Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wykorzystaj serwisy Azure i skup się na tym, co ważne

W trakcie prelekcji Krzysiek opowie o tworzeniu systemu z wykorzystaniem serwisów poziomu Platform as a Service, dostępnych na Microsoft Azure.

Wyjaśni, jak dzięki dobremu wykorzystaniu dostępnych narzędzi możemy skoncentrować się na tym, co tworzymy i zepchnąć problem deploymentu i utrzymania systemu na drugi plan.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Wykorzystaj serwisy Azure i skup się na tym, co ważne

 1. 1. Wykorzystaj serwisy Azure i skup się na programowaniu Krzysztof Szabelski
 2. 2. 2 Wyznania programisty
 3. 3. 3 Cloud Computing z lotu ptaka
 4. 4. Do konkretów! 4
 5. 5. Constructions Progress Tracker potrzebny ASAP 5
 6. 6. Constructions Progress Tracker potrzebny as ASAP as possible!!! 6
 7. 7. Constructions Progress Tracker 7 • Wymagania funkcjonalne MVP – Edytuj listę prowadzonych projektów budowlanych – Dodaj nowy wpis do dziennika postępu budowy – Załącz zdjęcie do wpisu w dzienniku budowy • Wymagania niefunkcjonalne MVP – ASAP
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. Publish in Azure 10 • Azure Web App • Azure SQL Database • Azure Blob Storage
 11. 11. DEMO TIME! 11
 12. 12. 12 Co mamy Web App StorageSQL Database Git Hub
 13. 13. Monitoring 13 Application Insights
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. Wgrywanie nowych wersji 16 Deployment Slots
 17. 17. 17 Deployment Slots constructiontracker-stageconstructiontracker
 18. 18. Obsłużyć więcej użytkowników 18 (Auto) Scaling • Azure Blob Storage • Azure SQL Database • Azure Web App
 19. 19. SQL Database 19
 20. 20. SQL Database 20 Document DB
 21. 21. Web App 21
 22. 22. Web App 22
 23. 23. Przetwarzanie w tle 23 Worker role + Service Bus
 24. 24. Przetwarzanie w tle 24 Web App Worker Role Storage Service Bus
 25. 25. 25 Za mało?
 26. 26. 26 Compute Web & Mobile Data & Storage Analytics Networking Hybrid Integration Identity & Access Management Media & CDN Developer Services Management Virtual Machines Cloud Services Remote App Batch Web Apps Mobile Apps Mobile Engagement API Management Push Notifications SQL Database DocumentDB Cache Storage StorSimple Azure Search HDInsight Machine Learning Stream Analytics Data Factory Virtual Network ExpressRoute Traffic Manager BizTalk Services Service Bus Backup Site Recovery Azure Active Directory Multi-Factor Authentication Media Services CDN Application Insights Scheduler Automation Operational Insights Key Vault App Service API Apps Logic Apps
 27. 27. Koniec z klikaniem, czas na kod 27 Programowalne zarządzanie zasobami • Azure Resource Manager – nowy – deklaratywnie • Azure Service Manager – stary – imperatywnie• Azure Service Manager – stary – imperatywnie
 28. 28. DEMO TIME! 28
 29. 29. Czy dzięki Azure PaaS można zapomnieć o infrastrukturze i skupić się na programowaniu? 29 Trochę tak, ale nie do końca
 30. 30. 30

×