури позицію» Методмовлення Формування «Ток-шоу» власної Метод «Коло точки зору ідей» Метод Вміння «Акваріум» «Обличчям додоводитивласну позицію обличчя» Метод «Тихий Вміння диспут» презентувати Захист свій продукт проектів
 8. 8. Метод «Прес»Розвиток Методздібносте «Мікрофон» Методйі « Нвчаючи –талантів вчуся» Метод «Ажурна Розвиток пилка» логічного Метод «Коло мислення ідей» Метод «Акваріум»Розвиток «Обличчям дообразного обличчя» Робота надмислення проектом Творчі завдання
 9. 9. Дослідницькі, творчі,ігрові, інформаційні іприкладні (практичноорієнтовані) проекти
 10. 10. Застосування інтерактивних і проектних технологій на уроках української мови і літератури:робить навчання більш захоплюючим і змістовним;допомагає залучити до роботи якнайбільше учнів;створює умови для розвитку і самореалізіції школярів;не лише впливає на досягнення такого результату навчання як компетентність, а є одним з основних способів їх формування.

×