Successfully reported this slideshow.

Jak napisać i opublikować artykuł naukowy

1

Share

1 of 9
1 of 9

Jak napisać i opublikować artykuł naukowy

1

Share

Download to read offline

Prezentacja skierowana jest do studentów pragnących napisać i opublikować swój pierwszy artykuł naukowy. Zawiera kilka najważniejszych zasad, którymi należy się kierować podczas tworzenia tekstu oraz przed jego wysłaniem do opublikowania.

Prezentacja skierowana jest do studentów pragnących napisać i opublikować swój pierwszy artykuł naukowy. Zawiera kilka najważniejszych zasad, którymi należy się kierować podczas tworzenia tekstu oraz przed jego wysłaniem do opublikowania.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Jak napisać i opublikować artykuł naukowy

  1. 1. Jak napisać i opublikować artykuł naukowy? Dr Krzysztof Woźniak
  2. 2. Pomysł na tekst • Czytać, czytać, czytać ... • Zaznaczać interesujące fragmenty • Zrobić własną bazę cytatów (korzystając z Internetu np. https://cytaty.mfiles.pl, https://ceopedia.org, https://wikipedia.org, itp. • O czym się pisze często, a o czym rzadko? Kogo inni cytują? • Szukać nowych książek (biblioteka) !
  3. 3. Co ma być w artykule? • Jasno określony cel i przedmiot badań (np. przegląd literatury, doświadczeń, własne badania, ankiety, dane empiryczne, itp.) • Analiza pojęciowa tj. przegląd kilku 2-3 definicji z książek lub artykułów naukowych • Zastosowanie – aplikacja – opisywanych zagadnień w praktyce • Ograniczenia (krytyka) opisywanego podejścia i kierunki dalszych badań.
  4. 4. Struktura artykułu • Streszczenie + słowa kluczowe (4) pol. i ang. • Wprowadzenie (pkt. 1, nie musi się tak nazywać) • Rozwinięcie (2-3 punkty od ogółu do szczegółu) • Podsumowanie (ostatni punkt, wnioski aplikacyjne i krytyka) • Bibliografia (tylko ta cytowana w artykule)
  5. 5. Formatowanie i styl • Piszemy teksty bezosobowo (nie używamy sformułowań ja, moim zdaniem, w mojej opinii) • Sprawdzić szablon i zasady formatowania ustalone przez wydawnictwo • Przypisy w tekście vs przypisy dolne (dlaczego w tekstach naukowych dominują przypisy w tekście) • Zasady tworzenia i przesyłania rysunków (nie używamy Worda do rysowania !) • Włączyć sprawdzanie pisowni i uważać na autokorektę • Przed wysłaniem wydrukować i zrobić korektę „w ołówku” !
  6. 6. Jak czytać recenzję? • Krytyczne uwagi w recenzji są normalne i nie należy się ich obawiać • Jeżeli recenzent odrzuci nasz tekst to świat się nie zawali, należy go poprawić i wysłać jeszcze raz (Edison próbował ponad 1000 razy zanim udało mu się zrobić dobrą żarówkę !) • Dzięki recenzjom możemy doskonalić swój warsztat i styl, oraz poznawać inne punkty widzenia na opisywany problem
  7. 7. Na co uważać? • Jak kogoś cytujemy to należy to zaznaczyć w tekście! Plagiat to największe wykroczenie w świecie nauki. • Nie należy przesadzać z liczbą pozycji cytowanej w tekście i podanej w bibliografii (od 5 do max 15) • Jak używany tekstu z Internetu to TEŻ należy dać przypis (cytaty z Internetu nie mogą dominować), trzeba używać dobrych i sprawdzonych źródeł np. http://wikipedia.org, lub https://mfiles.pl
  8. 8. I na koniec... • Należy czytać, czytać, czytać... a potem usiąść i coś napisać ! Cokolwiek, nie musi to być od razu dzieło sztuki. Jeżeli temat nas zainteresuje to robimy jego streszczenie dla siebie, a później ewentualnie rozwijamy to pełnego tekstu z wykorzystaniem innych źródeł.
  9. 9. Powodzenia ! • Czekam na nowe interesujące artykuły do JMBM !

×